תפילה ללא כוונה

שו"תקטגוריה: הלכהתפילה ללא כוונה
נריה שאל לפני 5 שנים

שלום הרב מיכאל.
אילו חלקים מהתפילה אינם חובה ואני יכול לקרוא וללמוד בהם ספרים אחרים? אפשר לאבד את עצמך ממש בקלות בתפילה, במיוחד בחזרת הש"ץ.
תודה מראש!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

רוב פסוקי דזמרה, חזרת הש"ץ. כשיש פיוטים – אז כמובן. בין גברא לגברא בקריאת התורה (ובפלפול אולי אפשר להראות שגם בתוכה, ואכ"מ).

נועם הגיב לפני 5 שנים

שלום הרב, אני נוהג בתוך קריאת התורה להשלים את שניים מקרא ואחד תרגום שזה בעניין הקריאה עצמה..זה בסדר?

אור הגיב לפני 5 שנים

לנועם: בשולחן ערוך סימן רפה סעיף ה, כתוב שמותר

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

אכן כן הוא בשו"ע שם.
אמנם בנו"כ שם הביאו שהראשונים חלקו בזה. ולכן יש שפירשו שהכוונה בין גברא לגברא (אבל בלשון המחבר לא משמע כן כמובן). ויש לפלפל בזה הרבה. הנימוק שמובא שם הוא שצריך שיהיו עשרה ששומעים מהקורא, אבל בזה יש להקל אם יש עשרה מלבדו. ואחרים כתבו שכל אחד צריך לשמוע מהקורא, אבל גם בזה יש לדון שהרי אם קריאה"ת היא חובה על הציבור אז די בה יש עשרה אחרים. ואולי מצד הצו הקטגורי יש לחייב כל אחד (שהרי עלינו לעשות את מה שהיינו רוצים שיהיה לחוק כללי). וראה מאמרי כאן על הצו הקטגורי:
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94/
ועוד יש לחלק בין קריא"ת בשבת שהיא תקנת משה לבין קריאה"ת בחול בשני וחמישי שהיא מתקנת עזרא. ובזה יש ליישב את כל מה שכתב בסי' קמו ס"ב שלכאורה סותר את דבריו כאן בסי' רפה.

סוף דבר, יש בהחלט עניין לא לעשות כן אלא בין גברא לגברא, אבל קשה לאסור ממש.

השאר תגובה

Back to top button