עת לטעת ועת לעקור נטוע: מבט על סרבנות ואי התנדבות (טור 581)

בס"ד

את רוב ככל הדברים שאביא כאן כבר כתבתי בעבר, אבל אי אפשר לא להציג שוב את התמונה נכון לימים אלו, כאשר סרבנות ואי התנדבות עומדות על הפרק. לפני כמה ימים שלחו לי הודעה שמסתובבת בוואטסאפ ובה התשובה שלי מלפני כשבוע באתר לגבי הלגיטימציה לפגוע באינטרסים הכלכליים והביטחוניים של המדינה במצב הנוכחי. שאלו אותי אם התכוונתי ברצינות, ועניתי שבהחלט כן.

חשבתי שלאור המצב המסלים בימים אלו, מן הראוי למסד את העניין ולהציגו כאן בפומבי ובפירוט. אקדים שמוקד הדיון בשעה זו הוא הסרבנות או אי ההתנדבות של אנשי מילואים (בעיקר טייסים). למיטב שיפוטי זהו כנראה האיום הכי אפקטיבי, שכן הוא מאיים על הביטחון אבל לא פחות מכך על הלכידות החברתית. ואכן בסבב הקודם להערכתי בעיקר בעקבותיו הוקפאה הרפורמה, וגם כעת ראיתי את התיאור הזה והתרשמתי מהאפקטיביות של האיומים הללו.

אבל בטור הזה אני מדבר על כל פגיעה, גם במישור הכלכלי, כמו הוצאת כספים לחו"ל לצורך הפגנה (כלומר לא רק משיקולים כלכליים אמתיים) וגם פעילות למניעת השקעות במשק הישראלי (רבים משווים זאת, ובצדק, ל-BDS. ראו למשל כאן אצל קרויזר). השאלה היא האם צעדים כאלה הם לגיטימיים, והאם הם ראויים לעת הזאת ובכלל.

היחס להחרמות

אקדים שלדעתי היחס שלנו להחרמות הוא היסטרי מדיי, וכמובן רווי באג'נדה, משני הצדדים. מ'ימין', כשנוח לנו אנחנו תומכים באי מתן שירות באופן שנוגד את מצפוני (הדפסת מודעות ללהט"בים וכדומה), אבל כשלא נוח לנו – אנחנו מוחים נגד אמנים שלא מופיעים מעבר לקו הירוק (איני מדבר על גופים ממלכתיים) או גופים שלא מוכנים לקנות משם או למכור לשם. אין צורך לומר שלחרדים כמובן מותר להחרים את אנג'ל בגלל איזו שטות מגוחכת. טוב, הם לא כפופים לשום כלל. חשבו על היחס ל-BDS מחד, ומאידך קריאות להחרים את הפלסטינאים, את עזה את האנטישמים וכו'. אז החרמות הן לגיטימיות או לא? אבל זה לא ייחודי ל'ימין', אין כאן צדיקים. קחו את היפוך הדברים ותקבלו את אותו אבסורד מ'שמאל' כמובן.

המסקנה היא שבעיניי, כמו גם בעיני כולכם, חרם הוא צעד לגיטימי לגמרי. כדאי שתפנימו את זה. השאלה החשובה אינה עצם ההחרמה אלא ההצדקה שיש לה. אם הסיבה מוצדקת – יש לגיטימציה להחרים. ואם יש חילוקי דעות לגבי ההצדקה, אז כמובן יהיו גם חילוקי דעות על ההחרמה. אבל צריך לדבר על ההצדקות ולא לפלבל בעינינו על הלגיטימיות של חרם כשלעצמו. עליי לסייג ולומר שלא כל אי הסכמה היא סיבה מוצדקת לחרם. חשובה גם עוצמת אי ההסכמה, וכמובן גם מניעיו ודרך התנהלותו של הצד המוחרם וכו'. אם החרם משמש ככלי כלכלי כדי לכפות דעה זהו אקט בעייתי שמאיים על חופש הדיבור והבעת הדעה. אבל אם יש כאן מלחמה ברוע זה דיון אחר.

כך, למשל, לגבי ה-BDS, אין לי שום בעיה עם הלחצים שהם מפעילים כדי לקדם חרמות נגד מדינת ישראל. יש לי בעיה עם ההצדקה להחרמות הללו, שכן הם נתלים בסיסמאות חסרות שחר על אפרטהייד, טבח פלסטינים להנאתנו וכדו', טענות חסרות כל שחר. וכידוע הם גם אוכפים את עמדתם באופן בררני. הם הרי לא מחרימים את איראן, סין, רוסיה, סוריה, הפלסטינאים ושאר צדיקים, שכמובן לוקים בשלילת זכויות פי אלף מאשר אצלנו. ועוד יותר מכך מתעלמים מההצדקות שיש לצעדים שלנו (ככלל. תמיד יש חריגות, אבל המינונים מאד חשובים. ראו גם בטור 38, על חוק המספרים הקטנים ו'שוברים שתיקה'). האנטישמיות והדיסאינפורמציה שבבסיס ה-BDS הם הבעיה, ולא ההחרמה כשלעצמה.

כל זה מדבר על חרמות והחרמות שלנו את האחרים. אבל בנדון דידן מדובר על פעולות של אזרחי המדינה נגד המדינה שלהם, וזו החרמה ייחודית יותר. הרי גם הם נהנים מהמדינה ומפירותיה. האם יש לגיטימציה לפעול לפגיעה במדינה שלנו עצמנו? אכן שאלה סבוכה יותר, אבל גם התשובה אליה אינה חד משמעית. כאשר אדם מוחה נגד עוול או התנהלות בעייתית, המחאה צריכה להיות אפקטיבית. כפי שאמרה היועמ"שית, בצדק, כל מחאה אמורה לפגוע במדינה או במי מתושביה, אחרת אין לה שום אפקטיביות. צעקות על גבעה במדבר שלא משנות לאף אחד שום דבר לא יכולות להשפיע.

כדי להבין זאת עליי לפרוך טעות נפוצה. זכות המחאה אינה רק אפשרות לאדם להביע את מצוקותיו, כמו הזכות לבריאות, לחינוך, לביטחון וכדומה. כל אלו הן זכויות אישיות. אם חושפ המחאה היה רק חלק מהזכויות האישיות, היה עלינו לתת לו במה בהייד פארק ואפשרות להוציא עיתון ולכתוב בו מה שירצה. אבל זה רק חלק מהעניין. החלק החשוב יותר הוא הזכות לנסות ולהשפיע על ההחלטות הציבוריות. כן כן, גם אחרי שהצביע בבחירות והפסיד. חופש המחאה הוא הזכות להביע את המצוקה ואת אי ההסכמה, והוא אינו רק קתרזיס לאנשים סובלים. זה חלק מהותי מהדמוקרטיה. כך ציבור משוחח. כשיש חלק כלשהו מהציבור שרוצה להביע בצורה חדה אי הסכמה, או בגלל מחלוקת ערכית או בגלל הערכות שונות של המציאות ושל העתיד (ובמחלוקת העכשווית יש משני הדברים), הדרך להבהיר את עוצמת אי ההסכמה היא באמצעות עצימותה והיקפה של המחאה. לכן היחס למחאות השונות אמור להיגזר מהאותנטיות ומההיקף שלהן, כלומר מעוצמת המצוקה שהן מביעות ומגודל הציבור שמשתתף בהן. התחרויות המגוחכות על מספרי המפגינים בהפגנות השונות משקפות את העניין האמתי הזה.

מכאן ברור שגם הממשלה אמורה להתייחס להפגנות כאלה בהתאם. מחאות קשות ורחבות מביעות מצוקה ואי הסכמה אנושה, ועל הממשלה לקחת זאת בחשבון בבואה ליישם את מדיניותה. עקרונית הרוב קובע, אבל הגיוני מאד לשקלל את רצון הרוב בעוצמת המצוקה של המיעוט. אם הרוב יחשוב שאסור לעשות ברית מילה או לאכול בעלי חיים, אבל למיעוט שמעוניין בכך זה עיקרון יסודי ומקודש, על הרוב להתחשב בכך, אחרת זו עריצות הרוב. כאשר הרוב אינו מתחשב, זה מגביר מטבע הדברים את עוצמת המחאות וגם נותן לגיטימציה להגברה כזאת. זו משמעותו העמוקה יותר של חופש המחאה.

עד היכן?

השאלה היא כמובן עד היכן? יש מחאות שעלולות לפרק את החברה והמדינה. לעתים בגלל תוכנן (כמו סרבנות לוחמים או פגיעות קשות בכלכלה) ולעתים בגלל האימפקט החברתי שלהן (אם אתה מפרקים את המדינה על כל שטות גם אנחנו נעשה זאת בתורנו. בקיצור: "איפה הייתם בהתנתקות?"). התשובה לשאלה זו מורכבת גם היא.

לאור מה שהסברתי, ברור שהדבר תלוי בעוצמת וחומרת המצוקה. אם יש קבוצה שחשה שצעדי הממשלה מהווים איום ממשי על גורלה, מוסריותה, זכויותיה, או חייה, היא תנקוט בצעדים דרסטיים יותר. לפעמים היא תהיה מוכנה ליטול סיכון לפירוק החבילה (=המדינה) או לפחות לפגיעה אנושה בה. אנשים שחשים שהדמוקרטיה בסכנה (ואיני נכנס כעת לשאלה האם זה נכון), מוכנים לנקוט בצעדים דרמטיים שמסכנים את הכלכלה והביטחון של כולנו. הם יאמרו שאם קיומה של המדינה דורש מחירים מוסריים או פגיעות כה אנושות, הם לא מעוניינים בו. זו כוונתם של האנשים שאומרים שאינם מוכנים להילחם עבור מדינה לא דמוקרטית (ושוב, בלי להיכנס בינתיים עד כמה זהו באמת המצב).

יש צעדים שמאיימים על איכות החיים במדינה ולא על עצם קיומה. יש צעדים שמכניסים אותה לסיכון, אבל סיכון אינו הכחדה ודאית. לפעמים עוצמת המצוקה ואי ההסכמה יבואו לידי ביטוי בעוצמת המחאה ולפעמים בעוצמת הסיכון שהיא מהווה על המדינה והחברה. כגדול האיום כך גודל הסיכון שמוכנים ליטול.

לכן אין תוקף מוסרי (איני מדבר על תוקף חוקי, שכן הציות לחוק הוא הדיון שלנו כאן) אוטומטי לטענה שצעדי מחאה כלשהם פוגעים בסדר הציבורי. אפילו לא לטענה שהם מנוגדים לחוק, ובמקרים קיצוניים גם לא לטענה שהם מאיימים ברמות שונות על עתידה או קיומה של המדינה. זוהי שאלה של מידתיות, פרופורציה סבירה בין הסכנות הצפויות (להערכתם של המפגינים) לבין עוצמתן ומשמעותן של המחאות. כינויים כמו "שורפי אסמים", מחביאים בחובם הנחה שקיומה של המדינה הוא ערך שאינו מוטל בספק גם אם צודקים המוחים לגבי התוצאות הצפויות לנו. אלו שמשתמשים בביטוי "שורפי אסמים", דורשים מהמוחים לא לסכן את קיומה של המדינה גם אם לדעתם המצב קשה. אבל זו גופא הנחה שיכולה להיות נתונה במחלוקת. המוחים יכולים לטעון שקיומה של המדינה במצב כזה כבר אינו ערך שלא ניתן לחלוק עליו. ובטח אם מדובר בסיכון מחושב ולא בהכחדה וודאית. אוסיף כאן את מה שפירטתי בטור , שם עמדתי על כך שהחוק הוא תוצר של הסכמה בין חלקי הציבור. משפוקעת ההסכמה (ולא, זה לא קורה כל פעם שאני לא מרוצה) שוב אין תוקף לדרישה להתנהל לפי החוק.

ומעל הכל יש לזכור שליציאה מפלונטר כזה יש שתי אפשרויות: למתן את המחאות או למתן את הצעדים שגרמו להן. הדרישה אינה רק כלפי המיעוט אלא גם כלפי הרוב. גם הרוב צריך להבין שהוא שורף אסמים, שהרי האסמים יישרפו בגלל צעדיו שלו. כמו שאמרו רבותינו, לטנגו דרושים שניים. מנהיגות הגיונית צריכה להבין את גבולות ומגבלות הכוח וסמכות הרוב. גם אם יש לך אפשרות חוקית לממש את מדיניותך, כדאי שתשקול את המחאות והשלכותיהן. בסוף בסוף האחריות היא עליך.

כבר כתבתי כאן בעבר שזהו משחק צ'יקן (ראו בטור 548). שתי מכוניות נוסעות בשיא המהירות זו כלפי זו. אם כל אחד ימשיך לדרוש מהשני להתמתן ההתנגשות בלתי נמנעת. וגם אם מדובר במשאית (הרוב) מול מכונית (המיעוט), בהתנגשות כזאת יושמדו שתיהן. כל צד צריך לשקול את צעדיו, שכן כל אחד משני הצדדים תורם תרומה שווה לשריפת האסמים ולחורבן שצפוי בעקבותיה. למיעוט אין דרך אחרת להשפיע ולבטא את עמדותיו אלא דרך המחאות. אי אפשר לצפות ממנו לא להשתמש בדרך הזאת אלא לכתוב מאמרים מלומדים בעיתון שיתנו אולי קתרזיס ופורקן לתסכוליו אבל לא ישפיעו בשום צורה על המצב. אם הרוב ממשיך כרגיל במדיניות שנגדה יצאו המחאות הללו בגלל סמכות הרוב והדמוקרטיה, הוא מביא לחורבן הדמוקרטיה בדיוק כמו המיעוט המוחה. אבל לפחות אחרי החורבן שני הצדדים כמובן תמיד יוכלו לומר צדקנו.

השאלה הגדולה היא מי מתקפל ראשון. כל צד מעלה את טענת צ'יקן כנגד הצד השני. וכל צד חש שאם הוא מוותר בכך הוא מאפשר לצד השני לנצח. יש כאן תחושה של כל אחד מהצדדים שהצד השני מנצל את האיום בחורבן הבית לטובתו. כל צד רוצה להמשיך בדרכו, ולנסות להוריד את הצד השני באמצעות הטענה שהוא מביא לחורבן. כך בדיוק מגיעים לחורבן עצמו. כל אחד משני הצדדים צריך להבין לפי עוצמת המחאות והמצוקות את מניעיו של הצד השני ולוותר על דברים לא חיוניים.

טוב, אז הגענו שוב לשאלת ההצדקה. האם אכן במצב הנוכחי נשקף איום ממשי שאמור להטריד את המוחים? האם עוצמת המחאה מוצדקת? האם הסיכון לקיומו של הבית מוצדק? ולאידך גיסא, האם באמת הרפורמה המשפטית היא כל כך קריטית מבחינת הממשלה? האם היא שווה סיכון של חורבן הבית?

אופיו של הרגע: עילת הסבירות

כדאי להיזכר שהמחלוקת מגיעה כעת לפיצוץ בגלל צמצום עילת (אי) הסבירות. הניסוח הנוכחי (שעבר מיתון, בין היתר בגלל המחאות, וטוב שכך), אינו נורא בכלל. אני מאד מבין את תחושתם של תומכי הרפורמה שהמוחים מוציאים את הדברים מפרופורציה. מובאות דוגמאות מרחבי העולם לניסוחים כאלה, אבל גם בלעדיהן הוא נשמע לי לגמרי בתחום הסביר. אני בהחלט מסכים שלא באמת נשקפת כעת סכנה לדמוקרטיה. בעבר כתבתי לא פעם שגם אם הרפורמה הייתה עוברת במלואה לא הייתה סכנה ממשית לפגיעה כזאת (כבר כתבתי כבר שההשוואות לפולין ולהונגריה הן די דמגוגיות בעיניי). צמצום עילת הסבירות בוודאי רחוק מאד מלפגוע בדמוקרטיה שלנו. בית המשפט יכול עדיין לבקר פעולות של הממשלה בעילות אחרות, ספציפיות יותר, וברוב המקרים זה יספיק (אם כי להתרשמותי לא בכולם).

לפי זה נראה לכאורה שההצדקה למחאות כה קיצוניות במצב כזה לא ממש קיימת. אבל בכל זאת, כפי שכתבתי גם בתשובה הנ"ל, אני לגמרי תומך בצעדי מחאה שעלולים לפגוע בביטחון (אי התנדבות, ובהמשך אף סרבנות) ובכלכלה (הוצאת כספים ומניעת השקעות). ואני תומך בביצוען ברגע הזה ממש, לפני העברת התיקון לעילת הסבירות. לדעתי בהחלט מוצדק ונחוץ כעת לאיים באי התנדבות ובמניעת השקעות והוצאת כספים. כל אלו צעדים שעדיין בגבולות החוק (יש לפלפל בזה קצת), אבל פגיעתם הצפויה רעה מאד. ובכל זאת אני תומך בהם מפני שאלו הצעדים האפקטיביים ביותר, ולהערכתי הם היחידים שיוכלו לעצור את הרכבת (ראו לינק למעלה). אם זה לא יעזור, אני בהחלט חושב שיש מקום לשקול בשלב הבא גם צעדים לא חוקיים, כלומר מרי אזרחי.

מדוע הרגע הזה כל כך קריטי? מה האיום שנשקף מצעדי הממשלה, אם גם לדעתי אין כאן איום ממשי לדמוקרטיה ולזכויות אדם ואזרח? בפרט שכעת מדובר על צמצום לא נורא של עילת הסבירות. טוב, די ברור שזו לא בגלל עילת הסבירות. במינוח למדני אומר שעילת הסבירות היא רק סימן ולא סיבה.

תיאור המצב העכשווי וצפי לעתיד

בעיניי גם אם הדמוקרטיה והזכויות שלנו לא בסכנה משמעותית, המדינה עצמה בהחלט כן. היא הולכת לקראת אבדון כלכלי (שכבר התחיל), לערעור ביטחוני (שכבר בעיצומו מבפנים ומבחוץ), לאבדן משילות מדאיג, לשסע חברתי (שעליו אין צורך לדבר) ולבידוד מדיני מזהיר (שכבר מתחיל). כל אלו אינן תחזיות עתידיות מפוקפקות אלא תהליכים שכבר נמצאים בעיצומם, מה שלא ממש מפריע לכנופיית הזוועה שמוליכה אותם 'ועוזריהם' להמשיך בשלה. אם לא הייתה המחאה שמיתנה אותם עד עכשיו, אני חושב שמצבנו היה גרוע הרבה יותר כבר עתה. הבעיה אינה הרפורמה אלא הממשלה. הרפורמה היא רק עניין צדדי שמעצים את הבעיה.

כל המומחים, כלכלנים ומשפטנים, אנשי ביטחון ומודיעין, מכל קצווי הקשת, כולל אלו שהממשלה עצמה  מינתה אותם, מזהירים ומתריעים בשער. אבל התיאוריה של הקואליציה אינה ניתנת להפרכה: מי שמוחה הוא עם אג'נדה, ואילו אלו שמנהלים את המדיניות הזאת הם טהורי לב ונטולי אינטרסים. אין לי אמון בכל שומרי הסף והמומחים בתחומים הללו, אבל התעלמות מכזה קונצנזוס היא הפקרות שממשלה לא יכולה להרשות לעצמה. האם אתם כל כך בטוחים שכל אלו מונעים ממניעים פוליטיים פסולים? זה כל כך פשוט וברור לכם, עד שאתם מוכנים ליטול סיכונים נוראיים לעתיד שלנו על בסיס ההשערה הקונספירטיבית הזאת?!

עד כאן מדגם קטן של הנזקים. אבל מעבר לזה יש את ההתנהלות המופקרת, שגם לה יש מחירים נוראיים. מדובר בממשלה וקואליציה שעושות את החוק פלסתר. הם משנים חוקי יסוד כדי למקם מושחתים בתפקידים שונים וכדי לפטר את כל מי שמפריע להם, תוך מניעת האפשרות לבקר זאת. הם משנים חוקים באופן פרסונלי מובהק כדי לדאוג למקורביהם ולהעביר כספים לקבוצות אינטרס על חשבון כולנו, ובפרט ממשכנים כך את העתיד של כולנו. האיום האמתי לכלכלה של ישראל אינו צעדי מחאה עכשוויים, ואני ממש לא מזלזל בתוצאות שניכרות כבר כעת, אלא העתיד הדמוגרפי. מעבר לכלכלה, כאשר דרעי עוד לא החליט את מי למנות לרב ראשי ספרדי, האם את חברו הטוב (הרב דוד יוסף) או את אחיו (הרב יהודה דרעי), אז דוחים את הבחירות לרב ראשי בחצי שנה. משנים חוקי יסוד (כללי המשחק) כדי למנות אותו, מושחת מורשע, כשר. אם יש מקורב שמכהן בראש ועדה קרואה בטבריה ולא יכול לרוץ בבחירות לראשות העיר, אין בעיה: משנים את החוק. אם המושחת שניסינו לקדם לראשות לשכת עורכי הדין לא נבחר – אין בעיה, נסגור את הלשכה. אם צריך עוד ג'ובים לאנ"ש, נקבע בחוק שרבני שכונות ימונו על ידי דרעי. אם חוק הגיוס לא מתאים לנו, אז פשוט לא נקיים אותו (כיום המצב החוקי הוא שכולם חייבים בגיוס. בג"ץ כמובן השתפן לפני כמה ימים בעניין). יש עוד כהנה וכהנה דוגמאות להתנהלות קואליציונית שאפילו במחוזות הלבנטיניים שלנו מגיעה לשיאים בלתי נתפסים. כל זה רק הדגמה חלקית מאד ממה שכבר קורה, ולא כולל את כל מה שצפוי לקרות. לפחות דה פקטו, החוקים מיועד לאחרים, לא בשבילם. הם קובעים את החוק והאחרים צריכים לקיים אותו. והכל נעשה מהמקפצה. נעשים כאן צעדים שהכינוי 'רפובליקת בננות' מחמיא להם לאין שיעור. צריך להבין שלפי עקרון החוקיות מצבו של השלטון גרוע משל האזרח. לאזרח מותר כל מה שלא נאסר, ולשלטון אסור כל מה שלא הותר. אבל כיום המצב התהפך: לאזרח מותר כל מה שלא נאסר, ולשלטון מותר גם מה שנאסר (פשוט משנים את החוק או מצפצפים עליו – ע"ע גיוס).

הנזק לשלטון החוק שכל זה מביא עלינו הוא הרבה מעבר לכל מושחת כזה או אחר. מושחתים היו תמיד. אבל כעת השיטה היא שאין דין ואין דיין, שהחוק הוא מכשיר ציני ואינטרסנטי, ואין פלא שגם הציבור חש שאין דין ואין דיין, שאין משמעות לחוק, ומחליט לעשות דין לעצמו. אתם, חברי הקואליציה, בישלתם במו ידיכם את הדייסה שהביאה למצב שעליו אתם מתלוננים.

