חתונה של תאומות או תאומים סיאמים

שו"תקטגוריה: הלכהחתונה של תאומות או תאומים סיאמים
מוישה אופניק שאל לפני חודש 1

מקרה אמיתי:
גבר באמריקה התחתן עם אחיות שחולקות גוף אחד ויש לכל אחת מהן ראש משלנ.
 
האם מותר ליהודי להתחתן במצב כזה?
 
האם יש הבדל בין נשים לגברים במקרה הזה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

אני חושב שהוא יכול להינשא רק לאחת מהן. נכון שזה יוצר מצבים לא פשוטים, בפרט בזמן יחסי אישות. אבל זהו המצב. דומני שיש מקרים נוספים כאלה (ראיתי בעבר באינטרנט. תאומות סיאם).
לא רואה הבדל בין נשים לגברים בעניין, שכן גם אחות אשתו היא ערווה בדיוק כמו איש זר לאשת איש.

מאיר הגיב לפני חודש 1

מה הכוונה ב"מצבים לא פשוטים", האם מותר לו לבעול או לא?
אלו הם "קידושין שלא נמסרו לביאה" או שכן?

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

שום קשר לקידושין שלא מסורים לביאה, גם אם אסור לבעול.
לגבי היתר הבעילה זו שאלה מעניינת. הרי בניגוד לתאומות סיאם שרק מחוברות כאן הוא בועל את שתיהן (כי גופן אחד). אני יכול לצדד להתיר, אבל זו באמת שאלה. למשל, אפשר להגדירן כשותפות בגוף, וכידוע בדין שותפים כשאחד משתמש בשדה היא כולה שלו. החלוקה היא על ציר הזמן. ראה ר"ן ר"פ השותפין בנדרים באריכות.

צרור הגיב לפני חודש 1

ולפי זה גם כל אחת רשאית (מבחינה הלכתית לכל הפחות) לחבול בעצמה אף שהיא גורמת כאב לחבירתה. ויש לעיין אם אחת מהן רודפת להרוג את עצמן האם מותר להציל את השנייה באחת מאיבריה כיון שהרודפת רוצחת, או שהרודפת רק מתאבדת ובשלה היא עושה וביררה לעצמה ברגע זה את חלק הגוף המשותף לשימושה ואם כן לא שייך להצילה באחת מאיבריה. ועוד יש לעיין אם נניח שכל אחת יכולה למנוע משתיהן להפעיל את הרגליים לכיוון פלוני האם עכ"פ חייבת להקצות זמן לאחותה להשתמש ברגליים או דכל דאלימה גברה.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

ממש לא. לשותף אסור להרוס את השדה בקדנציה שלו.

מוישה אופניק הגיב לפני חודש 1

אוקיי.

השאלה מסתבכת:האם לאחות השנייה מותר להתחתן עם מישהו אחר ולקיים יחסי אישות?(שוב,אותו מקרה,האחות השנייה התחילה לצאת עם מישהו..)

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

לא נראה לי שזה מסבך. לפי דבריי בהחלט כן.

מוישה אופניק הגיב לפני חודש 1

נכון,קלטתי את זה רק אחרי ששלחתי.

אני רק רוצה לוודא,בעצם בזמן הנתון,הגוף שייך כולו לאחות הספציפית שעימה מקיים הבעל יחסי אישות?

עלו לי שתי שאלות נוספות אם כך:
1) למי שייך הילד שיוצא? בודקים לפי דנ"א מי האבא וכולו שייך רק לאחות הרלוונטית?

2)האם מותר לאחת האחיות לקחת אמצעי מניעה כשהשנייה לא מעוניינת?

3)אם ידוע בוודאות שאחות אחת שולטת בצד מסויים של הגוף ואחות אחרת בצד השני,האם מותר רק לאחות הרלוונטית לשתף פעולה והאחרת צריכה להיות דוממה? האם במצב כזה דבריך עדיין מתקיימים?(לגבי ציר הזמן)

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

כן.
1. דומני שכן. אמנם יש לדון את השנייה כפונדקאית (שהרי הוא נהרה ברחמה). אבל אני נוטה לחשוב שאין לה מעמד לגביו.
2. שאלה טובה. לכאורה לא כי היא מקלקלת את גופה, וכפי שאמרתי לשותף אסור לקלקל את הרכוש המשותף. מאידך, לא לקחת אמצעי מניעה זה קלקול עבור הראשונה.
3. זה מצב מסובך יותר שכן אין כאן שותפות בכל שמתחלקת על ציר הזמן. זוהי שותפות של שני חלקים (האפשרות השנייה בר"ן שם). אלא שכאן החלקים אפילו מבוררים (הר"ן שם מדבר על חלקים לא מבוררים), ולכן זו אפילו לא ממש שותפות אלא רק סוג של בר מצרא. יכול להיות שבמצב כזה כל הסיפור אסור, אלא אם ניזקק כאן לקונסטרוקציות מורכבות יותר (כגון השאלת חלק מהגוף לאחרת, וזה אולי תלוי במחלוקת הראשונים האם לשואל יש בעלות או רק רשות שימוש).

השאר תגובה

Back to top button