מדוע שלמה המלך לא ייצר מכוניות אוטונומיות?

שו"תקטגוריה: אמונהמדוע שלמה המלך לא ייצר מכוניות אוטונומיות?
חיים שאל לפני 4 שנים

(נשלח שוב עם כמה תיקונים):
שלום כבוד הרב ושבוע טוב!
בכסליו תשע”ז התקיים בירושלים כנס לאלפי בנות סמינר, כדי להתריע נגד סכנת האקדמיה. דיברו שם רבנים וגדולי ישראל, וביניהם דיבר הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט”א, חבר מועצת גדולי התורה (חתנו של הגרי”ש אלישיב וגיסו של שה”ת הגר”ח קנייבסקי). והנה ציטוט מדבריו:
“בפרק שביעי של מסכת גיטין, יש שם בגמרא שני דפים מלא רפואות. אומר המהרש”א, אם אדם יבין מה שפה כתוב, לא תהיה מחלה שלא יוכל לרפאות אותה. הייתי בכותל המערבי, היה שם מהנדס ודיבר על משקל האבנים, איך ידעו להעלות את זה לגובה בלי מנופים?
כתוב בפסוק בקוהלת “עשיתי לי שרים ושרות שידה ושידות”, אלו מרכבות נוי. נשאלת השאלה, לזה צריכים את שלמה המלך? כל בעל עגלה יודע לעשות. מתרץ רבינו הבן איש חי, כל שידה הייתה כמו אונייה. איפה זה נמצא היום? הוא הצניע אותם כי חשש מתאונות דרכים. הוא ידע לעשות מכוניות, הוא ידע למצוא מנוף, והכל מהתורה”. עכ”ד.
מדברי של הרב זילברשטיין אני מבין ששלמה המלך בחוכמתו העצומה ידע את כל החוכמות, ובהכרח גם ידע לייצר כל דבר שמיוצר היום, כמו מכוניות. הסיבה היחידה שבגללה הוא לא גילה את החוכמה הזו ואיפשר לייצר מכוניות באופן המוני, היה בגלל שהוא הבין את ההשלכות ההרסניות של התחבורה המודרנית, וביקש למנוע תאונות דרכים.
השאלה המתבקשת, היא: מדוע שלמה לא גילה את הסוד של המכוניות האוטונומית??? בכך הוא היה מאפשר לדורו ולדורות הבאים נסיעה נוחה ונעימה, שהיא גם בטוחה ומוגנת. בכך גם היה מציל רבבות ומיליונים מתאונות דרכים קטלניות לאורך ההיסטוריה.
אשמח מאוד אם תאיר את עיני מדוע שלמה מלכנו לא הגיע לפיתרון זה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שנים

אכן צע"ג.

בועז הגיב לפני 4 שנים

ונראה לומר שאכן שלמה יכל בקלי קלות לייצר מכוניות אוטונומיות, רק שבזמנו לא היו כבישים סלולים, כנלענ"ד לחומר הקושיא. ?

חיים הגיב לפני 4 שנים

אולי כדי למנוע את החור באוזון?

חיים הגיב לפני 4 שנים

לבועז – הוא היה יכול גם לסלול כבישים.

K הגיב לפני 4 שנים

לי בזמנו הסבירו באריכות את הדבר בישיבה הקדושה, שכמדמוני תמיד הר"י זקוצ"ל התקשה בדבר מכונת העתקה שמדוע בעת העתיקה לא חשבו על הרעיון להעתיק דרך מכבש אחד לכמה וכמה דפים. שהרי יתירה מזה מצינו בזמנם שהיו כמה אנשים שידעו להעתיק בו זמנית כמה דברים דרך האצבעות אך הם לא גילו. וזה תימה עצומה הרי פוק חזי כמה זה קידם את האנושות.

אלא היישוב היה (אני כבר לא זוכר אם זה של הר"י או של החזו"א או של מישהו אחר שם) שהם ידעו כמה וכמה דברים נוראים ועוולות ורשעות ושאר מרעין בישין יצא מהתפתחות הזאת שהם עשו קשר שבשתיקה לא לפתח דברים אלו. ע"ע TNT, פצצת אטום, moab וכד' וכד' מבהיל עליו הרעיון.

ואני מוסיף שמסתמא המזרוניקרעס יוסיפו שהיה צריך לחכות שנפש האומות קצת תעדן מהברבריות שלהם כדי שיכולו להתעסק בדברים נוראיים אלה. (אף שיש לעיין לאחר מלחמות העולם ועיי' בנספח בלנבוכי הדור בעניין דתות אחרות).

בועז הגיב לפני 4 שנים

חיים

זאת היתה בדיחה חשבתי שהאמוג'י יעזור לי והתבדתי.

ועם קצת רצינות, אומר לך הסבר אמיתי לענ"ד, כמו שבענייני הנבואה צריך שתי מרכיבים, א'. הכושר להתנבא. ב'. שעת כושר להתנבא.

כך זה בענייני חכמה, צריך שני דברים, א' כשרון החכמה, ב' שעת הכושר לגלות את אותה חכמה.

ומעתה, אמנם שלמה היה החכם מכל האדם, אבל לא בהכרח ששעתו (כלומר הזמן שהוא חי בו) היתה שעה ראויה לגילוי אותה חכמה.

יוסי הגיב לפני 4 שנים

האם לאור ההתבטאות הנ"ל, ניתן לקבוע שהרב זילברשטיין הוא בבחינת ת"ח שאין בו דעת (ויק"ר א,טו)???

בועז הגיב לפני 4 שנים

בא נסכים על זה שהוא לפחות לא חכם כשלמה בשעתו?

א הגיב לפני 4 שנים

סייג לחוכמה שתיקה , ולכן לא גילה את הנל?

