נס נסתר

שו"תנס נסתר
ש.ג שאל לפני 2 שנים

שלום רב וחנוכה שמח!
ברור (כך נראה לי לכה"פ) שאין כיום ניסים גלויים
אך (ציטוט מטור 280) "אמנם אי אפשר לשלול את קיומן של מעורבויות אלוהיות ספורדיות. ייתכן שפה ושם הוא מתערב בלי שנשים לב (נס נסתר)"
השאלה היא כך מהו נס נסתר?
האם הפירוש הוא שבפעולה אני לא רואה שום חריגה מדרך הטבע (דא"כ זה נס גלוי), אך את התוצאה אני רואה (לדוגמא: חולה שהתרפא – אני לא רואה כאן משהו על טבעי כמו ירידת אש מהשמיים אך הוא היה אמור למות (סטטיסטית גם יכל לחיות) ואלוקים התערב וריפא אותו) 
אם כן מדוע להעמיד כל מקרה ב"נפלאותיה של הסטטיסטיקה" ולא בהתערבות אלוקית נסתרת? (ואולי זה דומיא ד"תערו של אוקאם")
או שנס נסתר הוא במקום בו אני לא רואה לא את המעשה ולא את התוצאה (אך ברור שהתוצאה היא ניסית כי ע"פ הטבע ודאי לא היה קורה כך)
 תודה מראש
ש.ג

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

נס נסתר הוא חריגה מחוקי הטבע שלא רואים אותה. אפשר לראות את התוצאות אבל לא להבחין שהן התחוללו מכוח נס. אם לא רואים את התוצאות אין כל כך טעם לעשות את הנס. לנס יש מטרה לשנות משהו בעולם.
הסברתי זאת כבר עשרות רבות של פעמים. חפשנו באתר ובספרים.

ישי הגיב לפני 2 שנים

נס נסתר- שינוי ברמת המיקרו, נס גלוי- נס ברמת המאקרו

בית עובד אדום הגיב לפני 2 שנים

אם הנס ברמת המיקרו (אטום קטן נחמד החליף לפתע את כיוון המהירות שלו) לא הוביל לשינוי ברמת המאקרו אז מניין יודעים על הנס ולמה הנס מעניין?

ישי הגיב לפני 2 שנים

ברמת המאקרו לא רואים שינוי שנוגד את הטבע.
ניקח לדוג' אדם חולה שנוטה למות ופתאום אטום קטן משנה את כיוונו וזה משנה הכל. אתה לא יכול לראות את הנס אבל הוא כן קרה ברמת המיקרו.

האם הרב מיכי מסכים עם ההגדרה שלי לנס נסתר וגלוי?

בית עובד אדום הגיב לפני 2 שנים

אם זה שינה "הכל" ונניח הגידול הסרטני התכווץ והאדם החלים אז זה שינוי ברמת המאקרו לכל דבר ועניין. וזה לא רק עניין סמנטי. יוצא שהחילוק שלך התכווץ ל: נס נסתר – רואים את ההשלכות שלו בלי לדעת שהתחולל פה נס. נס גלוי – רואים בעיניים משהו חריג ומבינים שזה נס. אכן זאת כוונתך?

ישי הגיב לפני 2 שנים

אכן. רק דיוק קטן: נס נסתר- רואים את ההשלכות בלי לדעת שקרה משהו בכלל. נס גלוי- רואים בעיניים(או בחוש אחר) משהו חריג ומבינים שזה נס.
למה זה כיווץ?

בית עובד אדום הגיב לפני 2 שנים

את התיקון לא הבנתי. מה זה בלי לדעת שקרה משהו בכלל. תן דוגמה לנס נסתר כזה.
זה כיווץ יחסית למה שהבנתי בקריאה ראשונה. כי בפשטות בין רמת מיקרו למאקרו יש שני הבדלים, גם בידיעה שקרה נס (במיקרו לא יודעים במאקרו כן) וגם בראיית ההשלכות שלו (במיקרו לא רואים במאקרו כן). אלא שלבסוף בשניהם רואים את ההשלכות ונותר רק הבדל אחד האם יודעים שקרה נס או לא. לניסוח כזה כנראה הרב מיכי יסכים כי הוא כתב "נס נסתר – אפשר לראות את התוצאות אבל לא להבחין שהן התחוללו מכח נס", ואז גם אין צורך בניסוחים של מיקרו-מאקרו אלא רק בנסתר כנגד גלוי, למשל אם אני נם לבדי בגו'נגל ונמר יצא בשעטה מבין העצים לטרוף אותי ולפתע ה' נתן בליבו שיעשה פרסה עקב זכות אבות שעומדת לי, זה נס נסתר (בבוקר אני אוכל לראות שעודני חי ולא אדע שזה מכח נס).

