התייחסות לסרטוני הערוץ המיסיונרי iGod – תושב"ע ו"מזימות הרבנים": מסגרת הדיון

בס"ד

בחלק הקודם נתתי הקדמה כללית לדיון שלנו. כאן אתייחס לסרטון העיקרי שעוסק בתורה שבעל-פה וב"קונספירציה הרבנית".

הקדמה לדיון: שיקולים של משפט פלילי

בסרטון הזה טוענים הדוברים שבמתן תורה בסיני לא ניתנה תורה שבעל-פה. זו הומצאה על ידי הרבנים במזימה מכוונת כדי לקבל לידם כוח והשפעה. בעצם רצונם היה להוציא את הקב"ה מהתמונה, ולקבוע את רצונו במקומו ("לא בשמים היא").

לפני שאתייחס לטיעונים לגופם, חשוב להבין את מה שכל חוקר משטרתי ומשפטן פלילי מתחיל יודע: כדי להוכיח פשע עליו לבדוק שלושה תנאים עיקריים (שכולם הכרחיים, גם אם לא תמיד מספיקים)  – מניע (motive), הזדמנות (opportunity) ויכולת (אמצעים, means). בנוסף לשלושת אלו דרושה כמובן גם הוכחה של כוונה פלילית. לדוגמה, נניח שאירעה גניבה אצלי בבית. האם ניתן לעצור ולהאשים את פלוני על בסיס העובדה שהוא הסתובב באזור ושהוא חזק ורזה דיו כדי להיכנס דרך החלון? יש לנו יכולת והזדמנות, אבל אין מוטיבציה. אמנם בדוגמה הזאת דווקא יש המוטיבציה מובנת מאליה (הגנב, יהיה מי שיהיה, הרוויח כסף), ובכל זאת אף אחד לא יעלה בדעתו להאשים מישהו על סמך בסיס כה רעוע. כעת חשבו על מקרה בו אלמוני נרצח. האם כדי להרשיע את פלוני ברצח די לנו להוכיח שהוא היה בסביבה והיה מצויד באקדח? כאן המוטיבציה כבר לא מובנת מאליה. עלינו לשאול את עצמנו מה הרוויח פלוני ממותו של אלמוני. בלי שלפחות נצביע על מניע (motive) אפשרי שלו אין לטיעון כזה שום משמעות, והטענה כלפיו מופרכת על פניה. היו הרבה אנשים שם בסביבה, וכל אחד מהם יכול היה לרצוח את הקרבן. כעת חשבו על מצב שבו ה"נרצח" נמצא מת בביתו. כלל לא ברור האם הוא מת באופן טבעי או נרצח. האם ניתן להרשיע את אותו פלוני בגלל שהיה שם בסביבה עם אקדח? האשמה כזו היא כבר מופרכת לחלוטין.

האשמת חכמי התלמוד (=הרבנים) בקונספירציה שבמסגרתה הם המציאו את היהדות הרבנית דרך המצאת התורה שבעל-פה, זוקקת גם היא טיעונים בכל אותם מישורים: ראשית, צריך להוכיח שהיה רצח ולא מוות טבעי. שנית, יש להוכיח את קיומן של שלושת הדרישות של המשפט הפלילי: הזדמנות, יכולת ומוטיבציה. הטיעונים הקלושים שמוצגים בסרטון עוסקים בעקיפין ובצורה לא משכנעת בכך שאכן היה רצח, כלומר שהתורה שבעל פה הומצאה ולא היתה במקור. יש גם טיעונים (בעייתיים) על היכולת וההזדמנות, אבל אין שם מילה על המוטיבציה.

שאלת המוטיבציה: מהו הרווח?

נתמקד אם כן בשאלת המוטיבציה. למה שחכם כלשהו שמאמין במתן תורה שבכתב מהשמיים, יטרח להמציא יש מאין איזו מעשייה על תורה שבעל-פה, ינסה ויצליח לשכנע את חבריו הרבנים להצטרף לקונספירציה, ואחר כך כולם יחד ישכנעו את כלל הציבור שהיא ניתנה מסיני ושעליו לקבל על עצמו מערכת מצוות מפורטת שאין בהן שום היגיון פנימי, ללא מקור או פשר? ואת כל זה הם עשו סתם כך כי בא להם ללא שום מוטיבציה נראית לעין. האם טענה כזאת שווה בכלל התייחסות? הדבר דומה בעיניי למי שיבוא אליי ויודיע לי חגיגית שבעצם הוריי עבדו עליי ושם המשפחה שלי ושלהם הוא כהן ולא אברהם וההורים שלי עובדים עליי (ראה שבת ל ע"ב, ובעין איה שם). כעת עליי להישמר לא להיטמא ואסור לי לשאת גרושה וכו' וכו'. למה שאאמין לו אם הוא לא מציג בדל ראיה לדבריו ואין להוריי שום מוטיבציה נראית לעין לעשות זאת?

