האם יש מצוות עשה שאין עליהן שכר?

שו"תקטגוריה: פילוסופיההאם יש מצוות עשה שאין עליהן שכר?
ברק שאל לפני 3 שנים

האם יש מצוות עשה שאין עליהן שכר?
למשל יש מצוות עשה דאורייתא לגרש אישה בגט. האם המקיים מצווה זו זוכה לשכר כשם שאדם הנוטל לולב בסוכות זוכה לשכר?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

יש מצוות עשה שהן מצוות פרוצדורה. למשל עשה צה (הפרת נדרים) וצ"ו והלאה (מצוות הטומאה). הרמב"ם עצמו כותב שם שאין כאן ציווי ולא איסור אלא רק הגדרה, ובכל זאת זה מוגדר אצלו כמצוות עשה. ברור שאדם שהפר לאישתו נדר לא מקבל על כך שכר כי הוא לא עשה משהו חיובי. המצווה רק מגדירה מה אמור לעשות מי שרוצה להפר. אם לא יעשה זאת הוא פשוט לא הפר וזהו.
לגבי מצוות גירושי אשה בגט, מקובל לחשוב שזו מצוות פרוצדורה. אם כך, אז דבריי למעלה חלים גם על זה. אבל בחינוך בסוף מצוות הגירושין כתב שיש עונש למי שמגרש לא באופן הזה, ומוכח מדבריו שזו ממש מצווה. במאמר הסברתי פעם שכוונתו לומר שמי שמגרש את אשתו, כלומר מוציאה מביתו (גירושין במובן היומיומי, לא ההלכתי), חייב גם להתירה לשוק, כלומר לתת לה גט כדין. ואם אינו עושה כן יש לו עונש. אני בספק אם כשהוא כן עושה זאת יש לו שכר. יש מצוות עשה שהן לאו הבא מכלל עשה, כלומר מצווה שאם ביטלת אותה יש לך עונש ואם קיימת אין לך שכר. למשל, מצוות אכילת פירות שביעית, שחז"ל דורשים "לאוכלה" – ולא לסחורה. פירוש: מי שאוכל אין לו מצווה, אבל מי שסוחר בהם ביטל עשה של "לאוכלה".

השאר תגובה

Back to top button