נקודה טכנית בעניין האתר

שו"תקטגוריה: כללינקודה טכנית בעניין האתר
לב רגיש שאל לפני 4 שנים

מתברר שאם מוחקים תגובה אז היא גם נעלמת מדף התגובות האחרונות, אבל תגובה ששורשרה אליה (ונספתה בעוונה, אף שבמקרה המסוים דהכא גם המשורשרת בעצמה הייתה מאנשי עיר הנידחת ולא רק נספחת) אמנם נמחקת מהטור אבל עומדת לה מצבה בדף התגובות האחרונות לשם ולשארית. וזה לך האות כי בלחצי על התגובה מדף התגובות האחרונות העליתי חרס בידי ואלאה למצוא הפתח.

והרבה יש לעיין בזה בגדר תגובה משורשרת כיון שתלויה בתגובה המקורית האם תמיד נמצא בה כח התגובה המקורית לתת בה חיות והוא עניין נמשך כעין שליחות או שהוא עניין של פעולה כעין סמיכה שבהיוולד המשורשרת ניתן בה כח המקורית ושוב אינה צריכה לה. ונפק"מ האם דין מחיקה שנתחדש בתגובה המקורית חל ממילא גם בתגובה המשורשרת, או שרק באתר אי אפשר לה למשורשרת להופיע כיון שנשמטה הקרקע אבל מ"מ היא עצמה לא נמחקה ולזה נשאר לה רשימו בדף התגובות האחרונות. ואכמ"ל.
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שנים

ותליא בדברי קצוה"ח בדעת הרי"ף (ורש"י), בהך דמת המשלח. ודפח"ח.

mikyab צוות הגיב לפני 4 שנים

דלשאר האחרונים אף אי שליח הוא יפוי כוח השליחות בטלה אחר מות המשלח. ופשוט.

השאר תגובה

Back to top button