הרבנים ה"טיפשים" הללו אפילו לא ניצלו את ההזדמנות והיכולת (ראה לעיל) להרוויח כסף. חלק מחכמי התלמוד חיו בעוני ועבדו לפרנסתם. חלק אחר היה אמיד, אבל עדיין לא הרוויח מאומה מה"המצאה" הזאת. היה לו כסף גם בלי זה. מה היתה הבעיה להמציא כחלק מהתורה שבעל-פה חובה גמורה מדאורייתא שכל אדם צריך לתת רבע מכספו לחכמים, או לבנות להם בית? אפשר היה בקלות להרחיב את דין המעשר שמופיע בתורה, ואני יכול לחשוב על עוד כהנה וכהנה טכניקות מדרשיות פשוטות מאד "להוכיח" את קיומה של חובה כזאת בכלים של התורה שבעל-פה (שהם המציאו כרצונם ולפי דרכיהם). במקום זה אותם "רשעים" במסגרת הקונספירציה שלהם מרחיבים את דין המעשר וקובעים חובה לתת מעשר כספים לעניים. בשביל זה כל הקונספירציה? חלק מה"טיפשים" הללו אפילו נרדפו והומתו על ידי הרומאים בעוון לימוד תורה והלכה, ובעוון סמיכת חכמים (רבי יהודה בן בבא) שכלל לא מוזכרת בתורה שבכתב. הם היו כל כך שבויים בקונספציה שהם עצמם המציאו, כך שבלי בדל רווח אישי היו מוכנים אפילו למות למענה?! נראה קצת תימהוני, לא?

שאלת המוטיבציה: מיהי הגילדה?

יתר על כן, דרכן של מזימות שהן נעשות לטובת קבוצה שמבצעת אותן, משפחה, שבט, כנופיה, או גילדה כלשהי. אבל כאן לא מדובר בגילדה, שכן עמדה של חכם רבני (=תלמיד חכם) פתוחה בפני כל אדם ולא משנה מניין הוא בא (כתר תורה מונח בקרן זווית, וכל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול). מי שילמד ויגיע לרמה רוחנית ותלמודית נאותה יימנה על החכמים ויוכל גם להתמנות לסנהדרין. אנחנו יודעים שיש אנשים פשוטים בנים של עמי ארצות או של גרים (כמו רבי עקיבא) שצמחו ונמנו על השדרה המובילה של חכמי התלמוד. אז מה טעם במזימה שמטרתה לתת מעמד וכוח לקבוצה לא מוגדרת מראש של אנשים שכל אחד יכול להצטרף אליה? מה יכול להיות האינטרס של החכמים העכשוויים לדאוג למעמדם של אנשים שלא ממשפחתם, לא מיוחסים ונטולי קשרים? למה שאדם נורמלי ישקיע את מרצו במזימות להאדרת מעמדו של אדם אנונימי אחר על חשבון אנשים אנונימיים אחרים?

יתר על כן, האתוס הבסיסי והמדיניות המעשית של היהדות הרבנית היא לגדל ולהצמיח כמה שיותר ידענים ולומדים. יהושע בן גמלא זכור לטוב על שבנה בתי ספר והביא את כל הילדים ללמוד ולצמוח בתורה (ראה ב"ב כא ע"א). אם מזימתם של הרבנים בנויה על קונספירציה, הייתי מצפה שהם דווקא ידאגו לבורות של כל שאר האנשים הפשוטים, כדי שלא יוכלו לבקר אותם. במקום זה הם מטיפים להם על חשיבות לימוד תורה, ומשכנעים אותם להצטרף למעמד המוביל והפריבילגי. זה הגיוני?

שאלת המוטיבציה: סתירה אידיאולוגית

יש לזכור שגם לדברי המיסיונרים בסרטון מדובר באנשים שהאמינו בתורה שבכתב ובנתינתה בסיני (גם המשיחיים מאמינים בזה), והיו מחויבים לדבר ה'. אלא שלטענתם בסיני ניתנה רק תורה שבכתב, ומשום מה ביום בהיר אחד קמה קבוצה של אנשים ומחליטה לצרף אליה עוד תורה שכולה מומצאת ולטעון בתוקף טענה שהיא שקר מכוון, שלפיה גם התושבע"פ ניתנה בסיני. איך הם לא פחדו מהקב"ה שבו האמינו ואותו עבדו? ובכלל, איזה אינטרס יש להם להמציא מושגים עם פרטי פרטים כמו תפילין, סוכה וכדומה?

