על זכותו של עם ישראל על ארצו

שו"תקטגוריה: כלליעל זכותו של עם ישראל על ארצו
ישעיהו השלישי שאל לפני 7 שנים

שלום הרב,
אם תאורטית היה בידינו הכוח לכבוש את כל שטחי ארץ ישראל השלמה, האם היה לדבר הצדקה מוסרית/משפטית/הלכתית (כלומר האם ניתן לעשות זאת מתוקף הזכות שהקב"ה נתן לנו את הארץ לירושה, והאם יש כזאת זכות בכלל)? ומעבר לזה, האם יש מצווה ליישב את כל א"י השלמה? או שמספיק להתיישב בחלקים ממנה?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

לישעיהו הרביעי (השלישי כבר תפוס) שלום. אם היה בידינו הכוח לכבוש את כל שטחי א"י דומני שהיתה לדבר הצדקה מכל הבחינות. הלכתית ודאי (ראה רש"י הראשון על התורה). אבל גם מוסרית, שהרי זו ארצנו ושאר עממין שהתיישבו בה הם עממים פיקטיביים שראוי להם שיילכו למקומות מהם הם הגיעו ויפסיקו להציק לנו. משפטית השאלה לא מוגדרת (כי משפט בינלאומי אינו אלא אג'נדות ותו לא). המצווה היא ליישב את כל א"י, אבל אילוצי המציאות (ולא שיקולי מוסר) מכתיבים בינתיים לא לעשות זאת. מה עוד שהציבור היהודי כיום לא ממש מחוייב לכל זה, וכיבוש הארץ הוא מצווה על הציבור ולא על יחידים.
——————————————————————————————
שואל:
לגבי הבחינה המוסרית, מדוע אתה רואה בשאר העמים שהתיישבו בארץ זו כ"עממים פיקטיביים"? במה הם שונים מהעם השווייצרי שהתיישב בשוייץ? מדוע הזכות (המוסרית) שלהם על אדמתם שונה מהזכות של השבדים על שבדיה? 
——————————————————————————————
הרב:
ההבדל הוא בשני מישורים: 1. לשוודים כבר נוצר אתוס משותף. ולו רק מפני שהם וותיקים יותר. 2. על שוודיה אין תביעות אחרות של מישהו עדיף (ככל הידוע לי).
——————————————————————————————
שואל:
לגבי 2, למה אתה חושב שיש ליהודים עדיפות (במישור המוסרי) על פני קבוצות אתניות אחרות (פלסטינאים/סורים/ירדנים) על הארץ?
——————————————————————————————
הרב:
ראשית, גם אם אין לנו עדיפות, אבל כאן לפחות יש תחרות בין שני גורמים. שנית, אכן לדעתי יש לנו עדיפות כי קדמנו כאן והוגלינו. בדיוק מאותה סיבה שהפלסטינאים טוענים שמגיע להם (כי גירשנו אותם כביכול). ועוד לא הזכרתי את ההבטחה האלוקית על א"י.
——————————————————————————————
שואל:
 
לגבי הרישא, אם היה מדובר פה בשני גורמים שווים, משיקולי סימטריה היה ניתן להסיק שגם ליהודים אין זכות מוסרית על א"י.
 
 
 
לגבי הסיפא, אמנם קדמנו, אבל האדמה הגיע אלינו בכיבוש מלכתחילה, לכן מה זה משנה מי כבש ראשון לצורך קביעת זכות מוסרית?
——————————————————————————————
הרב:
זה כבר מתחיל להישמע כמו פלפול. לא אמרתי שכשיש שני גורמים אין זכות לאף אחד, אלא הבאתי זאת כחילוק מול המצב בשוודיה. האדמה הגיעה אלינו בכיבוש, אז כשיבוא הגרגשי נדבר איתו. ופרט לזה הכיבוש היה מכוח צו אלוקי. במחילה, אבל דומני שמיצינו.
——————————————————————————————
שואל:
לפי הקו שלך, אם תאורטית יום אחד האינדיאנים יהיו חזקים מספיק כדי לכבוש את אדמות ארה"ב בחזרה, האם לדעתך יהיה להם הצדקה לעשות זאת? או שנגיד שברגע שנוצר סטטוס קוו מסוים או הכרה בינלאומית בבעלות של עם פלוני על חבל ארץ אלמוני, כל הפרה של הסטטוס קוו, או פגיעה בבעלות היא בגדר עוול מוסרי.
——————————————————————————————
הרב:
ראשית, לאינדיאנים לא היתה מדינה ריבונית. לכן התביעה שלהם מכוח חזקת מרא קמא יכולה להיות על רכוש פרטי ולא על ריבונות. שנית, אם היתה להם ריבונות או תביעה סבירה לריבונות אכן יש להם זכות לכבוש בחזרה. ההכרה הבינלאומית היא פרקטיקה ולא מוסר. לפעמים פרקטית העולם מעדיף לוותר על הזכויות הלגיטימיות ולתת פרס לתוקפן.
——————————————————————————————
שואל:
נניח לרגע לצורך הדיון שלאינדיאנים אכן הייתה מדינה ריבונית. האם זה יתיר לצרפתים לכבוש את אדמות ארה"ב מבחינה מוסרית (בדומה לגונב מגנב פטור)? או שגם לאמריקאים יש זכות מסוימת על האדמה (ואם כן, למה), ורק זכותם של האינדיאנים חזקה יותר משלהם.
——————————————————————————————
הרב:
צע"ג ולית נגר ובר נגר דליפרקיניה.
——————————————————————————————
שואל:
אנא לא נגר אנא ולא בר נגר אנא ומפרקינא לה, מאי קא קשיא ליה? אילימא רישא קא קשיא ליה, מאי שנא צרפתים דשרי, ומ"ש אמריקאים דאסור? מי דמי? צרפתים – כיבוש מכובש שרי רחמנא, אמריקאים – כובש מבעלים חוקיים אסור! ואלא סיפא קא קשיא ליה, מ"ש אמריקאים דיש זכות, ומ"ש צרפתים דאין זכות? מי דמי? אמריקאים הולידו בנים ובני בנים בארץ, וצרפתים לא.

השאר תגובה

Back to top button