החיות בתיבת נוח

שו"תקטגוריה: כלליהחיות בתיבת נוח
יובל שאל לפני 8 שנים

"ידוע כי החיות רבות מאד, ומהן גדולות מאד כפילים וכראמים וזולתם, והרמש הרומש על הארץ רב מאד, גם מעוף השמים מינים רבים אין להם מספר, וכמו שאמרו רבותינו: (חולין ס"ג) מאה ועשרים מיני עופות טמאים יש במזרח, וכולם מין איה הם" ולעופות טהורים אין מספר. והנה יצטרך להביא מכולם שיולידו כמותם, וכאשר תאסוף לכולם מאכל אשר יאכל לשנה תמימה- לא תכיל אותם התיבה הזאת, ולא עשר כיוצא בה…" (רמב"ן, בראשית ו', י"ט)

ההסבר שנותן הרמב"ן קשה (נעשה נס שהחזיק המועט את המרובה) שכן זהו מצב שלא יתכן (כדוגמת משולש עגול). איך אם כן אפשר ליישב את הקושיה?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 8 שנים

היישוב הפשוט הוא שלא כל החיות נכנסו לתיבה או שלא היו כל כך הרבה סוגים (ובוודאי כאלה שנגישים לנוח).
אגב, הארון אינו מן המידה מעורר את אותה בעייה. אמנם שם ניתן לחשוב על שינוי התועה ולא המציאות, בניגוד למקרה של התיבה.

——————————————————————————————
שואל:
אז איך שרדו שאר החיות שלא נכנסו לתיבה?
——————————————————————————————
הרב:
מי אמר ששרדו? המינים היום יכולים להיות אלו שהיו בתיבה ואלו שהתפתחו מהם. ועוד, שלחלק מהמפרשים המבול לא היה בכל העולם אלא במזרח הקרוב. שרדו מינים ממקומות אחרים.

אבי הגיב לפני 8 שנים

מעט מחזיק את המרובה לא דומה למשולש עגול. יש הבדל בין משהו שהוא חסר משמעות לוגית לבין משהו שאין לנו בסיס תיאורטי שיסביר אותו. נס כדוגמת האפשרות השניה אין סיבה שלא יהיה אפשרי.

מיכי הגיב לפני 8 שנים

אין הכי נמי. הבאתי דוגמה חמורה יותר.

השאר תגובה

Back to top button