אפשר אולי לערער ולתהות עד כמה הפרטים הללו ניתנו מסיני (אעמוד על כך בהמשך), אבל טענתם של שני הדוברים היא שמדובר בקונספירציה מכוונת. שאלת המוטיבציה היא קריטית בכל דיון על קונספירציה, אבל משום מה אין בדבריהם ולו רמז בעניין זה. מוזר, לא?

סיכום

סוג כה הזוי וחסר בסיס של האשמה יכול לעלות ביחס לכל תנועה או קבוצה עלי אדמות. איני רואה מדוע לא נאמר שהשמאל הוא קונספירציה, הימין הוא קונספירציה, השפה העברית היא קונספירציה, חוקי השחמט או התעבורה הם קונספירציה, וכדומה. אתם יודעים מה? בה במידה יכולתי להעלות טענה שישו והנצרות הם קונספירציה מכוונת שהמציאה דת יש מאין ובלי שום בסיס. הנוצרים אפילו לא טוענים שהדת שלהם ניתנה בסיני ביחד עם התורה שבכתב. אז כיצד האלטרנטיבה הנוצרית בעצמה נותנת מענה לכל הטיעונים המוזרים הללו?

יתר על כן, נניח שקיבלתי את הטענה שהיהדות הרבנית והתורה שבעל פה הן קונספירציה. איך מגיעים מכאן לנצרות? האם היא מבוססת יותר? תנועה שגם לדבריה החלה בהזיות של אדם בודד שהצליח לשכנע רבים אחרים ללכת בעקבותיו. אלה יכולים להעלות ספקולציות על קונספירציה כלפי המסורת הרבנית? אתמהה! ועוד לא דיברתי על האמונה של היהודים המשיחיים שהיא תופעה חדשה גם בעולם הנוצרי. האם היא כן מבוססת על מסורת? האם היא לא קונספירציה שמייצרת מערכת ערכים ונורמות יש מאין ומטרתה לומר לכולנו מה נכון ולא נכון לעשות?

אגב, אני לא חושב שהנצרות ואפילו היהדות המשיחית הן קונספירציה. זו לכל היותר שטות אווילית, אבל פשוט איני רואה את האינטרסים ואת המוטיבציה האפשרית של מי שמחוללים אותה. הוא אשר אמרתי, אין אפשרות לקבל טענה על קונספירציה בלי מוטיבציה ואינטרסים.

כעת אעבור לבחון את הטיעונים שכן עלו בסרטון.

30 תגובות

 1. גם למוסלמים אין מניע = האיסלם נכון.
  לנוצרים אין מניע = הנצרות נכונה.
  גם לחברי כתות בית שני אין מניע = התושב"ע שלהם היא הנכונה.
  וכו' וכו'.

  די לחכימא.

  1. אני כנראה לא מספיק חכימא, אבל בכל זאת אנסה להבהיר לחכמים מחוכמים שכמוכם נקודה לוגית פשוטה שפספסתם.
   לא טענתי שכל מי שאין לו מניע הוא צודק. הטורים הללו עוסקים אך ורק בביקורת על הטיעונים שעלו בסרטון. הסרטון טען לקונספירציה, והטיעון (האווילי) הזה נופל בהיעדר מניע. השאלה למה המסורת הרבנית נכונה או למה סביר לקבל אותה היא שאלה אחרת, ולא עסקתי בה כאן. כמו כן, לא עסקתי בשאלה האם הנצרות או האסלאם נכונים. אולי גם הם נכונים לדעתי? מי יודע… עד שלא אכתוב לא תדעו.
   עד כאן שיעור קצר בלוגיקה (חינם אין כסף). רק אדגיש שעוד לא עסקתי בשאר טיעוני הסרטון (שהם אוויליים לא פחות), ובהם אעסוק בהמשך בעז"ה.

   1. המניע לקונספירציה הוא ברור והוא אותו המניע אשר יש לגניבה או להשגת דבר במרמה – על כן יש לציין אותו רק בתגובה לנסיונות לשלול את סבירות הטענה בכך שלא צויין הברור מאליו.

    לגבי היתכנות קונספירציה נוצרית, ישנם טיעונים גם לכך. אני מצדי טרם החלטתי, ומעדיף לשים מבטחי בבורא עולם בלבד. ספרי הקודש נמצאים בגדר נכסי צאן ברזל של כלל הברואים אלא שייתכן (תיאורטית) וכלולים בהם אלמנטים זדוניים בין אם תוכננו כך או שונו כדי שיבצעו את הפעולה הרצויה על ידי מהנדסי החברה של אותם ימים (שנראה שהיו קיימים עוד מימי בבל).