ישי הגיב לפני 2 שנים

עזוב את התיקון. הגענו להסכמה.
החילוק בין מיקרו למאקרו הוא פשוט מתאר באיזה רמה קרה הנס.

אסא זיו הגיב לפני 4 חודשים

בעיה בהגדרת "נס"
אני לא מתיחס כאן לשאלה אם הקב"ה מתערב בפועל או לא.
אלא רק לקביעה שאם ארוע צפוי להסתיים לפי חוקי הטבע – כל התערבות של הקב"ה שתשנה זאת היא נס. מקביעה זו נובע אולי איסור לבקש סיוע אישי בפרנסה או בריאות (למעט אם אין אפשרויות אחרות).
הטענה שלי: כמו שאדם, בבחירתו החופשית, חורג כל הזמן מחוקי הטבע, ואנו לא רואים בכך בכך שום נס, מדוע לשלול זאת מהקב"ה? ז"א שיש התערבות שהיא "נס חלש" (לא נסתר דווקא)
הבהרה:
אבן נופלת ולפי חוקי הטבע היא תגיע לקרקע
אני, מבחירה חופשית, מושיט יד ומונע ממנה להמשיך בנפילה
זה לא נחשב ל"נס" ולא לשבירת חוקי הטבע
מדוע אם הקב"ה , מבחירתו יתערב, זה יחשב לנס, זא לחריגה מחוקי הטבע?
במה זה שונה ממה שאני עשיתי?
אם אני צודק – אזי ההגדרה הנ"ל של נס טובה אולי לנס גלוי.
ולכן ל"נס" מהסוג שתארתי – מה הבעיה להתפלל? תרופות לא תמיד עוזרות, ואני מתפלל שהן יעזרו במקרה מסוים. הקב"ה יכול להענות לתפילתי (כאמור, לא טענתי שהוא עושה זאת) בלי שזה יחשב לנס במובן החמור.

mikyab צוות הגיב לפני 4 חודשים

השאלה הזאת עלתה כאן כבר עשרות פעמים. עניתי שהמעורבות של הקב"ה היא נס כי היא חריגה מחוקי הטבע. הבחירה היא חלק מחוקי הטבע. חלק מהטבע הוא שיש לאדם בחירה. שוב אבהיר שאיני טוען שהקב"ה לא יכול להתערב אלא שאינו מתערב כי אין שום אינדיקציה לכך. לכן בכלל הטענה הזאת אינה רלוונטית לדיון.

זיו אסא הגיב לפני 4 חודשים

יכולת הבחירה היא חלק מחוקי הטבע. אבל הבחירה שאני עושה (אלא אם אתה דטרמיניסט) היא חופשית ולא תלויה (עד גבול מסוים) בחוקי הטבע. מכיוון שאנו לא קוראים להתערבות שלי "נס", מדוע שנקרא להתערבות הקב"ה "נס"? הבחירה שלו שונה מהותית מהבחירה שלי? שוב, איני טוען שהוא מתערב. רק חולק על הטענה ששהתערבותו היא בהכרח נס. ההשלכה – על ההיתר לבקש ממנו להתערב לטובתי. כמו שאין בעיה לבקש מאדם שיתערב לטובתי.

mikyab צוות הגיב לפני 4 חודשים

תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני לא עוסק בשמות אלא במהות. לגבי ההיתר לבקש התערבות, הבאתי לזה ראיה מסוגיית ברכות על תפילת שווא ובטור 280 שהוזכר בשאלה. עובדה היא שלפי חז"ל והפוסקים אין להתפלל לנס, גם לא לנס נסתר.

השאר תגובה

Back to top button