מה שמגביר את התסכול והחששות הוא שמדובר בממשלה שחלקים נרחבים בה משתמטים משירות בצבא ולא  נוטלים חלק בכלכלה, אבל זה לא מפריע להם להשתמש בביטחון ובכלכלה שאחרים יוצרים עבורם לטובתם. הם גם לא מתביישים לנזוף בסרבנים בשירות הצבאי או סרבנות כלכלית (אגב, הם יכולים פשוט להוסיף עוד סדר לימוד בישיבה, והכל יהיה בסדר). זהו חלק מהשימוש שעושה הקואליציה בחוק ובדמוקרטיה, או בסיכונים הביטחוניים והכלכליים, נגד המוחים. אין גבול לציניות. במצב כזה אין פלא שחלק מהמוחים חושבים שאין שום סיבה מוסרית להמשך ולשחק את המשחק החוקי.

עילת הסבירות, ואפילו הרפורמה, אינם החשש המהותי (לדעתי). אבל אם הם יעברו הם יאפשרו לכל התהליכים המדאיגים הללו להימשך באין מפריע. כבר כיום הם מתרחשים כמעט ללא הפרעה (למעט המחאות). אז כשבית המשפט יהיה עם פחות כוח ועם הרכב יותר מפרגן לקואליציה, כשהיועצים המשפטיים ירוקנו מכל סמכות, התהליכים הללו יימשכו ביתר שאת. לא הדמוקרטיה תיחרב, אלא המדינה.

אז מה הפלא שהמפגינים מדברים על חורבן?! מה שיביא לחורבן הזה הוא לא המחאה אלא המשך השתוללותה של הממשלה והקואליציה, שהצעדים שהובאו למעלה הם רק מדגם קטן מההצעות שנמצאות כעת בקנה. ממשלה עתידית, פרועה עוד יותר, כבר ממש יכולה להקים כאן דיקטטורה באין מפריע. צריך להבין שכאשר יש צד אחד שלא כפוף לחוקים ומשנה אותם כרצונו באופן שרירותי ואינטרסנטי, אין תוקף לדרישה מהאזרחים לציית לחוקים שהוא קובע. הייתם מוכנים לשחק כדורגל נגד קבוצה שהיא קובעת את החוקים, היא ממנה את השופט, ובמסגרת הכללים שהיא קבעה גם סמכות הקוונים לבקר את השופט לא קיימת?

אמנם אין לי חשש ממשי מיידי לזכויות האדם והאזרח בישראל, אבל לטווח הארוך המצב יכול להשתנות. בישראל כיום יש רק שתי רשויות: המבצעת והשופטת. הרשות המחוקקת לא באמת קיימת, וזה עצמו כבר מצב בעייתי מבחינת האיזון הדמוקרטי. ברגע שייפגע האיזון הקיים בין הרשות המבצעת לשופטת, אנחנו מתקרבים לשלטון שיש בו רק רשות אחת. לכן האיזון בין שתי הרשויות הקיימות צריך לנטות יותר מהראוי לצד הרשות השופטת. זאת עוד לפני שהתייחסתי לכך שטעויות של הרשות המבצעת והמחוקקת הרבה יותר מזיקות וחמורות מאלו של הרשות השופטת. איזו השפעה כבר יש לשופטים על חיינו? הממשלה וזרועותיה שולטות על כל הכספים, המשאבים והתפקידים, ולכן הכי חשוב זו הבקרה עליהם. עדיף כאן בקרת יתר מחסר. וכל זה נכון גם אם היינו עוסקים בממשלה סבירה ונורמלית, וכאן הגעתי לנקודה נוספת שקשורה לזו הראשונה. הממשלה שלנו אינה כזאת. מדובר בקואליציה וממשלה שמקבלות החלטות אינטרסנטיות, שרירותיות ופזיזות שפוגעות בכולנו (ראו דוגמאות למעלה). אם על זה לא תהיה ביקורת שיפוטית אפקטיבית מצב המדינה (גם אם לא הדמוקרטיה שלה) יהיה בכי רע עוד יותר. לקואליציה כזאת אסור לתת להתנהל לפי הבנתה. זה לא מימוש של תפיסות עולם שזכו לאמון הציבור אלא מימוש אינטרסים ציניים של קבוצות לחץ ואנשים מושחתים.

כתבתי לא פעם שבמצב נורמלי ההגינות מחייבת לקבוע את כללי המשחק לפי העיקרון של 'מסך הבערות', כלומר במנותק מזהות השחקנים על המגרש ומהשקפותיהם. לא נכון שמפלגה תפעל למען כללי משחק שיקדמו את האג'נדה שלה (זה כמו חקיקה פרסונלית). כללי המשחק הם המסגרת שבתוכה מתנהל המשחק הפוליטי בין ההשקפות. אבל במצבנו כעת זה כבר לא רלוונטי, משתי סיבות עיקריות: ראשית, הממשלה הזאת לא פועלת כך בעצמה (היא לא פועלת בהגינות במסגרת כללי המשחק, אלא קובעת ומשנה את הכללים כדי לקדם אנשים ואינטרסים שלה). שנית, האנשים והאינטרסים שאותם היא מקדמת הם בעייתיים. מדובר בממשלה כל כך זוועתית שכבר אי אפשר לדבוק במסך הבערות ולהתעלם מזהותה כשקובעים את הכללים.

עילת סבירות כמו זו שמקודמת כיום יכלה להתקבל במקום נורמלי, וכאמור היא לא הייתה נוראית. אבל לא כשמדובר בממשלת ביבי-דרעי-גולדקנופף-גפני-בן גביר-סמוטריץ-מעוז (כדאי לשבת לפני שאתם קוראים את רשימת מנהיגי הסיעות בקואליציה. אני מקבל התקפת לב רק מקריאת הרשימה הזאת). ההנחה האופטימית ביסוד העיקרון של 'מסך הבערות' היא שכללי משחק טובים ירסנו את הצעדים של כל ממשלה. אבל הנחה זו אינה עומדת במבחן כבר כיום, עוד לפני שעבר משהו מהרפורמה המשפטית. אם חפצי חיים אנחנו, אזי לקואליציה כמו זאת דרוש ריסון יתר. לכן גם טיעוני ההשוואה של עילות סבירות במדינות אחרות הם בלתי רלוונטיים.

כל מה שכתבתי עד עכשיו היה מנקודת מבט אזרחית בלבד. לא נכנסתי כאן לזוועה ולחילול השם שנוצר מכך שכל פלגי היהדות הדתית לגווניה שותפים, ובעצם ממש אחראים ישירות למהלכים הללו. רבני ישראל לגווניהם מלווים את אוסף המהרסים הללו ועושים יד אחת כדי להוביל את מדינת ישראל לעברי פי פחת, מוסרית, חברתית, ביטחונית וכלכלית. הם אלו שנותנים גיבוי למהלכי הפופוליזם שלוקחים אותנו להיות רפובליקת בננות מושחתת ונצלנית. לולא הייתי מחזיק בתיאולוגיה רזה שלפיה הקב"ה אינו מעורב במה שקורה כאן, הייתי נוטש עכשיו את מחויבותי הדתית. אם זה היה מה שהקב"ה באמת רוצה, אז מן הראוי לנתק את היחסים הדיפלומטיים אתו. חילול השם כזה לא היה מאז בריאת העולם.

אופיו של הרגע: על סלמי וחיות אחרות

כעת אני יכול לחזור לשאלה למה דווקא עכשיו. כל זה נכון כבר מעת כינון הממשלה. להיפך, בזמן האחרון דובריה קצת התמתנו וגם ההצעות שלהם מתונות יותר (בעקבות המחאה כמובן). ועדיין זהו הרגע הנכון לצאת לקרב.

צריך לזכור שצמצום עילת הסבירות זו רק הפרוסה הראשונה של הסלמי המשפטי. אומרים זאת בפה מלא דוברי הקואליציה עצמם (ראו כאן, מדקה 4:50), אז כדאי להאמין להם. אחרי עילת הסבירות, התכנית כולה עומדת לפתחנו. אם לא נעצור את זה עכשיו, רק מפני שמדובר בפרוסה אחת לא נוראית, תבואנה אחריה הפרוסה השנייה והשלישית. אז מתי נחליט ששוברים את הכלים ולא משחקים? באיזו פרוסה בדיוק זה כבר יהיה מוצדק? אחרי ההתנגשות במשחק הצ'יקן יהיה  כבר מאוחר. תהליך כזה צריך לעצור בעודו באיבו. מה שהכי אבסורדי הוא שדובי הקואליציה צועקים נגד המוחים שעילת הסבירות היא ממש לא פגיעה בדמוקרטיה ומראים שאין לה השלכות כל כך הרסניות. גם אם זה היה נכון, הרי הם עצמם מנחמים את תומכיהם בכך שמדובר רק בפרוסת הסלמי הראשונה, ועושים זאת בקול רם לעיני כל ישראל. אז הם מצפים שמוחים יתעלמו מכך?!

חשיבותו של הרגע הזה היא בכך שכעת עובר בפועל החלק הראשון של הרפורמה. נכון, ממותן וחלקי מאד, ועדיין ברור שהקואליציה רואה בזה רק פרוסת סלמי ראשונה. לכן זהו הרגע להילחם בכל עוז, גם אם עילת הסבירות כשלעצמה אינה כה מאיימת כפי שמתארים אותה. מכיוון שהסכנה לקיומה של המדינה היא מוחשית, כך גם צריכה להיות העצימות של הצעדים במחאה. מכאן אני מסיק שבשלה העת לצעדים על גבול החוק, כמו הפסקת התנדבות בצבא ובמשטרה, הוצאת כספים לחו"ל, מניעת השקעות בישראל ושאר צעדים שפוגעים בחוסנה של המדינה. גם אם יהיה לזה מחיר בטווח הקצר (הוא כבר ישנו), לטווח הארוך זה עשוי דווקא לחזק אותנו. אלו הצעדים האחרונים בגבולות החוק שיכולים אולי למנוע את ההרס שצפוי לבוא בעקבות התנהלותה של הקואליציה הזאת. וזהו הרגע שבו העניין מתחיל להתממש. לכן דווקא כעת חשוב מאד להעביר מסר ברור והתראה חד משמעית על גבולות שייחצו. אם זה לא יעזור, אז צריך יהיה לעבור לצעדי מחאה שמצויים כבר מעברו האחר של חוק.

זו החלטה לא פשוטה. לכאורה יש כאן כעין מרד צבאי שמנסה לכפות מדיניות באמצעות הצבא. אבל זה ניסוח מוגזם כמובן. בינתיים מדובר על אי התנדבות ומרי אזרחי שבעיקרו הוא בגבולות החוק. בגלל החששות שתיארתי, למרות הקיצוניות של ההמלצות הללו אני לגמרי בעדן. אני חושב שהנסיבות שלנו מסרו לקציני הצבא ולאישי כלכלה כוח והשפעה שעליהם לעשות בהם שימוש, מפני שרק זה יכול אולי להשפיע. "מי יודע אם לא לעת כזאת הגעתם למלכות!". לכן גם חשוב לעשות זאת בהדרגה. בתחילה לאיים ולהודיע על הצעדים הצפויים, כדי שמקבלי ההחלטות יוכלו לקחת את ההשלכות בחשבון. לאחר מכן לעבור לצעדים במסגרת החוק, ולבסוף גם לחרוג ממנו. אני מתרשם שבינתיים הצעדים הללו באמת נעשים בזהירות ובהדרגה (אפילו מופרזות לדעתי), ואני חושב שבמצבנו הנוכחי יש להם את מלוא ההצדקה. כעת כבר הגענו למצב שצריך לגרד את החוק, אולי בינתיים רק מבפנים.

אין לי אלא לסיים בברכת עידוד לכל המוני הלוחמים ברחובות ובכל מקום שהוא. לאלו שמודיעים על הפסקת התנדבות ולאלו שנוקטים בצעדי מחאה כלכליים. שאפו על האומץ, על ההתמדה ועל המסירות! יישר כוחכם, אל תיראו ואל תיחתו! כולנו נישא במחירים הללו, והם בהחלט לא פשוטים. לכן אני מבין מאד את ההתלבטויות, ואני גם לא ממש מזדהה עם הסיסמאות ההיסטריות על אובדן הדמוקרטיה (כאמור, לא זה האישיו כעת). אבל המחירים הללו הם אולי הדבר היחיד שיוכל להבהיר לחבורת המופקרים שמנהלת אותנו כיום את משמעות מעשיהם ואת גבולות הכוח והשימוש הציני שהם עושים בחוק ובשיקולי ביטחון וכלכלה. הנזקים הללו הם מעט מזעיר לעומת מה שצפוי לנו אם ניתן לקואליציית הזוועה להמשיך בהתנהלותה המופקרת באין מפריע פרט למאמרים מלומדים, חוות דעת והצהרות חסרות כל השפעה.

162 תגובות

 1. ממשלה סבירה בהחלט גם אם לא ממשלת החלומות, אבל כמו שאמרו חכמינו אצל השמאל זה כבר לא עניין רציונלי אלא עניין נפשי. את הדיקטטורה ההלכתית שהם כה פוחדים מפניה אף אחד לא מעלה על דעתו ולאף אחד אין רצון לממש (זה גם בלתי מעשי בעליל), אבל את הרפורמה המשפטית שמדברים עליה כבר שנים עד כמה היא נצרכת זה הם טוענים שאף אחד לא דיבר על זה.

  1. דמגוגיה אינה נחלתו הבלעדית של השמאל, על אף שהוא כמובן אינו חף ממנה, והודעתך תוכיח. בניגוד לדמגוגיה הביביסטית שלך, המוחים אינם שמאל והקואליציה אינה ימין. מעבר לזה, אולי תשקול להבא להתייחס לטור שעליו אתה מגיב ולא להשתמש באתר כבמה להודעות דמגוגיות משלך. בשביל זה היה מן הראוי לפתוח אתר משלך.

   1. נכון. מי שתומך בבג""ץ שהוא מהאו"ם ודה פקטו אנטי יהודי. הוא מהימין. בטח. למה לא. אני בתור ימני הייתי מאמץ את הסכמי אוסלו וההתנתקות ואפילו חוזר לקווי 1948 אם היה צורך על מנת שהרפורמה תעבור וזו תהיה מדינה שבה יהודים לא מתביישים להעדיף יהודים על פני זרים ובטח על פני אויבים. אם הימין הוא בעד ארץ ישראל הוא קודם כל בעד עם ישראלץ ובג"ץ ןהשמאל הם אפילו לא בעד עם ישראל זה הרי נגד דת השוויון שבה ה"גזענות" ( שאין כזה דבר בכלל) זה חטא חמור מרצח אפילו. ימין זה קודם כל בעד האומה שלך . אז הממשלה היא ימית למהדרין במובן הזה. ואפילו כך היא נגד התערבות ממשלתית עדיין יותר מהמחנה שממול.

   2. לא זו לא טענה דמגוגית. היא אולי לא מכסה את כל האפשרויות אבל היא בהחלט נכונה ומשקפת נאמנה את רובו של ציבור המוחים. אניני טעם כמוך ועוד רקדני מה יפית היא לא מייצגת. ולעניין הטור שלך לא זכיתי לעמוד על דקות ההבדל בין הלגיטימציה של הbds כתנועת מחאה לדלגיטימציה של המניעים שלהם לבין תנועת המחאה הנוכחית, שם הם מנופפים בסיבות שקריות וכאן הם מנופפים בסיבות שקריות (ואתה מסכים שהם שקריות שהרי אין באמת סכנה לדמוקרטיה) אלא מה, הממשלה הזו לא לטעמך וממילא גם מרי צבאי הפך ללגיטימי כאמצעי להפלתה. ועל זה השבתי לך שהממשלה הלא סבירה הזו בעיניך סבירה היא בעיני ובעיני רבים הגם שאינה חפה מטעויות.

    1. אגב, הספר אלוהים משחק בקוביות כתוב היטב ובשפה השווה לכל נפש.
     הרשה נא לי לפקפק בתבונתך הפוליטית. אני עדיין נפעם מהמסקנה אליה הגעת בזכות אותו מודל כלכלי מהעולם העסקי שצריך להצביע למפלגות הערביות כדי לצאת מהפלונטר הפוליטי.

     1. משהוא דפוק אצלו בעניין הזה. הוא כאילו מנסה תמיד להיות באמצע גם במקרים שבהם צד אחד הוא פשוט שקר וזהו. הוא גם מאמין כמו פתי לכלי התקשורת ולטענות המגוחכות שהם מעלים :

      "הליכוד לא הבטיח את זה בבחירות" – מה זה עניינם בכלל. לליכוד אין מצע ומי שמצביע לו נותן אמון במה שהנבחרים יעשו במסגרת מדיניות ימין. ממש מהלך נואש של תקשורת השמאל שמנסה בכל טריק ושטיק מטומטם ומטופש להנדס תודעה . ועוד חושבים שמצביעי הליכוד כל כך טיפשים שזה יעבוד עליהם.

      "הרוב בציבור נגד" – בטח.למה לא. כי בעצם בלי רפורמה זה אומר שיש מצביעי ליכוד שלא מאמינים לעצמם ובעצמם. כלומר לא מאמינים ביכולת שלהם לתת אמון בעצמם. כלומר שחושבים שלא יכולים לתת אמון בעצמם מספיק כדי לבחור אנשים שיוכלו לתת בהם אמון שינהלו את המדינה (=אותם), ושבגלל זה צריך להיות עליהם פיקוח ע"י קבוצת אנשים שלא נבחרה על ידיהם ושמזלזלת בהם ושלא חולקת את אותו עולם ערכים שלהם. כן. זה הגיוני מאוד. למה לא. גם כשהסקרים משתנים לטובת הקואלציה ( ופילבר אמר שהסקרים שלו תמיד חזו פער של מנדט או שניים בין הגושים לאורך כל הזמן הזה). הרב מיכי דואג שלא להשאר מעודכן. הוא מעודכן במה שנוח לו.

      אחרי שהפסידו משנים את החוקים" . כן. אוכל לוקשים לתאבון . שילמד משהוא על הצעת החוק הזאת. מתי הוגשה לשולחן הכנסת ומי הציע אותה ומאיזה מניעים ( יש הקלטה מלפני כחמישה חודשים של חנוך מילביצקי – עו"ד בעצמו – מדבר על הגוף המסואב הזה שמכריח כל עו"ד לשלם לו דמי חבר). ביקשו ממנו לחכות עם ההצעה עד שתעבור הרפורמה. מה גם שהבהיירו אלף פעם שהחוק הזה לא יחול על הקדנציה הנוכחית של יו"ר הלשכה הנבחר (בכר) . אבל את כל זה הרב מיכי לא יודע . שומע חלקי דברים ומשתלהב כמוסלמי מוסת. מילא שהוא מקבל לשון הרע אבל גם לשון הרע של שקר (שם רע)

      "הממשלה לא מקשיבה לכלכלנים ולמשפטנים שכגוף אחד מזהירים את אותה מפני ההשלכות של הרפורמה". מעבר לעובדה שפשוט זה לא נכון שיש גוף אחד – הרי יש הרבה משפטנים שתומכים ברפורמה (עם הא הידיעה) וגם כלכלנים יש (המפורסם מביניהם הוא ירון זליכה), הרי שני התחומים הללו הם תחומים חלשים מאוד ואין לאזהרות שלהם הרבה ערך. האזהרות של המשפטנים נובעת בברור מאובדן השליטה שלהם במדינה (הם בכלל מנסים לשלוט בהתנהגות של העולם כמו איזה שופט במגרש כדורגל -"צריך להיות כללים ואנחנו צריכים לדאוג שתשחקו במסגרת הכללים שאנחנו יצרנו" אחרת יהיה כאוס חס ושלום). וממילא התחום המשפטי הוא תחום ריק מתוכן. שמעתי שיש אומרים (או אני המצאתי את זה) שהאויב הגדול ביותר של הצדק הוא החוק (כלומר הצדקנות). אנשים צריך עו"ד (ומשלמים להם הון תועפות) רק בגלל שיש עו"ד אחרים בעולם (בקיצור הם שכירי חרב). זו קבוצת אנשים שכופה את עצמה על שאר האנושות כמו איזה ארגון מאפיה. אם אנשים יחתרו לצדק ( ואין להם ברירה בסופו של אלא לחתור לזה. זה האינטרס הכלל אנושי) לא צריך בכלל עורכי דין ואם אנשים לא חותרים לצדק אז העורכי יהיו הראשונים במעלה שלא יחתרו לצדק (הרשעים הגדולים ביותר). אז האזהרות שלהם בטלות ומבוטלות. וביחס השלכות של בתי המשפט בהאג ובשאר המדינות – כאמור רנחנו צריכם לעשות מה שצודק ולא להתחשב ברשעים הללו). אם זה היה תלוי בהם, הם גם היו מצדיקים את השמדת מדינת ישראל.

      ביחס לכלכלנים – גם זה מקצוע שלא ברור למה משולמות בו משכורות גבוהות. כלכלה היא מערכת סופר מורכבת ואי אפשר לתת בה תחזיות ששונות מתחזית מזג האויר ברמת הוודאות שלהן (הם כמו עתידנים. והאזהרות שהמחאה תפגע במדינה – מעבר לזה שזה טריוויאלי ולא צריך להיות כלכלן בשביל זה – זה בהחלט "הרצחת וגם ירשת"…
      כל החבר'ה ה"מקצועיים" הללו שייכים לקליקה שמזיזים לה את הגבינה. הרי מעכשיו בשביל להתמנות למשרה במדינה הוא יצטרך קודם כל לרכוש את אמון השר כדי שלא יבצע את המדיניות שלו – של "המבין", אלא את המדיניות של השר "הטיפש והמושחת שנבחר ע"י העם הטיפש והמושחת". רחמנא ליצלן. כאילו אין בחירות אחת לכמה זמן.

      "אין מדיניות של אכיפה בררנית" – טוב זה כבר הכחשת המציאות ברמה שרק באקדמיה אפשרית. אני ספק אם יש מישהוא חוץ ממהרב ביארה שמאמין בזה חוץ ממנו. כל יום אני קורא כתבה אחרת על שוטר – אותו שוטר שלא מאפשר לימנים לחסום תנועה בנתיב אחד ומאפשר לשמאל לחסום את התניב השני באותו כביש. או הסיפור שהיה אתמול בקיבוץ מעגן מיכאל שהמשטרה חסמה את האפשרות למפגיני ימין לחסום את הכנסיה לקיבוץ והייתה מוכנה שם מראש ועוד לא נתנה למפגינים לצלם. אבל 100 מטר משם חסמו מפגיני שמאל – תושבי הקיבוץ עצמו – את כביש החוף ללא מפריע. מה שנקרא סדר עדיפיות. מי יגלה עפר מעיניו של אפרים קישון. היה לו פה הרבה חומר.

