על קבלה והרמוניזם

שו"תקטגוריה: אמונהעל קבלה והרמוניזם
שואל שאל לפני 7 שנים

דיברתי על תלמיד של הרב לוי נחמני זצ"ל, כי הוא כתב עליו (על הרב נחמני) שהוא היה אומר לתלמידיו אחרי שלמו את הרמח"ל ללמוד את הגר"א והוא עצמו היה מתבטא שחב"ד זה האיינשטיין של הקבלה. אז התקשרתי אליו ודיברנו על הנושא של שיטות בקבלה והוא בסופו של דבר אמר שכל שיטה צודקת 100% לעצמה אבל כל שיטה זה בחינה אחרת ולכן אף אחד לא צודק באמת לאמיתה ב100% .האם זו הכוונה שלך לגישה ההרמונית? כמו כן האם גם בקבלה אתה חושב שיש טעות לגיטימית ובסופו של דבר רק מישהו אחד צדק?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

איני יודע מיהו לוי נחמני. אכן זו הכוונה. הדברים מפורשים בסוגיית גיטין ו (זבוב מצא ולא הקפיד נימא מצא והקפיד). לגבי הקבלה, אין לי עמדה ברורה. יש לי ספק רב ביחס למקורה וממילא לתוקפה. ברור שיש שם לא מעט אינטואיציות מועילות ומעניינות. איני רואה שום הכרח לומר שכולם צודקים.
——————————————————————————————
שואל (אחר):
האם הרב עומד בעמדתו של פרופ׳ ישעיהו לבובי׳ץ בנוגע לזוהר ולקבלה
——————————————————————————————
הרב:
בעיניי לא ברור  מה מקורם של אלו, אבל יש בהם לא מעט אינטואיציות חשובות.

אברהם ואזאנא הגיב לפני 3 שנים

בס"ד

עיין במאמרו של מרן הרב קוק זצ"ל לרב יחיא קאפח על עניין אמיתת חכמת הקבלה וקדושתה. גאוני עולם אשר קטנם עבה ממותנינו כגר"א הרמח"ל הבעש"ט אור החיים הקדוש הגרש"ז מלאדי מרן הבית יוסף הרמ"א הגר"ח מוולוזין בעל הלשם הבן איש חי ועוד גאוני עולם רבו מספר ויכלה הזמן ומניינם לא יכלה כולם מודים משבחים ומהללים את החכמה הפנימית וקדים מפני הדרת קודש של הזוהר הקדוש וכתבי האר"י ומולם עומד הרב מיכאל אברהם ועונה : לא ברור מה מקורם של אלו. והבוחר יבחר.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

(מתוך: אנציקלופדיה כללית של הדמגוגיה, ע' 'אד הומינם', ועי' גם בע' 'ליקוט מגמתי וחלקי לצרכי דמגוגיה')

ישי הגיב לפני 3 שנים

אם כבר נכנסים לטענות "אד הומנים" מי לנו כרבותינו הראשונים ויעיין אברהם ואזאנא בשו"ת הריב"ש תשובה קנז בעניין. כמובן שדבר זה לא משנה כלום אלא צריך לבחון את ספר הזוהר לפי הספר עצמו.

דרך אגב מאי נפקא מינה אם הספר נכתב על ידי רשב"י? וכי אז זה אומר שהספר נכון ב100 אחוז?

אברהם ואזאנא הגיב לפני 3 שנים

תשובת הריב"ש הזו הינה מן המפורסמות וגם שם יעיין בתשובה בפנים ולא רק בכותרות המצטטות את התשובה ויראה שהריב"ש שמע הסבר ממקובל בדורו וכתב : "
זה באר לי החסיד הנז' מכונת המקובלים והנה טוב מאד ". ויעיין בצמח צדק מליובאויטש זצ"ל בספר דרך מצוותיך במצות התפילה בביאור ארוך ועמוק בעניין תשובת ריב"ש זו.

אני מפנה לעדותו של רבנו חיים מוולוז'ין בהקדמתו לביאור הגר"א לספרא דצניעותא את אשר אמר לו הגר"א פנים אל פנים בעניין לימודו עם הרשב"י במתיבתא דרקיעא בספר הזוהר הקדוש.

ואנו שקדים מפני הדרת גאונם של גאוני עולם אלה יודעים ומאמינים בקדושת ספר הזוהר ואזלינן בתמימותא ועלינו נאמר " תומת ישרים תנחם " וכדברי הגמרא בשבת פח בתשובתו של רבא לההוא מינא שבו וכדוגמתו נאמר : סלף בוגדים ישדם

וישים האדם על כפות המאזניים מחד גיסא את גאוני ומצוקי ארץ בכל הדורות ומצד שני את ליבוביץ וחבריו

וגם אם נחתינן לחקירה יראה בדברין של הרב הנזיר זיע"א על קדמות הזוהר ומקורותיו

ואנו מאמינים בני מאמינים וכדברי מרן הראי"ה זצל בעוצם קדושת ספר הזוהר וכמו שאמרו בשם הגדןלים שמי שאינו מאמין בגלוי בנסתר מסתמא אינו מאמין בסתר בנגלה
.

השאר תגובה

Back to top button