סינון:הכלפתוחפתורנסגרלא נענה
פוליאמוריה
פתוחיהודה שאל לפני 3 שנים
1274 צפיות1 תשובות0 קולות
גזירת טומאת ידיים
פתוחא שאל לפני 10 חודשים  • 
197 צפיות1 תשובות0 קולות
שפה לא נקייה בצבא
פתוחאליהו שאל לפני 10 חודשים
228 צפיות1 תשובות0 קולות
הסתה להריגת דיקטטור
פתוחפתחתקוואי שאל לפני 10 חודשים  • 
306 צפיות1 תשובות0 קולות
ביטול משפט נתניהו
פתוחב שאל לפני 10 חודשים  • 
232 צפיות1 תשובות0 קולות
מהרש״א נגד מהרש״ל
פתוחברוך דוד שאל לפני 10 חודשים  • 
222 צפיות1 תשובות0 קולות
עובדות אתיות ורגש
פתוח יעקב שאל לפני 10 חודשים  • 
211 צפיות1 תשובות0 קולות
מרכיבי זהות
פתוחנועם שאל לפני 10 חודשים  • 
191 צפיות1 תשובות0 קולות
'כרת כריתות לא משמע להו'
פתוחא' שאל לפני 11 חודשים  • 
186 צפיות1 תשובות0 קולות
ערך בלימוד תנ"ך הלכתי
פתוחtoo שאל לפני שנה 1  • 
286 צפיות1 תשובות0 קולות
אסא כשר?
פתוחאדישון שאל לפני שנה 1  • 
429 צפיות1 תשובות0 קולות
תיקון טעון באלוהים משחק בקוביות
פתוחאריאל שאל לפני שנה 1  • 
257 צפיות1 תשובות0 קולות
תופעת ליאור סושרד
פתוחניר שאל לפני שנה 1  • 
885 צפיות1 תשובות0 קולות
אין שמחה אלא בחופה
פתוחנועם שאל לפני שנה 1  • 
188 צפיות1 תשובות0 קולות
Back to top button