    גם בתנ"ך וגם בברית החדשה סיפורים מעוררי מחשבה ולעתים גם השראה, אך הפתח לפרשנות יוצר חילוקי דעות ובשילוב עם ההשראה הגדולה יש פוטנציאל גדול לריב ומדון, כמו גם לניתוב האוכלוסיה לכיוונים שייתכן והם בניגוד לטבע שלה ולאינטרסים של האינדיבידואלים המרכיבים אותה

  2. הנצרות היא בעצמה קונספירציה. הנצרות היא דת עם סתירה מובנת ביסודה. ישו-ישוע-ג'יזוז לא הגשים את נבואות התנ"ך. הוא נולד בין השנים 11-4 לפנה"ס ולכן לא הגשים את נבואת 70 השנים בספר דניאל. לא נולד בבית לחם, וגם השושלת שלו לא ידועה , אין בברית החדשה אחידות לגבי אילן היוחסין שלו, ולא לגבי זמן ומקום ונסיבות לידתו. אי אפשר לאשש על פי הכתובים שהוא צאצא של דוד המלך.

   למאמיניו היהודים כגון האביונים לא נותר זכר, כלומר שישראל עובדים עבודה זרה חרון אלוהי ישראל מכחידם.

 2. למיכי,
  ברגע שקיימות הרבה דתות שנוצרו והתפתחו
  ללא מניע,
  אלא חלקם אף שואפת לשלום/שלום עולמי וכו'.

  אז טענת המניע היא הנחה שגויה. (הגיונית אומנם אך לא עומדת במבחן המציאות)

  אולי טענת המניע קשורה למעשי רצח של בני אדם וכו' (אינני שוטר.)

  אך איננה קיימת אצל דתות (ייתכן שחלק יש מניע) אך לרבים ורעים אין.

  חשבנו שמניע הוא חלק מסויים שערור להעלות טריגר
  אך לא נותר אלא להוציאו מהדלת האחורית.

  ניסיון טוב
  אך

  לא מבין את הרב.

  1. אין פה הרבה מה להבין: משטרה או לא משטרה, בלי מניע אין קונספירציה. נקודה.
   מי אמר שדתות אחרות הן קונספירציה? כל דבר לגופו. צריך לבדוק בכל אחת מה ומי הרוויח, אם בכלל. אם לא – אין בסיס לטענת קונספירציה. זו לוגיקה פשוטה ולא גזירת הכתוב בדיני משטרה.
   אגב, שאיפה לשלום או למוסר גם היא מניע. המניע לא חייב להיות רע. שאיפה להינתק מדת קיימת גם היא מניע (כמו בנצרות שאולי רצתה להינתק מעול מצוות).

  2. כפי שכתבתם באחת התגובות, אני משתדל להתייחס עניינית לטיעונים, כולל טיעונים לא אינטליגנטיים במיוחד (כמו אלו שבסרטונים ואלו שאתם מעלים כאן באתר). אבל איני יכול להתייחס לססמאות ריקות שלא אומרות כלום ולא מתייחסות לטיעוניי. אם רצונכם לומר שנסתתמו טענותיכם זה בסדר גמור. אבל כדאי לומר זאת בשפה ברורה ולא בהעלאת תגובות עם אפוריזמים ומנטרות סתומות.

 3. אם הרב מגדיר שלום עולמי בתור מניע.

  אז – ק"ו של"חז"ל" היו מניעים.
  הרב היה יכול לראות זאת בטוב טעם בסרטון.

  אתן רק רשימה קלה,
  לתרום לישיבות, לההדיר את שמם, להיות המכריעים הקובעים, המנהיגים, השלטים וכו' לא חסר.
  מכסף עד כבוד וכל האמצע.

  מתפלא על הרב שמאמין לרבניים כת הפרושים.

  1. ממש לא. אין בדבריהם מאומה על תרומה לישיבות, ולטעון שהמצאת התושבע"פ היא אמצעי לגיוס תרומות זה פשוט מגוחך. הם יכלו לאסוף תרומות לכנסיות כמו שאתם עושים גם בלי להמציא מאומה מעבר לתורה שבכתב. הם קבעו שיש לתת צדקה (לעניים), ולא שיש לצרום לישיבות. המנטרה החוזרת שלכם כאן ובסרטון על התרומות לישיבות היא באמת סתם דמגוגיה עלובה (כפי שאכתוב גם בטור הקרוב).
   באשר לאוסף המניעים האחרים שהבאתם כאן, הם אכן מניעים שיכולים להניע אנשים לעשות המון דברים. אבל זו בדיוק ההוכחה לכשל בדבריכם, שכן אין במעשיהם של חז"ל מאומה שמוביל לכל זה. חז"ל יכלו לקבוע ולהכריע גם בלי להמציא שום תורה חדשה. יש להם סמכות מהתורה לעשות זאת. הם לא הרוויחו שום כסף מהתושבע"פ (להבדיל מהכנסיות למיניהן), והכבוד מגיע להם בדין בדיוק עקב העובדה שהם עשו הכל ללא שום רווח ושום אינטרס.
   ההאשמות הללו הן באמת דברים עלובים, וגם אם חוזרים עליהם שוב ושוב זה לא הופך אותם לאינטליגנטיים יותר. שלא לדבר על זה שלשמוע האשמות כאלה מפי נוצרים זה כבר ממש אבסורד. הרי הנוצרים המציאו דת חדשה ללא שום בסיס, וסחטו כספים מהמון העם והתעללו בו לכל אורך ההיסטוריה. אז כעת לשמוע מהם האשמות כאלה על רבנים זהו ממש הפוסל במומו. אם מי שמאמין להמצאות הנוצריות ומעלה טיעונים עלובים כאלה מתפלא על האמון שלי במסורת הרבנית זהו אות כבוד עבורי. כנראה שאני בכיוון הנכון.

