עלייה להר הבית בימינו

שו"תקטגוריה: הלכהעלייה להר הבית בימינו
שואל שאל לפני 7 שנים

האם מותר לעלות להר הבית בימינו? 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

לא בדקתי. אבל חזקה על אלו שבדקו שניתן לקבל את דבריהם. השאלה העיקרית היא האם זה חשוב ולא האם ניתן. לדעתי לא ממש. מאידך, גם איני מקבל את התפיסה שיש לאסור את העלייה בגלל התססת הערבים. להיכנע לפראי אדם זה דבר שיש לו מחירים לטווח ארוך.
——————————————————————————————
שואל (אחר):
מבין אלו שבדקו, יש שאוסרים ויש שמתירים. האם לא ראוי שמי שלא בדק ילך לחומרא מספק (דאורייתא) או שילך אחר רבו?
——————————————————————————————
הרב:
בהחלט. אמנם התרשמותי היא שדעת האוסרים בד"כ לא מבוססת על בדיקה עניינית אלא על שמרנות גרידא או על חששות (שלא ישמרו טהרה וכו').

השאר תגובה

Back to top button