      "בהרב מיארה צודקת – "הפגנה שלא מציקה היא לא אפקטיבית" ". הנה לנו פה שיא השיאים. כל הפגנה מציקה במידה כלשהיא לשאר. ובחוק קבעו מה גבולות ההצקה. לפי שיטתה ושיטתו (?) של הרב מיכי מכיוון שאנשים מכבדים את החוקק וסובלים את ההצקות שמותרות במסגרת החוק הרי שאלו כבר אינן אפקטיביות ולכן בשביל שהפגנה תהיה אפקטיבית היא חייבת להיות שלא במסגרת החוק. כלומר שהמפגינים חייבים לעבור על החוק כדי להפגין באופן אפקטיבי. ergo (=לכן) לא יכולה בכלל להיות הפגנה במסגרת החוק. כלומר הפגנה ( אפקטיבית, כלומר הפגנה )חייבת להיות אנרכיה בהגדרה. וזה בא מפי מי שאמורה להיות אמונה על "שלטון החוק". והרב מיכי לא חל ולא מרגיש. איזו כסילות

      "חומרת המצוקה של המפגינים – המיעוט -מכריחה אותנו להתחשב ברצונם המקודש להם אחרת זה עריצות הרוב" אבל במקרה שלנו העיקרון המקודש להם זה שהם תמיד יהיו בשלטון בכל המוסדות ואנחנו נהיה סוג ב' היות ואנחנו טיפשים ורשעים. כלומר העקרון המקודש להם הוא עריצות המיעוט בשם נאורותו על הרוב הפרימיטיבי – וזה בשם הדמוקרטיה והשוויון !. הבה נציב את המסקנה הזאת במשפט עם המרכאות שבתחילת הפיסקה : "חומרת המצוקה של המפגינים – המיעוט – מכריחה אותנו להתחשב ברצונם המקודש להם – עריצות המיעוט הנאור – אחרת זה עריצות הרוב". הכסילות מכה שנית

      חוקים פרסונליים – נשכח מהרב מיכי "חוק הנאשם" ( וחוק הגבלת הקדנציה) בממשלה הקודמת שנתפר היטב למידותיו של ביבי עוד יותר מהחליפות של החייטים שבפרקליטות. למעשה בממשלה הקודמת הייתה שורה של חוקים שנתפרו במיוחד כדי להשתיק את הימין (פיקוח על הרשתות החברתיות וכו'). הם הרי גם הרחיבו את החוק הנורבגי כדי למנות עוד שרים בגלל דרישות ותביעות ואיומים של חכ"ים מהקואליצה של אז. היכן הייתה זעקתו אז ?

      חוקים שמגיעים מ"ציבור שלא משרת ולא עובד ולא תורם" – אכן , מעבר לכך שזה לא היה מפריע לו אם החרדים היו מצטרפים לאיזשהיא ממשלת שמאל בשביל לגרש עוד איזה מאות אלפי אנשים מביתם שאין להם זכויות אדם שלערבים יש, הרי ביחס למצב המשפטי הנוכחי שהוא בעצמו השתלטות לא חוקית של מערכת המשפט ( וגם שאר מוסדות המדינה יש לומר) – לא היה אכפת לרב מיכי אפילו אם הייתה קמה ממשלה עם ציבור בסדר גודל דומה ( 15 מנדטים פלוס ופי שניים בפוטנציאל ההצבעה שלו ) – ולא רק עם רע"מ אלא גם עם המשותפת ובל"ד – בשביל להשאיר את המצב הזה על כנו. העיקר שהמדינה הזאת שאף אחד לא יודע את מי בדיוק היא אמורה לשרת לא תהרס. והציבור הערבי מעבר לכך שכלכלית אינו תורם יותר מהציבור החרדי ( אמנם עובדים. אבל בשחור. וגם גונבים ומחוללים פשיעה ופרוטקשן – זו בטח תרומה כלכלית ונכבדה) ומעבר כך שאינו מתגייס להגן על מדינתו (מחשש להצטרפות לאויב בשעת פקודה או בשביל לא להכריח אותם להילחם בבני עמם – אבל משום מה הוא נחשב אזרח שווה) – הוא פשוט גייס חמישי. הפרעות הוכיחו . מילא ב"ד והמשותפת במוצהר. אפילו מצביעי רע"מ שהם בדואים בעיקרם – מלכי הפרוטקשן והפשע – מן הסתם עויינים אותנו. ומעניין מה היה קורה אם הם היו לשון מאזניים כמו החרדים. האם לא היה מינוי מקורבים לא מתאימים ? לא היו דרישותתקציביות לא הגיוניות ? כל מה שש"ס שעו יהיה כאין וכאפס לעומת מה שיהיה במצב כזה. ובמצב הזה כמובן הם גם ידרשו רפורמה כדי שבג"ץ לא יתערב בהחלטותיהם ובדילים שלהם עם השמאל כדי לקיים את הממשלה (והוא ממילא לא יתערב)

      בקיצור ניכר במאמר זה יושר אינלקטואלי וראייה מפוקחת ובהירה של המציאות בעינו עין הבדולח. אין מה לומר. השתכנעתי.

      1. יפה כתבת. העיוות והשקר זועקים לשמים. האמת תנצח.

      2. לצערי זה לא מפתיע, תפיסת המציאות שלו לפעמים הזויה ברמה קיצונית

       רק מזכיר שבזמן הקורונה הוא נתן גיבוי להצעות פשיסטיות קיצוניות כמו של שרלו שדיבר על העדפה בטיפול רפואי למחוסנים ועוד שטויות מפגרות בסגנון הזה

       ואיפה זכויות האדם? לא מעניין, העיקר לצאת פופולרי בעיניי העדר הנאור

       מעציב לראות במו עיננו את ההתדרדרות מדחי אל דחי

  2. מה זה סבירה .. ממש . עבריינים גנבים שקרנים פרזיטים וגזענים . לגמרי סבירה

   1. זה אתה אומר. ואנשים כמוך הם בעצם ( דה פקטו) נגד העם היהודי ובעד האל האנטי גזעני , אל השוויון שאויבו הגדול ביותר הוא הקולקטיב היהודי.

   2. ותחשוב על כך שעדיין היא לאין ערוך הרבה יותר סבירה מממשלה פרוגרסיבית עם "עבריינים, גנבים שקנים ופרזיטים" – וגם אויבים – הלא הם הערבים, יחד עם חולי נפש טיפשים וגזענים – הלא הם השמאל הלבן והנעור ( זה תחליף ל "הנאור") . אגב אין כזאת אשמה "גזענות" . זו מילה ריקה מתוכן . אם תפעיל מעט חוש ביקורת תבין גם למה

  3. מה אתה בכלל מתדיין עם אנשי השקר הללו. אין להם שום מחויבות לאמת והם פשוט צועקים כל הזמן לחזור לשלטון. הם אנשים שתלטניים וחסרי נאמנות לעם היהודי אלא לדתם הפרוגרסיבית. והרב מכי ועוד כמה שוטים ימנים נוטים אחריהם וסופגים מהם את השיטות הללו.

   1. מה שנקרא אידיוט שימושי.
    המצחיק הוא שהוא טיפש נלעג שמרגיש חכם גדול, אויבער חוכעם.
    הטיפש הנלעג בטוח שזה 'נאור' ו'ליברלי' להשתייך לשמאל כמו רוב 'אנשי הרוח' במאה העשרים שהעריצו את סטאלין וצ'ה גאווארה.
    הוא לעולם לא יתפכח, רק יתחפר בעמדותיו. וכפי שאמרתי כבר בעבר השוטה החכם ימות ממורמר ומאוכזב, מנידה מכל חבריו ומכיריו וככל הנראה גם משפחתו.
    זה סוג הטיפוסים האלו.

 2. שלום הרב
  אני באמת מתקשה להבין מה כל כך גרוע בממשלה הזאת. נכון שיש חוקים מעין פרסונליים וחלק מההחלטות לא טובות, אבל באמת אני לא מבין מה כל כך שונה מכל ממשלות העבר שהיו פה שגם קיבלו החלטות הזויות בין עם קטנות ובין עם גדולות (כמה דוגמאות מהעבר הקרוב: הפסקת חיפוש הגז לשנה כאות הזדהות עם הירוקים, עצירת עבודות תשתית באיו"ש, מחיר למשתכן, ושלא נדבר על אוסלו ודומיו).
  אני לא מתרשם שהממשלה הזאת קיבלה החלטות רעות בסדר גודל אחר שמצדיק מחאה כזאת.

  1. ההבדל הוא בראש ובראשונה במניעים להחלטות!
   מדובר בהעדפת אינטרסים אישיים של חברי הקואליציה על-פני אינטרסייים של כלל החברה, ברמה שלא היתה כאן מעולם. ואם הזכרת החלטות של ממשלות בעבר אז גם אם התקבלו החלטות חשובות אבל שגויות, הן לא נבעו ממניעים אישיים, מי שקיבל את ההחלטות האמין שהוא פועל לטובת החברה בכללותה.

   1. זה הבדל כאשר אנחנו מעוניינים לשפוט את העושים. אבל מבחינת התוצאה אין הבדל אם הסכם אוסלו נעשה ממניעים אלטרואיסטים טהורים, כחלק מתחרות על יוקרה בין שרים, או כדי ליצור ביטוי "הסכם אוסלו" שינצח במשחק שבץ-נא.
    גם אילו זה היה משנה – יש לשים לב לשני דברים: ראשית, גם החלטות מושחתות לא חסרו (מיצובישי תמורת אוסלו, כעומק החקירה וכו', בת דודה שמתמנה לראש קק"ל, אלישבע ברק, ועוד); שנית, הרבה החלטות "אינטרסנטיות" מתאימות לרצונם של ציבורים שבחרו במפלגות קואליציה – אם ציבור רוצה למנות את דרעי, זכותו לשים את המינוי במצע המפלגה ולהצביע עבור זה, ובבוא היום לשים את זה במו"מ הקואליציוני.

    1. ראשית, מסכים איתך בהחלט שלא חסרו החלטות מושחתות בממשלות העבר, לכל גוף פוליטי ישנם אילוצים פוליטיים כחלק מהקיום הפוליטי שלו, זה הרע במיעוטו. השאלה היא הפרופורציה, אם 10% מההחלטות התקבלו ע"מ לשרת אינטרסים אישיים פוליטיים ו- 90% לשרת אינטרסים ציבוריים אז ניתן לחיות עם זה. בקואליציה הזו נראה שהיחס הוא הפוך.
     ושנית, שמצביעים עבור מפלגה מסויימת לא מצביעים מראש עבור כל ההחלטות שהמפלגה/ קואליציה צפויה לקבל, מצביעים עבור מפלגה שאתה סומך עליה לקבל החלטות לטובת הציבור. על הקואליציה הנוכחית אני לחלוטין לא סומך לקבל החלטות לטובת כלל הציבור.

    2. הביטוי 'כעומק החקירה' הוא ביטוי של עיתונאי שמייצג את עצמו בלבד ואף אחד במערכת המשפט לא מינה אותו לדובר שלה.

     היה לנו את יאיר נתניהו האדם הקרוב ביותר לביבי שהוקלט אומר לבן של ממן לגבי מתווה הגז – 'אבא שלי סידר לאבא שלך 400 מליארד שקל' . האם גם כאן תקבל את דבריו של יאיר נתניהו כמייצגים את אביו?

     קרובת המשפחה שמונתה לקקל התפטרה אחרי שבוע בעקבות זעם ציבורי למרות שהיו לה כישורים מתאימים.
     ינקי דרעי לעומת זאת לא חושב לרגע לעזוב את משרת החלומות בקקל למרות שהכישור היחיד שלו שהוא בנו של אריה דרעי.

     אלישבע ברק זה סיפור מלפני עשרות שנים אצל הממשלה הנוכחית כל מינוי הוא פגום!
     ממנים גנבים מורשעים, רמאים וסתם חדלי אישים נטולי השכלה וכישורים לנהל משרדים של עשרות מיליארדים!!!

   2. נכון. בטח. למה לא. אנשי שמאל ממש פועלים לטובת הציבור והחברה. הם אינטרסנטים עוד יותר גרועים. רק תחת מסווה אחר. למשל הקיבוצים ומפא"י. האנשים לא השתנו.

 3. תמכת במפלגת זהות. ואף כינית אותה "נווה מדבר"
  הרפורמה הנוכחית נראית כמו בדיחה לעומת הרפורמה שפייגלין רצה להעביר במערכת המשפט.

  כמו כן, תמכת בימינה, דווקא בגלל הנושא של הרפורמה שהם הובילו, שגם במצע היא הרבה יותר קיצונית מהפרומה הנוכחית.
  הינה מה שכתבת על ימינה:
  "בל להערכתי מעבר להמשך הטיפול באיזונה של מערכת המשפט אין שום דבר רלוונטי על הפרק שיש להם אג'נדה בעלת ערך מוסף לגביו."

  איך מסתדר זה שאתם היום נגד רפורמה שהיא הרבה יותר מאוזנת מהרפורמות של ימינה וזהות?
  איך תסביר זאת?

  1. לא יודע מי זה "אתם" (אולי זקני ציון?) אז אענה בשם עצמי. בעצם זה כבר הוסבר בטור וגם בטורים קודמים. רפורמה במערכת המשפט נחוצה ואמרתי זאת הרבה פעמים. כתבתי כאן שהרפורמה כשלעצמה בפרטיה אינה בעייתית, אבל המכלול כן. כתבתי שהבעיה היא הממשלה שהרפורמה רק תגן עליה ותחזק את הבעיות שקיימות בה גם כך. אז על מה עוד עליי לחזור כדי לענות לך? על בראשית ברא אלוהים?

   1. יש בזה כשל מציאותי בסיסי, לו יצוייר שאי-שם ב2019-2020 הכל היה הולך למישרין (לפי סדר הגודל הריאלי), וימינה/זהות הייתה נכנסת לכנסת (כפי גודלה האמיתי שהוערך אז – 5-7 מנדטים) גם אז ביבי (המושחת לדעתך) היה ראש ממשלה. האם גם אז היית מגן על הרפורמה ותומך בבנט/פייגלין?
    אני חושב שכל המאמר הזה דלעיל הוא בסה"כ הרבה הרבה מילים כדי לומר דבר פשוט (שאני מסכים עליו חלקית) – הממשלה הזאת גרועה מאוד מאוד, וצריך למצוא כל דרך להיפטר ממנה.
    [אגב, הטענה הבאה הועלתה בפלטפורמות אחרות, ולדעתי גם אצלך בשו"ת, ולטעמי היא הגיונית – זו כנראה שירת הברבור של הימין הישראלי (לפחות לבינתיים) – ומשכך מתנה אדירה לשמאל. שכן אחרי ביבי (שזו הקדנציה האחרונה/לפני אחרונה שלו) הימין המתון בישראל יתפורר (אני לא מאמין שבנט יבוא כעוף החול, הוא שרף את כל הקשרים שלו עם הימין המתון-המזרחי-הביביסטי, אם רק היה ממתין היה קונה את קריירתו הפוליטית ל25 השנים הקרובות אם לא יותר). מה שישאר זה ימין אקסטרה קיצוני קפיטליסטי (ברוח פורום קהלת וישראל ביתנו של פעם, עם פצפוצי כהנא ושבבי פיתהמר בן גביר), ושמאל-מרכז, שישאב ויחבק לתוכו את החרדים (אל תשלה את עצמך מיכי, אל תשלה). ואם כבר, מבחינת הציניקנים בשמאל – אמורים להסתכל על ההשתבללות הימנית של רוטמן/לוין בהנאה ובחיכוך ידיים. לא כסוף המדינה]

   2. נו ,אז יהיו בחירות עוד 3 שנים ונראה אם אנשים מרוצים מהממשלה והכנסת. אם כדבריך שהם הורסים את המדינה ( למי אכפתבכלל. מה שחשוב זה עם ישראל ולא אוסף הפקידם שמאיישים את מסודות המדינה ועם ישראל הוא לא בראש מעייניהם כי אם דת הפרוגרס)

 4. האם משאל עם הוא פתרון – או שמלחמת אזרחים היא פתרון יחיד? הרי שני הצדדים מרגישים שהצד שלהם חייב לנצח, ואם לא, ייגרם נזק למדינה, ולכן מוכנים לבלוע שחיתות והחלטות לא ראויות מצד המנהיגים (ע"ע "גם אם הוא עשה מה שעשה, הרי היו לו הדעות הנכונות"), כך שהמאבק חייב להסלים בלי גבול (וכאמור, שינוי של הרפורמה לא יעזור, כי זה סימן ולא סיבה)
  באיזה שלב הופכות הבחירות עצמן (שבהן היו מפלגות שלא הסתירו את כוונתן לעשות רפורמה) למשאל עם?

  1. לא. משאל אינו פתרון. הבחירות הן סוג של משאל, אם כי לא ספציפי (העובדה שכיום סקרים מראים שיש רוב שמתנגד לרפורמה במתכונת של הקואליציה). הבעיה מובנית ואם לא מגיעים לפשרה מוסכמת אין לה פתרון. זהו. יהיה מאבק כוחני, או שייאלצו להתפשר או שנתפרק. כל צד שישקול האם העקרונות שלו שווים את זה.

 5. אני מבין שביטול עוד חוק שנועד להוציא שוהים בלתי חוקיים בידי בג"ץ לא מפריע לך. מבחינתך אין בעיה שאנו חיים באוליגרכיה ליברלית אנטי יהודית. מה שמפריע זו הדמוקרטיה. הגיוני.

  1. המצב הנוכחי שבו הרשות השופטת יכולה לבטל חוק של הרשות המחוקקת ללא יכולת של הרשות המחוקקת להתגבר על ביטול החוק הוא בעייתי, לזה אני לגמרי מסכים. אני מתנגד לרפורמה במתכונתה הנוכחית שמציעה הקואליציה, אבל לגמרי מסכים שנחוצה רפורמה יסודית ביחסים ובגבולות הגיזרה שבין הרשויות בישראל. רפורמה כזו נחוצה גם ברשות המחוקקת-מבצעת, רפורמה שתפריד אותן לשתי רשויות.

   1. אין ספק שאינך מבין מה משטר פרלמנטרי. כל הפרדת הרשויות הזו היא המצאה של מונטסקיה שנועדה לשמר את המשטר הפיאודלי בצרפת. היא לא רלבנטית למדינה דמוקרטית.

    1. אין ספק שהטיעונים שלך בנויים כהלכה, לא ניתנים להפרכה ורלוונטיים למה שכתבתי :).

     1. 🙂
      במשטר פרלמנטרי אין צורך בהפרדת רשויות בין הכנסת לממשלה כי הממשלה מייצגת את הרוב בכנסת. ואם היא לא תייצג הממשלה תיפול. זה מנוגד למבנה בארה"ב שבו יכול להיות נשיא ממפלגה אחת ורוב בקונגרס ממפלגה אחרת. מה שיביא לשיתוק הממשלה.שופטים במשטר פרלמנטרי כפופים לממשלה כמו שהיה באנגליה עד סוף המאה העשרים. אין צורך שהם יבקרו את הממשלה. המודל בארץ הוא מודל גרמני הרסני שהובא לכאן על ידי חניכי המשפט הגרמני המאמינים בעליונות החוק על העם.

  2. היום הודיע סמוטריץ שבכוונתו להביא לארץ עשרות אלפי מהגרי עבודה חדשים לעבוד בחקלאות.
   אולי במקום לגרש כמה מאות אנשים שפשוט ישאיר אותם לעבוד במקום להביא לנו עשרות אלפי מהגרי עבודה חדשים?

  3. זה חוק נוראי, ואני חושב שבגץ עשה נכון ומודה לו. זו פגיעה לא מידתית בזכות לקניין, ואם זה לא קו אדום מבחינתי זה רק כי אני עצלן.
   אני יודע שהם לא נבחרו ואני מבין את הבעייתיות שבזה, אבל צריך גוף מרסן, ואם אין מנגנון טוב למנות אותו זה לא אומר שעדיף לבטל אותו.

 6. יש כאן התעלמות מכך שהימין בכל המאבקים שלו, גם כאשר חשב שהמדינה נחרבת לא פעל בכוחנות כזו. כוונתי ל: 1. עידוד השתמטות כללית (יש הבדל גדול מסירוב פקודה נקודתי שגם בזה לא כולם תמכו). 2. עידוד כללי לחסימות כבישים וכו'. 3. הוצאת השקעות מישראל לחול. 4. עידוד הפגנות אלימות. רוב הימין התנגד לצעדים האלה ואם היו כאלה צעדים הם היו בשוליים ולכן יש צפיה שגם השמאל ישחק לפי הכללים ולא ישפוך את התינוק עם המים והעובדה שכולם שם מלבים את האלימות שמפעילים המפגינים כולל שימוש בשידור הציבורי לשם כך בהחלט מקוממת

  1. בהחלט פעל בכוחנות, אלא שלא היה לו הכוח לעשות את מה שעושים המוחים כאן. אבל זה לא ויכוח שאני מתכוון להיכנס אליו. העליתי טיעונים ואיני חושב שההשוואות הן רלוונטיות. כל אחד מפעיל כוח לפי שיקוליו ואין שום מקום להשוואה. כשאחד שובר את הכללים והשני לא, אז המחאה של השני קיצונית יותר מזה של הראשון. ואם אינך רואה את הדברים כך, המוחים כן רואים זאת כך. כדאי לקרוא את הטור ולהתייחס לדבריי שם.

   1. ממש לא פעל בכוחנות. ההפגנות היו ממש נחמדות לעומת מה שיש עכשיו. לא היה סירוב להתגייס. רק להשתתף בפינוי עצמו. הימין בקלות היה יכול לסרב באופן המוני. לפחות היה לו את הכוח לזה. כבר אז הוא היה אחוז משמעותי מהצבא ( אם לא הרוב כמו שעכשיו)

  2. כל אחד מחרים במה שיכול –
   כשסמוטריץ והחברים שלו היו באופוזיציה הם גירשו אנשים מבתי הכנסת שם הם חזקים.

   לגוש חרדים-חרדלים אין השפעה על הכלכלה מכיוון שהם חיים ממשרות ציבוריות (מומצאות יותר או פחות) וקצבאות ולכן לא יכלו לאיים כלכלית על המדינה.

