על ניגונים בתפילה (טור 540)

מבט על אופיין של תשובות השקפתיות שמרניות

בס"ד

לפני כמה ימים ראיתי טור ובו מתייחס הרב שלמה אבינר לנגינה בתפילה (הלל, קבלת שבת לפני כניסת השבת והבדלה עם כלי נגינה). למרות שהנושא לא נראה לי חשוב, ואולי דווקא בגלל שנקודת המוצא של הרב אבינר לגמרי דומה לנקודת המוצא שלי, חשבתי שמן הראוי להעלות ביקורת מפורטת על דבריו. יש בהם מגמתיות וכשלים לא מעטים, ולצערי הם טיפוסיים להתייחסות חרד"לית לסוגיות כאלה. תמוה בעיניי שאדם אינטליגנטי כמו הרב אבינר יכול אפילו לחלום על תגובה כל כך ירודה, אבל דווקא בגלל זה חשוב לי לא להתעלם ממנה.

דברי הרב

השאלה שעליה הוא עונה היא הבאה:

שאלה: יש אופנה חדשה לבצע הלל מוזיקלי, עם כלי נגינה. וכן קבלת שבת לפני שבת. וכן הבדלה. האם כשר הוא הדבר?

לא ברור מה פירוש "כשר"? האם זה מותר הלכתית? האם זה ראוי? מאיזו בחינה? אני מניח שלשואל היו אינטואיציות כלשהן שמדובר בתופעה בעייתית שאותן הוא רצה לבדוק, אבל הוא אינו מפרט.

בתשובתו, הרב אבינר מביא 13 נימוקי נגד ("בעיות מאוד קשות"), לא פחות:

תשובה: קודם כל, אין זה חדש לגמרי. היה דבר דומה, כאשר הרפורמים הכניסו עוגב לבתי הכנסת שלהם, במטרה להידמות לנוצרים, ונגד זה לחמו בכל תוקף החת"ס (השמטות חו"מ סי' קצב. שם ו, פ), שו"ת מלמד להועיל (סי' טז), משפטי עוזיאל (ח, יח), ומרן הרב קוק (שו"ת אורח משפט לו-לז. ועי' בספר פסקי מרן סעי' ע).

אמנם בימינו אין זו המגמה, אך ברור שאופנה זו להדביק חוויה מוזיקלית או אחרת על התפילה היא ממקור נוצרי. לגופו של ענין, יש בזה כמה בעיות מאוד קשות.

1.     אין לשנות סדרי עבודת ד'. אנחנו לא יודעים את כל הנימוקים הגלויים והסמויים.

2.     במשך כל הדורות, גדולי ישראל לא הנהיגו כן, על אף שכמובן, גם להם היו כלי נגינה ואנו לא יותר חכמים מהם ולא יותר צדיקים מהם.

3.     יתר על כן, גדולי עולם ידעו שבבית המקדש כן ניגנו, ובכל זאת לא למדו ממנו. אלא ודאי ידעו שבעניין זה בית הכנסת שונה מבית המקדש.

4.     תפילה אינה קונצרט. יש להתפלל מתוך חרדת קודש ולא מתוך הנאה מוזיקלית, וקל וחומר לא במטרה של הנאה מוזיקלית.

5.     יש הטוענים שהנוער אינו "מתחבר" עם התפילה, אלא משועמם עד מוות, ובדרך זו של אטרקציה וריגושים, הוא כן מתחבר. זה כשל לוגי. מצהירים שרוצים לחבר אותו לתפילה, אך למעשה מחברים אותו עם אטרקציה וריגושים. ואדרבה, זה מסיח דעתו מלהתרכז בתפילה עצמה.

6.     עוד טוענים: עת לעשות לד', הפרו תורתך. ועל זה יש להשיב בשניים. א. אין בזה לעשות לד'. ב. זו סמכות שניתנת לגדולי הדורות ולא לכל אחד.

7.     בסוף יש ראשי מכינות שמעידים שזו התרופה היחידה שהם מצאו כדי שבכלל יבואו לתפילה. ייתכן, אך יש לדעת שלתרופה יש תופעות לוואי קשות, לכן אינה מותרת אלא לחולים.

8.     באשר להוכחה שתחת החופה כן שרים ומנגנים אם אשכחך – הרי גם זו המצאה חדשה שאין לה שום מקור, ולא ברור מי המציא זאת. לשבירת הכוס יש מקור קדום, אך לא לנגינה. אבל גם זה נובע מהצמא לחוויה. ובזמן האחרון יש עוד המצאה חדשה לשיר פיוט "תיתן אחרית לעמך".

9.     במשנה ברורה מוזכר שבשבת נהגו בזמירות, כלומר תפילה עם מנגינות (רפט סק"ה). אך גם בזה אין להגזים. ומעשה בשליח ציבור שסלסל יותר מדי, להנאת הציבור, העיר לו רבנו הרב צבי יהודה בעדינות, שאין להתחזן יותר מדי. ומעשה בי הדל, שפעם בסוף התפילה בא שליח ציבור לאחל לי שבת שלום, אמרתי לו: כבודו אינו חזן, אלא בעל תפילה. הוא הגיב בדמעה של התרגשות על המחמאה העליונה.

10.  העיר תלמיד חכם גדול שלפני הלל מברכים "לקרוא את ההלל" ולא "לשיר את ההלל".

11.  ומעשה בבית כנסת בו היו שרים מזמורים של קבלת שבת. שאל ילד אנשים, אחד אחרי השני, מה המובן של "ארבעים שנה אקוט בדור ואומר עם תועי לבב הם והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואון אל מנוחתי". הרי אלו לכאורה פסוקים קשים מאוד וכיצד אפשר לשיר. ואף אחד לא ידע לענות לו, אלא אמר לו שהוא לא חשב על זה. מכאן הסיק הילד, שהם לא התפללו פסוקים אלה בכוונה, אפילו פעם אחת, והיו עסוקים בשירה בלבד.

12.  יש בתי כנסת רבים, בהם מתפללים בכוונה עצומה, וכמעט שלא שרים.

13.  אמנם כתוב בגמרא "לשמוע אל הרינה ואל התפילה – במקום רינה שם תהא תפילה" (ברכות ו, א), ורש"י מסביר: "בית הכנסת ששם אומרים הציבור שירות ותשבחות בנעימת קול ערב". אך נעימת קול ערב, אינה בדיוק שירה, ובודאי אינה כלי נגינה.

14.  בסיכום, מוזיקה אינה מגבירה את הכוונה, אלא מסיחה את הדעת ממנה. או לסיום, מתוך דברי הגרי"ד סולובייצ'יק בשיחה לפרשת קורח:

"החוויה הדתית אינה העניין העיקרי, היא משנית. לעולם אסור שנקודת המוצא תהיה החוויה הפנימית-סובייקטיבית, ולא משנה כמה גואלת היא חוויה זו, לא משנה כמה צבעונית היא, כמה כח ריפוי יש בה, כמה עצום הוא הרושם שהחוויה עושה על אישיותו הקשוחה של אדם".

"הרגש הדתי הינו בר-תמורה, הפכפך וחולף, כמו על ראש אחר"."לו המעשה הדתי היה צריך להתאים את עצמו לרגשותיו הפנימיים של האדם, היינו צריכים להמציא טקס המשתנה תמיד. כי מה שמהוה היום ביטוי הולם – יהפוך עד מחר למיושן".

"לעולם איננו מסוגלים לקבוע מהי חוויה דתית, ובניגוד גמור לכך – מהי חוויה חילונית תאוותנית. אנחנו מכירים הרבה רגשות לא-דתיים, רגשות נהנתניים אשר להם כח עצום. הם היפנוטיים, ובמבט ראשוני הם 'גואלים'. אדם יכול בקלות לבלבל בין דחף דתי ובין דחף האהבה"."החלפת רגשות דתיים ברגשות חילוניים הינה שוב שיטה אלילית. עובדי האלילים בעולם העתיק היו מתמכרים לטקסים היפנוטיים הוללים ובטעות זיהו בהם חוויה דתית. התורה אסרה הכנסת מנהגים אליליים למעשה עבודת ד'. " איכה יעבדו הגויים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני – לא תעשה כן לד' אלוקיך".

עיון לפיו ניתן לעורר את התודעה הדתית, על ידי הפגשתה עם ההיפנוזה רבת העוצמה של החוויה האסתטית, כגון מוסיקה, אמנויות פלסטיות, אדריכלות – הוא ענין זר ליהדות ההלכתית. לדוגמה: קחו את כלי העוגב – מה תפקידו של העוגב? העוגב משרת מטרה: להכין מצב רוח. העוגב אינו מכין מצב רוח דתי, שהרי העוגב עצמו אינו כלי של החוויה הדתית, אלא של החוויה האמנותית. אלא שמשתמשים בחוויה אמנותית, כדי לרצף את הדרך איכשהו למצב רוח דתי. מצב הרוח הדתי לעולם לא יבוא! מפני שהדרך מרופדת בחוויה אסתטית. אותו דבר אם תרקוד – הריקוד אולי יעורר אותך באופן אישי ,כמובן, כי זה ממריץ, הקצב בעצמו משכר – אך כל הקצב שבריקוד הוא חוויה של חול. זו לא חוויה דתית! זו חוויה אסתטית. הנך מצפה שהחוויה האסתטית תכין את הדרך לחוויה דתית שתבוא בעקבותיה? – זה לעולם לא יקרה!! זוהי באופן בסיסי אליליות.

לדעתי, זו הסיבה האמיתית לאי הכנסתו של העוגב לתפילה. היהדות רצתה שהחוויה הדתית תיוולד בעולם משלה, ולא שהיא תומרץ או תתעורר על ידי חוויה נהנתנית חילונית שגרתית. ועוד – שאם נשתמש בחווית האהבה בתור ממריץ – ביהדות זה נעשה תועבה כמובן, זו אלילות 'פר אקסלנס'. החוויה הדתית נולדת בתוך ההכרה הדתית, לא תחת לחץ של נטיות פיזיולוגיות חושניות".

"מעולם לא השתדלנו לעשות את זה, הקתולים כן. כל ה'מיסה', המוסיקה, האדריכלות, הכל מותאם לאותה מטרה: לעורר באדם חוויה אקסטטית, שנפתחת ע"י גירוי זה – והמתפלל יתעורר גם לחוויה דתית – וזו טעות מוחלטת! החוויה הדתית הינה אוטונומית, חופשית ומקורית, נעה לפני הקצב שלה ובתוך מסלול מיוחד משלה".

עמדה ברורה ונחרצת לגמרי, לא רק נגד שימוש בכלי נגינה אלא במידה מסוימת אפילו נגד שירה וניגונים בתפילה. לב מי לא יפחד למראה "הבעיות המאוד קשות" הללו?!

ודברי התלמיד: מהי תפילה

אפתח בזה שאני מסכים לנקודת המוצא שלו. בעיניי הרגש והחוויה אינם חשובים בתפילה ובכלל. עיקר הכוונה בתפילה היא כוונה לצאת ידי חובה, ולא כל מה שמעמיסים עליה. הבאתי כבר בעבר בהקשר זה את דברי הרמב"ם בהל' ע"ז פ"ג ה"ו, שכתב:

העובד עבודת כוכבים מאהבה כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהיתה נאה ביותר, או שעבדה מיראתו לה שמא תריע לו כמו שהן מדמים עובדיה שהיא מטיבה ומריעה, אם קבלה עליו באלוה חייב סקילה ואם עבדה דרך עבודתה או באחת מארבע עבודות מאהבה או מיראה פטור, המגפף עבודת כוכבים והמנשק לה והמכבד והמרבץ לפניה והמרחיץ לה והסך והמלביש והמנעיל וכל כיוצא בדברי כבוד האלו עובר בלא תעשה שנאמר ולא תעבדם ודברים אלו בכלל עבודה הן, ואף על פי כן אינו לוקה על אחת מהן לפי שאינן בפירוש, ואם היתה דרך עבודתה באחד מכל הדברים האלו ועשהו לעבדה חייב.

