פסיקת הלכה לעצמו ולאחרים

שו"תקטגוריה: הלכהפסיקת הלכה לעצמו ולאחרים
שואל שאל לפני 7 שנים

שלום הרב מיכי,
בשיעור האחרון הזכרת את העיניין שחשוב מאוד שמי שפוסק יחווה את המצוקה של השאלה, יבין על מה מדובר.  אם נלך לפי האמירה עד הסוף נידמה שיוצא שמרה האמיתית אין אדם פוסק אלא לעצמו כלומר אין אדם יכול לפסוק באמת אלא בסיטואציה שהוא בעצמו חווה. האם יש לך אמירה לגבי שאלה זו והאנטיתזה האומרת שאדם לא יכול לפסוק/ אסור לפסוק לעצמו.

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

המסקנה מרחיקת לכת מדיי. פוסק יכול להכריע עבור אנשים במצבים שונים, כל עוד מדובר במצבים שהוא מבין אותם (שהם מהסוג של המצבים שהוא עצמו חווה). כשהמצב שונה מהותית ממה שמוכר לו – אכן עליו להתרחק מפסיקה. הוא יכול לייעץ ולכוין ולהציע כיווני מחשבה, אבל הפסיקה מסורה לרב שמכיר את הסיטואציה או נמצא בה. אם יש מי שמצוי בסיטואציה הוא אדם פשוט (לא ת"ח) הוא לא יכול לפסוק כי חסר לו ידע. מה שלדעתי יש לעשות במצב כזה הוא לתאר לאדם את כל המכלול ההלכתי, מחירים ואפשרויות, ואז שיחליט לבד. כך נהגתי כמה פעמים כששאלו אותי לגבי תכנון ילודה. הצעתי את התמונה של המותר והאסור והמחירים והשיקולים, והותרתי את הדבר להכרעתם של בני הזוג. דומני שזה נכון לעשות בכל מצב של שאלה של אדם פרטי (בשונה ממי שמורה הוראות לציבור).

השאר תגובה

Back to top button