   הכח הכלכלי נמצא אצל הגוש הליברלי (מוזמן לבדוק כמה יזמי הייטק הצביעו לביבי) ולכן הם משתמשים בכח הכלכלי ולא חוסמים את סמוטריץ בבית הכנסת (שם אין להם כח)

 7. אתה הולך צעד אחד וחוזר אחורה שניים, מותר להפסיק להתנדב, אבל אתה לא בטוח שהמצב הנוכחי מחייב, מותר להוציא הון מהארץ, אבל ספק אם האירוע אכן מבקש זאת. וכו' וכו' .. יותר מדי ספיקות יש כאן, והעובדה שאין וודאות (בכל זאת המפלגה הנאצית עוד לא עלתה לשלטון, והתוכניות האדריכליות לתאי הגזים די תקועות) עובדה זו לא מונעת ממך לשחק באש (שריפת אסמים) ולגזור בכך חשש, ולו ספק, מוות, כיליון או קריסה, על מיליוני בני אדם שלא חטאו. שלא לומר = על חלום של דורות. הממשלה הזו לא לרוחי בלשון המעטה, השחיתות החרדית מעלה לי את הסעיף, מצבת התפקידים שהזכרת מעלה לי את החום, אבל מה חדש, למען השם. האם ממשלות קודמות לא לקו בכל אלה? (טוב, בכל זאת בן גביר לא היה שר לביטחון פנים, אבל גם כך) אני מצפה מאדם שיש לו תלמידים ושומעים שיאמר שיש מחסומים שלא עוברים אותם גם אם רוצים למחות. תמתין בסבלנות עד הבחירות הבאות. הסקרים מנבאים להם ירידה. אז למה להרוס את תשתיות החברה בשביל ארבע שנים קשות? שיפגינו בקפלן עד מחר, אבל מותר להגיד – תעזבו לנו את הצבא ואת הכלכלה בשקט, כי אלה הם חיינו. למה לגזור עלינו כיליון? מי יאסוף את השברים? מי יבנה חברה חדשה? או שכמאמר הבדיחה, דחוף לכולם למהר ולהחריב כדי שנספיק גם חורבן שלישי בתשעה באב?

  1. מניין הוצאת שאיני בטוח. כתבתי באותיות קידוש לבנה שכעת ראוי להפסיק להתנדב. כתבתי באותיות בגודל דומה שבמצב הנוכחי ראוי להוציא כספים מן הארץ. אין כאן שום ספק, יש שיאמרו נחרץ מדיי. לכל היותר יש לדון במעבר על החוק, מה שכתבתי בינתיים רק בלשון עתיד. וגם שם לא העליתי ספיקות כלשהם. אני לא מצליח להבין איך קראת את הטור הזה.
   אם אתה מצפה, צר לי שאיני יכול להיענות לציפיותייך. כאדם שיש לו תלמידים, האחריות שלי היא לוודא שהאסמים הדרושים אכן יישרפו. ואם יש כאלה שייפגעו (כולנו) – הרי זו המטרה. וכולם צריכים לקחת זאת בחשבון.
   מוזר בעיניי שעליי להסביר לך מה חדש בקואליציה הזאת, אחרי ששנינו מבכים זאת במשך חודשים בינינו.
   הסקרים מנבאים כל יום משהו אחר. ואם יתנו להם להצליח המזימותיהם – הסקרים ינבאו להם הצלחה עוד יותר גדולה.
   גם אם אף אחד לא יבנה חברה חדשה, על כל הצדדים לקחת זאת בחשבון. מי שרוצה לעצור את המוחים וקורא להם שורפי אסמים הוא דמגוג בנוסח ביבי. שורפי האסמים זו בעיקר הקואליציה. אז שלא ישרפו אסמים, ואם הם שורפים שלא ייללו שהם נשרפים.

   1. "לפי זה נראה לכאורה שההצדקה למחאות כה קיצוניות במצב כזה לא ממש קיימת. אבל בכל זאת, כפי שכתבתי גם בתשובה הנ"ל, אני לגמרי תומך בצעדי מחאה שעלולים לפגוע בביטחון"…

    1. חיותה, הגם את ברוטוס?! ממך אני כן מצפה להבנת הנקרא מינימלית. כשאני כותב דברים בצורה של משא ומתן, לא נכון לצטט את ההו"א ולהציג לאורה את המסקנה כספק. נראה לכאורה שההצדקה לא קיימת, אבל אני בכל זאת תומך. וגם מסביר למה. היכן ראית כאן ספק?

     1. בסדר. צודק. אבל באמת הרושם שעלה הוא שאתה לא בטוח שהמצב הוא כה נורא, שהגיע קץ הדמוקרטיה, אני ראיתי ספקות לא לגבי הזכות והחובה למחות, אלא לגבי אפיון המצב.

      1. שום ספיקות. טענתי היא שאין סכנה לדמוקרטיה אבל יש סכנה למדינה. כתבתי זאת באותיות קידוש לבנה וללא שום ספק. מכאן הסקתי שנכון לנקוט בצעדים על גבול החוק.

 8. "לשסע חברתי (שעליו אין צורך לדבר)"
  מעניין, האם יש פה הצעה למרי אזרחי שיפתור את בעיית השסע החברתי?

  1. לא, הכי הגיוני זה לתת להם לעשות מה שהם רוצים והמוחים אחראים שלא ייווצר שסע. היגיון צרוף. מי ששובר כלים אל יבכה על השסע שהוא עצמו יוצר.

   1. אף אחד לא שובר כלים. לגבי הרפורמה הסכמת בטור הזה שהיא לא רעה כל כך, את מינוי המקורבים לא הממשלה הזאת המציאה. ראה פה דוגמה למינוי מקורב של אסתר חיות בתמיכתה לשופט:
    https://m.maariv.co.il/journalists/Article-779647
    בנוסף, כנראה שגם ממשלה בראשות לפיד לא הייתה מגייסת בכפייה את כל החרדים שאמורים להתגייס על פי החוק. מחילה על הישירות אך הניסיון מראה שבכל הנוגע להערכות כמותיות אתה לא מדייק (למשל טענתך שאין הבדל בין המפלגות בכנסת ולכן אתה שוקל להצביע לרע"מ). אינני מצפה שתשתכנע, אך ההבחנה הזו עשויה להסביר לכל הנדהמים מההבדל בין הניתוח המבריק שלך בנושאים אחרים, למסקנות מוזרות אליהן אתה מגיע כשמדובר בהערכת המציאות.

 9. כל הנחת היסוד שלך היא שהממשלה הזו מושחתת.

  מאיפה לך שהממשלה הזו כ"כ מושחתת?

  קצת מידע:
  הולך ומתבהר שתפרו לביבי תיק. כנראה שבסוף נראה זיכוי די מהדהד בכל הפרשיות.
  דרעי כבר שילם את חובו לחברה.
  מינוים פוליטיים כולם עושים, גם עשו בממשלות הקודמות.
  נהנתנות יש בכל ממשלה. לפיד היה שיאן הטסים לחו"ל (ובקושי נוכח בכנסת), בנט בזבזן וכו'.

  האם באמת חקרת באופן אובייקטיבי ואמיתי שהממשלה הזו מושחתת או שאתה פשוט מוטה?

  מעניין אם היית באמת סרבנות פקודה והוצאת השקעות מהארץ כאשר שרון יזם את ההתנתקות, ודי ברור שהוא עשה זאת כדי להיחלץ מתיקים פליליים.

  1. גם אם ביבי ייצא נקי מכל תיקיו זה לא משנה מילה אחת מכל מה שכתבתי. אבל אני לא אכנס לדיון המיותר הזה.

   1. ביבי כנראה הולך לצאת נקי יחסית. אבל זה לא רק הוא.
    למה הדיון הזה מיותר אם הממשלה הזו היא-היא הבעיה בעינך?
    מי שמך להחליט שהממשלה הזו מושחתת?
    על סמך מה אתה קובע את זה?
    סמוטריץ', לוין, הרב אליהו, סטרוק, גולדקנוף – מי מושחת?

    לצעוק סיסמאות של "מירי רגב סתומה" או "יריב המחריב" זה לא שחיתות.

    אם יש לך ראיות שהממשלה הזו מושחתת, שים אותם על השולחן.
    ואם לא – עדיף פשוט לא לכתוב כלום.

  2. הם חושבים שאם הם יגידו את זה אלף פעם זה יהפוך למציאות. זו דרכו של הפרוגרסיביזם שבעולמו אין אמת וצדק אובייקטיביים. מכיוון שכך משפטים שיוצאים להם מפה לא מצביעים על איזה שהיא מציאות חיצונית כי אין כזו ויש רק נרטיבים שכולם שווים זה לזה. ממילא הדרך היחידה להנחיל את הנרטיב שלי לאחר ( הנרטיב שכמובן משרת את האינטרסים שלי) היא ע"י צעקות וע"י חזרה על המסר אלף פעם. זה בדיוק מה שעושה התקשורת, משרדי הפרסום, ואנשי שיווק ומכירות . וגם עורכי דין ושחקני תיאטרון וקולנוע. שמת לב שכמט כל העוסקים בתחומים האלה הם שמאלנים ? זה לא במקרה.

  1. נראה לך שהליכוד היה נותן לחרדים את מה שנתן אם לא היה חושב שהשמאל היה נותן את אותם דברים בשביל שביבי שנוא נפשם לא יהיה בשלטון ? האם היית שומע קול מחאות וזעקות מההייטק על כך ? הר ברור שהשמאל שונא את המתנחלים ( את שאר הציבור הדתי הוא בכלל לא סופר ) הרבה יותר מהחרדים והיה מוכן להכניס אותם לממשלה במקום הציבור הדתי. ואת הציבור המזרחי שונא עוד יותר מהם ואת אנשי חירות שונא יותר מכולם. אתה לא שם לב שככל שמישהוא יותר תורם אבל עדיין לא מאמין בדת הקומוניסטית/ פרוגרסיבית שלהם הוא הכי שנוא ? אתה לא מבין מה באמת קורה פה ?

   1. רועי שלום.
    מזה זמן אני שוקל האם למחוק את כל הודעותיך בעוון הטרלה. אני מאד מתלבט מפני שכל הודעה לחוד שלך היא על גבול הסביר (אבל ממש קרוב לגבול). רק הודעה אחת שלך שהייתה השמצה אישית ותו לא, נמחקה עד עכשיו.
    אבל דע לך שיש כמה סוגי הטרלה: יש אלו שכותבים שטויות. יש אלו שמתכוונים רק לבלבל את המוח. יש כאלו שרוצים להטריד וחוזרים שוב ושוב על אותן הודעות בכל מקום מחדש. בהודעות שלך רוב ככל הודעותיך הן האשמות וקונספירציות וראיית כל האחרים כרשעים וטיפשים, בלי שום תוכן ממשי נוסף. הפרחה אינסופית של תיאוריות מופרכות מתוכן שלא ניתנות להפרכה (כי כל עובדה מנוגדת היא קונספירציה של טיפשים ורשעים). זה לא קונסטרוקטיבי. אפשר לומר זאת פעם או פעמיים כדי לפרוק זעם, וכולנו נדפדף הלאה. אבל אם אתה חוזר על כך שוב ושוב בלי שום תוכן ממשי, זה כבר בהחלט בגדר הטרלה. כתבתי לא פעם שיש לי אלרגיה לצנזורה אבל אני לא מוכן לתת לאף אחד לשגע את האתר בשטויות שלו. אז ראה הוזהרת.

    1. ממש שיטת הסלמי. והאם כשעוברים את הגבול מגלגלים עליו את הכל או רק את ההפרש.

    2. אני באמת לא מסכים ( לא שיש לי ברירה). כן. אני אכן חוזר על טיעון אחד עיקרי כי לדעתי כולם מפספסים אותו והוא העיקר(הוא באמת עומד מאחורי מה שמתרחש פה). אבל בכל טענה אני מציג את הדברים מזווית שונה . אני פשוט מתייחס לכל מגיב בנפרד כי מנסיוני רוב המגיבים לא קוראים/מתייחסים למה שמחוץ לשרשור שאותו פתחו או נמצאים בו. זה הכל. אין לי שום כוונה לשגע אף אחד. רק הרב שקורא את כל התגובות יש לו את הרושם הזה. אני לא רוצה להשאיר שום טענה בלי התייחסות במקום שאפשר להתייחס. ואין פה שום קונספירציה. מבחינתי (ואני לא היחיד בכלל בנושא. אתה יכול לשאול את נדב שנרב למשל) אין פה שום קונספירציה והדברים ממש על פני השטח. ואני מוכן לנמק אם יש צורך. לא צריך קשר סודי מאחורי תנועת הפרוגרס לפגוע בלאום היהודי. זה חלק מהדת הזאת ששוללת כל קולקטיב. אבל אחד הקולקטיבים הכי חזקים בעולם המערבי אם לא החזק שבהם הוא העם היהודי ( זה שמאמין בערבות ההדדית היהודית הקלאסית. ואהבת לרעך כמוך). מה גם שלא מעט מראשי התנועה הזו הם יהודים. אתה לא חושב שזה מקרי שמשום מה העולם מנסה לחנך את ישראל בכוח על כל מיני נושאים של גזענות והפרת זכויות אדם, כאשר יש מדינות שהמצב שם פי מיליארד יותר גרוע מהמצב שלנו, ולאף אחד בעולם לא אכפת ואף אחד לא מעלה בדעתו להחרים אותם ? ולא עוד אלא שברוב חוצפתן מדינות מהסוג הזה עוד מאשימות אותנו בדברים הללו ? כמו רוסיה למשל או סין ואיראן ועוד מדינות באפריקה ? איך כזה דבר קורה בכלל ? אם תסתכל בכמות הגינויים באו"ם של מדינות כלשהן יצא שאנחנו המדינה הפושעת ביותר בעולם בפער. 150 גינויים כשלבאה בתור ( רוסיה) יש איזה 10 גינויים.
     ושוב לא צריך קונספירציה . זה פשוט הצייטגייסט של הציבור ה"נאור" במערב. אנשים קולטים אותו בתת מודע ע"י מינוחים חדשים בשפה וכו' שמועברים בתקשורת הכתובה והמשודרת. מאוד מוזר לי שאתה לא רואה קשר בין זה לבין המחאה.

     הרי לפני 10 שנים הייתה ממשלת החלומות שלי (נתניהו לפיד בנט וגם סמוטריץ' ישב ה) ומה שהפיל אותה הייתה אי ההסכמה של לפיד לחוק הלאום. מה היה אכפת לו ? הוא קיבל הכל . שליטה על התקציב וגם נתניהו אפשר לו לעשות בחרדים כרצונו ואפילו לרבנים הציונים דתיים לא היה אכפת מזעקות החרדים. הוא לא הבין שבממשלה יש תן וקח ? מה כל כך היה לו חשוב החוק הסמלי הזה ? זה היה שווה את הפלת הממשלה והרס המדינה לעתיד. ללמדך שלפיד איש המרכז לא מוכן לוותר על כלום הוא רוצה שליטה מוחלטת. וכל שכן שאר המפלגות שמשמאל ומצביעיהן. האם לאותם טייסים היה חשוב חוק הלאום יותר מאשר תקציבים נמוכים לציבור החרדי או ממשלה עם 18 שרים ( שהייתה אז) ?

     וכן. זה שהפרוגרס הוא כסילות (וטיפשות) גם אתה מסכים. רק שיש הצטברות של מסה קריטית של כסילות שבסוף הופכת לרשע. אני משוכנע שאם הייתי מדבר עם כל אחד מהמוחים באופן הגיוני חלק גדול מהם היו מסכימים לדבריי ומשנים את דעתם ( היו מגלים בעצם שדעתם תמיד הייתה שונה) . כן. הם היו מוחים נגד צירוף חרדים לממשלה אבל קודם כל נגד צרוף ערבים. וגם היו נגד אפליה "מתקנת" לערבים הקרבת חיילים בשביל חיי "אזרחי מדינת אויב" וכו'. וכל השאר לא משנה כמה הגיון היה בדבריי היו מתעלמים מהם כאילו לא נאמרו מעולם והיו ממשיכים לצעוק בשגעון ובטרוף. אבל בינתיים נראה שיש רוח שגעון בעולם. אני כשלעצמי לא חרדי וגם לא חרד"לי. אני לא סובל מנטליות צדקנית והחרדיות נגועה בזה בכמויות . אבל השמאל הפרוגרסיבי פשוט צדקן ( ופנאטי בדתו) פי אלף. אז באמת כבר לא אכפת לי (והיה לי אכפת בעבר) ממה שהחרדים והליכוד והחרד"לים עושים (היום אני כמעט מבין אותם. הם כנראה קלטו את הצד השני לפניי). אני חס ושלום לא מצדיק אותם. אבל יש היררכיה בטיפול בבעיות . התברר שיש בעייה הרבה יותר(………….) גדולה. כמו בשיוף עובדים בגריט גס ואח"כ בגריט עדין. אתה בוכה על סנטים ובינתיים נשרפים דולרים. טפל ועיקר. זה שם המשחק.

     1. ההערה שלי על ראשי תנועת הפרוגרס היהודים ( ברני סנדרס למשל) היא בעצם הפניה למציאות הדומה שהייתה במהפכה הקומוניסטית שאז עמדו בראשי המהפכה יהודים אנטי לאומיים ואנטי דתיים ( טרוצקי למשל). והם היו הכי עויינים ליהודים דתיים או ציוניים ברוסיה . אני כמובן מדבר על הייבסקציה. אנשים מוזמנים לקרוא על החבר'ה הללו. כלומר באופן מקביל ודי זהה לגמרי ( ולא במקרה . הפרוגרס הוא סוג של התפתחות של הקומוניזם ) התנועה הזאת בגלל היהודים ששייכים אליה תהיה הכי עויינת ליהודים לאומיים ולמדינת ישראל. מכיוון שהיא הבון טון בתקשורת ובכל הקרנות שמעבירות סדנאות חינוך למפקדים בצבא וכו' אני מאמין ( למעשה יודע) בעצם שזו המלחמה האמיתית, וסדרי שלטון וניהול תקין וכבוד לחוק הם לא באמת האישיו פה. ככה יצא שנוצרה ממשלה כזו. כל חברייה הוחרמו ע"י גורם כלשהוא באופוזיציה על רקע כזה ( דתי או לאומי). החרדים רוצים להיות לשון מאזניים. הליכוד תמיד העדיף מפלגות מרכז וחרדים על פני הציונות הדתית (אפילו הליברלית).

 10. לרב מיכי שלום,
  בתור חרדי שבד"כ מזדהה עם עם הדברים שלך כאן, אני מוצא עצמי די נדהם מהמאמר הזה ומכמות הכשלים הלוגיים והטיעונים הסותרים שאני מזהה בו-
  ראשית- אתה כל הזמן מדלג בין התנגדות לממשלה לבין התנגדות לרפורמה, בתואנה שלמרות שהרפורמה לכשעצמה היא נכונה הרי שלממשלה כזו דרוש ריסון יתר. אז ראשית- הקישור בין הדברים הוא קלוש עד לא קיים. ההיסטוריה מוכיחה שעיקר המאבק לאורך השנים בין הממשלה לפקידות המשפטית היה דווקא סביב נושאים בהם הממשלה היא שפעלה בשיקול דעת והשופטים הם שהסתערו שיכורי כוח כמו פיל בחנות חרסינה. אפילו בממשלה הנוכחית אף אחד לא הפריע להעביר את החוקים המושחתים והפרסונליים שהזכרת, היועמ"שים עסוקים רק במאבקים על שימור כוחם המעוות והלא צודק.
  שנית- המחאה היא על הרפורמה המשפטית. אם לא הייתה רפורמה משפטית המחאה לא הייתה קיימת וזה ברי לכל בר דעת מלבדך. לכן הצלחה של המחאה לא תגרור את הפלת הממשלה -אפילו שאתה מאוד רוצה בכך- אלא את גניזת הרפורמה, דבר שהוא lose-lose עבור המדינה (לפחות לדעתך). תאהב את זה או לא, למרות שהמפגינים נגד הרפורמה ישמחו אם הממשלה תיפול, זה לא אומר שהם מחזיקים באותם דעות כמו שלך והם מפגינים מאותם סיבות. ההיפך הוא הנכון- המפגינים נגד הרפורמה הם בדיוק תמונת המראה של כל מה שרע בממשלה הזו אבל משמאל: הם מעוניינים בהמשך הסטטוס קוו בו קומץ פעילים מונעי אג'נדה מסרסים ומעוותים שוב ושוב את כללי המשחק בהתאם לצורך שלהם באותו זמן נתון.
  שלישית- הרצון להפיל את הממשלה בכל מחיר הוא קצת ילדותי בעיני. נניח והממשלה תיפול, מה אז? האם בוחריה ייעלמו? נציגיה יתחלפו? סביר שלא. במקום לשאוף למציאת פתרון מוסכם ומושכל לטווח ארוך או לפחות לחשוב על איך מוציאים את המיטב מהמצב הנוכחי (העברת הרפורמה למשל) אתה רוקע ברגליים כאילו שזה יעזור.
  רביעית- אתה באופן קבוע שופט את חברי הקואליציה רק על חסרונותיהם (ולא חסר) ואת האופוזיציה רק על מעלותיהם (המרכזית שבהם- אם לא היחידה- שהם לא ביבי). נוח לך לשכוח את העובדה שחברי האופוזיציה הם לא פחות ציניים, אופורטוניסטים וחסרי אחריות מעמיתיהם בקואליציה. הרי ברור לכל בר דעת מלבדך שאם החרדים יסכימו לשבת עם גנץ הוא ייתן להם בדיוק כמו ביבי אם לא יותר. נוח לך לשכוח את חוסר האחריות שהפגינו גנץ ומנדלבליט בזמן הקורונה, את כהונת לפיד באוצר, את הטרלול של 5 מערכות בחירות כדי להחרים בן אדם אחד ועוד ועוד.
  חמישית- אם כדבריך אתה באמת מודאג מגורל המדינה, האם אתה יכול להעלות בדעתך דבר שמסכן את גורל המדינה כמו המעשים שאתה מעודד כאן? תדמיין שמחר עולה טראמפ לשלטון והלובי של יש"ע ישכנע אותו שלא לפגוש -ולגנות בקביעות- את ראה"מ לפיד, זה נשמע לך נורמלי? תדמיין שלוחמים של יחידה X יאיימו בסרבנות נגד חוק כזה ויחידה Y נגד חוק אחר, האם קיימת מדינה שיכולה להתקיים כך לטווח ארוך? אתה מעודד ומצדיק אנרכיה הרסנית ומעוותת על סמך תילי תילים של אפולוגטיקה ועוד בשם דאגה למדינה. פשוט מדהים.

  1. ביחס למי שנדהם מהכשלים הלוגיים שלי, זה די מדהים לראות את הבנת הנקרא העלובה שלך. ועוד יותר מדהים לגלות שאינך מצביע על אף כשל לוגי, אלא לכל היותר מתווכח עם כמה מהטיעונים. אולי אינך מבין מהו כשל לוגי, וגם זה די מדהים ביחס למי שמנופף ברמה במושג הזה.
   לא ערבבתי בשום צורה בין ההתנגדות לרפורמה (שאליה איני מתנגד עקרונית) להתנגדות לממשלה. הסברתי באותיות קידוש לבנה שההתנגדות לרפורמה (או לפחות לכמה ניסוחים מתונים שלה) היא בעיקר בגלל ההתנגדות לממשלה.
   כנראה שרק אתה בר דעת כאן. כי המוחים עצמם אומרים אחרת.
   הבעיה בממשלה אינה הדעות שלה (זה רק חלק קטן מהבעיה). הבעיה היא שהיא מושחתת ונצלנית וצינית. אם היא תיפול אולי בוחריה יבחרו נציגים ראויים יותר.
   לדעתי אתה טועה לגבי גנץ ואחרים. הוא יתן להם הרבה אבל לא יגביר את התמיכה ויוותר על לימודי ליבה כמו ביבי. אבל כשגנץ ייתן לחרדים את כל מה שביבי נותן להם – נדבר.
   אתה כנראה לא קראת את הטור. הסברתי שההשוואות התימהוניות שלך הן מגוחכות. יש לדבר על ההצדקות ולא על השוואות מה יקרה אם האחר יעשה כמוני. השאלה האם תהיינה לו הצדקות כמו שיש לי.
   וכשאתה כותב את כל זה כחרדי זה בכלל שיא הציניות. הרצחת וגם ירשת? אתה מודאג מקיומה של המדינה אבל עושה הכל (לאו דווקא אישית) כדי שלא תתקיים.