  2. המשקה גרוניהם של תח וגו'.
   תח עני קודם וגו'.

   ללא תושב"ע אז הכוהנים היו שליטי העם.

 4. אה, המימרות הללו הן הכפרות החדשות במקום עבודת יום הכיפורים? הבנתי. הצלחתם למצוא משפט אחד בכל התלמוד שמדבר על עזרה לתלמידי חכמים, ובזאת איתרתם את מטרת כל הקונספירציה של "המצאת" תורה שבעל-פה.
  אז שיעור קצר בהבנת הנקרא. לא אמרתי שחז"ל לא לימדו שיש לעזור לת"ח. יש עוד מקורות תלמודיים שאוכל להביא לכם על כך. מה שכתבתי הוא שזה לא תחליף לעבודת יוה"כ.
  עוד כתבתי שבוודאי זו לא יכולה להיות מטרת "המצאת" התושבע"פ, וזאת מכמה סיבות: 1. הרי גם אחרי המימרות הללו החכמים לא הפכו להיות עשירי העם. הם נתמכי צדקה. אדם יביא על עצמו מצב שהוא נתמך צדקה? במקום זה שלא ימציא את תושבע"פ וילך לעבוד במלאכה טובה ויזכה לפרנסה ברווחה. זה לא יותר הגיוני? 2. לפי ההיגיון שלכם האוניברסיטה היא קונספירציה, וכך גם האמנות והספורט. כל אלו לוקחים כסף ציבורי כדי להתפרנס. אתם מכירים פעילות שלא דורשת כסף למימונה? חכמים מלמדים שחשוב לעסוק בתורה, אלא שעיסוק מתמסר כזה גורם לאדם לאבד את פרנסתו. לכן הם ממליצים לנו לסייע למהלך הזה ולתת צדקה לעניים תלמידי חכמים. 3. כבר כתבתי בדבריי שעיקר הצדקה הוא לעניים ולא לת"ח, וזה כבר מהתורה. הם יכלו ללמד שבתושבע"פ בוטלה הצדקה לעניים והתחדשה צדקה לת"ח. למה לא עשו זאת? 4. הסברתי בדבריי שהדאגה לת"ח היא דאגה לקבוצה פתוחה, כלומר קבוצה שכל אחד יכול להצטרף אליה. אני לא מכיר מזימה שמטרתה לשפר את מצבה של קבוצה שכל מי שרוצה יכול להצטרף אליה, ושהזוממים ממריצים את כולנו להצטרף אליה.

  אלו באמת דברי הבל.

  1. 1.
   הנוצרים לוקחים צדקה לכיס האישי. וזהו הייתה מטרת המצאת הנצרות.

   והיהודים קצת נהנים.
   יכול להיות שהם היו כושלים בלקיחת צדקה, אבל זה לא אומר שזה לא המניע.

   ואל תשכח את הכבוד… הרי יב"מ אמר במפורש שרוב העם הלך אחרי הפרושים (משנאת הצדוקים העשירים אז הפרושים הצליחו להשתלט על העם).

   2. שוב תלוי אם זה גורם או מטרה.

   3. כי לא היו יכולים לעשות כל כך…
   הכל בהדרגה. למשל היום הם השתלטו לגמרי עם תקצבי הישיבות וכו'.

   4.
   לנוצרים גם כל אחד יכול להיות נזיר וכומר.

  2. חברים, אתם איתנו? קראתם מה נאמר למעלה? אתם כותבים כאילו שום דבר לא נאמר עד עתה. ואולי אלו ביטויים של הבעיות הקודמות שכבר אובחנו למעלה בהבנת הנקרא? אתם חייבים לשפר זאת בדחיפות חברים. קשה לדבר עם אנשים שלא מבינים מה אתה מדבר איתם. טוב, בכל זאת אנסה, שהרי כבר למדנו שאינו דומה שונה פרקו מאה פעמים… (זה חלק מ"המצאת תורה שבעל-פה").

