דחיית מצוות דאורייתא מפני תקנות חז"ל

שו"תקטגוריה: עיון תלמודידחיית מצוות דאורייתא מפני תקנות חז"ל
שואל שאל לפני 7 שנים

שלום הרב מיכאל,
 
רציתי לשאול איך ייתכן שביום טוב שני של גלויות מבטלים מצוות תפילין שהיא דאורייתא מתוקף תקנת חז"ל שהיא דרבנן?
בברכה, 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

הכלל הוא שחכמים עוקרים דבר מן התורה בשוא"ת. למשל הם תיקנו לא לתקוע בשופר בר"ה שחל בשבת, וכן לא לנענע ארבעה מינים ביו"ט ראשון של סוכות שחל בשבת. זה כשיש סיבה טובה, כמו שהיתה אז בזמנם עקב בלבולים בתאריכים.

שואל הגיב לפני 7 שנים

לאחרונה נזכרתי בכלל שעשה דוחה לא תעשה, ומכאן עולה השאלה, אם חכמים עוקרים עשה בשוא"ת, האם לא קל וחומר שיוכלו לעקור לא תעשה, שהרי עשה דוחה לא תעשה? ניתן לשאול את השאלה גם הפוך, אם חכמים לא יכולים לעקור לאו, האם לא קל וחומר שלא יוכלו לעקור עשה בשוא"ת?

בנוסף, בעצם קיום יום טוב שני של גלויות, האם חכמים לא עוקרים פה גם את איסור בל תוסיף? ופה לא ניתן להגיד שהם עוקרים בשוא"ת, לא כך?

mikyab צוות הגיב לפני 7 שנים

א. הקו"ח הזה יש לו פירכא: עקירת עשה היא בשוא"ת, ועקירת לאו היא בקו"ע. לכן עקירת עשה קלה יותר מעקירת לאו. לגבי עשה שדוחה לאו, זה חשבון מעניין בפני עצמו (שהרי עבירת לאו חמורה מביטול עשה), אבל קשה לי להאריך במייל.
ב. לגבי השאלה מדוע כל תקנת חכמים אינה עבירת בל תוסיף או בל תגרע, נחלקו בזה תוס' והרשב"א בר"ה טז ע"ב. לפי רוב השיטות תקנות חכמים מופקעות מעבירות בל תוסיף כי התורה עצמה הסמיכה אותם לעשות זאת.

לגבי השאלה האם עקירת בל תוסיף היא עקירה בקו"ע, למרות שהאיסור שנעקר עצמו נעקר בשוא"ת, זכור לי דיון של בעל טורי אבן (החידושים לש"ס של בעל שו"ת שאגת אריה) בזה, ואם זה מעניין אותך אנסה לחפשו.

השאר תגובה

Back to top button