הרמב"ם פוסק כדעת רבא שעבודה זרה שנעשית מאהבה או יראה אינה עבודה זרה 'למהדרין'. עבודה זרה מלאה ושלימה היא כזאת שנעשית מתוך "קבלה באלוה".

על פניו דבריו תמוהים, שהרי אהבה ויראה נחשבות כמוטיבציה הדתית הכי עמוקה ויסודית, ואם מפנים אותם כלפי אליל זו אמורה להיות עבודה זרה למהדרין מן המהדרין. ואכן הראב"ד בהשגותיו כאן ועוד ראשונים פירשו את הגמרא אחרת:

/השגת הראב"ד/ ואם עבדה דרך עבודתה או באחת מארבע עבודות מאהבה פטור… ואנו מפרשין מאהבת אדם ומיראת אדם ולא מאהבת עבודת כוכבים ולא מיראתה.

הראב"ד כמו רוב הראשונים פירשו שהפטור של רבא הוא למי שעובד ע"ז מאהבה ויראה של אדם (עושה זאת כדי לרצות אדם אחר). אבל עבודה מאהבה ויראה של האליל עצמו היא עבודה זרה למהדרין. זה לא פשט הגמרא כמובן, אבל הקושי שהביא אותם לזה הוא ברור.

אבל הרמב"ם לא הבין כך. הוא כנראה סובר שקבלה באלוה היא אנטי-תזה לעבודה מאהבה ויראה. עבודה דתית מתוך אהבה ויראה לאלוה, היא בעצם עבודה ממניע כלשהו. אני רוצה לפרנס רגש כלשהו בתוכי ולכן אני עובד אותו. עבודה דתית היא עבודה שנעשית מתוך קבלת עול ומחויבות, ולא מתוך שום מטרה חיצונית אחרת, בוודאי לא מטרה שנעוצה בי עצמי. ישנה כמובן אהבה שהיא "עשיית האמת מפני שהוא אמת" (ראו תחילת פ"י מהל' תשובה), וזו כנראה אינה אהבה אמוציונלית אלא אינטלקטואלית (מה שמכונה לפעמים "אהבת ה' השכלית"). אבל לא עליה מדובר כאן.

למדנו מכאן שיסודה של עבודת ה' ועבודה דתית בכלל הוא המחויבות הבלתי מותנה שאינה תלויה בדבר ולא באה להשיג שום דבר ובטח לא רווח רגשי חווייתי. מה נאמר לגבי " 'עבודה שבלב' – זו תפילה"? הדברים אמורים גם לגביה. מקובל לחשוב, בעיקר אצל בני דודנו חברי כת החסידים, שעניינה של תפילה הוא חוויית דבקות וקרבה לקב"ה. אבל ר"ח וולוז'ינר כבר היכם על קדקודם, והסביר, בספרו נפש החיים, שהחוויה אינה מטרת התפילה וגם לא מטרת הלימוד. התפילה והלימוד הם עצמם מצב של דבקות בה'. מי שלומד תורה או מתפלל דבוק בה', בלי שום קשר למה שהוא חש או חווה באותו רגע. התפילה והלימוד אינם אמצעים להשגת דבקות חווייתית אלא מצב שהוא עצמו דבקות. זוהי דבקות מטפיזית ולא אמוציונלית-חווייתית.

מכאן גם נבין שהכוונה בתפילה אינה קשורה לחוויה או רגש, אלא להתכוונות של השכל והרצון. בראש ובראשונה זו כוונה לצאת ידי חובה, כמו בכל המצוות. אחרי זה יש גם כוונת המילות (כמו כל מצוות הדיבור) ויש שהוסיפו את כוונת העמידה לפני ה' (הגר"ח על הל' תפילה לרמב"ם). ביסודה, התפילה צריכה להיעשות כמו כל מצווה מתוך מחויבות וכוונה לצאת ידי חובה. תפילה היא מצווה שהיא חובה עלינו ככל מצווה אחרת, וזו אמורה להיות המוטיבציה היסודית שלנו כשאנחנו באים להתפלל.

לייבוביץ כמובן דגל בתפיסה כזאת, אבל הוא לקח אותה, כדרכו, צעד אחד רחוק מדיי. הוא טען שעקרונית ניתן היה גם לדקלם את ספר הטלפונים, וברור שאין שום משמעות לתוכן התפילה. הוא חוזר ואומר שמי שרוצה פרנסה שיילך לעבוד (בדוק ומנוסה) ומי שרוצה רפואה שיילך לרופא (גם). אבל מהתמונה שתיארתי לא עולה שאין חשיבות לחוויה ולרגש ושאין משמעות למילים. לדעתי אכן אין לרגש ולחוויה חשיבות, אבל זה לא עולה מהתמונה שתיארתי. בנוסף לכך, לא סביר בעיניי שכל מילות התפילה תוקנו סתם כך במקום ספר הטלפונים. אפשר לחלוק על חז"ל כמובן, אבל אי אפשר לשים את התפיסה הזאת בפיהם.

כשלעצמי אני באמת לא רואה ערך ברגש ובחוויה. אני גם לא מאמין במעורבות אלוהית שוטפת, ולכן לדעתי בדרך כלל הרפואה והפרנסה שלנו לא באות ממנו אלא מהרופא והמעסיק. אבל זו תפיסתי שלי, והיא לא עולה מהתמונה שתיארתי לגבי התפילה. עקרונית יכול אדם לטעון שיש ערך בחוויה וברגש, או בכוונות האר"י, ויכול גם לבקש בקשות מהקב"ה וגם להודות ולשבח אותו, אבל כל אלו הן קומות נוספות על גבי הקומה היסודית של כוונה לצאת ידי חובה (והמילים), ולא באות במקומה. מי שמתייחס לתפילה 'ליטווקית' נטולת רגש, כזו שלא באה ליצור חוויות או לקבל פרנסה ורפואה, כ'מצוות אנשים מלומדה' טועה טעות מרה. זו התפילה המעולה ביותר. זו אמורה להיות המוטיבציה היסודית, גם אם על גביה ניתן להוסיף קומות נוספות.

הנהייה אחרי חוויות והתרגשויות

הבאתי כאן בעבר את הבדיחה ששמעתי בשם דב סדן. הוא אמר שהאדם הבא שיעשה מהפיכה בעולם יהיה כנראה אורתופד יהודי. למה יהודי? כי כל המהפכנים הם יהודים. אבל למה אורתופד? מפני שהיהודי הראשון שעשה מהפיכה בעולם היה אברהם אבינו (או משה רבנו) שלימד אותנו "שאו מרום עיניכם וראו מי  ברא אלה", כלומר להשתמש בראש. היהודי השני (אותו האיש) דרש מאתנו לתת את הלב. השלישי (מרקס) לימד שהכל בבטן (צרכים ואינטרסים), הרביעי (פרויד) הסביר שהכל מתחת לחגורה. אז החמישי כנראה יהיה אורתופד, או אולי פודיאטר, שיראה את חזות הכל ברגליים או בכפות הרגליים.

מה שעומד מאחורי הבדיחה הזאת הוא החיפוש אחרי חוויה והתרגשות שמאפיין כל כך את הדור שלנו. זוהי תוצאה מייאוש גדול מהשכל (כולל הפוסטמודרניות כמובן), וחיפוש תחליפים זולים ומספקים יותר. אלא שהנהייה הזאת היא בעייתית משתי סיבות: א. אין ברגש ובחוויה שום ערך מצד עצמם. ב. כאשר משתמשים בהם כתחליף לשכל מקבלים שטויות. הפרחת סיסמאות על דברים "שמעל השכל" ושאר הזיות הן שורש הרע והנונסנס של דורנו הניו אייג'י.

רגש וחוויה אינם כלים שיכולים באמת להחליף את השכל. לקבל החלטות עם הרגש והחוויה זה בערך כמו לחשוב עם הרגליים או האוזניים. גם אם התייאשתם לגמרי מהשכל, לכל היותר עליכם להפוך לספקנים, אבל אין לכם אופציה להחליף אותו באיברים או בכישורים מנטליים אחרים, גם אם אתם מאד מתוסכלים מחוסר היכולת להגיע למסקנות ולגבש עמדות. מכאן, בין היתר, מגיע המצב המתסכל שבו יש חוסר יכולת מוחלט לנהל דיון ענייני. כשאנשים חושבים מהבטן ולא מעלים טיעונים, אנחנו מקבלים את הפוזיציה כשולטת בכל, ומאבדים את היכולת לדון ולהתווכח. פלוני מרגיש כך ואלמוני כך, וזהו. בהיעדר אמון בשכל ובחשיבה, החוויות, ההתרגשות, או התסכול, הם המדדים העליונים לאמתיות או שקריות של אידאות ושל טענות.

נקודת המוצא

אם כן, אתם יכולים להבין שנקודת המוצא שלי דומה מאד לזו של הרב אבינר. גם אני לא מתלהב מהנהייה אחרי חוויות, ולמרות השיממון שאני חש בתפילה איני חושב שההתרגשויות והחוויות והקונצרטים שניתנים שם הם תחליף הולם או פתרון לבעיה (אם כבר, עדיף לקרוא ספרים טובים. את התפילה זה לא מציל, אבל לפחות יש לזה ערך מוסף).

אלא שגם אחרי שאמרתי את כל זה, איני מבין כיצד ניתן לפסול את הנגינה בתפילה. למה לא לפסול שירה בתפילה שמקובלת בכל מקום? מה ההבדל העקרוני בין שירה לנגינה? הוא עצמו מזכיר שאפילו הלוויים ניגנו בבית המקדש, אז רע זה בטח לא יכול להיות. מטבע הדברים, לא אזכיר כאן כל מיני מימרות על רוח הקודש והשראת שכינה שבאות מהנגינה.

ככלל, אני מוכן לקבל את הטענה של הרב אבינר שאין בכל זה ערך רב, אם כי גם לדעתי ניתן לראות ערך אינסטרומנטלי בחוויה וברגשות דתיים. הם עוזרים לאנשים לדבוק בעבודת ה' ובתפילה (למרות השיממון). קונצרט הוא תחליף סביר לקריאת ספרים. אני מאד נהנה לראות בסרטים שירה בכנסיות ותמיד חושב שזה שווה פי אלף מהשיממון המקובל אצלנו, וגם מבטא סוג של יראת שמים מאד מרשימה ואותנטית. בכל אופן, איני מוכן לקבל את השלילה המוחלטת של הרב אבינר לממדים הללו. מסקנה כזאת לא עולה ממה שתיארתי.

לפני שאכנס לטיעונים הספציפיים של הרב אבינר אקדים עוד שלוש הערות כלליות על מסגרת הדיון.

שלוש הערות כלליות

 1. הכותרת לטור שלו (שכידוע, לא תמיד ניתנת על ידי הכותב) כבר אומרת שמדובר בתופעה שמקורה נוצרי. זהו גם עיקר הקדמתו לדבריו. הוא אמנם מסכים שאין כאן מגמה של הידמות לנוצרים, אבל המקור לתופעה הוא נוצרי. לכאורה משתמע מדבריו שדי בכך כדי לפסול אותה, למרות שמיד אחר כך הוא מוסיף גם בעיות "לגופו של ענין".