   1. מי דיבר על מטרת המצאת הנצרות? חברים אתם נקראים לחזור לכדור הארץ.
   לא מספיק לומר שיש משהו שיכול להיות המניע. ייתכן גם שהרבנים התערבו עם מישהו על מיליון דולר שהם ימציאו תושבע"פ. גם זה יכול להיות מניע. מניע צריך להוכיח ולא לטעון לאפשרותו. אין מעשה בעולם שלא ניתן להעלות מניע אפשרי לביצועו.
   אכן העם הלך אחרי הפרושים, כי הבינו שהם צודקים. ממתי כשהעם הולך אחרי מישהו זו הוכחה לכך שהוא שקרן? גם אחרי ישו היו עוד יותר אנשים שהלכו והולכים אחריו. האם זה אומר שהוא שקרן מניפולטיבי? ובכלל, להמציא תושבע"פ כדי להיות פופולרי נשמע לי ממש לא הגיוני. עולם הפוך ראיתי: דווקא כשאתה רואה שאנשים משתכנעים שמישהו צודק ומאמינים לו, זה סימן שהוא שקרן וקונספירטור. מכאן שעלינו להיזהר לא לשכנע אנשים ושלא יחשבו שאנחנו צודקים, אחרת ניחשד מיד בקונספירציות. טוב, לפחות בזה איני יכול להאשים אתכם. הטיעונים העלובים הללו רחוקים מלהיות בעלי יכולת לשכנע אפילו חתול רחוב פגוע ראש.

   2. אכן תלוי אם זה גורם או מטרה. בכל מקום ובכל הקשר זה כך, וזה בדיוק, אבל בדיוק, מה שטענתי. יפה שכעת לפחות הבנתם את העניין. לרגע היה נדמה לי שהסעיף הזה שואל משהו או מקשה עליי.

   3. אה, כלומר ההאשמה היא כזאת: כל הקונספירציה היתה כדי לקבל כסף. אבל הם לא קיבלו? טוב, כי לא יכלו. אז מניין שהיתה כאן קונספירציה בשביל כסף? פשוט מאד, כי היום (אחרי אלפיים שנה) יש רבנים שלוקחים כסף. כלומר הקונספירציה הפכה להיות בין-דורית: ר"ע ורבן גמליאל זממו והמציאו את תושבע"פ כדי שהרב עובדיה יוסף והרב אלישיב יצליחו אחרי אלפיים שנה לקחת כסף מיהודים אחרים. איזה יופי של תיאוריה!
   אתם יודעים מה, לי יש הצעה אחרת: הנצרות היא קונספירציה שהוקמה מראש כדי לרצוח ולהתעלל ביהודים. איך אני יודע? כי במאה החמש עשרה היה גירוש ספרד, ולפני כן היו מסעי הצלב. ישו תכנן את הכל מראש ותיאם זאת ברוח קדשו עם ריצ'רד לב הארי וטורקוומדה. יופי של תיאוריה. חשבתם לפרסם אותה בכתב עת מדעי כלשהו? אני מציע לנסות איזה כתב העת פוסטמודרני למדעי המגדר (נסו את זה שסוקל פרסם בו את מאמרו הידוע).

   4. אכן נכון. מי אמר שלא?

 5. הרבה זמן לא צחקתי כמו שצחקתי בקריאת הודעתך.
  תודה רבה מיכי.

 6. הרב,

  מה דעתך על אנלוגיה לנצרות, והממסד הכנסייתי?

  ברור לכל חוקר שישו לא התכווין להקים את שלטון האפיפיור ופירמידת הכמרים שתחתיו.

  בדומה לרבנים שנתלים בפסוק "ועשית ככל אשר יורוך", יחד עם פסוקים אחרים שאפילו אינם רומזים לכך, שכביכול אלוהים העביר להם את המפתחות לפרש כרצונם את התורה, ואף ממציאים תורה שבעל-פה שהרבנים מעבירים מדור לדור, גם הכנסייה הקתולית נתלית בציטוט מהבשורה על פי מתי: "וגם אני אומר לך כי אתה כיפא ועל הצור הזה אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה. אתן לך את מפתחות מלכות השמים וכל מה שתאסר על הארץ יהיה אסור בשמים, וכל מה שתתיר על הארץ יהיה מתר בשמים".

  האם הייתה קונספירציה נוצרית להעברת הסמכות לכנסייה הרומית?

  ברור שלא.

