מכונות גילוח

שו"תקטגוריה: הלכהמכונות גילוח
NAV0863 שאל לפני 3 חודשים

שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב לדעתו בשימוש במכונות גילוח האם נחשב כתער או לא. ראיתי שבעבר שאלו את הרב, אך שם עיקר הנידון היה בשאלת צורת החיתוך אם נעשית כתער או כמספרים.
רציתי לשאול מטעם אחר, האם פשוט לרב שמספרים כעין תער מותרות גם כאשר התוצאה שוה לתער ממש, או שמא בכה"ג יש לאסור.
ראיתי שהחזו"א אוסר בכה"ג. ונראה לי שצריך לומר ביושר שדבריו מסתברים מאד, וכשם שבמשל "בגד הים" שהרב מדבר עליו הרבה, מסתבר שיש ללכת אחרי תוכן ולא אחרי צורה שרירותית, אז גם כאן י"ל שודאי חז"ל לא המציאו היתר על בסיס צורני באופן שרירותי, אלא באופן מהותי.
ועל אף שנדמה לי שאפשר להניח "משתנים חבויים" שיסבירו למה דוקא צורת החיתוך הספציפית הזו אסורה ע"פ איזה "משתנים חבויים" שעומדים בבסיס האיסור, מ"מ לכאו' הוי לכה"פ ספק דאו'. וגם לפי הטעמים שמופיעים בראשונים למצוה מדובר במצוה שטעמה בתוצאת האיסור. כלומר בנראות בפועל.
בנוסף בהזדמנות זו אאחל לרב "שנה טובה" לו ולב"ב. הלואי ונזכה ויפוצו מעיינותך ויקויים בנו "ומלאה הארץ וגו' ", וגם אביע את תודתי והכרת הטובה על חשיבות ואיכות הדברים שהרב מביא לפיתחנו.
(לישוב הסתירה הנראית מקופיא בין מעיין לים, אומר כי אצל הרב זה בבחינת מעיין שנביעתו מעצמו, אצלינו זה עדיין בבחינת ים  וכו' וכו' ואכמ"ל)
קישור לשאלה מהעבר:
https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%97 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 חודשים

בהחלט טענה מסתברת.
תודה על האיחולים.

השאר תגובה

Back to top button