שאלה מתי נברא העולם.

שו"תקטגוריה: אמונהשאלה מתי נברא העולם.
דוד שאל לפני 7 שנים

נשאלתי שאלה, ואינני יודע לענות עליה
מבואר ברמח"ל דרך השם, ש"הקב"ה ברא את העולם בעת שעלה ברצונו".
השאלה היא, מה הכוונה במקרה הזה "בעת". הלא הקב"ה נצחי. ויש לשאול, מדוע זה לא עלה בדעתו קודם לכן.
מאידך גיסא, לפני כן לא היה מושג של זמן. אם כן זה לא מתחלק ל"לפני כן" ול"אחר כך".
אם כן, אם שואלים "מתי" עלה ברצונו, התשובה תהיה "אין כזאת שאלה".
אמנם, זה לכאורה מביא למחשבה, שהרצון עלה מיד עם "תחילת" מציאותו של האלוקים. וזה לא שייך.
לכאורה, זה מביא לכעין הנחה של ספינוזה, שמציאות האלוקים ומציאות העולם, הם דברים מקבילים. וזה גם בעייתי.
אני כשלעצמי, ברור לי שהשאלה הזו היא בכלל "מה לפנים ומה לאחור", ומחשבתנו לא תופסת את הדברים הללו. אבל הבעל תשובה שאני מטפל בו, קשה לו לקבל את זה.
מה התשובה? ומה צריך לענות?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

לא הבנתי את השאלה.
ראשית, מדוע הרמח"ל רלוונטי כאן. אם הוא לא היה כותב זאת אז לא היית מבין לבד שהקב"ה ברא את העולם כשעלה ברצונו? ואם הכל ברור לולא הרמח"ל אז דחה את דברי רמח"ל ודי. וכי דבריו הם הלכה למשה מסיני?
שנית, מה רע בטענתך שלפני כן לא היה זמן. מה זה קשור לתחילת מציאותו של אלוקים?
שלישית, מה הבעיה בזה שהקב"ה החליט מראש לברוא את  העולם ברגע כך וכך על ציר הזמן. זה לא שהדבר עלה ברצונו באותו רגע. בה במידה אפשר לומר שזו היתה התכנית מראש: שכשיגיע הרגע הזה בזמן ייברא עולם. באותה מידה אתה יכול לשאול למה הוא החליט לברוא את האדם דווקא ביום השישי ולא ברביעי או בראשון?

דוד הגיב לפני 7 שנים

1. נכון. זה רק בא לומר שלא הדברים שלי יצרו את הבעיה. 2. במקום, שאין זמן, מבחינתנו הדברים מתרחשים בו זמנית.3. אמנם מתינו "עלה במחשבה לברא בניסן, ונברא בתשרי.4. בנוגע לסדר הברורים אחרי בראשית, ולמה האדם נברא בסוף, כמעט, יש הסברים.

מושה הגיב לפני 7 שנים

דוד, למה נברא העולם אתה יודע?
מה עשה ה' לפני שנברא העולם אתה יודע?

דוד הגיב לפני 7 שנים

יש תשובות לזה בספרות חז"ל ומדרשים.

מושה הגיב לפני 7 שנים

קראת ? ואתה זוכר? לאיזה הסבר התחברת?

השאר תגובה

Back to top button