   1. העיסוק במהו כשל לוגי והאם מצאתי כזה במאמר הוא שולי מבחינתי וברשותך אניח לו.
    כעת לשאר הדברים-
    1. אתה בפירוש מערבב בין הדברים. במקום שאני יעשה קופי-פייסט אתה מוזמן לעבור שוב על כל הקטע מתת הכותרת "אופיו של הרגע: על סלמי וחיות אחרות" ואילך. בנוסף, המאבק המרכזי הוא סביב הוועדה לבחירת שופטים, שגם אם יעבור בנוסח הקיצוני ביותר שלו לא ישנה כמעט דבר עבור הממשלה הנוכחית (בה ייבחרו במקרה הטוב 4 שופטים מתוך 15), מה שרק מוכיח את הטיעון שלי בדבר מטרת המחאות.
    2. קראתי את הטור ויותר מפעם אחת. אני כמובן לא מסכים אתך על ההצדקות, אבל ויכוח על הצדקות הוא חסר משמעות. בניגוד אליך, אני חושב שמה חשוב הוא ההשוואה ולא ההצדקה. ההצדקה יכולה לשנות רק במנגנון קבלת החלטות מוסכם. במצב אליו אתה חותר בו כל אחד עושה לדין לעצמו, ההצדקה היא לחלוטין לא רלוונטית. ב-100% אחוז מהמקרים אנשים ימצאו דרכים להצדיק את עצמם. כמובן שניתן לשפוט את ההצדקות במידה כזו או אחרת של אובייקטיביות מבחינה מוסרית, אבל כשאין גורם מוסמך שישפוט אז מה שחשוב הוא ההשוואה כי זה מלמד מבחינה פרקטית מה זה יביא עלינו כחברה בטווח הארוך. בנוסף אני חושש שגם ההצדקה שלך נשענת על הערכת חסר של הנזקים שיכולים להיגרם מהצעדים שאתה קורא לעשות. חשיבותם של כללי משחק הוא בעצם קיומם וברגע שהם נשברים קשה עד בלתי אפשרי לשקם אותם.
    3. ואת זה כבר כתבתי לך בעבר- המשך האנומליה הקיימת בתחום המשפטי רק תרחיק את הפתרון לבעיות עליהן אתה מצביע. המאבק בנושא המשפטי הוא הדבר היחיד שמחזיק את ברית רק לא ביבי ואת הברית הנגדית של ביבי והחרדים. ברגע שהרפורמה תעבור לא תהיה שום סיבה להמשך תחזוק הבריתות הללו, וממילא להמשך קיום של ממשלות הנשענות על חרדים וגורמי שוליים אחרים. יתרה מזאת- המשך האנומליה היא זאת שנותנת לגיטימציה ציבורית לנבחרי הקואליציה לעשות מהחוק פלסתר. כי במצב הנוכחי החוק הוא גם כך מלל חסר משמעות שנתון ככלי ביד היועמ"ש והשופט "לפרש" אותו כרצונו.

 11. תחשוב שבית המשפט מלא בשופטים חרדים ותקרא שוב את מה שכתבת.

  הממשלה גרועה אז תחליף אותה בבחירות.

 12. הרב מיכי שלום,

  כתלמיד לשעבר שקיבל חלקים נכבדים מתורתו מהרב מיכי, וכמי שעוקב אחריו עוד מעט עשרים שנה, פשוט כואב לי הלב להציץ מדי פעם בפוסטים כאלה (שבאה איתם כותרת מספיק פרובוקטיבית כדי למשוך את תשומת לבי) ולראות מה קורה מסביבי.
  עם כל הכבוד – מה באת לומר?
  את התורה ה'מיכית' הטיפוסית, לפיה אנרכיה היא חלק מכללי המשחק וכל צד צריך להביא בחשבון שהצד השני יהיה אנרכיסט, כמובן ב'תמורה' לענישה, אמרת הרבה פעמים. שוין. אבל ההערות החד צדדיות והלא-שקולות לחלוטין, שאמורות לייצג עמדה סופר רציונלית – מה איתן?
  ממשלה מושחתת? במה בדיוק? לא הצבעתי לאף אחד שיושב בה. רוב השרים לא לרוחי. אז מה? מיכאלי כשרת התחבורה עשתה יותר? הרגשת יותר בטוח כששר סנילי כמו בר לב, שהתבלבל בעשרה ריאיונות בחודשים האחרונים לכהונתו, ניהל את אירועי שומר החומות בלוד? באמת קוויתי בממשלה הקודמת לתת הזדמנות לכמה וכמה שרים מהשמאל לשלוט, והם לבושתי הראו כמה אין להם שום יכולת מקצועית ורק קשקשנות גרידא (שר הבריאות ממרצ, לדוגמה). כך שהשרים דנן לא גרועים יותר, לא מושחתים יותר.

  אווירת החצי שנה האחרונה רק מדגימה לי בצורה ברורה מאין כמוה, כי גם אם נזרוק את ביבי וממשלתו ונמליך את מי שירצו במקומו, השמאל לא יספור אותנו, לא מעניין אותו לא מה אנחנו חושבים ולא כל ניסיון לשנות את השיטה בשום צורה, הפיונים שלהם מתערבים גם בעניינים אבסורדים (ההסתדרות הרפואית נכנסת לעניין בשורה של טענות שלפני עשר שנים אם היית קורא אותם הם לא היו משמשים אותך לצור על פי צלוחיתו – זה כן נורמלי?) וברי כי אם לדוגמה ימשול לפיד או גנץ או אחד מאלה וההתנגדות תהיה הפוכה, ישברו לנו את הידיים ואת הרגליים, לא יתנו לנו זמן תקשורת, והאמת תהא נעדרת. אז על מה בדיוק אתה מגן, ועוד במילים אנרכיסטיות ובטיעונים לא עקביים ובאווירה קרנבלית-קניבלית? עצוב.

  1. אני חושב שכדאי לבחון האם כואב לך השכל ולא הלב. אם כואב לך השכל למקרא הדברים אז יש לנו בעיה. לכאבי לב יש לקחת כדור.
   הממשלה הזאת מושחתת ומופקרת לחלוטין בצורה אין לה שום תקדים קרוב אפילו. הבאתי כמה דוגמאות, אבל אלו מעט מזעיר.
   לפני שאתה מאשים את עומר בר לב, כדאי לך לבדוק את מעשיו. גם אני נבוך מהיציאות המוזרות שלו, אבל כשאתה משווה אותו למופקר שהחליף אותו פוק חזי ותראה את העובדות. העליתי לכאן לא מזמן דברים שכתב מנכ"ל המשרד של בר לב, תומר לוטן, שהסביר היטב מדוע אצל בר לב היו הישגים ואצל בן גביר רק כישלונות. אם תצליח לקרוא את הדברים למרות שאתה מוטה (אני בספק רב), הרי הדברים לפניך:
   https://telem.berl.org.il/8027/
   תוכל לראות שיש כאן בעיה של פופוליסטים שלא יודעים ולא מוכנים לעבוד ברצינות ולהקשיב וללמוד.
   לגבי תחושות הקיפוח, כל צד חש כך ואין לי שום עניין להיכנס לוויכוח המיותר הזה. הוא לא נוגע לעניין.

   1. כואב לי – מאוד – השכל. כי ההיגיון פשוט כלל לא נראה, ומקובלנו כי מה שנראה לא הגיוני אולי הוא גם לא הגיוני.
    אז ממה נתחיל:
    א. המדינה הולכת לאבדון כלכלי – אם ההפגנות יימשכו, נכון. אם לא, כשר אוצר, ואני אומר עם קצת ידע מקרוב, סמוטריץ לא פחות טוב מקודמיו, ולהיפך. וגם הצוות סביבו.
    ב. ערעור בטחוני/משילותי – לא יותר ממה שהיה בשנים האחרונות. מי בדיוק הוא האלטרנטיבה?
    ג. שסע חברתי – נכון. אבל עצם קיום של ממשלת ימין גורם לשסע ומוציא את השמאל/חילונים למאבק על דמותם. אז במקום להתבגר ולהחליט מה להם פה ומי להם פה, הם מוציאים את הלכלוך על הימין. שום דבר שהימין יעשה לא טוב מבחינתם, אפילו עילת הסבירות שגם אתה כתבת שהיא מגוחכת (וחסרת משמעות לכל כיוון). בידוד מדיני – כנ"ל. אז אולי המסקנה (שהיא גם שלי) שאסור להצביע לממשלת ימין מלא מלא, אבל מה זה קשור למה שכתבת? אתה מצדיק חזירות שגורמת לשריפת אסמים רק כי השריפה תשרוף את כל העיר הישנה ואז מהחורבות אולי לדעתך תצוץ עיר חדשה, בניגוד לדעת רוב המצביעים כרגע?
    ד. לגבי כל המומחים שאתה מגייס. אני יכול לשתף את ציבור הקוראים במעט ממה שהולך בהסתדרות הרפואית, שם בעילות שכאמור היית מגחך אם היית קורא את ניירות העמדה שלהם (אפילו לרבנות הראשית יש עמדות חזקות בהרבה) מתגייסים המוני פרופ' לתמיכה בהשבתת המשק. אז מה? זה רק מראה על תסביך העדר. כנ"ל ראשות ראש לשכת עוה"ד. נוח לך לדבר על מושחת אחד ולהתעלם משחיתות גדולה יותר (אדם נואף זה שחיתות אישית. אדם שמזהם את התפקיד שלו וגורם לתפקיד א-פוליטי להיות פוליטי, לכל כיוון, מושחת הרבה יותר).
    ה. חוקים פרסונליים – נניח. למי בדיוק? לרב יוסף? זה הנפוטיזם היחיד שמפריע לך? ומה האלטרנטיבה? לבחור את הרב שפירא כי לרבני הימין זה מתאים? ברור לי שלא. לבחור ברב כהנא? אדרבה. אבל גנץ ושות' לא ימנעו מהחרדים את הדברים האלה. אני מכיר אישית חלק מהחברים אצל גנץ ותאמין לי שאפילו דודי אמסלם יותר ראוי מחלק מהם.
    חוק הגיוס? מישהו מ'חבריך' במרכז יטפל בחוק הגיוס? טיפל בזה בעשרים השנה האחרונות?
    ו. בא נשים את הדברים – הידועים – על השולחן. לא צריך את כל הרפורמה. עילת הסבירות היא שאלה של שופט סביר שישתמש בה או לא ישתמש בה. האם החברים בשמאל מוכנים מיידית לאיזון בית המשפט? כן או לא? אם כן, פתרנו את כל הצורך ברפורמה. ביהמ"ש מגוון לא יקבל שום החלטות לא סבירות. פשוט לבטל את היכולת של הנשיא/ה לבחור הרכב ולגוון את ההרכב – לזה אתה מסכים? לזה השמאל מסכים? אם לא, על מה מדובר?

    בקיצור, נכנסתי לפרטים וזה מיותר, אבל יש לי בהחלט כאב שכל גדול, וכשזה בא ממי שהיה חלק מהשכל הפועל, והאלטרנטיבה היא לחזור לחיקם החם של רבנים נוסח הרבנות הראשית, אתה מבצע פה פעולה אכזרית מדי

   2. הסכמתי עם כל מילה פרט לחוסר ההסכמה להשוואות להונגריה ופולין. רק היום פורסם שקרעי מינה לרגולטור של התקשורת חבר טוב של יאיר נתניהו(טיפוס מפוקפק שהיה מגיש עם הצואה הזה תוכניות באופן קבוע). אותו טיפוס קרא בעבר לפיטורי הרמטכל ומינוי חדש במקומו, לפיטורי המפכל וכו. יש פה בעיני בהחלט ניחוח הונגרי

   3. בן גביר לא סיפק את הסחורה, אין ספק. אפשר לומר שהוא אפילו נכשל (בטח יחסית למה שהבטיח), לפחות עד עכשיו.
    איזה השגים היו בדיוק אצל בר לב?
    אתה בטוח שלקרוא מאמר "מדעי" של מנכל המשרד שלו, זה מעשה מספיק רציני?

    ועדיין, גם אם בן גביר נכשל, איך כל זה קשור לשחיתות?

    אתה באמת האדם שיש לו תואר דוקטור בפיזיקה ושכותב ספרים של "מדע ופילוסופיה"?

    1. תפסיק להיכנע להנדסת התודעה של השמאל. לשר המשטרה ( ביטחון פנים) אין סמכויות ביצועיות. הוא לא המפקד של המשטרה כמו ששר הביטחון הוא המפקד של הצבא. התפקיד שלו הוא לשווק ולייצג את המשטרה בציבור ולהשיג תקציבים. וגם למנות מפכ"ל אולי. המפקד הוא המפכ"ל ועליו מוטלת האחריות להחלטות. את זה בן גביר מנסה לשנות ובג"ץ לא מאשר וגם הכשיל כשבן גביר ניסה להוריד הוראות לשטח. ושוב חזרנו לצורך ברפורמה המשפטית. בקיצור הוא לא נכשל

  2. "הרגשת יותר בטוח כששר סנילי כמו בר לב, שהתבלבל בעשרה ריאיונות בחודשים האחרונים לכהונתו, ניהל את אירועי שומר החומות בלוד?"

   עמר בר לב היה באופוזיציה בזמן שומר חומות ולא ניהל שום דבר במבצע הזה. אמיר אוחנה היה השר לביטחון פנים.

   אל דאגה. אמנם הפסדת טיעון אחד, אבל הרווחת אחד אחר. עכשיו יש לך טיעון נגד נרמול הומוסקסואלים. הם פשוט רכים מדי בשביל לתת לנו ביטחון! צריך בן גביר חזק!

  3. משה,
   לפני שאתה מאשים את עומר ברלב (מפקד סיירת מטכל לשעבר וגיבור ישראל) בסנליות כדאי שתבדק שאתה סובל מבעיה דומה.

   מבצע שומר חומות ואובדן השליטה בלוד ושאר הערים המעורבות היה אצל ביבי אחרי שלטון רציף של כמעט 13 שנה!

   עומר ברלב היה באופוזיציה באותה תקופה וצריך להיות סנילי לחלוטין כדי להטיל עליו אחריות על הכשלים של ביבי וחבר מרעיו

  4. בר לב לא ניהל את אירועי שומר החומות בלוד, שכן שר הבט"פ באותו הזמן היה אמיר אוחנה, ואילו בר לב היה חבר כנסת מן המניין

   1. לכל המתקנים – תודה וסליחה על הטעות, אבל לא הבנתי מה הקשר לקשקוש על בן גביר חזק ונגד הומוסקסואלים. אין לי שום דבר נגד אוחנה. בר לב היה שר סנילי, זה הכל, ומשרה אווירה לא בטוחה; בדיוק כמו ביידן, לטעמי. המאמר שהרב מיכי שלח אכן חשוב, אבל הוא מראה שבן גביר שר גרוע בתחום מסוים. אני חושב שהוא גרוע בהרבה תחומים ושלא הצדיק את התקווה המסוימת שדווקא תליתי בו אפילו במילימטר אחד. עדיין, הכלומניקיות של המשטרה בהרבה שטחים (שוב, שומר החומות כדוגמה), הוא תוצר של הבינוניות שעליה גם מדבר לוטן (שיתוף פעולה רחב וכד'). זה גורם לשיתוק כללי, להחלקת פינות. לתפיסה שהכל בסה"כ בסדר ועוד. בנושא הפשיעה הערבית זה אכן הועיל אבל בנושאים אחרים דווקא בניעור המשטרה היה תקווה. אלא שבן גביר עושה את זה גרוע. סו וואט?

    1. "משרה אווירה לא בטוחה" זה סובייקטיבי. את תפקודו של שר צריך לבחון על פי מעשים ותוצאות

    2. אתה מוכיח את טענתו של כותב המאמר שמצביעי הממשלה הנוכחית לא מתעניינים בעובדות אלא בתחושות.אצל ברלב הייתה ירידה ראשונה ברציחות אחרי עשור של ביבי שבו כל שנה הייתה גרועה מקודמתה ואז הגיע בן גביר והכפיל את מספר הרציחות.

     אבל אתם עובדים לפי הרגש ולפי הדימיון ולא לפי המציאות ואז יש לכם את החוצפה להתלונן על ילד שמרגיש ילדה כאשר אצלכם כל המציאות היא רגש – כלכלה, ביטחון, יחסים בינלאומיים…

     אתם מתעלמים מהמציאות ומנהלים דיון לפי הרגש המטורלל שלכם

     1. אתה ממשיך את טענת כותב המאמר (לצערי) שמדבר על כך שאחרים פועלים לפי תחושות, אבל תכל'ס הטיעונים שלך הן נטו תחושות. כתבתי מפורשות שלא הצבעתי לאף אחד מהממשלה הנוכחית, אבל תמשיך להאשים את 'מצביעי הממשלה הנוכחית'. כתבתי מפורשות שלגבי הירידה אצל ברלב ברציחות (אם כי מינורית – 16%, אבל נניח לזה) זה אכן הישג שלו אבל דיברתי על הדברים האחרים. אבל תכתוב כמה פעמים 'טרלול' ותמשיך להיות בטוח בעצמך . בהצלחה

      1. לא הייתי מתעלם מהטענות של בן גביר על כך שלא אפשרו לו לממש את תכניותיו. אמנם, הוא זנח תכנית שהניבה תוצאות, אבל ייתכן שעירוב השב"כ היה מביא תוצאות טובות יותר. אפשר להתווכח על כך מבחינה ערכית, אך בעיני בן גביר זה נכון ערכית ואולי גם מביא תוצאות. בקיצור, נראה שהרצון לגרום לפופוליזם להכשל במבחן המציאות, גורם לכמה פה לשיפוט מחמיר ולא אובייקטיבי.

 13. כל מילה של הרב! אני כל כך אוהב את הרב שמביע עמדה מוסרית ונורמאלית בימים של טירוף בו כל הרבנים כמעט נגועים או בביביזם או בחרדלות וטפילות ואין רב נורמאלי אחד לרפואה(כמעט). הרב פשוט צדיק בסדום. באמת שהתחשק לי להתנתק מכץהכנופיה הדתית המוטרפת והמושחתת הזאת אם לא היה הרב.

  1. אני הייתי דתי ליברלי ימני וכשהבנתי מה הוא באמת השמאל בא לי להיות חרדי. מה בכלל לשמאלני פרוגסיבי ונורמליות. המילה הזו בכלל לא קיימת במילון שלו.

 14. למעשה טענת כאן שתי טענות בעד המחאה:
  1. מוצדק או לא, המציאות היא שהיא מובילה לבעיות מדיניות וכלכליות קשות
  2. הממשלה הספציפית הזו תנצל את הרפורמה באופן מושחת

  לטענה 2 אני בצער רב מסכים, אבל האם זה משנה? הממשלה הזו תיפול בעוד שנה עד שלוש. כמה נזק היא תגרום?! אחרי שהיא תיפול נישאר עם מצב משפטי נורמלי יותר ובתקווה ממשלה איכותית יותר.

  לגבי טענה 1, אם באמת זה המצב (ואני מאוד בספק), אז בהחלט מובן אם ייסוגו מהרפורמה. אבל זה לא כי השתכנענו, אלא כי הוכרענו בכח הזרוע. גם אלה דברים שקורים בחיים, אבל התחושה היא כמו להישדד באיומי אקדח. אם זה חלילה יקרה לי אתן את הכסף מייד, אבל זו לא תהיה נקודת האור בחיי.

  1. אז אתה מסכים לטענות 1 ו-2. אם כן, מה המחלוקת בינינו? השאלה האם הממשלה תיפול בעוד שנה או לא? אני בכלל לא בטוח שהיא תיפול (לצערי), ואני אפילו לא בטוח שהיא לא תיבחר שוב. רבים מבין אלו שבחרו באוסף הזוועה הזה בבחירות הללו יחזרו שוב ויבחרו בהם. מעבר לכל זה, אני חושב שקשה מאד לקבל את העובדה שממשלה נבחרת עושה את צרכיה על כולנו מהמקפצה ולשתוק, גם בלי קשר לתוצאות. התנהלותה מחייבת מחאה אפילו אם לא תהיינה תוצאות. ולבסוף, חלק מהתוצאות הללו יישארו איתנו גם אם הממשלה הזאת תיפול (אינשאללה). חוסר האמון בחוק ובכל מערכות המדינה, הנזק הכלכלי הנורא שכבר נגרם, הריקבון שהם משרים בכל מקום, המישכון של העתיד של כולנו לחרדים ועוד ועוד. הנזק שהם הצליחו להביא בחצי שנה הוא הישג היסטורי.

  2. מכיוון שהמחאה לא מתמקדת בנקודות שמפריעות לך בממשלה, אני חושב שהיא בסופו של דבר די אדישה להם. היא מכוונת או נגד ביבי או נגד הרפורמה (שחלקים ממנה מוצדקים לכל הדעות השפויות).
   למשל, גם אם הממשלה תיפול בעקבות המחאה, יכול להיות שגנץ יקים ממשלה ויזמין לחיקו את החרדים עם הבטחות מרחיקות לכת.
   אני גם לא חושב שרמת השחיתות של הממשלה הנוכחית שונה מזו של ממשלות עבר, כך שלא ברור שגם אם היא תוחלף משהו בהיבטים האלה ישתנה.

 15. הערה כללית לכל אלו שבדרך כלל נהנים מאד מדבריי ומעריכים אותם, אבל במקרה בנושאים שנוגעים לקואליציה הזאת (או לחרדים) מזדעזעים מהרדידות והמגמתיות שלי. אכן, סתירה מעניינת שדורשת הסבר. רק אעיר שיש לפחות שני הסברים אפשריים לתופעה המרתקת הזאת. כרמז לכיוון השני שמשום מה אתם בוחרים להתעלם ממנו, אזכיר לכם מימרא חביבה של מוהר"ר מרק טוויין: כשהייתי בן 14 אבי היה שוטה גמור. עברו רק חמש שנים ולא להאמין כמה הוא למד והחכים בשנים הללו.
  ובאופן כללי יותר, חלק מהתגובות כאן מאד מתסכלות אותי (אם כי זה היה לגמרי צפוי). אני נוכח, כמובן לא בפעם הראשונה וכנראה גם לא האחרונה, עד כמה אנשים מכל המחנות מוטים, ועד כמה הם לא מסוגלים לקרוא טיעון ולהתייחס אליו עניינית. אני נוכח שוב ושוב איך הבטן קופצת ומונעת מהם את הבנת הנקרא ולהתמקד בטיעונים, וגורמת להם לקפוץ ישר למסקנות ולהתעצבן. אנשים מכניסים את האגנ'דה לבטן ומתנהלים משם. זו אולי הבעיה הכי קשה שהחברה שלנו סובלת ממנה: חוסר היכולת לנהל דיון ענייני. חבל.