אז אתחיל בשאלה: למה בעצם? יש לא מעט תופעות נוצריות שהתפשטו בעולם וגם אצלנו, ואין בכך בהכרח כדי לפסול אותן. אם לא מדובר באיסור הלכתי של חוקות הגוי, שאפילו הרב אבינר לא טוען שיש כאן, אזי צריך לבחון תופעה כזאת לגופה, האם היא חיובית או שלילית, בלי קשר למקורה. כל התקדימים שהוא הביא מהפוסקים עסקו בתופעה שעיקרה הוא רצון להידמות לגוים, והוא עצמו אומר שזה לא המצב כאן. אז מה הבעיה בכך שיש לזה מקור נוצרי? האם לא רבו, הראי"ה קוק, לימד וחזר ולימד שבכל תופעה עלי אדמות יש נקודות חיוביות שראוי לאמצן? בהתבוננות נוספת, האם זה גופו לא אומר שמקורו של הדבר בכלל אינו שיקול רלוונטי?

לדוגמה, בעיניי החסידות היא תופעה שיש לה מקורות נוצריים חזקים מאד (גם בתיאולוגיה שלה וגם בפרקטיקה שלה). האם זה פוסל אותה? לא בהכרח. בעיניי החסידות היא אכן תופעה שלילית מכמה בחינות, ועדיין איני רואה בה איסור וגם לא רצון להידמות לנוצרים, ולכן מקורותיה הנוצריים אינם טיעון לפסול. אמנם כאשר אני מצביע על נקודות בחסידות שהן בעייתיות מצד עצמן, יש בנותן טעם לציין את מקורותיהן הנוצריים כדי לחדד את הטענה שאין להם מקום בתוך עולם יהודי, אבל לא שזה כשלעצמו פוסל אותן ואת החסידות בכלל.

כך למשל עוגב בבית הכנסת שהוא נקודה רגישה, אף פעם לא נראה לי כמשהו בעייתי למרות מקורו הנוצרי. כשמשתמשים בו בשבת זה כמובן עניין אחר, אבל משום מה ישנה רגישות אוטומטית כנגד שימוש בעוגב בבית הכנסת בלי קשר לשבת. אמנם כאן יש אולי רצון להידמות לנוצרים, ואולי אפילו מקום לדון באיסור הלכתי ממש מצד חוקות הגוי, אבל לא אכנס לזה כאן.

 1. יש בדבריו המון חזרתיות. כשתבחנו תראו שהסיבות שהוא מביא הן ממש בודדות. הרב אבינר הופך זאת משום מה לשלושה עשר סעיפים שונים. אבל אין כאן שלוש עשרה סיבות, אלא הרבה פחות.
 2. מעבר לזה, כל השיקולים שהוא מביא מובילים לאותו כיוון. לא נדון בדבריו שום טיעון בעד הנגינה בבית הכנסת. הוא בטח לא מקבל סעיף בפני עצמו. תמונה שמכילה המון סעיפים שכל כולם מצביעים לאותו כיוון חשודה בעיניי על מגמתיות. קשה להניח שבסוגיה כגון זו לא ניתן למצוא שום נקודת אור בעמדה המנוגדת, בפרט שברור שרבים וטובים כן רואים חשיבות או לפחות היתר לעשות כן. כבר הזכרתי את דברי הרב מידן שאמר שהוא מכיר עשרים ושנים תירוצים מדוע קוראים את מגילת רות בשבועות אבל רק הסבר אחד לקריאת מגילת אסתר בפורים.

היה מן הראוי להעלות את הצדדים החיוביים, להשמיט את החזרות ולהציג את הסיבות כל אחת בנפרד, ואז לדון בהן מול הצדדים השליליים, ורק לבסוף להציג שורה תחתונה. כשזה לא נעשה, כאמור, התמונה כולה נראית חשודה. אגב, זו אינה הפעם הראשונה שאני רואה זאת אצלו. אני זוכר דיון שלו על תנאי בנישואין, שגם שם היה דיון שהציג רשימת סיבות לפסול את התופעה בלי דיון רציני בצד השני.

אבל כל אלו הן רק סיבות להתייחס למסגרת הדיון כחשודה ובעייתית אפריורי. אלו לא טיעונים שמספיקים כדי לדחות את עמדתו של הרב אבינר. כדי לגבש ולהציג עמדה ברורה, יש להיכנס לטיעונים כשלעצמם. אני מבקש מראש מחילה  ממעלתכם על הנוקדנות, שכן הטור הזה באמת לא שווה אפילו משפט אחד. אני מתייחס לכל סעיף רק כדי להדגים עד היכן מגיעה המגמתיות השמרנית (ומגמתיות בכלל), ומה היא יכולה לעשות לאנשים אינטליגנטיים. תוכלו כעת לראות איזה צבר של דברי הבל ראיתם למעלה.

ביקורת הטיעונים

 1. אין לשנות סדרי עבודת השם בגלל טעמים נסתרים. ידועים דברי הגר"א על התקנות והגזירות שאין לשנותן גם אם בטל טעמן בגלל החשש שמא ביסודן ישנם טעמים נסתרים שלא ידועים לנו. כבר ביקרתי את הדברים הללו לא פעם, שהרי ייתכן גם שאין טעמים נסתרים (וזה אפילו יותר סביר. הטוען שיש טעמים נסתרים עליו הראיה). עוד הערתי שיש מחיר גם לשמרנות, וגם זו אינה דרך בטוחה ללא מחירים. לפעמים מחיריה גבוהים יותר ממחיריה של המדיניות המבוקרת על ידה. קודם כל מפני ששמרנות היא חריגה מהאמת, ולכן עקרונית נטל הראיה הוא עליה. נכון שאם בטל טעם לא בטלה תקנה, לפחות לא באופן פשוט, אבל זה מבוסס על הצורך לייצב את המערכת ההלכתית ואין שום צורך להיזקק להשערות מיסטיות מוזרות כדי להסביר זאת.

אבל במקרה דידן אפילו לא מדובר בתקנה או גזירה אלא במנהג שאינו הלכתי כלל ועיקר. יתר על כן, אין כאן מנהג אלא היעדר. זה שלא נהגו לעופף בזמן התפילה אינו מנהג. פשוט אין מנהג לעופף. לא הרי הכנסת מנהג חדש כשינוי מנהג קיים. דברי הגר"א על תקנות וגזירות נראים לי מופרכים על פניהם (ההתלהבות מהם לדעתי נובעת מכך שהם מאפשרים להתגונן בפני הצעות לשינוי), אבל לומר שכל מה שעשו או לא עשו עד עכשיו, בהלכה או מחוצה לה, אין לשנות כי אולי יש ביסודו טעמים טמירים ועילאיים זו אפילו לא בדיחה גרועה. אני בטוח שעל זה אפילו הגר"א לא חלם.

 1. בכל הדורות חכמי ישראל לא הנהיגו זאת, ואנחנו לא חכמים וצדיקים מהם. האם זה לא חופף לסעיף הקודם? לפחות חלקית. וחוצמזה, אז מה? הם גם התפללו בנוסח שונה הן בתוכן והן בניגונים. אז אולי גם את זה אסור לנו לעשות? הם גם הלכו באופנה שונה? הרב אבינר מציע להמשיך ללכת בלבוש חסידי או חרדי כי פעם זה מה שכולם לבשו? אולי נפסיק את הכיפות הסרוגות ונחזיר את הגרטל והכפתן? ואותם אלו שהנהיגו את הלבושים הללו, כיצד הם שינו? וכי הם צדיקים וחכמים יותר מאבותיהם/רבותיהם?
 2. אם לא למדו מבית המקדש זוהי ראיה ניצחת שבית כנסת שונה ממנו. טיעון הזוי כמובן. האם כל מה שלא לקחו מבית המקדש מוכיח על שוני? אולי סתם לא היה אז צורך בכך? הרי גם מענה לצורך הוא שיקול לגיטימי, אפילו אם בדבר עצמו אין שום ערך. מעבר לזה, יש המון דברים שהתחדשו בבית הכנסת בלי קשר או עם קשר למקדש. מה זה מוכיח? ובכלל, אולי כעת דווקא נשנה, ואז הדורות הבאים יוכלו להבין שכן ניתן ללמוד מבית המקדש.
 3. תפילה אינה קונצרט ויש להתפלל מתוך חרדת קודש ולא לשם הנאה מוזיקלית. ההנחה שלו היא שלדעת המחדשים ההנאה היא מטרת התפילה. אבל למה לא לראות בזה רק עזר למתפלל?! זה אכן לא קונצרט, אבל עדיין המוזיקה יכולה אולי להועיל? כדאי להיזכר שהרמ"א פטר אותנו מכוונה בברכה הראשונה של העמידה, בניגוד חזיתי לדינא דגמרא, כי היה ברור לו שגם אם נחזור על הברכה שוב לא נתכוון שכן אף אחד לא באמת מתכוון. איני יודע באיזו סביבה חי הרב אבינר, אבל בטח לא בסביבה שלי. גם אם אני חש תחושות דומות לגבי ההתלהבויות הללו, רבים טוענים שההתלהבות הזאת היא היא חרדת הקודש שלהם, בבחינת "וגילו ברעדה". האם זו לא טענה לגיטימית?
 4. טוענים שהנוער (?) לא מתחבר לתפילה, אבל הניגונים יחברו אותו למשהו שאינו תפילה אלא חוויה בעלמא. על כך אומר שמעבר לאופטימיות המזהירה כאילו הבעיה היא רק אצל הנוער, אולי יש בזה משהו, אבל למה לא לרצות שלפחות תהיה להם קומה ב, גם אם אין את קומה א? הטיעון הזה אינו טיעון נגד אלא לכל היותר טענה שזה מיותר, אבל לא שזה שלילי או אסור. הרי בין כה וכה ה"נוער" (כידוע, עד גיל 120 זה נוער) לא מחובר לתפילה.
 5. עת לעשות לה'. טוב, זה מסור רק לחכמי הדורות, וחוצמזה זו גם לא עשייה לה' אלא לשם חוויה. הטיעון הזה (מעבר לשאלת הסמכות) שקול לגמרי לקודמיו. ולגבי הסמכות, האם מדובר כאן על שינוי הלכתי שמצריך את גדולי הדורות? וכי מנהגים לא מתחילים פעמים רבות מלמטה? האם קידוש של הרינג וקוגעל אחרי התפילה הונהג על ידי משה רבנו?
 6. ראשי מכינות מעידים שזו תרופה לכך שתלמידים יגיעו לתפילה. על כך עונה הרב אבינר שהתרופה היא עם תופעות לוואי קשות (בלי לפרט מהן), ולכן היא רק לחולים. כמובן חופף לגמרי לסעיפים הקודמים. אבל כאן כבר התקדמנו, שכן אם באמת יש חולים גם הוא מסכים שמותר להם להתרפא כך. הפנינה הזאת מוחבאת עמוק בין שיטי דבריו.
 7. יש ראיה שגם תחת החופה מנגנים. טוב, גם זו המצאה חדשה ולכן אין ללמוד ממנה. פלא שהוא לא קורא לבטל גם את הנגינה תחת החופה. אבל לא הבנתי למה בדיוק צריך ראיות? (יש איזו בעיה שדורשת ראיות?) וגם אם כן, מדוע החופה היא ראיה למשהו? לפי ההיגיון הזה, גם התפריטים בחתונות והצמחים באולמות יש לבטלם. זה לא היה פעם בימי אבותינו מצוקי עולם. ובוודאי אין ללמוד מאולמות חתונה לבתי כנסת לשים בהם צמחים וקישוטים רח"ל וחס ושלום.
 8. מעשה רב מהרצי"ה ומהרב אבינר עצמו שהעדיפו לקצר במנגינות בתפילת שבת. אכן סיבה מחודשת מאד בנוסף לכל הקודמות. המשיב מביא מעשה רב ממנו עצמו. מי שלא השתכנע, שיקום.
 9. עוד חידוש מתלמיד חכם גדול שלא מברכים "לשיר את ההלל" אלא "לקרוא את ההלל". באמת הערה חריפה מאד הראויה לת"ח גדול כמו אותו אלמוני (טוב שלא הביא את שמו מחמת לשון הרע). האם מברכים לעמוד בהלל או לקרוא את ההלל? לכן אין ראוי לעמוד בהלל. ובכלל, אם כבר מדברים אז ההלל עצמו דווקא קרוי אצל חז"ל (ולשיטתם גם במקרא) שירה. עושה רושם שיש לאותו ת"ח גדול עוד מה ללמוד.
 10. ילד שאל את מתפללי ביהכ"נ שלו שבו נהגו לשיר למשמעות פסוקים בקבלת שבת והם לא ידעו. מסקנה: הם היו עסוקים בשירה ולא הבינו את הפסוקים. ראיה מדהימה ומוחצת. אני משער שאם הוא היה שואל אנשים בבית כנסת אחר כולם היו יודעים. ובכלל, אפילו באותו בית כנסת אם היו מפסיקים לשיר מיד כולם היו יודעים את משמעות כל מילות התפילה. וגם אם היו רוצים ללמוד את המשמעויות, השירה הייתה מפריעה להם לשמוע את השיעור. נראה שגם הראיה הזאת היא מאיזה ת"ח עצום (למעט תחום הלוגיקה שבו הוא לא כל כך מתמצא).
 11. יש בתי כנסת רבים שבהם מתפללים בכוונה עצומה ובהם כמעט לא שרים. עוד ראיה מדהימה. כמה בית כנסת כאלה יש? את זה הוא חסך מאתנו. האם יש בתי כנסת שכן שרים ומתכוונים? האם יש בתי כנסת שלא שרים ולא מתכוונים? מה אחוזם של כל סוג כזה מכלל בתי הכנסת? מה יקרה לבית כנסת שיפסיק לשיר, האם הכוונה תעלה? כידוע, מאד לא מומלץ לעשות דיאטה כי כל מי שעושה דיאטה הוא שמן.
 12. כתוב "לשמוע אל הרינה ואל התפילה – במקום רינה שם תהא תפילה", אבל שם הכוונה רק לקול ערב ולא לשירה ובטח לא לנגינה. פלא בעיניי שלא הסביר שה"רינה" שם היא לימוד תורה, כפי שמקובל להסביר (ראו כאן ביקורת והסברים). טיעון מוזר מאד. ראשית, מניין לו שמדובר רק על קול ערב ולא על שירה או אפילו נגינה? לכל היותר ניתן לומר שאין הכרח משם לנגן ולשיר, אבל כיצד ניתן לשלול זאת משם? האם לא סביר יותר לומר שמתפללים בנעימת קול ערב עם שירה ונגינה? זה בטח לא פחות נכון.

