עלייה לתורה, תפילין, ולימוד תורה לנשים

שו"תקטגוריה: הלכהעלייה לתורה, תפילין, ולימוד תורה לנשים
נ' שאל לפני 7 שנים

שלום הרב,מותר לנשים להניח תפילין,ללמוד גמרא או לעלות לתורה?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

אענה בקצרה כי קשה לפרט כאן.
1. ללמוד גמרא מותר ומצווה. אמנם נשים פטורות ממצוות תלמוד תורה אבל מותר להן ללמוד. יתר על כן, במקום אחר הראיתי שהן פטורות מהמצוות אבל חייבות בלימוד. ראה מאמרי על הסברות באתר שלי (לפני הערה 31): https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99/
2. לעלות לתורה מותר מן הדין, אמנם בגמרא מופיע שאסור בגלל כבוד הציבור, אבל רבים טוענים שכיום אין בזה פגיעה בכבוד הציבור. רוב הפוסקים אוסרים, אבל לדעתי האישית סביר שמותר.
3. להניח תפילין מותר אם שומרים על גוף נקי. ראה שו"ע סי' לח ס"ג, ושם מבואר שלא יניחו כי אינן יודעות לשמור גופן נקי. יש שהבינו שזה מפני ימי הנידות שלהן, אבל זה לא סביר מסברא (נידות אינה גוף לא נקי. טומאה לא אוסרת הנחת תפילין). יתר על כן מהנושאי כלים שם מוכח שלא לזה הכוונה. לכן בימינו איני רואה מדוע אי אפשר לסמוך על נשים שיהיו נקיות כמו גברים ולדעתי אין מניעה שיניחו תפילין.

השאר תגובה

Back to top button