שאלה במסכת נידה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודישאלה במסכת נידה
שואל שאל לפני 7 שנים

במסכת נידה בסוף פרק שישי יש משנה האחרונה של חישובים מסובכים בנידה, ורבי יהושע אומר "עד שאתם מתקנים את השוטות תקנו את הפקחות", בפירוש על המשנה משמע שהוא טוען מה לכם להתעסק "ולבזבז" משנה במקרים נדירים דונו במקרים מצויים, ולא הצלחתי להבין מה טענתו- הרי המשנה אמורה להקיף את כל סוגי המקרים?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

נחלקו כאן הראשונים:
לפי הרמב"ם מדובר באפשרויות רחוקות וסבוכות, ולכן רבי יהושע אומר שעדיף קודם לברר את העקרונות. יישומים שאין בהם משהו מהותי מעבר לחשבון אין טעם לעסוק בהם. עוסקים בדברים רחוקים רק אם יש בהם חידוש מהותי ולא סתם בשבי להאתגר האינטלקטואלי-חישובי.
לפי הר"ב ושאר ראשונים מדובר על תיקון הצודקות לפני אלו שטועות. זה נראה סתם כלל דידקטי. אלו שטועות לא יידעו גם את המשנה הזאת, אז למה לעסוק בזה?
ובאופן כללי, דומני שלא כל חכמי התלמוד קיבלו שיש לעסוק במקרים רחוקים. הארכתי בזה בספר 11 בסדרת לוגיקה תלמודית. למשל, נזפו בר' ירמיה על שאלות מתחכמות לגבי מקרים רחוקים.

השאר תגובה

Back to top button