סיום

שוב סליחה על הפירוט המיותר לגמרי. אני בטוח שרובכם גיחכתם במבוכה ולא הבנתם מדוע בגלל נדרש הטור הזה. היה חשוב לי שתתרשמו מהמכלול על כל פרטיו, שכן מדובר בהתייחסות תורנית טיפוסית. יכולתם לראות כיצד תלמיד חכם ואדם משכיל ואינטליגנטי לכל הדעות, אדם שנשאל על ידי ציבור רחב להוראות בהלכה ובהשקפה, כותב דברי הבל שלא הייתי מקבל מילד בן שלוש. כל זאת רק כדי להציג תמונה עקומה ומגמתית של סוגיה בנאלית ותמימה לגמרי, שעיקר מגרעתה היא שמדובר במשהו חדש יחסית, וכידוע "חדש אסור מן התורה".

אז מה היה לנו כאן? היכן הן "הבעיות המאד קשות" שהובטחו לנו? ראינו חזרתיות של טעמים בסעיפים שונים כאילו היו כאן הרבה נימוקים ולא סתם אותו דבר במילים שונות, ובעצם ואקום גמור. ראינו גם היעדר בוטה של דיון בצדדי הזכות לתופעה הזאת. הוספנו לכך קצת סיפורי סבתא, סטטיסטיקה מוזרה ומונפצת של בתי כנסת שגם אם היה לה בסיס כלשהו במציאות אין לה קשר ממשי לדיון, עם עוד קורט מעשי רב של המשיב עצמו כדי לתמוך ב… עמדתו שלו. אה, יש לנו גם עוד כמה טיעונים מביכים מבחינת הלוגיקה שלהם, וכולם כולם אומרים את אותו דבר. מהמכלול המביך הזה קיבלנו תשובה שלילית נחרצת לגבי משהו שאין ספק שהוא לגיטימי ואולי אף מועיל במקצת. הרי לכם דוגמה נהדרת איך מייצרים מסורת, השקפה ודעת תורה חסרות שחר, יש מאין, על בסיס ואקום מוחלט. מי רואה 14 סעיפים בנויים לתלפיות שיוצאים מפי כהן גדול ואינו משתכנע?!

אם היו שואלים אותי הייתי עונה באופן ישר ופשוט שאיני רואה בזה ערך רב וזה לא עיקר התפילה, ושראוי להתמקד בעיקר בכוונה בתפילה עצמה. אבל אם רוצים לשיר ולנגן שיהיה להם לבריאות, ואולי יש בזה גם תועלת מה. ראוי היה גם לפרט מעט לגבי ערכן של חוויות, ואולי גם לערוך הבחנות בין חוויות שונות (חוויה מוזיקלית וחוויה דתית) ולעמוד על הקשר ביניהן.

להערכתי הרב אבינר בתשובתו לא התכוון למשהו מאד שונה (אני חושב שהציטוטים בסוף מהגרי"ד סולובייצ'יק אומרים בעצם את זה), אבל היה לו עניין להציג את הדברים בצורה חדה ומשכנעת שכאילו מבוססת על מסורת ושיקולי השקפה עמוקים ("כמה בעיות מאד קשות", זוכרים?), ומכאן יצא העגל הזה (אלא שזהו עגל שיצא דווקא נגד ריקודים ומחולות). דומני שזהו בניין אב להתייחסות לתשובות השקפתיות (ולפעמים גם הלכתיות) בנושאים כאלה.

במחילת כבודו של הרב אבינר, הוא 'הרוויח' את הלעג הזה ביושר.

52 תגובות

 1. מורנו הגר"ש אבינר היא באמת חידה.
  מצד אחד גאון רב תחומי רחב אופקים ומצד שני צרות אופקים כמו כאן ועוד. מצד אחד תלמיד מעריץ של מניטו הנועז ומצד שני כפוף לרב טאו. חידה..

   1. יהושע בנג'ו צודק ויודע על מה מדבר.
    הוא מכיר את חמיו לפני ולפנים.

    ואשרי הדור שהרב אבינר וחתנו ענוותנים ומקבלים תוכחה.

  1. בס"ד י' בשבט פ"ג

   לשלומי- שלום רב,

   והיא הנותנת. אדם רחב-אופקים כרב טאו והרב אבינר, המכיר לפני ולפנים את זרמי וגווני תרבות המערב והמודרנה – עשוי לפתח מודעות ורגישות מחודדת להשפעות בעייתיות הטמונות ב'טרנדים' הנראים לכאורה תמימים.

   בברכה,יפאו"ר

   אמנם, ניתן לומר לאידך גיסא שמי שלא מודע לשורשים השליליים של תופעה – גם פחות עלול להיות מושפע לרעה מאותם פגמים נסתרים.

  2. ומצד שלישי הוא גם קורא ותומך של (חלק מ) הטורים פה באתרא קדישא הדין.

   אבל איך שאני מכיר קצת את הרב אבינר
   הרב מיכי לא הפסיד קליינט אלא אדרבה

  3. הרב אבינר לא גאון. הוא ת"ח משכיל בעל אופקים רחבים ( יחסית) אבל גאונות זה משהוא אחר. גם הרב מיכי לא גאון. הגרי"ד היה גאון. תשמרו את התארים למי שמתאים להם

   1. כדי להסמיך גאון – צריך הרי להיות גאון .
    וכדי לקבוע מיהו בעל אופקים רחבים – צריך להיות בעל אופקים רחבים .
    אשריך שזכית

 2. טור מעולה תודה רבה.
  הדיון כשלעצמו לא חשוב אבל איך אתה מציג אותו, איך אתה בונה את הדחיות שלך, איך אתה מלמד אותנו את צורת החשיבה הנכונה, ממש עוזר בכל התחומים והלימודים.

 3. אם שוללים את החוויה האם אין סכנה שנגיע למצב של אין צורך באלהים. הרי השכל יכול להסביר את הכל? ההתפתחות המדעית ממשיכה לתקוף את שאלת הצורך ללא רחמים. ואולי רק החוויה יכולה לתת את המענה לשאלת הצורך. אין ספק שהחוויה
  זקוקה לשכל אבל להשאיר את השכל לבדו מול מצוקת הצורך זה כמו לשחק כדורסל עם ידים קשורות. אולי הפתרון הוא האיזון בין השכל לבין החוויה. אדם צועד בדרך והשכל מכוון אותו שילך בדרך הנכונה ויתגבר על כל המכשולים ומה שנותר לחוויה זה להינות מהמפגש עם הדרך ועם האלהים.

  1. ככלל, אני שולל את הערך של החוויה, ואתה מדבר עליה במישור האינסטרומנטלי (מכשירי. אמצעי למשהו אחר). זה דיון שונה, ורמזתי גם אליו (כשאמרתי שאולי יש בזה תועלת מה).
   אבל את עצם דבריך ממש לא הבנתי. מה פירוש צורך באלוהים? וכי אני עובד אותו כי אני צריך אותו? אני עובד אותו כי אני חייב וכי זו האמת. מה הקשר לזה שהשכל יכול להסביר הכל? (מה עוד שהוא כמובן לא יכול).
   בקיצור, ההודעה הזאת כתובה בסינית מבחינתי.

 4. להעיר שגם לדעת לומדי הרש"ש (קומה ב בלשון חכם אברהם) אין פירושה של קומה זו בקשה למעורבות אלקית על עולמנו כאן הארצי( בעניין הזה, ליבוביץ היה קרוב אליהם), ובודאי אין שום חיפוש של חויות נפשיות, הן באות בדרך אגב ויש להזהר מהן. הקומה השניה השניה היא רק לצורך עולמות עליונים. כמובן הבוחר יבחר, ונראה מסגנון הרש"ש שהעדיף שלא כל אחד יבחר.
  חוצמיזה, זה באמת לא כזה נורא ששרים בתפילה, רק מעצבן. במיוחד אם אין אופציה למניין ענייני.

  1. לא אמרתי שמקובלים מדברים על חוויה. הצבעתי על כמה סוגי קומות נוספות: קומה חווייתית, קומה קבלית (כוונות האר"י) וכו'.