יוסי הגיב לפני 4 שנים

האם הרב מיכי מסכים שהרב זילברשטיין הוא בגדר "ת"ח שאין בו דעת"?

ותשובתו של שלמה המלך הגיב לפני 4 שנים

בס"ד ז"ך בסיון ע"ט

שלמה המלך עצמו משיב: 'הן יראת ה' חכמה וסור מרע תבונה'. ייצור מכשירים משוכללים היא מלאכה. חכמה היא המביאה לדעת אלקים ולתיקון הנפש והמעשים של היחיד והחברה והחברה. העולם המודרני הצליח לפתח אמצעים טכנולוגיים משוכללים, אך בתחום הערכי יש לעולם המודרני ללמוד משלמה המלך.

בברכה, ש"צ

לגבי הבעייתיות של המכוניות כבר עמד הראי"ה קוק באחת מאיגרותיו, ותהה אם תקום סנהדרין אם לא תגזור איסור על האוטומובילים, שהרי סנהדרין ההורגת אחת לשבע שנים וי"א אחת לשבעים שנה נקראת קטלנית. כך שהראי"ה קדם לר"י זילברשטיין בהבעת החשש מפני שכלולי הטכנולוגיה

מיכה הגיב לפני 4 שנים

מה הבעיה? שלמה החכם מכל ידע גם כן על פוטנציאל ההאקינג והשליטה מרחוק, והבין שאם ייצר מכונית אוטונומית – דאע"ש יוכל להשתלט עליה, והאסונות יהיו נוראים. למה להיות קטני אמונה?

K הגיב לפני 4 שנים

יש להוסיף עניין שאנחנו בבחינת הננס על גבי הענק וכמדמוני ספר חשבון הנפש מדבר על כך.

הכסא האוטונומי של שלמה הגיב לפני 4 שנים

בס"ד כ"ח בסיון ע"ט

במדרשי חז"ל מתואר ה'כסא האוטונומי' של שלמה המלך, וכך מתואר ב'בית המדרש', ח"ב, עמ' 83:

… שש מעלות היו לכסא… על כל מעלה ומעלה יש בו שני אריות… כיון שהמלך שלמה דורש לעלות במעלה ראשונה, היו אריות שבו פורשים ידיהם למעלה וכתב מורשם בידיהם, ולא היה עולה במעלה שניה עד שהיה קורא הכתובים שהיו מורשמים… הופך פניו לצד ימינו – היה רואה הכתב שהיה ביד הארי של ימין, ומה היה כתוב בו: "לא תכירו פנים במשפט:, הופך פניו לצד שמאלו, והיה כתוב בו: "לא תקח שוחד", וכן בכל האריות היה כתוב בהם מעניינים אלו של משפט, כגון: "ודל לא תהדר בריבו" וכיו"ב…

… וכשהמלך עומד על הכסא, נותן רגלו על מעלה ראשונה והיה הגלגל חוזר והארי פושט ידו של ימין והנשר כנפו של שמאל והמלך נשען עליהן, ועל מעלה שניה הגלגל חוזר… וכן כולן. וכשעלה כל המעלות, תנין של זהב היה טוען גלגל של כסא, וכופין למלך שלמה ומושיבין אותו על הכסא. ומיד פושטים הנשרים את כנפיהם ועולין בגלגל של כסא והיו מסכים למעלה מראשו. ויונה של זהב היתה עומדת בין העמודים ופותחת לו הארון ונוטלת ספר תורה ונותנת אותו על ברכיו, לקיים מה שנאמר: "והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו"…'

נמצינו למדים שהפלאים הטכניים היו מכוונים להפנים במלך בשבתו על הכסא לדון בצדק וללכת ע"פ התורה.

אף כשהיו עדים באים להעיד, הופעלו החיות של הכסא כדי להטיל עליהם אימה כדי שיאמר אמת, 'וכשהם מביאים את העדים להעיד לפני המלך, היו הגלגלים של כסא חוזרים ואריות נוהמים ונשרים פורחים וטווסים מצפצפים, וכל כך למה? כדי לחטוף את העדים בליבם כדי להעיד אמת'

האריות שידעו לכבד את שלמה – ידיו גם לדחות את מי שאינו ראוי לשבת על כסא שלמה, והיכו את פרעה נכה ואת נבוכדנצר והפכו אותם לנכים כשניסו לשבת על כסא שלמה.

הווה אומר: לטכנולוגיה המתקדמת של כסא שלמה היתה מטרה אחת להביא את היושב למשפט ואת המעידים לפניו לשפוט בצדק ובאמת!

בברכה, ש"צ

יוסי הגיב לפני 4 שנים

שלום הרב,
שאלתי כאן לעיל, לפני כתשעה חודשים, האם ניתן לקבוע שהרב זילברשטיין הוא "ת"ח שאין בו דעת", והתחמקת מלענות

לאור מה שכתבת עליו לפני כמה ימים, אני שואל שוב (בהזדמנות זו, אשאל כבר גם לגבי גיסו ר"ח קנייבסקי) –
וז"ל:

"האמירות הללו הן חוצפה שאין מושלה (?), בפרט עם הבטחות ההגנה שלו (ר' זילברשטיין) ושל גיסו (ר"ח קנייבסקי) שכבר שבענו מהן בימים אלו ממש. ובכלל, קבלת ההחלטות שלהם לא מאפשרת להם לעשות כלום חוץ מלעשות תשובה ולשתוק עד סוף ימיהם".

https://mikyab.net/posts/65931#comment-32237

mikyab צוות הגיב לפני 4 שנים

שוב לא אענה. כתבתי את דעתי.

השאר תגובה

Back to top button