יין שנגע בו חילוני

שו"תקטגוריה: הלכהיין שנגע בו חילוני
דניאל שאל לפני 7 שנים

שלום וברכה.
מה דעת הרב על יין (לא מבושל) שנגע בו מחלל שבת בפרהסיא?
תודה רבה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

מה פירוש מה דעתי? ההלכה אוסרת אותו. אמנם יש שכתבו שמחללי שבת היום דינם שונה, אבל אני לא חושב שניתן להתבסס על כך ולהתיר. אמנם בשעת הדחק נראה שאפשר להקל. ראה בקצרה כאן:
http://www.yeshiva.org.il/ask/10930

רונן הגיב לפני 7 שנים

מקרה של עלבון (צבא וכדומה), זה שעת הדחק/ מה הרב היה עושה במצב כזה?

דניאל הגיב לפני 7 שנים

הבנתי שיש פוסקים שמתירים, כגון החזו"א:

http://www.daat.ac.il/daat/toshba/halacha/din-2.htm

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

דניאל,
אכן לדעות אלו התכוונתי.

רונן,
מכיון שמהות האיסור לא קיימת (ראה במאמר שהפנה אליו דניאל כאן) וזה רק איסור פורמלי יש להקל בו כשאפשר. לכן גם במצב של עלבון אפשר להקל. אם היתה כאן מהות, אז העלבון הוא חלק מהעניין, שאולי אם יראה שלא שותים מיינו יחזור בתשובה. אבל כיום נראה שזה לא שייך.

אנונימי הגיב לפני 6 שנים

שלום לכבוד הרב.
לכאורה לפי הגמ' שם נראה שיש הבדל בין מחלל שבת למנסך את היין, שהוא לא אותו אדם ולכן מחלל שבת לא מנסך את היין.

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

לא הבנתי את השאלה.

אנונימי הגיב לפני 6 שנים

הפסיקה של השו"ע לכאורה תמוהה. הוא סובר שמחלל שבת מנסך את היין, אך משמע מהגמרא שם שמחלל שבת הוא לא (אותו האדם ש)מנסך את היין.
"…חוץ מן המומר לנסך את היין ולחלל שבת בפרהסיא". לפי איך שאני רואה את הגמ' יש פה שני אנשים. אשמח לתשובה הרב.

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

ראשית ראה את הגירסה במקבילה בעירובין סט ע"ב שיותר קרובה לדברי השו"ע. מעבר לזה, הגמרא שם עוסקת במומר לע"ז (מומר לנסך את היין) ולא בדין הפיכת היין לנסך על ידי מומר. אבל מהגמרא שם יוצא (וכן העיר הגר"א, וכבר שאלו אותי על כך באתר פעם. אולי אתה?) שמשם יוצא שהמומר לחלל שבת הוא כמומר רגיל, ולכן מסיקים שמומר לחלל שבת מנסך את היין.

השאר תגובה

Back to top button