  1. בס"ד י' בשבט פ"ג

   וליוסף אמר –

   מצאנו דברים שהיו משובחים ונאסרו מפני שקיבלו קונוטציה אלילית כגון המצבה שהיתה אהובה בימי יעקב ונאסרה ע"י התורה. אף קריאת עשרת הדברות בק"ש בוטלה מפני 'תרעומת המינים'. כך יש מקום לחילוק בין נגינה בבית המקדש לנגינה בבית כנסת, שממנה נמנעו ישראל במשך הדורות. אולי משום הסלידה מאורחות הכנסיה וה'טמפל' הרפורמי. אולי מהחשש לחילול שבת, ואולי מחשש לקלות ראש וזילות התפילה, ואולי מצירוף כל חששות הנ"ל.

   למעשה, בארצנו ד'לא שכיחי מינים', ואיש מצעירינו כמעט לא ראה בחייו כנסיה או 'טמפל' – מצומצמת הרגישות לקונוטציה זו, ולכן גם רבנים שמרנים רבים תומכים ב'מניינים המוזיקליים' בראשי חדשים ובימי חול המעד, באשר המוזיקה באמירת ההלל מחייה ומלהיבה את התפילה ומקרבת את הצעירים לבית הכנסת.

   בברכה, ינאי אלימלך צוויבלינגר-דישונסקי

   1. סקירה ממצה של הדיון ההלכתי – בתשובתו של הרב שמואל אריאל 'ניגון בכלי נגינה בתפילה ובהלל', באתר 'ישיבה'

    בברכה, דיצ"א

 5. אני בכלל לא הבנתי בדבריו של הרב אבינר מה הקשר בין הלל, קבלת שבת והבדלה לבין תפילה (שצריכה להיות בחרדת קודש או מה שזה לא יהיה). אולי נגיד שגם אסור לשיר במקלחת כי תפילה צריכה להיות בחרדת קודש? תפילה זה תשע עשרה ברכות שאומרים בלחש. קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמים ומן הסברה גם צריכה להיאמר ברצינות תהומית. איך זה משפיע על איך שאמורים לקרוא, ובכן, מה שאנו קוראים לו "מזמורים"? שמא הרב אבינר מבאר שזה משורש זמר2 שמשמעותו כוח, ואין גיבור אלא הכובש את יצרו.

  1. לחננאל –

   כבר לימדנו דוד המלך: 'עבדו את ה' בשמחה וגילו ברעדה' ודרשו חז"ל:'במקום גילה – תהא רעדה'. גם בעת שמחה – צריכה להיות יראה המאזנת.

   בברכה, דיצ"א

 6. יש ענין שתהיה אסתטיקה בתפילה כמו שאומרת הגמרא בברכות (ו.):
  תניא אבא בנימין אומר אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת שנאמר (מלכים א ח, כח) לשמוע אל הרנה ואל התפלה במקום רנה שם תהא תפלה
  ומסביר רש"י על אתר:
  במקום רנה – בבהכ"נ ששם אומרים הצבור שירות ותשבחות בנעימת קול ערב

 7. מאז שלמדתי את הגמרא בזו הפסקתי להקפיד על חזנים וציבורים ששרים קטעים מהתפילה.

 8. אלוהים זה נטו צורך.
  וכאשר יש חרדה, אז האלוהות היא הצורך הכי חזק שקיים. לפחות אצל הרבה מאיתנו.
  זה ממש לא הופך את האלוהות למשהו שקיים או שמחייב משהו!
  להיפך. אנשים מנצלים את הצורך הזה כדי ללטף לעצמם את האגו ע"י המסכנים והחלשים.

  1. אתאיזם זו גם עמדה. טיפשית מאד, אבל עמדה. אבל בשביל לומר שאתה אתאיסט אין שום צורך להיכנס לדיאגנוזות פסיכולוגיות של אחרים. בדיוק כמו שאני אחסוך לך רת הדיאגנוזה הפסיכולוגית מטעמי של האתאיסט.

 9. אין לי זמן להיכנס ללופ הוויכוח האין-סופי על ערכן של חוויות ורגשות. (רמז: לא מסכים לאף מילה מעמדתך בנושא וד"ל ואכמ"ל). מה שאני מבקש הוא לעמוד על כוונתך בטענה שערכה היחיד של תפילה הוא בכוונה לצאת ידי חובה. ידי חובת מה?

  אחדד: ידועה מחלוקת הראשונים אם יש מצווה מדאורייתא להתפלל. לרמב"ם כן, ולרמב"ן זו כולה מצווה דרבנן (אולי פרט לעת צרה). הגע עצמך, בתקופה שלפני כנסת הגדולה (כלומר, לפני תיקון נוסח התפילה ונוסח ספר הטלפונים…), האם לשיטת הרמב"ם (והרמב"ן בעת צרה) יכול אדם לצאת ידי חובת תפילה דאורייתא בדקלום טקסט סתמי כלשהו "ובלבד שיתכוון לצאת ידי חובה"? חובת מה? האם בתקופה שטרום נוסחי התפילה רחמנא לאו ליבא בעי? אתמהה.

  1. מרדכי, נראה ששוב לא קראת את הטור שאתה מגיב אליו. רני חייב לומר שזה נוהג נפסד משהו.

   1. נוהג לא פחות נפסד הוא להתחמק משאלות באופן כה מגושם, בפרט שדווקא הפעם לא התכוונתי לעקוץ ושאלתי הייתה כנה לחלוטין. אתה לא חייב לי מאומה, אבל למה להוריד את כך את רמת השיח?

    1. לא עקצתי אותך. נזפתי בך. זה משהו אחר לגמרי. כשיש שאלות אני לא מתחמק מהן. בדבריך לא היו שאלות. פשוט שמת בפינדברים שכתבתי להדיא נגדם בטור, ואז הקשית עליהם. לכן כתבתי לך שכנראה לא קראת את דבריי. ומכיוון שזו לא פעם ראשונה הוספתי את ההערה על הנוהג הנפסד.
     אם תשאל שאלה אני מבטיחך שלא אתחמק. אבל קרא את דבריי לפני שאתה שואל. אני מניח שאם תקרא כבר לא תשאל, אבל אתה כמובן מוזמן.

     1. אתה יכול להניח שלא קראתי, או שקראתי ולא הבנתי (הרבה יותר סביר, כי אני באמת לא חכם גדול, ובכל זאת רוצה להבין).
      כתבת: "עיקר הכוונה בתפילה היא כוונה לצאת ידי חובה, ולא כל מה שמעמיסים עליה". אחרי כמה פסקאות הוספת "הכוונה בתפילה אינה קשורה לחוויה או רגש, אלא להתכוונות של השכל והרצון. בראש ובראשונה זו כוונה לצאת ידי חובה, כמו בכל המצוות. אחרי זה יש גם כוונת המילות (כמו כל מצוות הדיבור), וגו'. ואז ציטטת את ליבוביץ' זצקוללה"ה (שמהתרשמותי הבלתי אמצעית ממנו חושבני שלא פעם אמר דברים לצאת ידי חובת פרובוקציה ועל כך בהזדמנות אחרת), וציינת שאינך מסכים שלמלים אין חשיבות (שאל"כ לשם מה טרחו חז"ל לנסח אותן). ולבסוף סיכמת: "…אבל כל אלו הן קומות נוספות על גבי הקומה היסודית של כוונה לצאת ידי חובה (והמילים), ולא באות במקומה" וגו'.
      טרחתי וציטטתי מדברות קודשך רק כדי להוכיח שעיני עברו על הטקסט (וחרד אני לכתוב "קראתי"…). ועדיין שאלתי במקומה עומדת – לצאת ידי חובת מה? מהי מצוות תפילה אם לא "רחמנא ליבא בעי"? דהיינו, לעמוד באימה, בפחד, באהבה וביראת הרוממות והכבוד מול רבש"ע ("חוויה דתית רגשית" בלע"ז)? מה היה צריך אדם מישראל לעשות כדי "לצאת ידי חובה" במצוות התפילה (למ"ד שזו מצווה דאורייתא) בטרם נתקן הנוסח בידי אנשי כנה"ג?

      1. ממש לא הבנתי מה הבעיה לשיר בפרקי תהילים וזמר כלשהו (לכה דודי) שבשנים האחרונות יש כאלו שאומרים אותם לפני תפילת מעריב וקבלת עול מלכות שמים של ליל שבת ?
       בא מישהו או כמה מישהוהים בסך הכל לפני כמה דורות ונהג הוא ותלמידיו לומר כמה פרקי תהילים לפני שבת בשדה
       מתישהו זה התפשט מתישהו החליטו במקום לעשות את זה בשדה (קר חם חושך בעיות טלטול) לכנוס את זה לבית הכנסת יש מקומות שגם אח"כ הרב אומר דרשה שיעור לפרשת שבוע הלכה או סתם דעות פוליטיות (בד"כ ביביסטיות ושאר שפלויות) במסווה של ד"ת.
       האם מותר לרב לשיר את 'דרשתו' ?
       מותר לו לומר מותר לו לשיר מותר לו לרקוד ומותר לו לוותר על כל הדרשה בכלל.
       גם 'מותר' לבוא לבית הכנסת לתפילות מעריב וקבלת עול מלכות שמים של ליל שבת בלי לומר את הפרקים תהילים שיש שאומרים ובלי לשיר אותם וגם מותר לומר אותם ולשיר אותם.
       גם מותר לקרוא בתימנית את כל משלי אחרי תפילת ערבית וגם מניח שמותר לשיר את זה וגם מותר ללכת הביתה בסוף מעריב ולא לומר ר"ל את כל משלי בתימנית.

       בקיצור כל ההמצאה הזו של 'קבלת שבת' היא לא מותר ולא אסור מי שרוצה אומר מי שרוצה שר מי שרוצה רוקד מי שרוצה קורא עלונים מי שרוצה בא ישר רק למעריב ולא מובן למה זה בכלל נושא לדיון

      2. כתבתי שמעבר לכוונה לצאת ידי חובה יש את כוונת המילות והעמידה לפני ה', ואם תרצה תוכל להכניס שם גם כוונות האר"י, חוויות והתרגשויות. לבריאות. כל אלו, גם אם יש להם ערך, הם קומות נוספות על גבי הקומה היסודית.

       תפילה היא ככל מצווה אחרת, ולכן דורשת כוונה לצאת ידי חובה. זה לא אומר שאין לה מטרה עצמית. גם נטילת לולב יש לה איזושהי מטרה, אבל צריך לעשותה קודם כל כדי לצאת ידי חובה. מה הקשר בין זה לזה? וכי למ"ד מצוות צריכות כוונה בהכרח אין למצוות מטרות ויעדים משלהן?
       הוא הדין ביחס לתפילה. מטרת התפילה מבחינת מתקניה או הקב"ה (אם זה דאורייתא) לא קשורה בהכרח לשאלה מה צריכה להיות כוונת העושה. לכל היותר ניתן לחשוב על המטרות הללו בקומה ב ומעלה.
       וכעת לשאלותיך:

       דרושה כוונה לצאת ידי חובת המצווה, כמו בכל מצווה אחרת.
       ההנחה שמדובר בחוויה דתית ורגשית אינה הכרחית, ולדעתי גם לא נכונה. אבל גם אם היא נכונה היא אינה נוגעת לדיון. אז תעבור חוויה רגשית מופלאה, ותעשה זאת כדי לצאת ידי חובה. איך זה קשור לזה?
       לפני שתוקן הנוסח של אנשי כנסת הגדולה היה צריך להתפלל בנוסח חופשי, ועדיין מתוך כוונה לצאת ידי חובה.
       לפני מתן תורה לא הייתה חובה ולא ציווי, ולכן שם ברור שלא היה צורך בכוונה לצאת ידי חובה. מה השאלה בכלל? לפני מתן תורה לא היו קידושין אלא רק נישואין. האם זה אומר שלא נוספו קידושין לאחר מכן? לפני מתן תורה יעקב הפריש מעשר (נניח). מה הוא כיוון לפי המ"ד מצוות צריכות כוונה? מאומה כמובן. לא הייתה אז חובה ולכן ברור שלא היה צורך בכוונה לצאת ידי חובה.