  1. דווקא מהענייניות שלך מאד התאכזבתי.
   כל הטיעון שלך הוא שהממשלה מושחתת בצורה קיצונית שמצדיקה דברים מזעזעים כמו סרבנות או הוצאת כספים (דברים שיפגעו בכולם).

   האם הצלחת להביא מספיק ראיות לכך שאכן מדובר בממשלה מושחתת שמצדיקה כאלו צעדים?

  2. לדעתי אתה מיתמם, או פשוט לא מודע למעשיך. באופן דיי מוזר, כאשר הדברים נוגעים לחרדים/חרדלים/ביבי, אתה מאבד כל פורפורציה, ואפשר לציין כדוגמא את הטור על הרב שמואל אליהו. כמוך (אני מאמין), הייתי מעדיף לדוגמא את מתן כהנא במשרד הדתות ולא את החרדים, אבל ההגזמות יוצאות הדופן שלך כאשר זה נוגע בעניינים הנ"ל קשה להסביר, אולי יושב לך איזה מסך ערפל על הראש שאתה מדבר בנושאים הללו, בכל אופן ככה זה נראה.

   1. אתה צודק . ממש ניתן להבחין בזה . למשל אגב על חוק לשכת עורכי הדין שהוא מוצדק מאין כמותו וחנוך מילביצקי ( שהוא עו"ד בעצמו) שהציע את החוק הזה כבר בתחילת כהונת הכנסת וששמעתי אותו מדבר על החוק הזה כבר לפני ארבעה חודשים וללא שום קשר לוועדה לבחירת שופטים. זו פשוט לשכה שמחייבת כל עורך דין לשלם לה דמי חברות שנתית בעל כורחו ועושה עם הכסף מה שהיא רוצה ובכלל לא משרתת את האינטרסים שלו. אני מאמין שרוב עורכי הדין יתמכו בחוק הזה.

    ועובדה שהרב מיכי בכלל לא יודע את כל זה. מה אכפת לי שסוף כל סוף שאר הקואליציה נרתמה לחוק בגלל ההפסד בוועדה. זה כמו לטעון שלביבי אסור לתמוך ברפורמה כי בעבר הנגד ועכשעיו הוא פתאום עמד למשפט. נו ,אז סוף סוף נפקחו עיניו. גם פה אותו דבר.

    כאילו שלשמאל היה אכפת מתישהוא מהחוק והיו משחקים לפי כללי המשחק. הם אף לא היו מחויבים לחוק ועשו מה שרצו וזהו. לא אכפו חוקי של סגירת עסקים בשבת או חוק החמץ והחזיר. בכלל מפא"י הייתה מושחתת. מה שקורה עכשיו רק מגלה מה שהיה עד עכשיו בעבר והוא לא תגובה למה שוקרה עשכיו . והרב מיכי פשוט עיוור לזה. הוא באמת חושב שלפיד וגנץ לא היו נותנים הכל לחרדים אם היו מאפשרים להם ממשחלה בלי ביבי שנוא נפשם ? גם הרב מיכי היה מצדיק את זהץ הרי הוא תמך בכניסת ערבים לממשלה ונתינת שוחד פוליטי להם ( הוא כתב זאת פה באתר במפורש). ולאור שינאתו גם היה תומך בכניסת בל"ד לממשלה. והרי ההציבור הערבי תורם לכלכה בדיוק כמו החרדים ( כלומר לוקח . אבל ממש באותה מידה יחסית לגודלו באוכלוסייה. למען האמת אפילו יותר. ראיתי גרף של תרומת כל עשירון בחברות החרדית הערבית והכללית לכלכלה ( מיסים פחות תקציבים) וזה מה שהגרף הזה אמר בעצם ) והם לא רק שלא תורמים לביטחון אלא גם תורמים לאנטי ביטחון. גיס חמישי. וגם תורמים פשיעה ופרוטקשן. והם באותו גודל של הציבור החרדי בערך. מה גם שבערך מחצית ממצביעי ש"ס הם לא חרדים. כלומר לא בחורי ישיבות אלא אנשים עובדים שהתגייסו לצבא גם. בקיצור בלוף

 16. כתבת: "זה לא מימוש של תפיסות עולם שזכו לאמון הציבור אלא מימוש אינטרסים ציניים של קבוצות לחץ ואנשים מושחתים"
  ר' מיכי, הרי אתה אדם הגיוני, למה אתה לא חושב שזו בדיוק הטענה שכנגדה תומכי הקואליציה אומרים "הלא לכן הצבענו בבחירות וקיבלנו 64 מנדטים"?!
  אני מוכן לקבל את ההנחה שלך שמדובר באינטרסים של אנשים מושחתים (הרי זה גם נחזה כך), אבל זו לא טענה קבילה במקרה של ממשל קואליציוני דמוקרטי, ש: 1. מורכב בהכרח מקבוצות לחץ מכל מיני סוגים (לכן זה לא משטר נשיאותי, או דו מפלגתי) 2. נבחר בבחירות חשאיות (אא"כ טוענים שהבחירות זוייפו).
  כיצד אפשר לטעון טענה שכזו (לאפוקי טענות אחרות שהעלית) לאחר-מעשה של הבחירות והקמת קואליציה?

  1. הסברתי את זה גם כאן וגם במקומות אחרים. זה ששיטת המשטר שלנו היא קואליציונית לא מתיר כל נבלה. וזה שהרוב החליט שהוא רוצה להיות מנוול זה לא אומר שהמיעוט אמור להסכים לזה.

   1. אבל המיעוט הוא המנוול. הוא מנוול כבר 75 שנה. והרוב חיכה בסבלנות עד שהוא יהיה רוב. אז עכשיו אסור לממש את מה שמאמין בו לפי אותם כללי נוולות שהצד השני השתמש בהם 75 שנה ? מה שעשה אהרן ברק לא היה ניוול ?

   2. זה לא מתיר כל נבלה, אבל אלו הם כללי המשחק הישראלים (שאתה כל כך מייקר, וטוען שהממשלה הנוכחית משנה אותם לטובתה).
    ניקח דוגמא מינורית, שאני משער כי אמנם אידאולוגית אתה כן מזדהה איתה ולו רק מבחינת ה"לקח" (כי אתה נגד הדרך החרדית ונגד רוב הנובע ממנה), אבל אם עיניך בראשך יהיה לך קל לראות ולהודות למה אי אפשר להתלונן עכשיו עקרונית מבחינת כללי המשחק (זה לא משתק את הכרח ונכונות המחאה מבחינה אידאולוגית. כלומר – אפשר וצריך למחות על ההפסד, והעדר הקידום של האידאולוגיה שלך. אי אפשר למחות על עצם קיומם של כללי המשחק, זה אבסורד).

    הדוגמא היא – הסיפור של ליברמן והשתיה הממותקת/החד"פ. הרי רוב מי שמכיר את ליברמן ודרכו הפוליטית, מבין ששני הנושאים הללו קרובים ללבו ושהיה לו בוער לקדם אותם מצד ההיבט המקצועי שבהם, כמו שאני רקדנית בטן בחפלה בקהיר ולא טוקבקיסט כרסתן. אבל אחרי הכל – זה טיבה של המערכת הפוליטית הישראלית, אתה מגיע לעמדת כוח (ביושר או פחות ביושר (הסיפור של בנט וששת המנדטים הוא, למרות הנהי מימין (ועצם ההרגשה המבחילה שבמעשיו – בעיקר לאור האתוס שפיתח סביב עצמו, ולמרות התוצאות ה"חיוביות" שנחזו מהם), נחשב "יושר" במושגי הפוליטיקה הישראלית. על אחת כמה וכמה הלהיטות המטופשת של לוין לשבור את כל הכלים בנושא המשפטי, כן, גם היא נחשבת "יושר" לפי כללי המשחק. ואת זה משנים בקלפי, או במשאל עם.
    אגב, להבנתי, אתה תמחה גם אם יבוצע משאל עם ותוצאותיו יטו לטובת הרפורמה/המשך שלטונו הנצחי של ביבי. נכון?

    (אגב דאגב, תוכ"ד שאני כותב טוקבעק זה, שומעה גנובה לאזני, שביבי הולך ונחלש רפואית, ומי יודע ואולי איהו גופא יוותר על כס ראש ממשלותו יר"ה, אין זה פוטר אותנו משאר הליצנים והמושחתים שבקואליציה (וליצי-הליצנים והצילייגערים שבאופוזיציה), אבל זה רק מראה כמה הדיונים בעניינים שכאלו, גם בשיטות ממשל שכביכול עומדות לילך על הקצה, שבריריים וברגע יכולים להשתנות. מה שיכול חלילה לגרום לי להאמין בבורא שמתערב בבריאה….)

 17. אני מאוד מעריך את ההיקף והעומק של הניתוח. אני אישית מסכים עם רובו, קצת פחות עם המסקנה.

  בכל מקרה, נדמה לי שנושא אחד לא מודגש מספיק, לא בניתוח שלך (לפחות במאמר הזה – נדמה לי שכתבת על זה בעבר) ובוודאי לא בשיח הציבורי.

  אני מתכוון להבדל המהותי בין אוסלו וההתנתקות וזכותה החוקתית של הממשלות לבצע מהלכים אלה, לבין השינויים שהממשלה הנוכחית מנסה לבצע. אוסלו וההתנתקות – עם כל הכאב, הסיכונים, הרוב הקטן והדרכים הבעייתיות (בלשון המעטה) להשיג רוב זה – היו במסגרת סמכותה של ממשלה נבחרת. שינוי מהותי ביחסים בין הרשויות – שיונוי חוקתי – איננה אמורה להיות במסגרת סמכותה של ממשלה. כאשר שינויים אלה מבוצעים על ידי ממשלה כל כך בעייתית כמו הנוכחית, לא כל שכן

  אני יודע שאני לא מחדש פה כלום, אבל נדמה לי שלרבים בימין זה פשוט לא מובן. אוסלו לא היה שינוי מהותי של כללי המשחק ותחילת שינוי פני המדינה. אי אפשר לומר זאת על מה שהממשלה הנוכחית מנסה לעשות.

  1. אבל אין חוקה לישראל.
   הניסיון של חלק מהיועמ"שים וראשי ביהמ"ש העליון לדורותיהם, לנסח חוקה בהבל פה (בצירוף חוקי יסוד שנעשו במחטף יחסית), הוא עצמו עוול, בדיוק כמו העוול (בעיניך) מצדה של הממשלה הנוכחית לשנות את זה….

   1. שקר. היו עשרות ישיבות בוועדת החוקה על חוקי היסוד, לא היה פה שום מחטף

  2. מי ששינה את כללי המשחק זה אהרן ברק. פשוט חוזרים לכללי המשחק של לפני 1995. ככה פשוט. למה צריך בכלל להגיד את זה אלף פעם ? אתה מבין שזה מה שגורם לכם להיתפס כאנשים לא אמינים ? ( וגם די טיפשים. אתה חושבב שזה נעלם מעיניהם של אנשי ימין ?)

   1. א. לא חוזרים לכללי המשחק של לפני 95(הועדה תהיה שונה, וגם עילת הסבירות וכו')
    ב. זאת דמגוגיה בעיני. המצב לפני 95 היה לא טוב. הייתה פחות הקפדה על זכויות אדם וכו וכו אז שנחזור למצב ההוא?
    ג. אני לא משפטן דגול אבל לדעתי מאוד סביר שבית המשפט יכול לפסול חוקים מכוח חוק יסוד. זאת פשוט הפרשנות המתבקשת. לומר על הדבר הספציפי הזה מחטף זה ממש לא נכון בעיני.

    1. ****שתי התגובות האחרונות נמחקו. גם קודם לא היה טעם לחד שיח הדו-צדדי הזה, אבל כשמגיעים לגידופים והתייחסויות אישיות ולא ענייניות זה יימחק.***
     מ"א

    2. טוב .ננסח בעדינות. נו באמת ? הרי ברור שהמטרה של שאר השינויים לייצר מצב של שופטים כמו שהיו אז ששפטו לפי לשון החוק ומשמעותו בעיני המחוקק ולא ניסו להכניס את האג'נדה שלהם לתוך החוק .מה שנקרא היום פרשנות "תכליתית" שזה בשפה מכובסת סתם שקר . ושל שופטים לא אקטיבסטים שהיה להם כבוד לרשות המחוקקת.

     יופי לך שהמצב לא היה טוב בעיניך . בעיני הוא יותר טוןב מעכשיו. זכויות אדןם זה שם קוד לתאוות שלטון של שופטים או כיסוי לאג'נדה פרוגרסיבית אנטי יהודית וזהו.

     ליהודים אנשי ימין אין זכויות אדם. רק לערבים שלהם יש זכויות יתר. בכל מקרה אתה זה שמנסה לשנות את חוקי המשחק. הימין בס"ה היה הוגן וחיכה שיהיה לו רוב לעשות את זה באופן הוגן . אהרן ברק היה זה ששינה את חוקי המשחק באטימות. חכה שיהיה לך רוב ותשנה בתורך ( למרות שזה בעצמו שינוי של כללי המשחק שלשיטתך לא מספיק לו רוב רגיל).

     אין שום סבירות במה שאתה או שום "משפטן" יגיד בנושא הזה. יש אמת וצדק וזהו. אין בישראל חוקה וחוקי היסוד לא נועדו על דעת המחוקקים להיות חוקה. שום משפטן לא יוכל להפוך את זה להיות אמיתי לא משנה כמה יברבר ויכביר מילים. אם זה לא מה שהמחוקקים התכוונו אז אין פה חוקה וזהו. והם בהחלט לא התכוונו שיפסלו חוקים של הכנסת. פעם אחת בג"ץ עשה את זה ומייד הציע שהכנסת תחוקק חוק שיעקוף אותו.

    3. נניח שבית המשפט יכול לפסול חוקים, איזה תעלול יכול לאפשר לו לפסול חוקי יסוד? בשם מה? עצם החוצפה שבדבר צריכה להדליק נורה אדומה.
     (בג"ץ עוד לא פסל חוק יסוד בפועל, אך בדיונים על חוקי יסוד הניח את התשתית שמצדיקה בעיניו פסילת חוקים. מיותר לציין שבשיטת התקדימים בג"ץ בעצם קבע שמותר לו לפסול חוק יסוד בעתיד).

 18. כתבת: "אני חושב שהנסיבות שלנו מסרו לקציני הצבא ולאישי כלכלה כוח והשפעה שעליהם לעשות בהם שימוש, מפני שרק זה יכול אולי להשפיע. "מי יודע אם לא לעת כזאת הגעתם למלכות!"".
  מאידך, לעיל כתבת כי זה לא הגיוני שקואליציה כזו תקבע את הנסיבות וכללי המשחק וכו' וכו', הרשה לי להזכיר לך שבמדינת ישראל **אין** כללי משחק, הודות לסמי-דיקטטורה שהשליט כאן בן גוריון, אין כאן חוקה. זה לא שביבי ושות' ביטלו את החוקה או הפכו אותה לאות מתה (כמו למשל ברוסיה וטורקיה), הם משחקים יפה מאוד בתוך האין-כללי-משחק, אם כן לא עליהם תלונותיך כי אם על מפא"י….

  [אגב, מקריאה שניה של המאמר – למעט כמה "פנינים" (כמו ההרהור בניתוק היחסים עם בוראינו היקר), זה מאמר שיכול היה להיכתב בידי כל אינטלקטואל אחר ממתנגדי הקואליציה והרפורמה (סתם מהראש: אפרים פודוקסיק, דוד הראל, יובל נוח הררי, שקמה ברסלר, ועוד ועוד).
  בלהט הטיעונים, אבדה ייחודיותך.
  חבל].

  1. הכח שיש לאנשי הכלכלה והצבא הוא אישי.
   אדם שעמל ולמד והקים חברת סטארט אפ שהפכה לחברה מובילה בתחומה זכאי להשתמש בהונו כרצונו (אלא אם אצה לכם הדרך להפוך כבר למשטר קומוניסטי מלא-מלא)

   טייס שסיכן את חייו פעם אחר פעם למען בטחון המדינה רשאי להחליט שהוא לא רוצה *להתנדב* יותר ממה שמחייב החוק.

   ממשלה שנבחרה ברוב קטן של קולות הבוחרים שולטת על *כל* אזרחי המדינה ומנצלת את כוחה כדי להעביר הון שנצבר ביושר ממצביעי האופוזיציה לקבוצה מאורגנת של ליסטים (שאבותיהם החטאים לא לימדום מלאכה)

   אם הממשלה הייתה מחליטה רק עבור עדת השוטים שהצביעו עבורה לא היינו יוצאים למאבק, אבל כמובן שממשלת הפשע והרשע מחליטה עבור המתנגדים לה וגוזלת את ממונם ואת חירותם תוך שהיא ממציאה חוק אחר חוק.
   כרגע יש עדיין מגבלות שמונעות חוקים מטורללים במיוחד (למשל הלאמת קרנות הפנסיה וחלוקת הכסף לפי מספר הנפשות במשפחה שיעביר את חסכונות הציבור הליברלי לידי הליסטים החרדים) אבל הממשלה יצאה בבליץ חקיקה שמטרתו להוריד את כל המגבלות ואז יוכלו לשדוד כאוות נפשם

   1. גבריאל, ברור שכך הוא. וכל הטענות של רוב אנשי הימין, הם רק במישור האידאולוגי. אף אחד, למיטב ידיעתי, לא פעל חוקית לעצור הוצאת כספים מהמדינה.
    לגבי צבא – הסיפור שונה. צבא במהותו לא יכול להיות גמיש וטולרנטי לגבי מחאות (וזה מבלי להכנס לשלל תאוריות, נתונים, וספקולציות, בנוגע לטיבם ומהותם ופוליטיקת-הזהויות הכרוכה בהבדלי היוקרה שבין התפקידים בצה"ל).
    וגם שם, מי שרוצה להפסיק את התנדבותו, שיפסיק, ולדעתי הואיל וזו התנדבות – אין מה גם לנקוט כנגדו בסנקציות. אבל – ויש אבל – אם אגב כך, הוא מנצל את ההזדמנות לפגוע גם בלוז הכי בסיסי של הצבא, קרי סדיר וקבע, הוא אמור בהחלט לשאת בכל התוצאות (וממילא זה גם יעבוד עבורו לטובה, במקרה (והלוואי) שהמחאה תצליח).

  2. יש תחביב נפוץ במחוזותינו לרצוח וגם לרשת. בן גוריו לא עשה חוקה בגלל החרדים. וכעת הם משתמשים בכך שאין חוקה וקובעים את כללי המשחק בעצמם וללא הסכמה. וחוצמזה, כבר הסברתי לא פעם שביבי וכנופייתו ממש לא משחקים בתוך כללי המשחק. גם כשאין חוקה יש כללי משחק.
   אין לי שום עניין בייחודיות. השאלה מהי האמת. אם האמת אינה ייחודית, שיהיה.

   1. זה הדבר הכי חכם שהחרדים עשו. עם הפרשנות ה"תכליתית" של שופטי בג"ץ עדיף בכלל לא לחוקק כלום ושלא תהיה שום מילה כתובה. הרי עם חוק יסוד אחד הם כבר הפכו להיות רשות מחוקקת ומבצעת, תאר לך מה שהיו עושים עם חוקה שלמה.

 19. אני לא מבין, נגיד הממשלה הרעה ביותר בתולדות המדינה עם האנשים הכי רעים בתולדות המדינה מחוקקים חוקים לא רעים(לדעתך).
  מה הבעיה להחליף אותם בבחירות הבאות אם הם כה רעים?

  ולמה אני כנוסע צריך לשלם על זה?

  1. אם לא נעצור עכשיו את ממשלת החורבן לא תשאר מדינה להציל בעוד 4 שנים.
   תסתכל על הנזק שממשלת הזדון עשתה בחצי שנה לפני החקיקה התתן לה כח בלתי מוגבל ותבין שבעוד 4 שנים לא תשאר מדינה.

   הם מחרבים את הכלכלה באופן יסודי ולכן יצטרכו לגזול יותר ויותר מהציבור העובד שגם ככה לא מצביע להם כדי לפצות את החרדים/חרדלים על עליות הריבית/מחירים שהם יוצרים עד שיגיעו להלאמות של הפנסיה והחרמת רכוש פרטי כדי להמשיך לממן את עצמם.
   (מוזמן לקרוא את הספר the road to serfdom של הייק)

   כמובן שזה יחייב חקיקה הולכת ומקצינה של חוקים דיקטטורים אבל 64 מנדטים של גנבים בני גנבים שגדלו על מידת סדום -שלי-שלי, שלך-שלי' חזקה עליהם שיעבירו כל חוק שידרש.

   עכשיו תניח שהציבור הליברלי לא ילך כצאן לטבח. כולנו צאצאים של יהודים חשדנים שברחו בזמן מאירופה וכמובן שכל מי שיש על ידו – מהנדסים, רופאים, מדענים יברחו לארהב כמו אבותינו.
   ככה שבעוד 4 יהיה חורבן כללי – בלי מערכת רפואה, בלי הייטק, בלי מדע בלי כלכלה וכנראה שבלי צבא (קשה להאמין שהציבור הליברלי ימשיך לשרת בצבא של מדינה שמתנכלת לו)

   1. המחיר שמשלמים לא שווה את זה,לדעתי זה רק יחריף קרע,במקום לקבל את הדברים ולשנות בממשלה הבאה

   2. גבריאל:
    מסתבר שהעולם בכל זאת עגול ולפעמים קצוות נפגשים. התגובה שלך פה מתאימה היטב כפאשקוויל בלוח מודעות חרדי, כל כך הרבה רוח עם כל כך קצת עובדות. קח לך פינה להרגע, תעבור שורה שורה על מה שכתבת ותחשוב אם אתה באמת מאמין שזה מה שיקרה. לחלופין תכתוב שוב כמו בן אדם תגובה מנומקת עם הפניה לנתונים על כל הטענות שהעלת פה. אנחנו לא איכרים רוסים בימי הביניים שתוכל לומר לנו את צמד המילים "חרדים, כסף" ומיד נרוץ אליהם עם קלשונים.

