שו”תקטגוריה: עיון תלמודי
סינון:הכלפתוחפתורנסגרלא נענה
ק"ו בתחילת סנהדרין
נענהראובן שאל לפני 2 ימים  • 
64 צפיות1 תשובות0 קולות
מקור לאיסור מלאכה כולל ביום כיפור
נענהאורן שאל לפני 2 שבועות  • 
108 צפיות1 תשובות0 קולות
תרומה שלא מדעת וייאוש שלא מדעת בשיטת הרמב"ם
נענהאורן שאל לפני 3 שבועות  • 
107 צפיות1 תשובות0 קולות
דין קבוע
נענהBookerDewitt שאל לפני 3 שבועות  • 
202 צפיות1 תשובות0 קולות
מידות הדרש
נענהי' שאל לפני 4 שבועות  • 
144 צפיות1 תשובות0 קולות
התנא של המשנה
נענהנועם שאל לפני 4 שבועות  • 
88 צפיות1 תשובות0 קולות
מתנה עמש"כ בתורה בממונות‎
נענהנ' שאל לפני 4 שבועות  • 
93 צפיות1 תשובות0 קולות
שאלה על ק"ו‎
נענהנ' שאל לפני 4 שבועות  • 
67 צפיות1 תשובות0 קולות
קל וחומר
נענהר' שאל לפני 4 שבועות  • 
82 צפיות1 תשובות0 קולות
שאלה בתנא ושייר‎
נענהי' שאל לפני 4 שבועות  • 
60 צפיות1 תשובות0 קולות
סוגיית מחוסר קציצה
נענהש' שאל לפני 4 שבועות  • 
73 צפיות1 תשובות0 קולות
שכר כיבוד הורים
נענהאורן שאל לפני חודש 1  • 
114 צפיות1 תשובות0 קולות
מתנה על מנת להחזיר
נענהנועם שאל לפני חודש 1  • 
114 צפיות1 תשובות0 קולות
חובת ברכה ראשונה מדרבנן
נענהאביאל שאל לפני חודש 1  • 
92 צפיות1 תשובות0 קולות
גדרי לימוד תורה
נענהמנחם שאל לפני 2 חודשים  • 
211 צפיות1 תשובות0 קולות
מה בין מקדש במלוה לקונה שדה במלוה
נענהאורן שאל לפני 3 חודשים  • 
120 צפיות1 תשובות0 קולות
דין בריה
נענהפלוני שאל לפני 3 חודשים  • 
175 צפיות1 תשובות0 קולות
הבא על ארוסתו בבית חמיו לשם נישואין
נענהאורן שאל לפני 3 חודשים  • 
253 צפיות1 תשובות0 קולות
לפני עיוור לגוי
נענהעופר שאל לפני 3 חודשים  • 
209 צפיות1 תשובות0 קולות
קידושין ע"י העברה בנקאית
נענהיהודה שאל לפני 3 חודשים  • 
294 צפיות1 תשובות0 קולות
לימוד תורה דאורייתא בהלכות דרבנן
נענהאהרן שאל לפני 3 חודשים  • 
265 צפיות1 תשובות0 קולות
חיוב להתרות
נענהאיתן אברהם שאל לפני 3 חודשים  • 
195 צפיות1 תשובות0 קולות
מחלוקת סוגיות
נענהעופר שאל לפני 3 חודשים  • 
210 צפיות1 תשובות0 קולות
מידת הק״ו
נענהheching שאל לפני 3 חודשים  • 
226 צפיות1 תשובות0 קולות
"זמן מתן תורתינו"?
נענהאהרן שאל לפני 3 חודשים  • 
346 צפיות1 תשובות0 קולות