       1. תודה, ועדיין אינני בטוח שהבנתי את כוונתך.
        (אגב, בכוונה שאלתי רק על לפני תיקון נוסח התפילה ולא על לפני מתן תורה, זה נושא בפני עצמו).
        מי שאוכל מצה צריך לכוון לשם מצוות מצה ולא לשם השבעת רעבונו (וכמובן שיוצא אם במקרה היה רעב והמצה השביעתו). מי שתוקע בשופר צריך לכוון לשם תקיעת שופר ולא לשיר (וכמובן שיוצא יד"ח אם על הדרך נהנה הנאה מוסיקלית מהתקיעות). אך מה יכווין אדם כשהוא מתפלל, בפרט כשעדיין לא נתקן נוסח? "הריני ממלמל טקסט חופשי לשם מצוות תפילה"? לאפוקי מאי?
        ואולי מצוות תפילה, למ"ד שהיא דאורייתא עיקרה הבעה ורבלית של קבלת עול מלכות שמים, יראת הרוממות ואהבת ה'? ולכן טקסט סתמי לא יועיל כאן. וכדי שההבעה הורבלית של הנ"ל לא תהיה חוכא ואיטלולא האדם צריך אכן לחוות רגשות אלה, הלא כן? (ואולי זו כוונת חז"ל "בכל לבבך – בשני יצריך" וכו' ואכמ"ל). אולי טרחו חז"ל ותקנו נוסח אחרי שנוכחו לדעת שלא כל אדם יודע להביא באופן נאות את הרגשות הללו בפני ה'. אבל הם כמובן לא יכלו לתקן "רגש". את מצוות "ואהבת את ה'" אתה צריך לקיים בכוחות נפשך שלך. חז"ל רק יכולים לעזור לך להביע את האהבה הזו במלים נאותות לפני המלך, וכו' וגו'.
        סליחה על הטרחנות, אבל לפחות לי עמדתך (ועמדת ליבוביץ') נראות תמוהות מאוד.

       2. לפי הנחתך כל מצווה שאין דרך לפרשה באופן שאינו לשם מצוה לא טעונה כוונה, כי במצב כזה הכוונה לא באה לאפוקי כלום. אמנם יש תפיסות כאלה, כעין 'סתמא לשמה' דריש זבחים, אבל גם לפיהן מה שלא צריך להתכוון הוא רק כי מניחים מעיקרא שזו כוונתו. לכן בכל אופן צריך כוונה לצאת ידי חובה גם במקרים אלו, במפורש או מכללא. הצורך להתכוון לא מותנה בכך שתהיה אפשרות פרשנית אחרת לקיום המצווה.

        בתקיעת שופר הכוונה לצאת ידי חובה לא באה לאפוקי תוקע לשיר דווקא אלא גם תוקע שלא מחמת הציווי אלא לצורך אחר כלשהו (כגון להתעורר לתשובה, כרמזו של הרמב"ם). אני טוען שאם אדם תוקע כדי להתעורר לתשובה הוא לא יצא ידי חובה (למ"ד מצוות צריכות כוונה).
        לכן אדם שמתפלל, בטרם תוקן הנוסח או אחרי כן, צריך להתכוון לצאת ידי חובה. זה מיועד לאפוקי למשל תפילה לשם חוויה או קבלת פרנסה. המתפלל כדי לזכות בפרנה לא יצא ידי חובה, והוא כמו תוקע לשיר או לשוב בתשובה. וכמובן שגם אם תמצי לומר שאינו צריך להתכוון בפועל, זה לא משנה וכנ"ל: כי מניחים מכללא שלזה כוונתו. ואכתי נדרשת כוונה לצאת ידי חובה. [אגב, איני רואה מה משנה תיקון הנוסח לדיון.]
        אגב, בשאלה מה התחדש במתן תורה לגבי עבודת ה' (תפילה וקרבנות) תוכל לראות במאמרי על הכלל "שנה עליו הכתוב לעכב".
        ועוד הערה. הסברתי בהודעות קודמות שגם אם מטרת התפילה היא הבעה ורבלית של משהו, זה לא סותר את ההוראה לעשות זאת בכוונה לצאת ידי חובה, כמו כל מצווה שיש לה מטרה כלשהי.

       3. רבינו
        נראה לי שפספסת את הנקודה בגרח, ונל שעל זה מרדכי מנסה לעמוד.
        מצוות נטילת לולב דורשת ליטול לולב לשם המצווה.
        מצוות תקיעת שופר דורשת לתקוע בשופר לשם מצווה.
        מצוות התפילה דורשת להתפלל לשם המצווה.

        אבל שופר ולולב אלו חפצים נראים לעין. אפשר להחזיק אותם ולשמוע אותם.
        אבל מהי תפילה? אין חפץ שנקרא ״תפילה״. אז מה זה ״להתפלל״? כדי לומר שצריכים לעשות את הפעולה, צריכים להגדיר אותה.

        הגרח הגדיר שתפילה היא ״כוונת עמידה לפני ה ודיבור איתו״. מי שממלמל את המילים ולא מתכוון לעמידה לפני ה, הבעיה היא לא שהוא לא התכוון, הבעיה היא שהוא לא עשה שום דבר. תפילה שאין בה חשיבה של עמידה לפני ה היא מלמול מילים, ולכן הגרח אומר שאי אפשר לצאת ידי חובת תפילה. זה כמו שאני אכוון למצוות שופר אבל לא יהיה לי את החפץ שנקרא ״שופר״.

        בדבריך רמוז שאתה רואה את הגרח כקומה נוספת, ולא הבסיס. ועל זה מרדכי שואל: תגדיר בבקשה מה זה ״להתפלל״. על על אתה עונה: כוונה לצאת ידי חובת תפילה. על כך הוא חוזר ושואל: אם אדם מכוון לצאת ידי חובת לולב, אבל עדיין לא אמרת לי מהו לולב, היוגל לצאת ידי חובה? אתה חוזר ואומר: מה לא הבנת? אמרתי שצריכים לכוון לצאת ידי חובה. אבל טרם הגדרת מהי ״תפילה״.

        אני מניח שהצעד הבא של מרדכי הוא לומר שאם תפילה היא כוונת עמידה לפני ה ודיבור עמו, מכאן אפשר להתחיל לדון בשאלה אם יש ערך לכך שהדיבור ייעשה באופן זה או אחר. על זה אפשר להתווכח. אבל הוא לא מצליח להגיע לשם בגלל שאתה לא עונה לו על השאלה.

       4. תודה רבה. ראיתי את תשובת מיכי אתמול בשעה מאוחרת והייתי עייף מדי ולא מרוכז כדי לענות כדבעי. אבל צדיקים (א יענע צדיק כמוני…) מלאכתן נעשית ע"י אחרים… אכן כיוונת לכוונתי.

        רק אוסיף מעבר לדברי הגר"ח – תפילה היא הבעה ורבלית של אהבת ה', יראתו וקבלת עול מלכותו. (אחד הביטויים לכך הוא בקשת צרכים, שהרי אין אדם מבקש אלא ממי שהיכולת בידו ובבקשה מהקב"ה מובעת אפוא במובלע האמונה שאנו מאמינים שאין עוד מלבדו וכו').

        לכן, כשאדם מתפלל, הוא אמור לחוש את הרגשות הללו שהוא מביע במלים. מי שמביע רגש יראה אבל אינו ירא, מי שמביע רגש אהבה אבל אינו אוהב וכן על זה הדרך – לא די לו שאינו יוצא ידי חובה (כי "לא החזיק לולב בידו") אלא שהוא בבחינת דובר שקרים לפני ה'. כמדומני שרק על התפילה נאמר "תפילה בלא כוונה כגוף בלי נשמה" משום שהמת גרוע מסתם דומם – הוא אבי אבות הטומאה.

        מכאן נובע שאני חולק לחלוטין על עמדת מיכי שאין ערך לרגש. להיפך, הרגש הוא חלק מעבודת ה'. אדם מצווה לאהוב את הקב"ה, ולשיטת הרמב"ם גם להביע אהבה זו במלים ("תפילה").

        מה שהביא את מיכי לכלל טעות (לעניות דעתי) הוא העירוב שבין סיבה לתוצאה. אכן, מי שמשתמש בתפילה (או בכל מצווה אחרת) כדי להגיע לריגושים ול"חוויה דתית" – עובד את עצמו, וזו אלילות.

        אבל התפילה מכוונת לכיוון ההפוך. לקחת את הרגשות (שאדם מחויב להביא עצמו אליהם) ולהביעם במלים.

        אכן, אדם חייב להביא עצמו לאהבה וליראה, והרמב"ם אף טורח במספר מקומות לפרט כיצד. בהתבוננות בטבע, בקליות ואגוזים לקטנים, בגדי צבעונין לנשים ובשר ויין לגברים ביום טוב (כדי להגיע לשמחת יום טוב) וכן על זה הדרך. לא הפעולה הדתית כדי לעורר רגשות, אלא לעורר רגשות כדי להגיע לאהבת ה' בבחינת "ועתה קחו לי מנגן" וגו'.

       5. הביקורת של מרדכי ובצאלאל נראית לי מוצדקת בהחלט אבל יש מקום להרחיב את הצד הפילוסופי שבה. ההתמקדות של מיכי בחובה הדתית וביחסה לרגש הדתי מפספסת את העיקר – האמת הדתית וערוץ ההכרתי העיקרי להגיע אליה, קרי היכולת האינטואיטיבית.

        מיכי אמנם מכיר להלכה במרכזיות האמת והאינטואיציה אבל נכשל לדעתי בשלב היישום. מהותה של היכולת האינטואיטיבית מתבטאת בהיענות (קליטות, פסיביות) המופיעה באדם לנוכח ביטויים רוחניים שאלוהים עומד במרכזם. החובה הדתית, עד כמה שהיא נשענת על השכל והרצון, לא יכולה לספק לנו את אותה היענות ואפילו לא יכולה "לשחזר" אותה באופן הולם. לכן נדרש כוח נוסף באדם, הרגש הדתי, שיעשה את העבודה. אמנם כוח זה מופיע כתוצאה ולא כסיבה (מרדכי כבר עמד על כך) אך הוא עדיין יסוד הכרחי.

