גמר חתימה טובה

בשבת 'שובה' האחרונה דיברתי בבית הכנסת על הסיזיפיות בעשיית תשובה. הרמב"ם כותב "עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם" (אמנם זו הגדרת תשובה 'גמורה', ולא כל תשובה), אבל בד"כ אנשים חוזרים אחרי יום או יומיים לאותו מצב. אז מה טעם בכל זה? זה מזכיר את הסיפור של סיזיפוס במיתולוגיה שהיה צריך לגלגל אבן במעלה ההר וכשסיים לחזור למטה ולגלגל אותה שוב (ראו על כך גם במאמרנו על השורש השלישי, בספר ישלח שרשיו. ראו גם כאן).

הסברתי שהסיזיפיות מתסכלת אם חושבים שגלגול האבן במעלה ההר (כמו אצל סיזיפוס) מטרתה להביא את האבן למעלה. אבל אם מבינים שהמטרה היא פעולת הגלגול עצמה, אז אין שום בעיה בכך שהיא מתדרדרת בחזרה למטה ועלינו לחזור על כל העניין שוב. להיפך, זה מאפשר לנו לצבור עוד ועוד ערכים והתקדמות.

הוא הדין גם בתשובה. מטרתה היא התהליך של עשיית התשובה ולא ההגעה למצב הרוחני השלם יותר (תוצאת התשובה). לכן גם אם נופלים וחוזרים זו גופא המטרה. בעל תשובה עדיף מצדיק גמור, שכן ערכה של תשובה הוא בתהליך ולא רק בתוצאה. בזה גם מתממשת מטרת הבריאה שלנו (והוא סוד 'העבודה צורך גבוה'), כפי שהארכתי בטור 170. כדאי לראות שם.

שנה טובה וגמר חתימה טובה. מקווה שתהיה שנה טובה יותר לכולנו.

36 תגובות

 1. הרב אני רואה שאתה ייחודי שאתה לא גומר בבקשת סליחה מהקוראים וכו' מדוע?

  האם מי שפגע בחבר או דיבר עליו לשון הרע וצחק עליו, פגיעות שמתבצעות פעמים רבות בין שני אנשים נורמלים אבל לא משהו ברמה חריגה.
  וכן הוא מדבר איתו ביומיום כרגיל ככה שנראה שזה איזוטרי האם יש עניין לבקש ממנו סליחה?

  1. בהחלט יש עניין. אז בהזדמנות זו אבקש סליחה ממי שפגעתי בו שלא בצדק. תודה וגמר חתימה טובה.

 2. תודה רבה ! מזל שיש להם לבית הכנסת דובר רציני. אצלנו הרב רק אמר שאם אנו מחפשים היטב היטב עמוק תוך תוכנו בפנים, שם נמצא את הקב״ה, וזה התשובה 🙄

 3. השיבנו אליך … ח ד ש ימינו כ ק ד ם !
  תתברך במה שאתה מברך את עצמך (לאור השאלה במה נברך?).
  שאלה לי אליך (אולי קצת באיחור), לאור דבריך על הפיזיקה ועל שמיעת האדם (עץ ניער), שמטרידה אותי מזמן. הגרש"ז אוירבוך ואחרים פוסקים שאין לצאת ידי חובת שמיעה באמצעות מיקרופון וכיו"ב, מפני שאין שומעים קול אדם. והשאלה היא האם הקול הרגיל שאנו שומעים, מאדם או משופר או מחצוצרה או מרדיוט, הוא אכן קולו של האדם או השופר. הלא גם באופן רגיל הקול עובר תהליך מיכאני עד שבקלט במוח האדם, ומאי שנא? משום כך לכאורה גם לא מובן מהו קול הברה שבגמרא. אמנם אפשר שהכוונה למעט קול שהוא רק הד, ע"ד כלי שני שאינו מבשל [כלשון ההיתר [הבדחנית?] של הרב עוזיאל לגבי קול אשה ברדיו]. בכל זאת למה קול הברה יהיה שונה מהקול עצמו שעובר גם הוא עיבוד מכאני.
  כמו כן אני מתלבט בדין בטריות שבמכשירי שמיעה וכדו', שהיועצים מייעצים שכאשר חולצים אותם בשבת מהאוזן לא לפתוח את הבטריה ולא להרחיקם אחד מהשני. או השאלה אם נגמרה הבטרייה בשבת אם מותר להניח במקומה בטרייה אחרת. סוף סוף לכל הדעות אין כאן אש, נשאר רק החשש אליבא דהחזו"א של מתקין כלי, וכלשון הגדרתו הנפלאה על פעולת החשמל שזה משהו שמעורר ממוות לחיים …! היינו כל שמחיה מתים בפיזיקה הוא בורא כלי. ואולי אינו 'בורא' אלא כדיוק לשונו רק 'מעורר' ממוות לחיים.
  מה דעתך בכל אלו.
  ושוב תתברך בכל הברכות שאתה חפץ בהן
  שז"ה