   3. האם אתה מודע לזה שה"מחריבים את הכלכלה" לא בא בוואקום סטרילי? ברור שיש כאן סינתזה של לפחות 50-50 אחוז בין עצם החקיקה של הממשלה, לבין ההיסטריה שמפיצים ראשי המחאה והתקשורת כנגד הרפורמה המשפטית?
    אותו כנ"ל לגבי הבטחון, והרפואה וההייטק (שלפחות לגביו יש גם גורם של מיתון כלל עולמי, שבממשלה הקודמת חגגו על התירוץ הזה השכם והערב) – רוב (לא כל) ה"פגיעות" בהם הם אינסטנט מייד – ונוצרו בידי המחאה עצמה.
    אני מסכים עם מיכאל שהרפורמה נועדה לשרת מטרות מפוקפקות, בכסות של תיקון נצרך (באמת), אבל ה"חורבן" שבא (או עלול לבוא) בעקבותיה, הוא בסך הכל סוג של תעמולת נגד.
    זה כמו המם של השדרן שיורה באיש שמאחוריו, ושואל "למה היו צריכים לעשות את זה"?

    לגופם של דברים, ניתן ורצוי לזקק את המחאה, ובלי קצף על השפתיים. לאף אחד לא באמת אכפת מההפיכה המשפטית, בסופו של דבר היא תשרת היטב היטב כל פוליטיקאי שיהיה בשלטון.
    זה לגיטימי לגמרי למחות ולאיים בחרם ובשריפת אסמים, כאשר לא מרוצים מפוליטיקאי זה או אחר שעומד בראשות הממשלה. ההיסטריה מוגזמת. ידענו פוליטיקאים מושחתים מאלה.
    רק אנא ואנא לא לכסות את הסיבה האותנטית למחאה בכסות עיניים כזו או אחרת.
    הכל טוב.

    (אגב, לגופם של דבריך בתחילתם – הימין, לצערי, לא באמת יכול לאיים בקונטרה-מחאה כמו זו שהשמאל מחולל עכשיו, כי בכל זאת מוקדי הכח הם בידי אנשים שמחזיקים בעמדות שמאל. אבל בשונה ממה שכביכול מוצג במאמרים כאלו ואחרים (וגם קצת כאן) זה לא מוכיח שהצדק ההשקפתי עם השמאל, זה מוכיח רק שהכוח ברוב המישורים הקריטיים – בידוע.

  2. גם אם תישאר מדינה, הסיכוי שהם יוחלפו אינו רב. לצערי יש בציבור רוב למפלגות שמחוללות את הזוועות הללו, גם אם בפועל כעת הרוב מתנגד להן. אני בספק רב אם בבחירות הבאות משהו ישתנה.
   אתה כנוסע משלם כמו שכולנו משלמים את מחיר הדמוקרטיה. ואין מחאות בלי הצקות. הסברתי זאת בטור הזה עצמו.

   1. מדובר ביותר מהצקות..זו פעילות אלימה שפוגעת באנשים ברמה הבריאותית(מכיר שניים שנדפקו רציני מחסימות כאלה,לא דווקא ב"יוםצהשיבוש").
    זה לא גורם לי לרצות שיהיה חלקי עם המוחים האלה, יוצר אצלי דיסוננס בין הרצון להחליף את הממשלה לבין להעיף את סוג האנשים המוחה.

    אני אישית מקוןה שהרפורמה כן תעבור במלואה ואז הממשלה תתפרק, win win

    1. הרב אני מעריך אותך מאוד ומנסה להבין את כוונתך:

     כתבת: "לולא הייתי מחזיק בתיאולוגיה רזה שלפיה הקב"ה אינו מעורב במה שקורה כאן, הייתי נוטש עכשיו את מחויבותי הדתית. אם זה היה מה שהקב"ה באמת רוצה, אז מן הראוי לנתק את היחסים הדיפלומטיים אתו. חילול השם כזה לא היה מאז בריאת העולם."

     לא הבנתי, הרי היו בתקופת הנביאים למשל מצבים גרועים ומושחתים מאוד שככל הנראה ה' היה מעורב בהם.
     לדוגמא: בסיפור המיסים עם רחבעם:"וְלֹא שָׁמַע הַמֶּלֶךְ אֶל הָעָם כִּי הָיְתָה סִבָּה מֵעִם יְהֹוָה לְמַעַן הָקִים אֶת דְּבָרוֹ אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהֹוָה בְּיַד אֲחִיָּה הַשִּׁילֹנִי אֶל יָרָבְעָם בֶּן נְבָט:"

     זה נשמע שחיתות רצינית מאוד וחילול ה', לא?

     נראה לי שהאנשים בזמן הנ"ך היו יותר רשעים ומושחתים. יש שם עשרות אלפי הרוגים במלחמות פנימיות של יהודים.ע"ז. גילוי עריות.

     מה שקורה עכשיו במדינה זה כל כך נורא לעומת כל המצבים שהעולם היה בו שהרב טוען שהיה מסיים את קשריו עם אלוקים במידה והוא היה מעורב?!

     הרב עבר על כל ההיסטוריה היהודית והעולמית בזמן התנ"ך ראה את כל הרוע שאלוקים לכאורה היה מעורב בו והמשיך הלאה.
     אבל כמה שחיתויות של הממשלה הנוכחית והרב היה מוריד את הכיפה?

     לא מובן לי.

     1. דומני שההערכה הזאת שלי מבוססת בעיקר על שלושה פרמטרים:
      1. בעבר השחיתות לא נעשתה בשם ה' אלא מתוך עצת היצר נגד ה'. אחאב ואיזבל רדפו את הנביא והשחיתו את דרכם, אבל הנביא וצו ה' עמדו מולם. לעומת זאת, כיום מובילים אותה רבנים ומנהיגים דתיים שמסבירים לכל העולם שמעשים אלו זה מה שה' רוצה.
      2. השחיתות כיום נעשית על ידי היהדות הדתית ורבניה על כל גווניהם (הפוליטיים), ומי שנלחם נגדה הוא בעיקר חילונים.
      3. התקשורת כיום היא כזאת שכל תמונת הזוועה הזאת שלא היה כמוה מעולם, עוברת בשידור ישיר (ובהעצמה) לעולם כולו. כך שכיום בעולם כולו יהדות דתית היא שם נרדף לשחיתות, גזענות, פרימיטיביות, מלחמה במוסר ובזכויות אדם וכדומה.
      לכן אני טוען שזהו חילול השם שלא היה כמותו מעולם. מאז בריאת העולם ועד ימינו. אחאב ואיזבל זו בדיחה חיוורת מול חילול השם שנעשה בימינו.

 20. בניגוד להרבה מהמגיבים כאן ובאופן כללי לאנשים שמתייחסים לדעותיך, אני דווקא רוצה לחזק אותך ולומר שבתור חילוני אני מתקרב הרבה יותר לתורה ומצוות בעקבות כתביך וכמובן שלגביי הפוסט הזה אני מסכים עם גל מילה.
  בכלל, כל הסיפור הזה שאנשי "ימין" (ומעבר לכך וכפי שכתבת, גם חרדים) מדברים נגד מעשים שמסגרת החוק כמו הפסקת התנדבות או הוצאת כספים בגלל מלחמה נגד משהו שאני לא מאמין בו, הוא אבסורד גמור. הרי כל "ימני" כזה שנדבר איתו יגיד לנו באופן חד משמעי שאם מישהו פוגע בי ובמדינתי, עליי לעשות הכול (כולל להרוג אותו) כדי להגן על עצמי ועל מדינתי. אז איפה היחס הזה כאן? כפי שכתבת, כגודל הפגיעה הנפסת כך גודל המעשים וההתנגדות. אנשי המחאה (ואני ביניהם) מוחים מעומק מצפונם, גם אם הרבה מהם לא יודעים לנסח את הבעייתיות כפי שאנשים שטורחים ללמוד את הנושא עושים (כמוך, כאן). בכל זאת, מההתרשמות שלי במחאות ומאנשים שאני מדבר איתם, יש חשש גדול מהממשלה הנוראית הזאת וראוי לעשות מה שצריך לעשות כדי להגן על עצמינו. לכן אני לא מצליח להבין מאיפה ההתייפייפות (שלא לומר, "השמאלניות" שהרבה פעמים ה"ימין" מייחס לשמאל) מגיעה. במקום להתייחס עניינית לטיעונים ולהתמודד עם ההאשמות שנגד הממשלה, אנשי "ימין" רבים (כולל פה בתגובות) פשוט בורחים להענקת משמעות רגשית לכל הסיטואציה, וחבל.

  חשוב לי גם להחזיר ולומר לך יישר כוח ותודה על הקול השפוי וההגיוני בתוך ערימה של הבלים ושטויות שקיימת במדינה שלנו כרגע

 21. מה שכמובן נעדר מכל השיח פה. הוא השאלה של עם ישראל נגד מדינת ישראל. הראשון מהות והשנייה כלי. את השנייה מאיישים היום – כלומר פקידי מוסדות המדינה – אנשים שבמודע או שלא במודע בעלי אג'נדה פרוגרסיבית ודה פקטו אנטי עם ישראל. הממשלה היום היא הכי מייצגת את עם ישראל מאז קום המדינה. אז אם המדינה תחרב אבל עם ישראל יפרח אז זה מצוין. כיום פקידי המדינה דה פקטו פועלים נגד עם ישראל. אפילו בכירי הצבא וזרועות הבטחון. להם יש מה הכי הרבה להפסיד היום מהתמוטטותה של המדינה. אם נהגר לארה"ב כבר לא יהיה להם מעמד וחשיבות הרי המדינה הוקמה בגלל דרייפוס. ושם יקרה להם אותו דבר יקבלו בעיטה בישבן כמו דרייפוס אם כל כך הרבה מהם יגיעו לתפקידים משמעותיים באיזהשהוא צבא זר. אז בסופו של דבר אם מדינת "ישראל" פועלת נגד עם ישראל אז שמדינת "ישראל" תלך לעזאזל

 22. מתוך כלל התיאורים יש בעיה אחת שמאיימת על עתיד המדינה, זה גיוס חרדים ואי השתתפותם בשוק העבודה (הבעיה האמיתית בעיקר הנושא הכלכלי)
  כל שאר התיאורים הזוועתיים של הקואליציה נובעים מ"בעיות תקשורת" הקואליציה הקודמת לא הייתה צריכה להעביר חוק כדי להכניס את דרעי כי בית משפט מעולם לא היה פוסל אותו (זה נכון שלאחר הפסילה זה מכוער מאוד לקדם כזה חוק)
  מינויי מקורבים זה קואליציית הימין? לפיד מינה את גיסתו ליו"ר קק"ל לא כמו דרעי שדואג לאחיו ולחברו שייבחרו דרך גוף בוחר ממונה שהוא לא שולט עליו, אלא מינוי ישיר שלו.
  המינוי הזה עוד ירד בגלל ביקורת תקשורתית, שגם היא הייתה יחסית מינורית, אם זה היה בממשלת ימין זה היה הוכחה למות הדמוקרטיה.
  אבל גם שאר המינויים היו פשוט השתוללות של מינוי מקורבים, ואפילו היועצת המשפטית שדואגת כל הזמן לתקוע מקלות בגלגלים של ממשלת הימין, התמנתה על ידי הממשלה הקודמת בלי שום כישורים לתפקיד, כשהיחיד שעבר על החומרים ובדק את כשירותה הוא גרוניס שהיה גם היחיד שהתנגד למינוי שלה (כמו שהאריך קלמן ליבסקינד לפרט).
  בממשלה הקודמת לא היה שום הגבלה, והייעוץ המשפטי פשוט לא היה קיים, אפילו את הסכם הגז שהיועצת התנגדה לו החליטה הממשלה שלא לשמוע לה וזה עבר בדממה.
  כך לגבי "הקונצנזוס המקצועי" אין בעל מקצוע שאומר פגיעה בעילת הסבירות פוגעת בכלכלה, כאילו יש תקדימים למדינה עם שיטת ממשל דומה שפגעה בעילת הסבירות ופגעה בכלכלה, הטיעון היחיד של המומחים לכלכלה הוא שפגיעה בדמוקרטיה פוגעת בכלכלה, השאלה היא האם יש כאן באמת פגיעה בדמוקרטיה זו שאלה למומחי (פילוסופיה של) משפט בלבד.
  וגם כאן ההסכמה המוצגת היא הסכמה בתקשורת, כשיש פחד לאנשים להביע את עמדותיהם ופרופסורים מכובדים טוענים בפומבי טענות אחרות לגמרי ממה שטוענים בחדרי חדרים (מהיכרות אישית) בגלל צליבה תקשורתית שהם עוברים.

  ולגופו של עניין, אם באמת אכפת לאנשים האלו מהמדינה שיפסיקו כבר את החרם המטופש על נתניהו, וייכנסו לממשלה בלי חרדים ויעשו מה שטוב למדינה, זה נכון שבפעם הקודמת נתניהו הונה את גנץ (לא שהיה שה תמים, הם כל הזמן נלחמו בממשלה מבפנים כדי למצוא חן בעיניי החברים שלהם, והראשונים להפקר את ההסכם הקואליציוני עם חוק המטפלים, אבל עדיין ההפרה של נתניהו באמת לא נסלחת) אבל זה עדיין לא מונע ממנו להיות חבר בממשלה ולקבל תיקים בחירים שתהיה לו בהם השפעה מכרעת.

  1. אני מבקש להצטרף לכל אלה( ולתדהמתי הם אינם רבים) שמחזקים אותך על הדברים הנכוחים והנכונים בפוסט שכתבת, שההגיון, השכל הישר והגישה השפויה עוברים בו כחוט השני.
   הניתוח של המצב והמתבקש ממנו הוא כל כך בהיר וברור שקשה להבין את תוכן התגובות התוקפות את דבריך, והסבלנות שבה אתה משיב להם ממש ראויה להערכה.

   עם זאת אעיר בקצרה שאינני מסכים למשקל "הקל" שאתה מיחס לביטול עילת הסבירות.
   נוסח הצעת החוק הוא גורף ולמעשה כולל את כל הערכאות ולא רק את ביה"מש העליון בשבתו כבג"ץ והוא שולל לחלוטין את האפשרות לדון או לתת צו כנגד כל נבחרי הציבור ורשימה זו לא צומצמה בשלב זה.
   הטענה כי לבג"ץ כלים נוספים לעמוד בפרץ כמו מידתיות , פגיעה בזכויות ,איננה יכולה לעמוד שכן הם אינם יכולים להקיף נושאים רבים שכלולים בעילת הסבירות כמו תקינות ההליך שצריכה להישען על תשתית עובדתית ואמינות סבירה או בדיקת תום הלב וחובת הנאמנות לציבור של מקבל ההחלטות וכן בחינת שיקול הדעת של מקבלי ההחלטות ועוד.
   גם אם יש מקום לבחון את היקף העילה, זו צריכה להיות נידונה באופן רציני, מעמיק ורחב ולא עם אקדח על הרקה ,ולא בבוטות וברגל גסה.
   הדברים נכונים שבעתיים כאשר ביטול עילת הסבירות היא רק הפרוסה הראשונה בתכנית ה"סלמי" הכוללת.
   אני גם חושב שיש ויש סכנה אמיתית,ברורה ומיידית לדמוקרטיה אך איני רוצה להרחיב כאן מה גם שיש די והותר חומר מפורט המבהיר את הדברים הן במכון הישראלי לדמוקרטיה והן במאמרים רבים של פרופ. סוזי נבות ועוד ועוד.

   אך העיקר הוא יישר כח מכל הלב על הקול השפוי והאמיץ בימים קשים אלה.

   1. איני משפטן אבל אני די משוכנע שביהמ"ש ימצא את העילה הרלוונטית ברוב ככל המקרים הבעייתיים. גם בין בכירי המשפטנים הדעות חלוקות. רק אתמול מפגשתי עם משפטן מאד ידוע ממתנגדי הרפורמה, ואמר שלדעתו אין חשיבות בעילת הסבירות והיא אפילו מזיקה, אבל צריך להחליפה ברשימת עילות קונקרטיות, שאת חלקן הזכרת כאן.
    אני לא בטוח בזה, אבל אסון איני רואה כאן.

   2. ביחס לענייני המינויים הפוליטיים. מעבר לזה שכל התפקידים היום במדינה פוליטיים, הדבר הראשון שקריטי לבעל מקצוע הוא להיות אמין. לבצע את מה שהלקוח ( מי שהזמין אותו) ביקש. כל מה שמדברים על "מינויים מקצועיים" – אלה אנשים , כיום, שאם לא יסכימו עם מדיניות השר פשוט יסנדלו את ביצוע ההחלטות שלו ויעשו מה שהם רוצים ויגידו שהם לא "יסמנים". כלומר את המדיניות שהוא החליט עליה ביחס לנושא הנידון. בעל מקצוע אמור הלייעץ – להסביר מה האפשרויות העומדות בפני השר להשיג את מה שהוא רוצה ומה המחירים שלהן. ולבצע את ההחלטה. כיוון שכך אולי הם מקצועיים אבל לא אמינים. במצב כזה גם בנאדם שלא מבין כלום בנושא הנידון יותר מתאים מהם. לכן בכלל אין מקום לבג"ץ להתערב בשום מינוי שכזה. אמון זה הדבר הראשון במעלה.

 23. "אמנם אין לי חשש ממשי מיידי לזכויות האדם והאזרח בישראל, אבל לטווח הארוך המצב יכול להשתנות. בישראל כיום יש רק שתי רשויות: המבצעת והשופטת. הרשות המחוקקת לא באמת קיימת, וזה עצמו כבר מצב בעייתי מבחינת האיזון הדמוקרטי"
  מסכים עם הרוב אבל תיקון קל – הרשות המחוקקת היא זו ששולטת ברשות המבצעת.
  כבר ראינו את עידית סילמן הח"כית הזוטרה שולחת את ראש הממשלה נפתלי בנט הביתה.
  הכוח היה ונשאר בידי 61 חברי כנסת, בלי קשר לכמות השרים (עד כדי החוק הנורווגי). ברצותם יעצרו חקיקה וברצותם יפרקו ממשלה וילכו לבחירות או ימנו ממשלה אחרת. שם הכוח.

  נקודה שחסרה לי היא החשש האינהרנטי משלטון הרוב.
  ראוי להגיד בצורה ברורה שההרכב הדמוגרפי בישראל, בביטויו הפוליטי כרגע ואולי גם לעתיד, הוא יסוד החשש.
  זה לא 'גפני וגולדקנופף', אלא מאות אלפי ליטאיהם וחסידיהם האזרחים במדינת ישראל.

  1. אני בכלל לא מבין את הציבור החילוני. מישהוא מכריח אותם לתת אזרחות לציבור החרדי ? שישללו אותו .יחד עם זה של הציבור הערבי. ובא לציון גואל……הבעיה של השמאאל מהמצב הזה שבמקרה כזה הוא יימחק לגמרי . אבל כנראה הדת הסוציאליסטית יותר חשובה מיצרנות ונצול משאבים נבון…. למה בן גוריון כרת ברית עם המפד"ל ודחק את מפ"ם ? שום דבר לא השתנה מאז.

  2. זה עניין פורמלי אבל ריק מתוכן. סילמן אינה הכנסת אלא הממשלה (או הקואליציה). וראינו גם את הלחצים המטורפים שהופעלו עליה. זה לא היה אקט פרלמנטרי של הכנסת אלא פעולה שפירקה את הקןאליציה. בדומה לזה מנסים המוחים לשנות את המצב. זו לא פעולה פרלמנטרית.

 24. המצב במדינה לא ישתנה כל עוד מי שעומדים/או רוצים לעמוד בראשה מונעים ע"י אגו. אם המפלגות החילוניות היו מתאחדות ומשאירות את החרדים בחוץ אז יכלו לחייב אותם להכניס לימודי ליבה ן/או ללמוד מקצוע.

  המהפכה שביצע אהרן ברק ביחסים שבין בית המשפט והכנסת היא משחק ילדים לעומת ההשתלטות העוינת שלו על פורום מטכ"ל. ואין מקום שבו באו הדברים לידי ביטוי מובהק יותר מאשר המצור על כנסיית המולד בזמן מבצע חומת מגן, אי אז לפני 21 שנים. וכתוצאה מכך קצין צריך להיות גם עו"ד או להזדקק לשרותו כדי להיות בטוח שהוא פועל בצורה שמתאימה ל"סבירות" של שופטים שלא שרתו שרות קרבי. הגנה על מסתננים, הורדת מחסומים שגרמה לשפיכת דם יהודי זה בסדר בעיניך? זה שנתנו לערבים 53 מיליארד ש"ח שזה יותר מכל מה שהחרדים קיבלו אי פעם זה בסדר בעיניך? וכי תחת שלטון השמאל הכל היה תקין?

  המדינה השקיעה כספים רבים בהכשרתם של הטייסים או של בוגרי 8200 וזו חוצפה לנצל את הכח הזה כדי לכפות על הרוב את דעת המיעוט שלהם. הם לא הקריבו יותר מרבבות משרתי חילות השדה שמסכנים את עצמם יותר מהם, וקולותיהם לא שווים פחות. הזכויות שלהם בשך שרותם הצבאי מזכות אותם בתגמולים נאים מיוקרה וכבוד במשרות נחשקות באזרחות ועד לפנסיה תקציבית אך אינן הופכות אותן לאזרחים נעלים יותר. זוהי אמת פשוטה וברורה שמעמידה באור לא מחמיא את שתיקת הכבשים של בכירי הצבא לשעבר כמו אלעזר שטרן שבהיותו ראש אכ"א דאג לרדוף אישית ולהעניש בחומרה כל חייל דתי שסירב לפקודת ההתנתקות.
  כאשר משה פייגלין קרא למרי אזרחי בעת מאבקו נגד הסכמי אוסלו הוא הועמד לדין, ריצה עונש מאסר בעבודות שירות והורחק מהמערכת הפוליטית ל 7 שנים.זו גם צריכה להיות מנת חלקם של אלו הקוראים למרד תוך הפרת החוק.

  יש הרבה גופים במשק שיש להם כח רב בידיים. עובדי חברת חשמל, עובדי הנמלים, הרופאים, חברות גדולות כמו תנובה. תאר לך שכל פעם שאיזו החלטה לא תמצא חן בעיניהם הם פשוט יחליטו ש"שוברים את הכלים ולא משחקים". אם זו לא אנרכיה אז באמת שאינני יודע מה היא אנרכיה. (הרי אם ילכו עד הסוף מה תעשה? אין לך עובדים אחרים במקומם!!)

  אם הקורונה חשפה טיפשים אסימפטומטים הרי שתוצאות הבחירות חשפו את כל האנרכיסטים. אלו שמוכנים להעמיד את כולם בסכנה. (אומנם גם את עצמם, אלא שלהם יש כסף כדי לצאת מפה…) ויפה אמר אותו מכונאי שאם הטייס לא מוכן לטוס הוא לא יכין לו את המטוס…

  אתה באמת חושב שכל מי שנמצא בקואליציה יסכים באופן אוטומטי להצעות הזויות? נו באמת..