        מבחינה זו האמת הפוכה כמעט לחלוטין ממה שמיכי אומר: לא רק שהרגש הדתי הוא בבחינת איום (אמנם לדעת מיכי איום שלא תמיד מתממש) אלא תנאי הכרחי לאותנטיות של היחס הדתי הנכון והראוי. עד כמה שהרגש הדתי הוא של התעלות רוחנית-דתית הרי הוא בעצם שחזור במישור נוסף ומשלים של המבנה והתפקוד של האינטואיציה. זהו מעין הד ליכולת האינטואיטיבית אבל בעצם גם מעין תו תקן לאדם, שהרי דווקא "הכאוטיות" של הרגש מייצגת את אותו יסוד טרנסצנדנטי שהשכל והרצון (המכשירים המאפשרים את החובה הדתית) לא מסוגלים להנכיח לנו.
        יש עוד הרבה מה לומר גם על שאלת המשמעות ואולי גם האמת אבל גם ככה ארוך מידי…

       6. מרדכי ובצלאל, שלום. לדורון בתוך הדברים יש גם תגובה להערתך.
        כעת אורן סידר קצת את רוחב התגובות (זה נעשה ברוחב אות אחת ולא יכולתי לענות) ואפשר להמשיך בדיון.
        איני רואה שום הבדל בין מצווה שיש בה חפצא לבין מצוות פעולה. לשיטתכם במצוות מהסוג הראשון שייכת כוונה לצאת יד"ח ובסוג השני לא? למה לא? אז על כך דומני שאין ויכוח. כוונה לצאת ידי חובה דרושה בשני סוגי המצוות, בניגוד למה שכתב מרדכי למעלה.
        כעת אתה מנסה לחדד שיש עניין אחר: מעבר לכוונה לצאת ידי חובה יש את כוונת המילות שהופכת את המעשה לתפילה (ולא רק הנעת השפתיים). אבל זה אני מסכים לגמרי. היכן כתבתי שלא? תפילה ללא כוונת המילות זו רק הנעת שפתיים, אבל עדיין הרובד ההלכתי היסודי הוא כוונה לצאת ידי חובה. לא ממש משנה איזה משניהם הוא העיקרי, זו שאלה שאינה מוגדרת עד הסוף. הניסוח המדויק יותר הוא שמה שמגדיר זאת כפעולת תפילה הוא כוונת המילות, ומה שהופך זאת למצווה (מצוות תפילה) הוא כוונה לצאת יד"ח.
        חשוב להבין שבכל מקרה זו לא הבחנה בין מצווות פעולה למצוות שיש בהן חפצא. גם במצוות שיש בהן חפצא שייכת אותה הבחנה. למשל סוכת רקב"ש פסולה כי לא נעשתה לשם צל. ה"לשמה" של סוכה (לשם צל) הוא שהופך אותה לסוכת מצווה. הכוונה לצאת ידי חובה הופך את הפעולה של הישיבה בה למצווה. לכן זה לא הבדל בין מצוות שיש בהן חפצא למצוות פעולה. אלו פשוט שני רבדים של התייחסות למצווה: הפעולה עצמה והיותה מצווה. לפעולה יש מטרה וערך כלשהו שמגדיר אותה, אבל מה שהופך אותה למצווה הוא הכוונה לצאת ידי חובה. כך גם בתפילה. הנעת השפתיים הופכת לתפילה על ידי כוונת המילות, אבל רק כוונה לצאת ידי חובה הופכת זאת למצווה.
        זה מה שכתבתי בתשובותיי הקודמות למרדכי, ואיני רואה מה פספסתי, מה התחדש כאן מעבר למה שהוא שאל ומה לא נענה בתשובותיי הקודמות.
        כל זה לגבי כוונת המילות. הדיון שלנו לא היה על זה אלא על הרגש והחוויה. על כך כתבתי שלגבי כוונות האר"י, החוויות והרגשות, בניגוד לכוונת המילות, לדעתי כל אלו הם באמת קומה גבוהה יותר, אולי בעלת ערך (פחות אינסטרומנטלי) ולא הכרחית. אני מבין שמרדכי חולק על כך, אבל לא ראיתי טיעון קונקרטי נגד עמדתי.
        מעבר לזה, הסברתי לא פעם באתר וגם כאן למעלה שכאשר הרגש מבטא מצב או תפיסה ייתכן שיש לו ערך. אבל הערך אינו של הרגש אלא של מה שהוא מבטא. צריך להגיע לקשר עם הקב"ה, ורגש של אהבה מבטא את קיומו של הקשר. עצם ההרגשה והחוויה היא עניין חסר ערך מצד עצמו. הערך הוא בקשר. לכן אם יש אדם שחסר את הממד הרגשי הזה הוא אינו אנוס כפי שכתב כעת מרדכי. הוא קיים את המצווה במלואה, אלא שאצלו אין לזה ביטוי רגשי. זה לא פטור של אונס אלא קיום מלא של המצווה על ידי אדם שבנוי אחרת. זה הכל. ובכך תשובה להערתו של דורון.
        ואכן, אם התפילה היא אמצעי לריגושים וחוויות, כמו קונצרט, זה בעייתי, אבל לא על כך היה הוויכוח בינינו. הוויכוח הוא בשאלה האם לרגש שנוצר בתפילה יש ערך או לא. האם כשאני מגיע לקשר עם הקב"ה בלי לחוש רגשות וחוויות זה דבר פגום או פחות. לדעתי ממש לא. איני רואה כיצד ניתן להתווכח על כך, שהרי ההבדל בין זה לזה הוא רק מבנה אישיותי אחר. מאד לא סביר שמבנה אישיותי הוא בעל ערך כשלעצמו.
        לסיכום, נראה לי שגם קודם הבנתי היטב את השאלה וגם עניתי עליה לגמרי. וכמובן שעדיין איני מבין מה עניין תיקון הנוסח לכאן.

 10. האם לדעתך יש ערך לתפילה היינו הודאה ובקשה הנעשית מתוך הרגשה והבנה עמוקה שמודה להקב"ה על חסדיו ותחינה ובקשה שימשיך לעזור ובמילים אחרות תפילה מכל הלב, או שגם ברגשות אלו אתה לא רואה ערך?

  1. איני רואה ערך ברגשות בכלל, בשום הקשר. לכל היותר יש ערך במה שהרגשות מבטאים. נניח שאדם כלשהו לא ניחן ברגשות בכלל (משהו אצלו במוח בנוי אחרת). האם הוא אדם פחות דתי? מצוותיו שוות פחות? הרגשות הם לכל היתר ביטוי לתפיסה, והערך אינו ברגש אלא בתפיסה. כתבתי על כך לא פעם כאן באתר ותוכל לחפש ולמצוא זאת.

   1. (סליחה שאני שוב שואל את אותה שאלה רק מזווית שונה, רק כדי לוודאות שהבנתי)
    גם אדם אם רגש של רחמים אהבה ותרנות ענווה וכו' ובקיצור אישיות טובה אינך רואה בכך ערך?

   2. מיכי, בגדול אני חושב שתפיסת הדת שאתה מציג – אולי מוטב לומר תפיסת הדתיות – היא לא של דת אלא יותר קריקטורה של דת:

    1. אין דת בלי דין חשבון לרווחתו ולטובתו של האדם. במיוחד למי שמאמין באל פרסונלי ומתגלה המתעניין בעולם ובאדם. פשוט לא סביר להניח שאלוהים ברא את העולם והדת והיה מעוניין שהאדם יעבוד אותו ללא הנחת קיומה של מערכת תגמולים מינימלית, כזו המתבטאת בתחושת התעלות דתית (אבל לא רק).
    2. המשמעות של הנקודה הקודמת היא שאצל בני אדם אין אתיקה, גם לא אתיקה דתית, ללא אסתטיקה ופסיכולוגיה. אין דבר כזה אדם דתי שאין לו רגש דתי, ולו גם הדל והפרגמנטרי ביותר. זו לא רק טענה אמפירית עובדתית אלא גם ערכית עקרונית. עד כמה שאנו עוסקים באדם אלו תנאים אפריוריים של קיומו.
    3. יתכן שישנה אפילו בעיה נוספת בניסיון לשלול את ההכרחיות של הרגש הדתי. כוונתי לבעיה הקוגניטיבית – הכרתית. כפי שכתבתי בתגובה הקודמת סביר שהרגש הדתי מתעורר לנוכח הכרות מסוימות. לכן נראה לי לי שמי שלא רואה ברגש כזה הכרח יתקשה להגן על ההנחה (כמו שאתה מנסה לעשות) שיש בנו כוח אינטואיטיבי.

  2. איני רואה ערך ברגשות בכלל, בשום הקשר. לכל היותר יש ערך במה שהרגשות מבטאים. נניח שאדם כלשהו לא ניחן ברגשות בכלל (משהו אצלו במוח בנוי אחרת). האם הוא אדם פחות דתי? מצוותיו שוות פחות? הרגשות הם לכל היתר ביטוי לתפיסה, והערך אינו ברגש אלא בתפיסה. כתבתי על כך לא פעם כאן באתר ותוכל למצוא זאת.

 11. הרב מגזים תבגובה שלו

  הרב אבינר לא התכוון לאסור את זה הלכתית אלא "השקפתית " כלומר שזה משהוא שלא נכון לעשות אף שמבחינה הלכתית זה מותר ( ואף שיש לה השלכות רעות לדעתו). גם בתחומי הרשות שייך רצון ה' רק שבדברים המותרים זה משתנה ממקום למקום ומזמן לזמן ומאדם לאדם. כל מידת החסידות שייכת לזה . האם במלחמת רשות לא שייך רצון ה' ? הרי גם עליה היו שואלים באורים ותומים ובסנהדרין.

  הוא לא התכוון למנות 13 סיבות שונות אלא 13 נקודות שיכולות לדבר על אותה סיבה רק מאיר אותה מזוויות שונות. זו דרכו בכתיבה בכלל.

  בעניין המקור הנוצרי וודאי שהוא התכוון למשהוא שרע באופן נקודתי בעניין הזה מצד עצמו ושנובע ממשהוארע בתפיסה הנוצרית שהייתה המקור למנהג הזה. אני מדבר כמובן על התפיסה שאין חשיבות למעשים אלא רק ללבבות וכל המצוות בטלות ושיש רק אהבה. זו תפיסה שמעודדת חוויה אסתטית (בלשון הגר"ד) על חשבון עבודת האל.

  בנושא המנהג הוא התכוון שלדעתו הייתה פרשת דרכים לפחות מימי הרפורמים ( או מימי הכנסיות המוסיקליות בימי הביניים) שבה מן הסתם אולי גם לא רפורמים רצו להכניס עוגב לבית הכנסת והרבנים החליטו שלא ומאז זה המנהג בקהילות האורתודוכסיות. אולי הוא חושב זה מנהג הלכתי. כמו שאר מנהגי בתפילה ( כמו אירת פסוקי דזימרא). יש גם הבדלי מנהגים בצורה של בתי הכנסת ספרדים ואשכנזים ( מקום העמוד וכד') וייתכן שאף הם מחייבים או לפחות בגדר מצווה.

  בעניין אבותינו הצדיקים והחכמים וכו' הוא התכוון בעניין סדרי עבודת ה' כלומר התפילה. אופנת הלבוש לא שייכת לתפילה אלא אם כן היה מנהגים ביחס ללבוש בתפילה ועובדה שעדיין החזן מתעטף בטלית ולא בחליפה מודרנית ( הטלית ( הסודר ) הייתה החליפה ( והכובע) של ימי קדם ולכן רק בה ה' חייב ציצית ופתיל תכלת ( כדי שלא נשכח את ה' בגלל רום הלבב של בעל החליפה שמן הסתם הוא "אדם חשוב" ( לפחות בעיני עצמו) . ואכן רק נשואים (ותלמידי חכמים ?)בתקופת הגמרא היו מתטעטפים בסודר). ביחס לכיפה אולי אכן היה אפשר לטעון לפי זה ( לא ברור אם היא שייכת לענייני תפילה או לא או למידת חסידות או לא וכו') אלא שאכן לא הייתה חשיבות לכיפה דווקא אלא לכיסוי ראש כלשהוא ( תלמידי ישיבות הלכו גם עם כובע ברט). אבל כלי נגינה בבית הכנסת זה משהוא שהוא קצת יותר מאשר אופנה ולא פלא שהתנגדו בגלל הטעם של הרב סולובייצ'יק כמו שהתנגדו לעוד כל מיני תיקונים של הרפורמים מהסוג הזה ( אני משער שלא היו מתנגדים אם הרפורמים היו מחליטים לעשות על הבימה מגן דוד) כלומר שקשורים לחווייה האסתטית. בתור איסור השקפתי ( רצון ה' בענייני הרשות – "משנת חסידים") זה טעם חזק מאוד.