  1. שלום רב.
   כבר רבים טענו שההלכה לא מתבססת על ניתוח פיזיקלי מיקרוסקופי אלא על תפיסה 'בעלבתית' של המציאות. בתפיסה הבעלבתית כשאתה שומע קול של אדם זהו קולו שלו. אבל במיקרופון זה קול מעובד. לשון אחר: כאשר העיבוד היחיד הוא מה שנעשה במערכת ההכרה שלך זה נחשב שמיעת קולו של האחר. כשיש עוד עיבוד חיצוני בנוסף לעיבוד שאצלך – זה לא. שמיעת קולו של האחר היא כאשר גל הלחץ באוויר שפוגע באוזן שלי הוא הגל שנוצר מפיו (או שופרו) של האחר. מה קורה בין עור התוף להכרה הקולית (אודיו) זה לא מעניין את ההלכה. לגבי מכשירי שמיעה, אני נוטה לדעה שהם נחשבים כאוזן ממש וטפלים לגוף, הן לעניין לצאת בהם בשבת והן לעניין הקול שהם משמיעים. זה לא נחשב עיבוד חיצוני אלא זהו עור התוף של האדם שמשתמש בהם.

   לגבי עירור ממיתה לחיים, כתבתי על כך טור. דעתי הקלושה היא כדעת החזו"א לגמרי, כיהודה ועוד לקרא. ראה דבריי בטור 397:
   https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=f18e4f052adde49eb&q=https://mikyab.10web.site/posts/72275&sa=U&ved=2ahUKEwiv2Kfok8OBAxXkQ0EAHdUJDx8QFnoECAAQAg&usg=AOvVaw0YJjAMhZl96e0f27fu3NfS
   גמר חתימה טובה גם למר.

   1. אם נאמר שההלכה מתבססת על ניתוח פיזיקלי, יתכן שחשמל בשבת יהיה אסור משום בורר (אלקטורנים שליליים מחיוביים).

    1. הוא לא בורר מאומה, כי אין מצב שאחרי ה'ברירה' יש שתי קבוצות עצמים שעומדים לחוד לשימושך. הם גם לא מופרדים בחומר עצמו. הם מעורבבים לגמרי אלא שנעים לכיוונים מנוגדים. בעצם אין בכלל חלקיקים חופשיים חיוביים אלא רק שליליים. כנגדם יש 'חורים', אבל זו פיקציה. כך שתנוח דעתך.

 4. כמה אנשים אתה מכיר שמסוגלים כול החיים לגלגל אבן כדי שתיפול בחזרה זה צער שאין שני לו פשוט סבל עד 120 שנה. תודה רבה על הטורים, ספרים, ובכלל כול העבודה הקשה של הרב למען הציבור שיפוצו מעיינותיך חוצה וגמר חתימה טובה

   1. אלבר קאמי הגיע למסקנה הזאת גם ב"מיתוס של סיזיפוס", מצאת עוד אחד דורון😉

 5. למי התכוון הרמב"ם שכתב עד שיעיד עליו יודע תעלומות וכו' רק לאנשים יחידי סגולה?
  מה המינימום הנדרש בעשיית תשובה? מה כלול בחובת התשובה לשיטות שיש חובה בכך?