  מדובר בהתפתחות דוקטרינה, שמושפעת בין היתר מנטייה של כל קבוצה לראות את עצמה כאליטה רוחנית ותרבותית שנושאת את לפיד החוכמה, ובעלת זכויות יתר טבעיות.
  זהו טבע האדם.

  בדומה לכך נוצרה גם התרבות הרבנית, שהתפתחה מקבוצת ה"פרושים".

  אכן, אתה צודק בביקורתך שהנצרות אינה מבוססת יותר.

  אחד מהחוויות היותר משעשעות היא לצפות בטענותיהם "יד לאחים" וigod מעבירים ביקורת רציונלית (לא רעה בכלל…) על הדת היריבה, אך אינם רואים את נגעי עצמם.

 7. שלום רב.
  האנלוגיה בהחלט רלוונטית. מעודי לא אהבתי ביקורות יהודיות על הנצרות שלא רואות את נגעי עצמן (לדוגמה הביקורת המגוחכת של הרצי"ה קוק על הנצרות שפרק ממנה פורסם בצהר גליון א או ב. הוא מסביר להם שיש "קצות"ים מפורשים נגדם). עדיף שכל אחד יראה את נגעי עצמו ולא יוכיח לשני שהוא טועה. יתר על כן, התירוצים נקבעים לפי מידת האמפתיה. כלומר כשאני רואה סתירה במקרא או בחז"ל אני מוצא תירוצים. אחר שלא חש אמפתיה ומחויבות יראה בזה תירוצים דחוקים. בעיניי, שאני חושב שמדובר במערכת אמינה ואחראית התירוצים הם טובים. ראה על כך בדברי המפרשים במסכת אבות על המשנה "הוי דן את כל האדם לכף זכות", ובמאמרי כאן:
  https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%90%D7%9D/

  מאידך, זה לא אומר שניתן להשוות כל דבר לכל דבר. כל מסורת צריכה להיבחן לגופה, בסבירות ובאמינות שלה. לכן כשיש מסורת בעייתית אחת זה לא בהכרח מלמד שכל מסורת אחרת גם היא בעייתית. נכון שזה מעורר צורך לשים לב ולהיות זהיר יותר. כך כשניסוי מדעי אחד נכשל או כשמגללים תרמית מדעית זה לא בהכרח מורה שכל תגלית מדעית היא תרמית.

  אגב, גם אני חושב שיש משותף בין הביקורת של יד לאחים לזו של IGOD, אבל בניגוד למה שכתבת לדעתי מדובר בביקורות ירודות מאד.

 8. בס"ד
  שלום,
  נתקלתי במאמר שלך לאחר שצפיתי בסרטוניהם של Igod חיפשתי מענה לטענותיהם והגעתי לאתר המעניין והנצרך הזה.
  בעקבות קריאת דבריך עלתה לי שאלה בסיסית מאוד, ראיתי ששאלו אותה גם בתגובות שכאן אך לא ראיתי לגביה מענה מספק.

  הרב במאמרו הזכיר תנאי מובהק לבחון האם מסתבר לטעון טענת קונספרציה והיא שכל עוד ואין אינטרס לשקר אז סביר להניח שלא קיימת קונספרציה.
  הרב גם הזכיר בפסקה האחרונה שגם בדתות אחרות כמו נצרות הוא איננו רואה מוטבציה ממשית לגרום לכך.
  ועל כן, במידה וכל הדתות פרט לדת אחת הם אכן טועות, ואנו רואים שברובם המוחלט הקריטריון "לא נמצאה מוטיבציה לזיוף", היא אכן תקפה ברובם.
  האם אנו לא רואים שטיעון זה איננו קריטריון שעוזר לנו לבחון בין דת אמיתית לדת שקרית?
  אשמח מאוד אם הרב יוכל לענות בהרחבה על שאלתי כאן ובמידה ויוכל להשתמש בדוג' של הנצרות להסברת דבריו.

  בברכה
  בועז

  1. שלום בועז. לא כל טעות היא קונספירציה. כשאתה אומר שרק דת אחת צודקת (מה שאיני בטוח בו), אין זה אומר בהכרח שכל האחרות עושות קונספירציות. אם לא תמצא מניע לא סביר שיש קונספירציה, לא בנצרות ולא באסלאם ולא בשום דת אחרת. ושוב, זה לא בהכרח אומר שכולן צודקות, אלא שהטעויות אינן תוצאה של קונספירציה.

 9. תודה על המענה,
  אך אם הטעיות אינם תוצאה של קונספרציה אז כיצד הם הגיעו לנפח שכזה? למשל לטעון שישו הלך על המים, הוא הבן של אלוהים וכו' וכו'?
  ברור שהיה פה מישהו ששיקר (בהנחה שיש רק דת אחת נכונה). אם ככה אנחנו רואים שייתכן שיש שקר ללא מוטיבציה לשקר.
  וממילא הקריטריון שהרב מציג איננו מחזיק מים. ייתכן שהוא תנאי חשוב אך איננו עוזר יותר מדי.

