הפקרה בפני שלושה

שו"תקטגוריה: הלכההפקרה בפני שלושה
שואל שאל לפני 7 שנים

שלום הרב מיכי,
שכנה שלי רוצה להפקיר יין של שביעית לפני שלושה עדים. והיא הפקירה לפני הבן שלה הבוגר, ושני שכנים, אבל עכשיו חשבתי שהבן שלה בטח לא עד כשר.
פסח כשר ושמח

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

לא נורא. זה מופקר והכל בסדר.
הנה הסבר קצר:
 
תנאים נחלקו בפני כמה צריך להפקיר. להלכה פוסקים כרבי יהושע בן לוי שדי באחד ומדרבנן גזרו שיפקיר בפני שלושה.
א. יש לדון האם השלושה צריכים להיות כשרים לדון (זה כנראה בי"ד ולא עדים. לעדים די בשניים). מסברא יש לדמות זאת להתרת נדרים שיכול גם בפני קרובים, שהרי אין כאן הכרעה משפטית שמתקבלת על ידי ההרכב הזה.
ב. מה הדין בדיעבד כשהפקיר בפני אחד או שניים? סביר שההפקר חל (בוודאי בפני שניים), ולכן כבר לא צריך ובעצם גם אי אפשר להפקיר שוב.
ג. יתר על כן, גם בדעת ריב"ל יש פוסקים שאמרו שכשמפקיר כדי להימנע מאיסור די בפני אחד. ויש שפסקו שבמטלטלין די באחד. המקרה שלנו הוא הפקרת מטלטלין כדי להימנע מאיסור.
הכל בסדר. חג כשר ושמח,
מיכי

השאר תגובה

Back to top button