יתרון מובנה לשמרן הפשטי

שו"תקטגוריה: כללייתרון מובנה לשמרן הפשטי
א׳ שאל לפני 6 חודשים

שלום וברכה,
בשיעור האחרון שלך בסדרה 'מחשבת ההלכה' עסקת בשמרנות, וערכת חלוקה בין 'שמרנות פשטית' ל'שמרנות מדרשית'. בשיעור טענת שיש נטייה אצל אנשים לחשוב שכאשר הם מבטאים 'שמרנות פשטית' הם 'הולכים על בטוח'. אולם, טענת שזה לא מדוייק. נניח ובקבלת עדות אצל נשים, ה'שמרן הפשטי' שאינו מקבלן, במידה והוא טועה הרי יש לכך מחיר כבד מאוד. כך שבכל מקרה, המחירים הם לכל הכיוונים.
אני מקבל טיעון זה, אולם אני כן חושב שיש שיקול נוסף – שב ואל תעשה – במקרים של ספק, הרי שהשוא"ת הינו שיקול שיש לקחת בחשבון. כך, שה'שמרן הפשטי' מקיים כלל זה, בעוד וה'שמרן המדרשי' עליו חובת הראיה, שכן הוא נגד כלל זה.
כעת, ברצוני לשאול: אתה מקבל שיש משקל לכלל 'שב ואל תעשה'? כלומר, לעיתים חושבים שהוא כלל התנהגותית גרידא רק במקרה של 'ללכת על בטוח'. אולם, לדעתי יש כאן כלל מנחה אפריורית. והיינו, שאדם שמשנה את הנורמה, עליו חובת הראיה. מסכים?
חשוב לציין, גם אם נקבל שיש משקל לכלל זה, עדיין זה לא אומר אוטומטית שתמיד העדיפות ל'שמרן הפשטי', שכן במקרים שהמחיר גבוה אזי העדיפות היא ל'שמרן המדרשי'. נניח במצב של קבלת עדות מנשים, אי הקבלה הוא מחיר שלדעתי קשה מנשוא. ולכן, ההגיון הוא לצד ה'שמרן המדרשי', על אף והוא ב'קום ועשה'.
הארכתי. ובקיצור אתה מקבל שיש יתרון מובנה לשמרן הפשטי כיון שהוא ממשיך פסיבית את המציאות, ואילו השמרן המדרשי שדורש לשינוי אקטיבי עליו חובת הראיה (אלא אם כן, המחיר לטובות וכאמור)?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 חודשים

מילה בסלע. מקבל כל מה שכתבת כאן. רק אעיר כמה הערות.
כשאני אומר שיש יתרון לשמרן המדרשי הדבר נובע משני דברים: המחיר (כמו שכתבת בצדק לגבי פסילת נשים לעדות) והסברה. הרי השמרן המדרשי מציע הסבר והשמרן הפשטי טוען שאין הסבר הגיוני (או שיש הסבר שאיננו יודעים אותו).
אתה צודק שאם השמרן המדרשי לא מציע מדרש הגיוני להלכה הנדונה אין לו יתרון. זה ברור, ובדיוק בגלל הכלל שב ואל תעשה עדיף. טענתי היא שאם לוקחים בחשבון את המחיר וההיגיון יש לשמרן המדרשי יתרון.
הכלל שוא"ת עדיף אין לו מעמד הגיוני אבל יש היגיון לפעול על פיו. הוא לא אומר שזוהי האמת אבל למען שמירת המערכת כדאי לפעול על פיו. זה לא כלל שמטרתו ללכת על בטוח (כי כפי שהסברתי הוא לא מציע הליכה על בטוח, ללא מחיר), אבל אני בהחלט מסכים שיש לו משקל ושראוי לפעול על פיו בהיעדר שיקולים אחרים. טענתי היא שכשיש שיקולים אחרים (מחיר או היגיון) אז לא נכון ללכת על פיו.

א' הגיב לפני 6 חודשים

כן, אני מבין. מקבל לגמרי. תודה רבה!

רק שאלת בירור נוספת: אכן, השמרן המרדשי מציע הסבר ובזה יתרונו, אולם חסרונו נעוץ בכך שהוא עושה שינוי אקטיבי (המצריך 'כתפים רחבות' יותר, לעומת השוא"ת). מכאן, שככל שהסברא שמציע השמרן המדרשי הגיונית פחות, כך ייתכן ובשיקלול הסופי העובדה שיש בו חסרון של קו"ע תייתכן ותגבור על כך. אכן? [כלומר, עצם העובדה שהוא זורק סברה עדיין אין כאן אמירה גורפת שסברא זו תתגבר על חסרון הקו"ע]. או שלדעתך, הקו"ע ושוא"ת כמעט וחסרי חשיבות לעומת כל סברא שתוצע?

וכעת, שאני כותבז את, נראה לי שתפסוק בזה שלא ניתן להציב כאן מכניזם ברור ואחיד. כל מקרה לגופו. אם כי, אפריורית כנראה שרוב הסברות עדיפות על שיקולי קו"ע ושוא"ת.

וכעת לדעתך?

א' הגיב לפני 6 חודשים

[אגב, לגבי המעמד ההגיוני של שוא"ת – אני חושב שבשאלות מוסריות – למשל דילמת הקרוניות – האינטואיציה חזקה יותר כלפי השוא"ת וקו"ע. והיינו, ששם די ברור לנו שברגע שההחלטה היא בקום ועשה, אזי אוטומטית היא פחות עדיפה על החלטה של שוא"ת (אם כי, גם זה אינו כלל גורף כמובן, ויכול לעבור שינוי למעשה, ותלוי במקרה). ויש לעיין האם שוא"ת וקו"ע בתחומי המוסר – בהן האינטואיציה ברורה – מצביעה שגם בתחומי משפט זה אמור לחול. או שיש לחלק בין מוסר למשפט. ויל"ע.

הרב, אולי זה שווה איזה טורונצ'יק?]

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

זו שאלה מעניינת, לדעתי לשמרנות אין משקל כשלעצמה, כלומר אין יתרון משמעותי לדרך הקיימת על פני הצעות חדשות רק מעצם העובדה שהיא קיימת. ומכאן שכל שיקול, קטן ככל שיהיה, אמור לגבור על זה. כמו מוחזקות שהיא רק כלל ברירת מחדל ולכאורה כל ראיה, קטנה ככל שתהיה, אמורה לגבור עליה. אמנם במוחזקות זה לא כך, כנראה מפני שרוצים יציבות משפטית. יש מקום לטענה שהוא הדין לגבי כללי שוא"ת.
אמנם יש ברקע את ההנחה שהצעות חדשות תמיד נסמכות על היגיון כלשהו, ולא מועלות סתם כי זה אפשרי. ממילא כשמדברים על הצעה חדשה תמיד יש הנחה שיש לה הסבר הגיוני. קשה לדון על הצעה ללא שום טעם ולהשוותה למצב קיים. זה כמעט לא קורה.
לכן כפי שהנחת, אני חושב שקשה לקבוע כלל גורף. תלוי במצב המערכת, בטיב הסברות לטובת ההצעות החדשות ועוד.
לגבי טור, אחשוב.

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

עלה הטור (570): https://mikyab.net/posts/81320

השאר תגובה

Back to top button