به صهیون صعود نکردند و در آشویتس نابود شدند، ربه به آنها گفت که صعود نکنید.

پاسخ > دسته: ایمان > به صهیون صعود نکردند و در آشویتس نابود شدند، ربه به آنها گفت که صعود نکنید.
شرمنده از خجالت 5 ماه پیش پرسیده شد

خانواده من از بازگشت به صهیون راضی بودند. (به دنبال نفرت غیریهودیان در اطراف، آنها بسیار ثروتمند بودند و چیزی نداشتند)
ربه به آنها گفت که در تبعید بمانند و قول داد که خوب باشد.
باور کنید که ربه در آشویتس چهاردهم به صهیون و افرایم بازنگشت و خون ذریت آنها نیز از ربانی که وعده دادند و به خاطر قولشان نابود شد.

اما در ارمیا XNUMX برعکس، پیامبران دروغین بازگشت صهیون را تشویق می کنند و ارمیا به نام خدا می گوید نه.
فقط 70 سال دیگه
و اکنون روند معکوس شده است، در بابل احتمالاً خانه می سازیم و با زنان ازدواج خواهیم کرد. و اورشلیمیان به قتل عام و گرسنگی.

پس درست است؟
بازگشت به صهیون یا برعکس برای اقامت در تبعید؟

پیام بگذارید

پاسخهای 1
میکیاب کارکنان 5 ماه پیش پاسخ داده شد

این یک کلاچ سخت است. همه چیز به تنهایی ربانی که نظرش را گفته که به دلایل خودش مطرح نشود، حرفی کاملاً قانونی زد. چیزی که در نهایت اشتباه پیش رفت، او را در نتیجه موظف نمی کند. دستش خون کسی نیست اگر او وعده های غیرمسئولانه داد، شاید بیشتر.
در مورد انبیا، آنها چیزهایی می گویند که اطلاعات نبوی است، بنابراین در آنجا بحث کاملاً متفاوت است. اگر وعده ای می دهند به نام خداوند است.
به طور کلی پاسخ به این سوال که آیا مهاجرت کنید همیشه یک پاسخ نیست. گاهی بالا رفتن درست است و گاهی نه. اگرچه دستوری برای آباد کردن زمین وجود دارد، اما پیامبری در هولوکاست یا ساعتی هر چیزی را از تورات حذف می کند.

پیام بگذارید