  1. כתבתי בעבר שהתיאור של הרמב"ם מתייחס לתהליך תשובה היפותטי, והוא מה שהרמב"ם מכנה 'תשובה גמורה'. זוהי התשובה הגדולה במינוח שלי, להבדיל מהתשובה הטכנית. הלכות תשובה לא עוסקות בתשובה הגדולה אלא בתשובה הטכנית.
   ראה מאמרי כאן:
   https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA

 6. האם קבלה לעתיד היא הכרחית לעשיית התשובה לאדם הפשוט שיודע שאין קבלתו אמיתית וזה עניין של זמן עד שיחזור למצבו הקודם?
  אולי קבלה קטנה שמסוגל להחזיק בה?

  1. קבלה לעתיד מתארת את מצבו בהווה. זה מה שהוא רוצה כעת לגבי העתיד. האם זה יחזיק מעמד? כנראה שלא. לא ניתנה תורה למלאכי השרת.

   1. חשוב על קבלת מצוות של גר. הוא מקבל על עצמו את המצוות ונעשה יהודי. אבל כל הגרים עוברים מדי פעם על חלק מהמצוות (כמו כולנו), וחלקם לא מקיימים את כל המצוות באופן שוטף. ועדיין הסכמת כל הפוסקים שמצבם העתידי לא מעיד למפרע על כוונתם בעת הגיור ולכן הם יהודים לגמרי גם במצב כזה. הוא הדין בקבלה לעתיד.

    1. אני חושב שההסבר שלך למטלה הסיזיפית לא מניח את הדעת. הוא מרוקן מתוכן את עצם הרעיון של התקדמות ערכית או רוחנית לטובת "התנועה" עצמה. בכך אין די לדעתי. תחשוב על ההצעה שלך עצמה (כמעין "ערך מסדר שני"): האם משהו בה מסייע לנו או מקדם אותנו לאנשהו? לכל היותר היא נותנת סעד פסיכולוגי למי שמאמין בה להמשיך את המירוץ הסיזיפי שכביכול יש בו פתאום "טעם". בפועל גם ההצעה הזו תצטרך לעבור רביזיה שוב ושוב שהרי לפי הגיונה הפנימי גם היא עצמה לא תביא אותנו לחוף מבטחים. אין חוף כזה לשיטתך שכן הכל בחזקת "תנועה". שנה טובה לך ולמשפחתך.

     1. לא הבנתי למה מרוקן. ההיפך, זה מה שממלא את התשובהבתוכן. זה גם לא צריך להמשיך הלאה ללופ. ממש לא.
      אגב, טענתי היא שיש ערך גם לתנועה כשלעצמה, אבל הגעה לדרגה רוחנית גבוהה יותר ודאי גם היא בעלת ערך.
      שנה טובה גם לך ולמשפחתך.

 7. הלופ הכרחי משום שהמנגנון שאתה מציע כפוף גם הוא לאותה חוקיות שהוא מטיל על "אקט התשובה". גם הוא בהכרח חלק מאותו אקט (רק הפעם זהו אקט ממעלה שנייה).
  זה בסופו של דבר חזרה למגדל הצבים המפורסם ששם, גם לשיטתך (למיטב זכרוני), המהלך מתרוקן מתוכן.

  1. דורון,
   א. אני לא חושב שהרב מיכי התכוון שחייבים להידרדר אחורה, אלא שזה דבר נפוץ (לפחות בנושא התשובה).
   ב. אתה מתעלם מכך שהטענה היא לא שהערך היחיד הוא רק בהתקדמות עצמה. אלא שיש ערך גם בהתקדמות עצמה, ואז הקושיה שלך למיטב הבנתי נפתרת.
   ג. הקושיה שלך מלכתחילה לא מובנת כי ערך לא זוקק סיבה אחרת. במקרה הזה הערך עצמו הוא ההתקדמות בעבודת ה'. או במילים אחרות עבודת ה'.