  1. דברים כאלה מתפתחים בקלות בלי שום קונספירציה. ראה את האגדות החסידיות אצלנו. גם שם אני לא חושב שהיו קונספירציות (אם כי שם יש אינטרס להאדיר את הרבי שלך).
   כבר הסברתי שגם בהנחה שיש רק דת אחת נכונה זה לא אומר שמישהו שיקר. ממש לא. אני לא רואה טעם לחזור שוב ושוב על אותו דבר.

  2. אז מדוע התושב"ע איננה כי אם טעות איוולית!? פתאום קם אדם בבוקר והוא נכנס למין רגש רלגיוזי שכזה (כפי שאתה טוען שכך ישו ותלמידיו חוו) והתחילו להפיץ הלכות וסיפורים שטענו שקיבלו זאת מאבותם?!

  1. אני אתן דוג' אחרת היותר תואמת בכת של מגילות יהודה נמצאו מגילות רבות שמזכירות תושב"ע השונה מחז"ל וכן חומר פלמוסי כנגד הפרושים.
   לא נמצאה להם מוטיבציה לשקר, קיים דימיון ביניהם לבין חז"ל (כלפי המובן שקיימת לשתיהם תושב"ע דומה) אז מדוע הרב מניח שהם טועים? ואיננו חבר לכת מגילות קומראן (ככה"נ כת היחד)

  2. מי אמר שהם טועים? גם אם נראה בהם דרך לגיטימית במסגרת ההלכה המסורת הכריעה נגדם (הם נכחדו). לכן זו לא אופציה רלוונטית כיום. זה כמו לשאול למה אני לא הולך כבית שמאי (במקומות שאין הלכה כמותם).
   אבל אם תמצא אי שם בקומראן כל מיני כיתתיים אנא הודע לי ואשקול זאת מחדש.

 10. לא הבנתי את הסברא שהרב מציג פה, שבגלל שהם נכחדו אז אין להם סמכות?
  אשמח שתסביר.

  1. אכן. א. מפני שיש תהליך של הכרעת הלכה. ב. זה שמישהו אי פעם חשב משהו לא הופך את זה למסורת. היה גם שבט באפריקה שחשב שצריך לשמור את ימי שני ולא את שבת. גם זו מסורת שאני אמור לשקול? השכן שלי חושב שמותר לצוד בשבת בעלי חיים בגודל של עד מטר. אז גם זו מסורת?

 11. למישאל וגרגמל.
  אכן, גם בנצרות כל אחד יכול להיות כומר או נזיר. אבל בפועל הנצרות לא עודדה אנשים ללמוד בעוד ביהדות זה בדיוק להיפך. החכמים תמיד נגדו אנשים ללמוד. ואדרבה התפיסה של חז"ל היא שרצוי שכולם יהיו תלמידי חכמים. פשוט הזוי לטעון שהייתה פה קונספירציה. תחשוב רגע, אם אני הייתי רוצה לעשות קונספירציה עם קבוצת חברים, מה הייתי עושה? קודן כל, הייתי מחליט שרק אנחנו מכריע מי נכנס ומי לא נכנס למשפחה. בנוסף, הדבר האחרון שהייתי עושה זה לדון שעות על גבי שעות בכל מיני פרטים, ולהמציא פרטי פרטים.

 12. לבועז

  "אני אתן דוג’ אחרת היותר תואמת בכת של מגילות יהודה נמצאו מגילות רבות שמזכירות תושב”ע השונה מחז”ל וכן חומר פלמוסי כנגד הפרושים.
  לא נמצאה להם מוטיבציה לשקר, קיים דימיון ביניהם לבין חז”ל (כלפי המובן שקיימת לשתיהם תושב”ע דומה) אז מדוע הרב מניח שהם טועים? ואיננו חבר לכת מגילות קומראן (ככה”נ כת היחד)"

  אכן, כותבי מגילות ים המלח כתבו דברים דומים מחז"ל. זה לא הופך אותם לצודקים, בהחלט יכול להיות שהיו מסורות דומות. גם בלי מגילות ים המלח אנחנו יודעים שהיו כיתות שונות שחשבו דונה מחז"ל, אין פה שום חידוש.
  האם היה להם או לא היה להם אינטרס לשקר אינני יודע, וגם את לא יודע. אנחנו אפילו לא יודעים מי הם היו, המחקר חלוק בזה. אז איך נדע האם היה להן או לא היה להם אינטרס לשקר?

השאר תגובה

Back to top button