על צרעת הבגדים והבתים

שו"תקטגוריה: אמונהעל צרעת הבגדים והבתים
אורן שאל לפני 7 שנים

שלום הרב,
רציתי לשאול אותך לגבי נגע הצרעת בבגדים ובבתים.
הרמב"ם כותב על כך:
"השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראה אותו תורה צרעת בשותפות השם–אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע"
וכן הוא כותב בפירוש המשניות, מסכת נגעים, פרק יב, משנה ה:
"ואמר אחר כן אם על של רשע כך על השרש אשר אומר אותו שראיית הצרעת הנזכרת בתורה אמרו שהוא עונש בעבור לשון הרע כי יפרד מן האנשים וירחיקו אותו מהיזק לשונו ויתחילו בביתו ואם חזר בו מוטב ואם לא יבא במצעות והוא אמרו בכל מלאכת עור חזר בו מוטב ואם לאו יבא בבגד ואם לא חזר בו עדיין יבא לגופו ועל עור בשרו וזה על דרך המוסר והתוכחה הלא תרא' שהם דברים בלתי טבעיים ואינן חלאים טבעיים בשום פנים לפי שהבגדים והבתים הם חומר דומם שלא יקרה בהן צרעת אלא בקריאת התורה על הדמיון אשר זכרנו וכן נגעי אדם תראה שישים הנתקים צרעת והוא חולי הנקרא חולי השועל ויטהר הצרעת כאשר הפך כולו לבן והוא תכלית הצרעת והיותר גדולה והיותר חזקה ואמנם הם עניינים תוריים לפי מה שזכרנו ולזה השרש נקרא רשע:"
רציתי לשאול אותך מה דעתך על כל העניין הזה. האם בעבר אכן היה נגע צרעת בבגדים ובבתים? האם אכן היה מדובר בהתערבות משמים כדי להזהיר את אלו שחוטאים בלשון הרע? או שאולי מדובר פה על נגעים שמגיעים בדרך הטבע? ואם כן, איך ניתן להסביר את התהליכים הללו מבחינה פיסיקלית? כמו כן, מדוע הנגעים הללו פסקו? או שהם עדיין קיימים ורק אנו לא מסוגלים לזהותם? 
בברכה,
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

איני יודע לענות. מהתורה נראה שזו חריגה מדרכו של עולם אחרת אי אפשר היה להסיק מסקנות מהופעת נגע.
ולכן הייתי אומר שזו תמיכה נוספת בשיטתי שהקב"ה פסק להתערב בעולם, וזו הסיבה שפסקו הנגעים שאינם מדרכו של עולם.
מעניין לציין שגם הרמב"ם מניח שאם הנגע הוא מדרכו של עולם אי אפשר להסיק ממנו שום מסקנה. וזה לא כשיטת אלו הסוברים שגם האירועים הטבעיים מנוהלים מלמעלה, ואפילו ניתן להסיק מהם מסקנות (השואה, הקמת מדינת ישראל, גלות וכדומה).

יצחק הגיב לפני 7 שנים

בספר החינוך כתב שאין ודאות שחטא לשה"ר גרם למחלה זו, אלא שהמצוה היא לתלות בחטא כדי לקבע את האמונה בהשגחה שיש סיבה מאחורי אירועי חיי האדם…

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

ברור שלא מדובר על וודאות. ועדיין ניתן להפיק לקחים מהופעת צרעת, גם אם זה על דרך הסבירות ולא הוודאות. הרי אם יש חובה לקבע את האמונה שיש סיבה מאחורי האירועים, אות הוא שאכן מונחת כאן תפיסת מציאות שהאירועים מסובבים מלמעלה.

אורן הגיב לפני 7 שנים

בהתחלה חשבתי שאולי עדיף להסביר את כל הסיפור הזה כנגעים טבעיים שנולדים כתוצאה של פטריה או חיידק כלשהו במבנים ובגדים לחים. אבל אז ראיתי כמה ראיות בתורה שמחזקות דווקא את התפיסה שמדובר בהתערבות של הקב"ה, למשל בפסוק בויקרא יד, לד:
כִּ֤י תָבֹ֙אוּ֙ אֶל־אֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֛י נֹתֵ֥ן לָכֶ֖ם לַאֲחֻזָּ֑ה וְנָתַתִּי֙ נֶ֣גַע צָרַ֔עַת בְּבֵ֖ית אֶ֥רֶץ אֲחֻזַּתְכֶֽם:
ניתן היה לכתוב את פרשת נגעי בתים בצורה דומה לנגעי אדם ובגדים:
"אדם, כי-יהיה בעור-בשרו שאת או-ספחת"
"והבגד, כי-יהיה בו נגע צרעת"
ניתן היה לכתוב גם "והבית כי יהיה בו נגע צרעת".
אבל הלשון מופיעה דווקא בצורה של "ונתתי נגע", ולא רק זה, אלא מצוין גם מתי הקב"ה יתן את הנגע – כאשר יבואו אל ארץ אחוזתם (ואילו הנגע היה טבעי, מה זה משנה איפה הם נמצאים).

ומתוך שנגעי בתים ניתנו מגבוה, ניתן ללמוד זאת לגבי שאר הנגעים (אדם ובגדים), שגם הם ניתנו מגבוה, שהרי ברמב"ם כתוב שהם הוקשו זה לזה:

רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק יג
אף על פי שכל השיעורין הלכה למשה מסיני הרי הוא אומר "לכל נגע הצרעת ולנתק ולצרעת הבגד ולבית" הקיש נגעי אדם לנגעי בגדים ובתים והשוה המצורע למת שנאמר אל נא תהי כמת מה המת בכזית אף אלו בכזית.

ובנוסף, ניתן להקיש מהלשון "כי תבאו" באופן דומה לשמיטה שצריך "ביאת כולכם" (כלומר ביאת רוב ישראל), שהרי גם בשמיטה הכתוב נקט בלשון דומה (ויקרא כה, ב):
דַּבֵּ֞ר אֶל־בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם כִּ֤י תָבֹ֙אוּ֙ אֶל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י נֹתֵ֣ן לָכֶ֑ם וְשָׁבְתָ֣ה הָאָ֔רֶץ שַׁבָּ֖ת לַיקֹוָֽק:

זה מסביר למה נגעי הצרעת פסקו לאחר חורבן הבית, ואולי לאחר שתתרחש "ביאת כולכם" שנית ושמיטה תחזור להיות דאורייתא, גם נגעי צרעת יתחילו להופיע מחדש (ואולי זה יהיה הסימן לכך שאכן התרחשה "ביאת כולכם" או ביאת רובכם). כלומר, ניתן לחשוב על תפיסה אפשרית נוספת למעורבותו של הקב"ה בעולם, שהיא תלויה ב"ביאת כולכם"/רובכם, ובעתיד, אם תהיה "ביאת כולכם" ייתכן שמעורבותו תחזור להופיע בצורה יותר מורגשת.

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

יפה. לגבי ביאת כולכם, לפח הדמוגרפים אנחנו כבר ממש על הסף. יהיו לזה השלכות על השמיטה למשל. האם יחזרו נגעי בגדים ובתים? נחכה ונראה.

השאר תגובה

Back to top button