   1. ישי…
    א. "להידרדר אחורה"…? כוונתך לרגרסיה שהצבעתי עליה? אם כן הסברתי כבר למה היא הכרחית. תתייחס לזאת.
    ב. קרא שוב את הפוסט של מיכי ותראה בעצמך. אבל אם הוא באמת לא התכוון למה שהבנתי והוא מוכן להודות שיש עיקרון הקודם לתהליך אז אני בהחלט איתו.
    ג. לא הבנתי מה זה קשור. לדעתי המהלך של מיכי מביס את עצמו. הדרך להצילו היא להניח שהתהליך הוא נגזרת ולא העיקר. אתה מקבל זאת?

    1. דורון איני מבין את ההתעקשות.
     הלופ הזה לא מתחיל, שכן גם אם ההשתלמות בעצמה היא מעלה, מדוע אתה מניח שגם הנגזרת שלה צריכה להיות מעלה? ייתכן שהמהירות (הנגזרת הראשונה) היא מעלה אבל התאוצה (הנגזרת השנייה) לא.
     וגם אם כן, הרי יש פונקציות שיש להן אינסוף נגזרות (למשל פונקציות אקספוננציאליות). אז מה הבעיה להמשיך את זה לאינסוף? זה נשמע כמו פרדוקס של זנון שלא מכיר את האינפי והמתמטיקה המודרנית.

 8. יש לי נטייה להתעקש על דברים שנראים לי נכונים. מכל האנשים בעולם – טוב אולי לא "מכל" אבל מהרבה – דווקא אתה היית אמור להבין זאת 😉.
  הדברים שאמרתי פשוטים וברורים ואני סקפטי לגבי התועלת בניסיון נוסף להסבירם. סורי.
  לגבי זנון… טוב אתה חוזר לדעתי לטעות שלך בוויכוח בינינו מלפני שנים. הפרדוקסים האלה הם פילוסופיים במהותם, לא מתמטיים (גם אם ניתן לנסחם באופן מתמטי ואז "לחשבם" ו"לפתור" אותם). גם זו טענה פשוטה מאד… ולדעתי גם היא שווה התעקשות…

  1. דורון,
   בעצם לא התייחסתי להודעה השניה שלך. רק לפרוקטול, זו לא הודעה ברורה. עדיף לכתוב בצורה פשוטה למה אתה מתכוון כדי שאנשים יבינו. עכשיו לתוכן של מה שכתבת.
   אתה בעצם רוצה לומר (תקן אותי אם אני טועה) שאם יש ערך בחזרה בעצם התהליך אזי יהיה גם ערך בהגעה לקראת התהליך, ואז יהיה גם ערך בהגה לקראת ההגעה, וכן הלאה וכן הלאה.
   א. אני לא מסכים עם ההפרדה שאתה עושה. בסוף הכל הוא חלק מהתהליך ולא נוסף כאן עוד תהליך חדש. כלומר, הכל כלול באותו ערך של התקדמות (קרי עבודה ה'). אם ניקח את זה לשפה מתמטית, זה לא נגזרת חדשה, אלא סך הכל חזרה קצת יותר אחורה בציר (לי אין התנגדות קטגורית לשימוש במתמטיקה, רק צריך לתרגם אותם חזרה למושגים שרגילים לחשוב בהם).
   ב לדעתי ככה הוא חושב.
   ג. דעתי היא שיש גם ערך סופי. אבל גם אם הערך הוא בתהליך עצמו זה עדיין עובד.

