صلح. دلایل شارژ روسری برای خانم ها چیست \

پاسخ > دسته: هالاچا > صلح. دلایل شارژ روسری برای خانم ها چیست \
اسرائيل 4 سال پیش پرسیده شد

صلح. در حاشیه بحث در مورد پوشش مثبت موهای سر زن، به تقاضای 1 مراجعه کنید، دیدم که آموس براچا منتشر کرد که در نامه خود به او نوشتید \"که خود مجوز جایی دارد\" (اما نه اصلاً). از دلایل خاخام مشاش). و ژاپنی برای مقاله شما در بالا.
بعد از بررسی، شاید بتوانید متوجه من شوید که در کجای مقاله خود آنجا، یا اصلاً دلایل آن را نوشته اید؟
برای نامه خود به google.com/view/minagshelkishot Reviews مراجعه کنید
با تشکر
و به کتاب شما تبریک می گویم. 

پیام بگذارید

پاسخهای 1
میکیاب کارکنان 4 سال پیش پاسخ داده شد

من استدلال ها را ننوشتم چون موضوع بحث این نبود. مقاله به استدلال های خاخام مشاش می پردازد.

پیام بگذارید