  כמו שהכב אמר עם הנוער הוא לא התכוון לאסור בטיעון הזה אלא לטעון שזה מיותר ולא יפתור את הבעיה ( זו טענת נגד למול אלו שיטענו שזה פותר בעיות ולכן יש בזה מעלה

  הטענה עם החופה היא דווקא רלוונטית. איסור הלכתי או לא חופה היא "טקס דתי" ( טוב שלא אמרתי ריטואל ריליגיוזי….) כמו תפילה או הבדלה וקידוש . כלומר יש שם ברכות וכו'. לכן שייך בזה שיהיו מנהגים הלכתיים שלפחות בגדר מצווה. אין מנהגים ביחס לסעודות מצווה ככל הידוע לי ( גם אז הם לא יהיו מחייבים כי זו מצווה ולא חובה אבל עדיין יהיה שייך בזה איסור "השקפתי") . כמו שיש מנהג שנשים לא שותות מיין הבדלה או לא עושות מלאכה כשנר חנוכה דולק ( חלק מהנשים) .

  הסיפור עם לקרוא ולא לשיר את ההלל זה לא הובא בתור ראייה אלא בתור חידוד כדרכו וכן מעשי הרב למיניהם . אגב ההבדל בין בעל תפילה לחזן הוא ידוע ( וגם הביקורת הסמויה על החזנות… שהרי כמו שהסכמנו התפילה איננה קונצרט). אני התבקשתי לפני שנים להתפלל תפילות ימים נוראים בבית הכנסת שלי והיה לי ממש קשה למצוא שנים ברשת מישהוא שאני יכול ללמוד ממנו את המנגינות על בוריים ( היום ברוך ה' יש כבר) משום שרק מצאתי קטעי חזנות נפוחים מחשיבות עצמית….

  הנקודה של בתי הכנסת הרבים שבהם מתפללים בכוונה ולא שרים גם לא הובנה. הוא שוב התכוון להתייחס לטענת נגד שהשירה וכו' הם הכרחיות או מועילות יותר לכוונה ונגד זה הוא טען שזה לא נכון כי יש בתי כנסת רבים ( אפילו רק אחד היה מספיק בשביל הלוגיקה….) וכו'

  כנ"ל למוקר "לשמוע אל הרינה וכו'" . פה לא ברור אבל ייתכן שהוא גם התכוון לטעון כנגד טענת נגד שתביא לו את המקור הזה שמכאן צריך לנגן בתפילה והוא שזה לא הכרחי כי קול ערב הוא אפילו לא שירה בהכרח ( אני לא ידע מה הוא כן . אולי כמו המנגינה של החזן בחזרת השץ ובסופי הקטעים למיניהם. זו תפילה בנעימה…. כמו שפונים אליך בדיבור ערב כדי לבקש ממך משהוא . ושייך גם בשירות ותשבחות . "כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו " וכו' )

  1. אעיר על הנקודות הרלווונטיות.
   לא כתבתי שהוא אסר זאת הלכתית. ראה את תת הכותרת של הטור.
   החזרתיות טיפשית ולא מוסיפה. מספור הסעיפים מבטא שיש כאן טענות שונות, ולא היא.
   יש הבדלים גם במנהגי הלבוש בתפילה, כמו כובע. וחוצמזה, למה תפילה היא חריגה? אבותינו ורבותינו היו יותר חכמים בכל.

   1. התייחסתי למנהגי הלבוש בתפילה ולא הבנתי מה הרב רצה בזה

    לא יודע למה תפילה היא חריגה אבל יש בזה הגיון . יש לה מעמד די גבוה בעולם המצוות ביחס למצוות אחרות. ביחס להכנסת כלי נגינה זה דבר שהקדמונים היה להם אפשרות לעשות ומשום מה לא עשו. השאלה למה. ואם זה אכן היה מכוון אז עד שלא נבין את הסיבה לכך אז אולי באמת זה לא נכון לעשות את זה. אני דווקא מאמין שאפשר להבין למה רק צריך ללמוד ולחפש ולדרוש. באופן אישי אני לא כל כך נמהר להגיד המציאות השתנתה. אני יותר מאמין שבענייני הרוח המציאות משתנה כמו עץ ( כלומר מתפתחת. לא סתם משתנה) . לכן עדיין לא הייתי "מתיר" לנשים לעלות לתורה במניין גברים (כבוד הציבור) ובטח לא לבטל מחיצות בבית הכנסת. במקומות קדושים הכללים הם שונים . יש היררכיה בעולמות הקודש. וזה שוב ללא קשר לאיסור והיתר הלכתיים ( שזה דורש מחשבה יותר מעמיקה) זה לא כמו שאלות מה נחשב גדר של בית כסא של חז"ל בימינו או האם מכונת גילוח היא מספריים כעין תער וכו' . בכל מקרה בענייני רוח כמו תפילה דווקא העובדה שחז"ל היו בעלי רוח הקודש ( לא נבואה. זה מוזכר בכמה מקומות בגמרא שהיו יכולים להחיות מתים ונעשו להם ניסים) היא דווקא כן רלוונטית למה שקשור לענייני תפילה דווקא. כמו שהרב מלמד פסק שיש לומר סליחות דווקא אחרי חצות לפי המקובלים שאין ליפול אפיים לפני חצות בגלל שעדיין שורים הדינים. והרב פיינשטיין פסק שאפשר אחרי האשמורה הראשונה לפני חצות. וברור שבעניינים הללו שקשורים לבקשת סליחה ותפילה המקובלים יותר רלוונטים ממנו. זה לא הלכות לולב

    שינויי ההמנהגים בתפילה היו עניין של התפתחות – הוסיפו קטעים . ההגייה השתנתה כי אנשים גלו למקומות שונים בעלי שפות והגיות שונות וההגייה נשכחה. יש גם התפתחות חיובית למשל .בניגוני טעמי המקרא שהיום בכל העדות הן מפותחות לעין ערוך מבחינה מוסיקלית מניגוני טעמי המקרא בתקופת חז"ל ומשה רבינו אבל כוללות אותםבתוכם ( כמו שעץ בוגר "מכיל" את את העץ שהצעיר שבו)

 12. לכבוד הרב שליטא

  כמדומני שבנבואה הרב עדיין מאמין…

  יש אין סוף מקורות בתנך עצמו וברמבם שהנבואה חלה מתוך שירה ונגינה "והיה כנגן המנגן"
  כמדומני שזה מספיק לנו כדי להבין את חשיבות הרגש בתפילה היבשה.. כנראה יש איזשהו קשר בין הרגש להתגלות האלוהית רוחנית..

  תודה

  1. זה לא רגש. זה שמחה. שמחה אמיתית. אנשים לא מבדילים בין רגשות ( אמוציות ) לבין חוויות ( שהן כמו ראייה. תחושות. תודעות. חוויות הן כמו מראות ( visions) מעולם הרוח)

   כמו שאנשים לא מבדילים בין אהבה רומנטית שהיא אמוציה לאהבה אמיתית שהיא סוג של חוויה ( במובן של חישה) . באמוציה ( אם האדם פועל על פיה) האדם הוא נפעל . עלה הנישא ברוח . פאסיבי . אמוציות הן כמו גלי ים. אבל חוויות כמו יראה ( לא פחד) אהבה ( לא רומנטית ) שמחה וכו' הן חוויות שהן כמו ראייה ( פעולות מצב) שנובעות מפעולה אקטיבית של התבוננות שתוצאה היא החווייה ( הראייה) . אכן כל המצוות של "ואהבת" " ושמחת" וכו' הן מצוות על פעולות שמביאות לחווייה ( שהיא לא מצב רוח אלא סוג של ראייה של המציאות הרוחנית. היא מצב תודעתי ) כמו שמצווה על ראייה היא בעצם מצווה על הסתכלות והתבונננות ( להפנות מבט ולהתרכז ולשים לב). לנובאה יש תנאי מקדים של שמחה וניגון היה מביא לידי שמחה. אין פה שום רגש

 13. הרב מיכי, לא מבין מה הראיה מהרמב"ם שאהבה ויראה אינם חלק מעבודת ה'.
  1. ודאי כולם יסכימו שאהבה ויראה סתמית ללא מחויבות ו/או קבלת עול מלכות שמים/אמונה בבורא עולם איננה מצווה באופן מקביל לע"ז. על משקל קיום מצווה ללא אמונה וכו'
  2. החזו"א בהלכות ע"ז (מובא בפ"י ר"ה ועוד) מביא שבע"ז יש דין מיוחד שכדי לעבור חייב להיות דרך המלכה, כך שאפילו האומר אלי אתה בדרך של הודאה על עובדה קיימת ןלא בדרך של המלכה אינו מתחייב.
  3. איך ניתן בכלל לשלול מושגי אהבה ויראה כחלק מעבודת ה' כשפסוקים רבים ואף מצוות מפורשות בעניין?

 14. צר לי. עדיין לא הבנתי.
  אני מסכים לגמרי שאין הבדל עקרוני בין מצווה שיש בה חפצא ובין מצווה שאין בה חפצא. התמקדת בפן שולי של ההערה שלי.
  נניח בצד את הכוונה לצאת ידי חובה. נתעלם מזה כרגע. בואו נסכים שבכל מצווה באשר הוא נכון לכוון לקיים את המצווה.
  השאלה היא אחרת: מהי המצווה? פשוט לא ממש הגדרת מהי. האם אתה סובר שהמצווה היא ״לומר מילים של תפילה״? מהם ״מילים של תפילה״? על כך מרדכי שאל: אם המצווה היא ״לומר מילים של תפילה״, איך קיימו את המצווה לפני תיקון הנוסח? זו לא שאלה עקרונית, אלא דרך לציין שההגדרה שאנחנו כרגע מבינים ממך בעייתית.
  זה הכשל שאתה מייחס לליבוביץ. הוא אומר שיכולנו לקרוא ספר טלפונים, אבל חזל עשו איתנו חסד ונתנו טקסט קצת יותר מעניין. ואנחנו, פושעים שכמונו, משיבים רעה תחת טובה ומנסים למצוא בטקסט משמעות ורגש. גוועלד.
  הנקודה היא שאם כל ההגדרה היא ״לומר מילים של תפילה״, ליבוביץ צודק. הקבה נתן לחזל את היכולת לבחור מהם ״מילים של תפילה״.

  הגרח נתן תשובה יותר טובה. הוא אמר שהמצווה היא להיות במודעות של עמידה לפני המלך ולדבר איתו. זה לא רובד נוסף, לשיטתו, אלא הגדרת המצווה עצמה. עכשיו אפשר להתווכח מהי הדרך הנכונה לעמוד לפניו. אבל לפחות הוא נתן הגדרה מובנת למצווה.

  במידה והבנתי את דבריך לא נכון, אודה לך מאוד אם תוכל במשפט אחג לומר מהי הגדרת המצווה, לשיטתך. האריכות רק מבלבלת ונותנת רושם שאין לך הגדרה חדה למצווה.

 15. כשמורחים את גלגלי העגלה – אפשר לנסע.כך למדונו אבותינו.
  והכוונה כשמורחים – נותנים שוחד – אפשר לקדם ענינים.
  והנה גילו לנו חז"ל שבלי שוחד לסמאל – אפילו ביצה בת יומה לא יכלו להשיג.
  והדא הוא דכתיב : בכל לבבך – בשני יצריך.
  על כן : שירו לו , זמרו לו ,עבדו את השם בשמחה

השאר תגובה

Back to top button