 25. ועוד משהו קטן ששכחתי. אסור ע"פ ההלכה לסלול כביש בשבת כדי שסלילתו תסתיים מהר יותר וכך נוכל בעתיד להציל יותר חיים. עוד לא קרה כלום מכל מה שצופים לנו (חוץ מזה שעומדים לבטל את עילת הסבירות שאפילו לפיד הסכים בזמנו שהיא לא נכונה), אז מה ההצדקה לכל הטרלול?
  וחוץ מזה, כאדם דתי, איך אתה יכול להסכים חסימת כבישים שגורמים לפיקוח נפש (אמבולנסים שלא מגיעים בזמן), גרימת נזק ממוני ועוד, וכי המדינה היא מעל התורה? ומה עם השבועה שנשבעו כל אותם מבוגרים ליד הכותל עם ספר התנ"ך? (לפחות בזמני זה היה כך).מה עם כל הריקבון שהיה כאן עד שהליכוד עלה לשלטון?

  1. יש לך את זה ביותר דמגוגי? תן לביבי שיכתוב כאן ישירות את כל שקריו. הוא עושה זאת לא רע בעצמו.
   ומעבר לזה, אם אתה מגיב לטקסט כלשהו, מן הראוי לקרוא אותו קודם.

 26. שלום הרב מיכאל,
  אתה מתעלם מהנקודה המרזכית. הנקודה המרכזית היא לא הפעולות של האנשים הפרטיים, אלא השיתוף פעולה של מנגנוני השלטון והמנגנונים הממלכתיים עם המחאה. האכיפה הסלקטיבית בחסימת כבישים בכתבי אישום, בכתבי אישום על המרדה (מול פייגלין למשל), בתופעה שהרמטכ"ל ופקידי הצבא לא רק שלא נלחמים נגד הסרבנות אלא אף משתפים פעולה במקרה הרע ובמקרה הטוב מוציאים קול ענות חלושה. בהתגייסות האוניברסטאות וההסתדרות, ההסתדרותך הרפואית לשביתות וכו'. ובנוסף, המערכת משקרת ביודעים בקשר למצב הכלכלה בהונגקיה ובפולין כדי ליצור מצג שווא. כל מוסדות המדינה (חוץ מהממשלה והכנסת) התגייסו לטובת המחאה. זה החרבת הדמוקרטיה ברמה הגבוהה ביותר שיש.

    1. ובככלל אומר, אכן אני מסכים שהפוליטיקה החרדית היא משוחתת (ואם הם יעשו קואליציה עם השמאל הרי אתה יודע שהדברים ייראו אותו הדבר), ויש עם זה בעיה רצינית. אולם כנגד זה יש שחיתות עומק במערכות הציבוריות הנשלטות, מה לעשות, בידי קבוצה מאד מוגדרת (גם אן יש חריגים פה ושם), ולא רק במערכות הציבוריות אלא אף בריכוזיות של המשק. ראשי המחאה כיום הם המושחתים שכיסם רב להם בענייני ממון הנוגעים למכרזים שונים התפורים למידותיהם, לריכוזיות במשק הגורמת ליוקר המחיה ולעוד ששל ענייני ממון. מי שתומך בהם, איננו נלחם בשחיתות, אלא תומך בשחיתות אחת על פני השניה.

   1. איך אפשר להגיד שהיא לא נכונה ?באיזו עולם ,סילחה, אתה חי ? לפחות תהיה הגון להודות בזה.

 27. אתה מאריך כאן בטור לכתוב שהממשלה מתנהלת בצורה זוועתית לדעתך, כך שמוצדק להפר את הכללים ולאלץ אותם להתנהג כפי שלדעתך [ולדעת המפגינים] ראוי להתנהג.
  הבעיה היא שההתנהלות הזו שאתה מדבר עליה, משקפת את רצון הבוחרים שלהן פחות או יותר, אז אם העם רוצה התנהלות כזו, באיזו זכות יכול המיעוט לכוף את דעתו וערכיו על הרוב?
  גם אמצעי המחאה הלגיטימיים שיהיו למיעוט הם רק כלי לבטאות את עומק הקושי שלהם לקבל את הכרעת הרוב, אבל אם יצוייר שיהיה בידם כוח לכוף את רצונם על הרוב, ברור שאין להם זכות ווטו להשתמש בה כרצונם. הם יכולים למחות, ולהביע את רצונם במגוון דרכים, אבל לאיים על ביטחון כולנו ובידיעה שזה ייאלץ את הרוב לקבל את דעתם זו ממשלת מיעוט על הרוב, ואיני רואה איך אתה רואה לזה הצדקה.
  נראה לכם שהממשלה מושחתת? שהיא מקדמת ערכים בעייתיים? אכן בעיה, אז או שתקבלו את זה, או שתמחו על זה בגבול הטעם הטוב, או שתערקו למקום בו החברה מתאימה לערכיכם, מהיכן הזכות לכוף את הרוב לקבל את דעתכם וערכיכם?

  1. עניתי על כך ואכתוב שוב בקצרה: לא נכון שזה משקף את רצון הבוחרים. הסקרים מראים אחרת (טוב, הם משקרים כי הם שמאלנים). וגם אם כן – אז מה? אם רצון הבוחרים הוא להתאבד ולאבד גם אותי אני לא אתנגד? אם רצון הבוחרים הוא שיהיה כאן שלטון נאצי אז לא אתנגד? ולא, אני לא משווה. אלו רק דוגמאות כדי להראות שרצון הרוב אינו שיקול מכריע תמיד (יש לו גבולות). אבל הסברתי זאת גם בטור הזה עצמו.

 28. שלום הרב מיכי

  רציתי לשאול האם יש לך תוכנית/חזון לעתיד – נניח ואכן המחאה תצליח והממשלה תיפול – מה השלב הבא?
  כרגע 2 האופציות הריאליות שאני רואה הן ממשלת מעבר נצחית כמו שהיתה לנו במשך כמה שנים או ממשלת שמאל-ליברמן עם הערבים (נניח), לפחות מבחינתי הממשלה הנוכחית טובה בהרבה מ-2 האופציות הנ"ל.

  1. למה רלוונטית התכנית שלי? אני הציבור? וכי הממשלה הבאה היא בידיי? ממשלת שמאל ליברמן עם הערבים זו רק הדמגוגיה שלך (אם כי גם היא יותר טובה מהנוכחית). אבל ממשלת שינוי כמו שהייתה היא חלום אופטימי מבחינתי. הלוואי.

   1. אינך הציבור אבל אתה קורא למחאה חריפה ואקטיבית נגד הממשלה, הסברת למה לדעתך היא מוצדקת, אבל גם אחרי ההצדקות צריך לשקול מה תהיינה התוצאות.אם עבורך ממשלת שמאל ליברמן והערבים טובה יותר אז דעתך מובנת.

    לדעתי רוב תומכי הממשלה הנוכחית מכירים בחסרונותיה אלא שהם רואים בה הרע במיעוטו ביחס לאלטרנטיבות שמניתי.

    אגב – ממשלת השינוי שאתה מייחל לה היתה ממשלה של שמאל-בנט-ליברמן והערבים, אז מדוע זאת דמגוגיה להעלות אופציה כזאת?

    1. עשחוזרים על שקר דמגוגי פעמיים הוא לא מפסיק להיות כזה. זו הייתה ממשלה עם מרכיבי ימין מובהק (יותר מהליכוד), כמו סער ומפלגתו ונפתלי בנט ומפלגתו, מרכז (שלפחות כיום יש בו מרכיבי ימין, כמו מתן כהנא, שמשמר את נפתלי בנט, שאולי עוד יחזור עם שקד השמאלנית) וגם שמאל (עבודה ומרצ). אבל אתה, כמו מורך ורבך גדול הדמגוגים והשקרנים ביבי, חושב שחזרה על שקר מקבעת אותו. גם גבלס חשב כך, כך שאתם בחברה טובה.
     ולא שלהיות שמאל זו האשמה כבדה. אני מעדיף בהרבה ממשלת שמאל וערבים על פני הממשלה הנוכחית. אבל בלי קשר לזה חשוב להעמיד שקרים על דיוקם.

 29. שאלה צדדית. נניח שראש הוועדה הקרואה בטבריה היה באמת ראש עיר מצויין ברמה יוצאת דופן (שיהיה גם בעל ניסיון בניהול עיר), ונניח שאח של הרב הראשי או של ראש המפלגה היה רב ראשי מצויין ברמה יוצאת דופן – במצב כזה היית מוטרד מתיקונים טכניים בחוקים (שנוגעים ללוחות זמנים) כדי לאפשר להם להתמנות?
  אני מטיל ספק בכך שההתנגדות נובעת מתפיסה רציונלית ולא מחוסר אמון (מוצדק לדעתי) במניעים של הממנים.

  1. לא צריך יום לימודים ארוך בשביל להבין זאת. ברור שהבעיה היא במניעים ובנוהל נפוטיסטי ולא תקין בעליל. את האישים המדוברים איני מכיר, וייתכן שהם בעלי כישורים מצוינים.

 30. אנסה לסכם מזוית מסוימת:
  1. יש בעיה בממשלה הנוכחית שהיא מביאה תוצאות גרועות וששריה מושחתים.
  2. לכן יש למחות כנגדה ולזרוע הרס ופילוג באומה. אף שאין נראה שתעזור מחאה (ממילא הממשלה עושה מה שבא לה)
  3. אפשר לשקר (להפגין נגד עילת הסבירות) בשביל להפיל את הממשלה או להוריד את הלגיטימיות שלה.

  שאלות:
  0. טעיתי במשהו?
  1. א. התוצאות הגרועות לא היו קורות אם לא הייתה מחאה, לא כך?
  ב. מנקודת מבטי רוב ככל בעלי כוח מושחתים. בג"ץ. בתי המשפט. פרקליטות. ההטייה הברורה להפיל ראש ממשלה מכהן בגלל שהוא איש ימין, ההתעלמות מתיקי לפיד – גנץ – ליברמן, אירועי "זה לא אותו דבר", הממשלה הקודמת שבאופן מוצהר הציקה לחרדים, יש איך לשכנע אותי שהממשלה הנוכחית יותר מושחתת? ואם אין איך לשכנע אולי זה הפוקוס שהתקשורת עושה על כל חוקי "איש ימיני"?
  2. אם אין תועלת מה הצידוק לנזקים הרבים?
  3. טענות אמת מקרבות את הדעות, מחאה מכריחה להתייחס לטענות אמת, לעומת זאת שקר, רק מרגיז ומעצים את המרמור של הצד שכנגד ומביא לשסע וחוסר הבנה עמוק יותר.

  סליחה על האריכות. ותודה רבה.

 31. שבוע טוב הרב,
  כתבת "הבעיה אינה הרפורמה אלא הממשלה. הרפורמה היא רק עניין צדדי שמעצים את הבעיה."
  לא כל כך ברור לי נגד מה אתה מוחה. אם אתה מוחה נגד התנהלות והרכב הממשלה באופן כללי, אני לא מבין למה התעוררת עכשיו ולא מרגע הקמת הממשלה. בטור עצמו ניסית להתייחס לשאלה הזו והתשובה שנתת הייתה שמה שהשתנה עכשיו הוא שעכשיו הם מנסים להעביר את פרוסת הסלמי הראשונה של הרפורמה. אבל הרי זה לא הדבר שנגדו אתה מוחה כפי שאמרת בתחילת הטור. אז מה זה משנה שעכשיו מתחילים להעביר את הרפורמה לעניין המחאה שלך? ואם היו מוותרים על הרפורמה אז לא היית מוחה נגד הממשלה? הרי היא רק עניין צדדי לשיטתך.

  אגב, אתה הולך להפגנות במוצ"ש?

  1. הרפורמה בתכנית המקורית הייתה בהחלט בעייתית. כיום היא קוצצה (אם כי קשה לדעת מה יבוא בהמשך). עילת הסבירות כשלעצמה אינה בעיה כה קשה, אם כי לדעתי ההצעה העכשווית בהחלט בעייתית. אבל אם זו רק פרוסת הסלאמי הראשונה אז מה שנדון כעת אינו הסבירות אלא הרפורמה כולה. וגם הרפורמה עצמה היא בעייתית בעיקר על רקע הממשלה והקואליציה שמעבירה אותה ומשתמשת בה.
   מעבר לזה, הממשלה והקואליציה הללו הן צרה צרורה וימיטו עלינו אסונות (כבר ממיטות). הייתי נלחם נגדם מהתחלה אבל מה אני יכול לעשות מעבר ללכתוב את דעתי (וכתבתי אותה באר היטב)? כעת יש מחאה ואני יכול להצטרף. וכמובן שחצי השנה שחלפה הדגימה זאת בצורה חזקה הרבה יותר ממה שיכולתי להעלות בדעתי לפני או מיד אחרי הבחירות. לכן בהחלט יש מקום למחות נגד הממשלה כעת יותר ממה שהיה אחרי הבחירות.
   אני משתדל להשתתף בהפגנות כפי יכולתי.

   1. כלומר, אם אני מבין אותך נכון, גם אם הממשלה תוותר לגמרי על הרפורמה, אתה עדיין תהיה בעד המשכת המחאה עד להפלת הממשלה? ואם כן, האם גם אז תתמוך בסרבנות כדי להפיל את הממשלה?

     1. גם במקרה שאי ההתנדבות תביא לפגיעה בביטחון? למשל אם יהיה מבצע צבאי בעזה והמדינה תצטרך את אוכלוסיית המתנדבים לצורך מבצע אפקטיבי, גם אז תתמוך באי התנדבות?

       1. ואם ממשלה אחרת לחלוטין (נניח האופוזיציה) הייתה מקדמת את אותה רפורמה משפטית שהממשלה מנסה לקדם, האם היית בעד מחאה נגדה ואי התנדבות?

       2. כפי שכתבתי, זה היה פחות גרוע כמובן. הרפורמה במלואה היא גרועה מאד גם כשלעצמה, והייתי מוחה נגדה גם אז. עילת הסבירות כפי שמועת כיום – ודאי שלא. אבל ברקע הממשלה הנוכחית וכוונות הסלאמי שלה זה גרוע הרבה יותר.

       3. בהמשך לשאלה הזו, האם לדעתך עדיין נכון להתמיד באי ההתנדבות גם במצב שבו אנחנו נמצאים היום?

       4. זה לא מבצע בעזה, ולכן לא על כך דיברתי. אבל אני עדיין אוכל להבין את מי שלא יסכים לשרת תחת הממשלה הזאת כי אינו סומך עליה. בפרט אם הוא מתנדב ולא סרבן. כשלעצמי אני חושב שכיום לא ראוי לסרב, למרות שגם כיום אין לי טיפת אמון בהחלטות של הממשלה.

 32. מגי אוצרי צייצה דוגמה מעולה כאן https://threadreaderapp.com/thread/1681996098494136321.html

  בקיצור, כשאיראן מעשירה אורניום, אנחנו לא דנים בטכניקות של העשרת אורניום, הנדסת גרעין וכו'. המומחים לאיראן לא נזרקים מהאולפן אם הם לא יודעים איזה אחוז אורניום מועשר מספיק לפצצה. מה שמעניין אותנו זה "למה". למה הם מעשירים, האם לצרכים צבאיים, על מי הם יטילו את הפצצה ואיך זה ישנה את מאזן הכוחות במזרח התיכון,

  אותו דבר עילת האי-סבירות. לא משנה הטכניקה המשפטית ומה אומר אהרון ברק, משנה מה רוצה הממשלה לעשות עם הכוח הנוסף הזה, ואת זה הם אומרים השכם והערב.

 33. זכור לי שבעבר התבטאת נגד טיעוני מדרון חלקלק מהטעם שהם כרוכים בהקרבת הווה וודאי בשביל עתיד מסופק. האם זה לא מה שאתה מציע פה? לנקוט בפעולות מחאה שיכולות לקרוע את הצבא והעם מבפנים ולגרום נזק גדול, בשביל מניעת הפגיעה העתידית הלא וודאית, שהרי גם אם עילת הסבירות תעבור, ייתכן שלא יעברו פרוסות סלמי נוספות כמו שאמרת, וגם אם יעברו, ייתכן שלא ייעשה בהן שימוש לרעה, וגם אם ייעשה שימוש לרעה, ייתכן שתוצאותיו לא יהיו כאלה נוראות כמו שאתה מתאר, אלא לכל היותר מינוי בעייתי פה ושם. בנוסף, ייתכן שעד שכל הנזקים העתידיים האפשריים שאתה מתאר יקרו הממשלה תתחלף.

  1. ראשית, התבטאת נגד שימוש יתר בטיעוני מדרון חלקלק. אבל ברור שיש להם מקום במצבים מסוימים. כל גזירות וסייגים של חז"ל הם טיעוני מדרון חלקלק. השאלה עד כמה הסכנה צפויה ועד כמה היא חמורה.
   אבל כל זה לא נוגע אלינו, שכן לא מדובר כאן בטיעוני מדרון חלקלק. כאשר אדם או גוף עושה צעד ראשון מתוך תכנית שלימה, החשש שזה יימשך אינו נכנס לגדר טיעוני מדרון חלקלק. אם המצרים יכבשו קילומטר מישראל ויעצרו, האם לא תצא להילחם? אם החמאס מצטייד בנשק לא תנסה למנוע זאת (מחשש שתהיה מלחמה עתידית)? טיעוני מדרון חלקלק שעליהם דיברתי הם טיעונים שחוששים ממשהו שלא אמור לקרות שיקרה. שם יש לזה מקום אבל בזהירות רבה, וברירת המחדל היא לא לחשוש ולא למשכן את ההווה על חשבון העתיד.
   ובשולי הדברים, הנזק שעושה המחאה כעת אינו גדול. הנזק הזה נגרם עם או בלי המחאה, מעצם צעדי הממשלה. היא קורעת את העם ומרסקת את הצבא ועליה האחריות הגמורה. לא ייתכן שציבור יקפיד על שמירת המרקם החברתי והצבאי ובכך ייתן לכנופיית המשתוללים לעשות מה שהם רוצים בתואנה שיש סכנה לקרע. כתבתי לא פעם שהמחאות בסולם העוצמות השונות הן הדרך להביע מחאה נגד צעדי השלטון. כך ציבור משוחח ומבהיר עד כמה הדברים בנפשו. מחאות שקטות והפגנות בכיכר לא עושות את העבודה. זה סתם קתרזיס. הסברתי זאת בטור על חופש המחאה והביטוי (שאינו חלק מזכויות אישיות אלא חלק מהדמוקרטיה). השלטון צריך להתחשב בכך שהצעד שהוא עושה, גם אם הוא לגיטימי, נוגע בציפור הנפש של ציבור גדול, ואם לא מדובר בדברים קריטיים יש להימנע מלעשותם. מי שטוען שביטול עילת הסבירות הוא קריטי לעת הזאת, גם אם לדעתו זה נחוץ וראוי. פשוט משקר.

   1. קריטי להעביר את החקיקה הזאת כי אחרת זה רשמית כניעה להפיכה צבאית ומעבר משטר צבאי. בלי הרפורמה זו תהיה פשוט ממשלת בובות והודאה שציבור בוחרי הימין ( שהם הרוב הגדול של העם היהודי פה) הם פשוט עבדים לשמאל. זה נראה לי בוודאי בציפור נפשו של ציבור עוד יותר גדול ובציפור הרבה יותר חיונית וקריטית. לכן הביטול הוא קריטי מאוד

    1. תעביר כפרה תעביר, ותמשיך לחלום על עולם שבו הציבור היצרני והליברלי יחיה תחת המגף של פנאטים מאפשרי שחיתות נקמנות וטפילות על חשבון אחרים.

 34. שלום רב,
  אני חילוני ולמיטב זיכרוני זו הפעם הראשונה בה אני קורא מאמר של רב.
  ברצוני לחזק את ידיך. כאשר קראתי את המאמר הבנתי טוב יותר מהם המניעים שלי למחאה ולהתנגדות לרפורמה.
  ניסחת באופן ברור ורהוט את מה שלא ידעתי לבטא היטב בעצמי ועל כך תודתי מעומק הלב.
  אכן הבעיה היא לא הרפורמה כשלעצמה, אלא השילוב המסוכן שלה עם הרכב הממשלה הנוכחית.
  נקודה למחשבה: אם אכן השילוב מסוכן, והיות ולא נוכל לדעת מי יישב בממשלה בעתיד, עלינו לדאוג תמיד למצב שבו לא יהיה ניצול לרעה של החוקים, לא על ידי הממשלה ולא על ידי בית המשפט
  תודה מקרב לב,

  1. תודה. אני חולק עליך לגבי מדיניות של worst case. זה לכאורה ללכת על בטוח אבל בדרך כלל זו מדיניות רעה מאד. לפיה כדאי לא לנסוע במכוניות כי יש תאונות, ולא לקחת שום סיכון. צריך להשקיע את כל הכסף בביטחון ורפואה ולא להקצות מאומה לאמנות ותרבות וספורט. חיים נורמליים דורשים חוקים נורמליים ולא חוקים דרקוניים, לשום כיוון. בחוקים כאלה יש סיכונים, אבל סגירת כל הפינות היא מדיניות רעה מאד בשוטף. אלא שחיים נורמליים דורשים אינטגריטי של השחקנים (מה שלא קיים היום), ואז ניתן להסתפק בחוקים שלא סוגרים את כל הפינות (כמובן שאין בנמצא מערכת חוקים שסוגרת הכל). אבל לחשוש שבעתיד יזדמנו שחקנים גרועים כאלה יביא אותנו לשיתוק מוחלט. אל תשכח שגם בית המשפט יכול להישחת, ולכן גם מתן כוח לביהמ"ש לא באמת סוגר את כל החששות העתידיים. החיים מסובכים.
   אם תרצה לראות זאת ביתר פירוט, כדאי לך אולי לקרוא את טור 548 שלי. קצת ארוך אבל דומני שאני מסביר זאת היטב שם:

  1. שלום רב.
   תודה על העדכון.
   אין צורך לומר שאיני מסכים כמעט לאף מילה שם. אבל כאן רק אעיר על המסגור של הדברים, שהוא מוזר מאד בעיניי. אתה מעלה את הטענות הרגילות (לא מצאתי בהן שום חידוש מעבר למה שכולם טוענים), דמוקרטיה, שלטון הרוב, בקרה על ידי העם (בבחירות) ומסך הבערות, כאשר בטוריי הסברתי בפירוט רב (לא רק בטור האחרון, אבל גם בו) מדוע לדעתי הן אינן רלוונטיות למצב שלנו. אתה יכול כמובן לחלוק, אבל זה נראה לי מוזר שאתה פשוט חוזר על הטענות שביקרתי בלי להוסיף עליהן ולו פרט או בדל טענה משלך נגד טיעוניי, ואז מציג את דבריך כביקורת על דבריי. אם אתה רוצה לבקר את דבריי עליך להביא את טענותיי ואז להסביר מה לא נכון בהן, ואת זה לא עשית. הדבר דומה בעיניי למי שבא ליישב רמב"ם מוקשה מקושיית הראב"ד, ומה שהוא עושה זה פשוט לחזור על דברי הרמב"ם עצמו. ולמהדרין הוא גם מוסיף בסוף, ודברי הראב"ד צ"ע.
   וצל"ע. 😊
   כל טוב,

השאר תגובה

קרא גם את הטור הזה
Close
Back to top button