   1. תחשוב על זה ככה: נניח שהחלטת לאמץ את האידיאל החדש שמיכי מציע (התהליך קודם לתוצאה, הטיפוס קודם להר ולפסגתו). מה ההבדל בינו לבין האידיאל שאותו הוא מתיימר להחליף? מבחינה לוגית זו הודאה – לא מודעת… – שיש דבר מה הקודם לתהליך. האידיאל החדש הזה הרי איננו "תהליך" בפני עצמו אלא קודם לו. מיכי מכניס מהדלת האחורית את מה שהוא התיימר להיפטר ממנו.

    1. אשמח שתכתוב בצורה ברורה. מדוע אתה מסרב לומר שיכול להיות אידיאל בעבודת ה' כשלעצמה, גם אם לא מגיעים לשלב הסופי.

     1. קודם כל מדובר באידיאלים (או נורמות) בכלל ולא רק באידיאלים דתיים כמו עבודת ה'. הבעיה של סיזיפוס רובצת גם לפתחו של האתיאיסט וברמת האתגרים הצנועים והפעוטים של חיי היומיום "החילוניים".

      אבל בוא ניקח את הדוגמה הפרטית שהצעת הרגע.

      "עבודת ה'" מורכבת מ-3 יסודות:

      1) אלוהים
      2) האידיאל שהוא עצמו הציב לנו (לעבוד אותו, קרי "להגיע לפסגה")
      3) מימוש האידיאל (התנועה/תהליך אל הפסגה).

      עכשיו יש תלות לוגית ומטפיזית של היסוד האחרון (התהליך) ביסוד השני (ההגעה לסיומו של התהליך, כלומר לפסגה) ושל שני אלו יחדיו ביסוד הראשון (אלוהים).
      מקבל או לא?

      1. יסודות 2,3 ודאי תלויים ביסוד הראשון.
       אבל אני חושב שיש פה איזושהי בעיה עם ההגדות מלכתחילה. הרי במקרה והאידיאל שהוא עצמו הציב לנו הוא עצם העבודה שלו, אז גם המימוש של האידיאל הוא בתהליך. כלומר, אי אפשר להגדיר את העבודה עצמה כראש פסגה, כי זה כל אחד עושה ברגע אחד, לא נדרש כאן הגעה אל מטרה מסוימת. ולכן התנועה עצמה היא מימוש האידיאל.

       1. ניקח אנלוגיה לתחום קצת שונה.
        כשקשה למישהו לכוון בתפילה אז אומרים לו להתפלל על התפילה, עכשיו עולה הצורך לכוון בתפילה על התפילה וגם זה לא עובד לו. נניח שעוד פעם הוא ינסה להתפלל על התפילה על התפילה. במידה והוא לא מצליח לכוון בתפילה השלישית, האם זה יעזור אם יעשה עליה תפילה רביעית או שבתפילה הרביעית כבר עדיף לו לעשות את אותה הפעולה כמו בתפילה השלישית? הרי זה דורש ממנו אותו דבר, אז למה שיוסיף עוד שלב סתם. במילים אחרות, הנגזרת לא מוסיפה משהו בשלב כלשהו. ולכן זו לא רגרסיה אינסופית.

 9. שלום לרב,
  במוצאי יום כיפור אירחתי בביתי שבע ברכות, והשתמשתי ברעיון סוד העבודה צורך גבוה להשלמת הסימטריה במשל הקיקיון שמופיע בטור 170, שגם שמעתי באחת ההרצאות של הרב. קשרתי לנתינה ההדדית כבסיס לאהבה בין בני הזוג, כמו גם חילופי הרעיה והדוד בשיר השירים וכו'.. ויצא יפה.
  אבל כאן גם ארצה לבקש מחילה כי לא הזכרתי את שם הרב. לא זכרתי בוודאות אם הרעיון שלו. אח"כ קראתי שוב את הטור והבנתי שכנראה כן.
  אז סליחה, ותודה רבה על הרעיון היפה.
  חג שמח!

השאר תגובה

קרא גם את הטור הזה
Close
Back to top button