על מצוות תלמוד תורה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיעל מצוות תלמוד תורה
שואל שאל לפני 7 שנים

מיהם הראשונים המגדירים מצוות תלמוד תורה כמצווה קיומית?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

בכל אופן, הדברים כמעט מפורשים בסוגיית נדרים ח ע"א, שמעבר לפרק בבוקר ובערב השאר הוא רשות (ולכן שבועה חלה עליו). אמנם הר"ן שם כותב שזהו חיוב מדרשה ולכן שבועה חלה עליה, אבל ברא"ש שם למד כפשוטו. וראה גם בסוגיית מנחות שמבוארת במאמרי כאן.

כמובן הכוונה לתלמוד תורה מעבר למינימום של פרק בבוקר ובערב.
——————————————————————————————
שואל:
ציטוט מתשובה של הרב-. מצוות תלמוד תורה, מעבר לפרק בבוקר ובערב, לדעת רבים היא מצווה קיומית. נא לציין עבורי מי הם?
——————————————————————————————
הרב:
ציינתי בתשובתי הקודמת. כל המפרשים את הגמרא כפשוטה (דלא כר"ן). ראה גם במאמרי שלינקקתי שם, שהסברתי שגם אלו שמדברים על ביטול תורה וחיוב ללמוד כל היום לא בהכרח עוסקים בגדר מצוות ת"ת אלא מעניין ת"ת עצמו.

השאר תגובה

Back to top button