נפלאות המגמתיות – בין אווילות לשנאה (טור 458)

בס"ד

אחרי שקיבלתי הבוקר את טורו המופלא של הרב זייני, לא יכולתי להתאפק. אז כתבתי טורון קצר משלי בעניין.

מבט ראשוני

הרב זייני הוא אדם חכם מאד לכל הדעות. תלמיד חכם מעמיק ומקורי ובעל השכלה רחבה בתחומים רבים. קראתי בעבר כמה וכמה דברים שלו ונהניתי מאד. אבל דווקא בגלל זה אני מתפלא כל פעם מחדש לקרוא את השטויות שהוא כותב, בעיקר כשהוא נוגע באקטואליה. כאן הוא מבכה את טיסתו של בנט לרוסיה בעיצומה של השבת, ואומר שזהו חילול שבת וחילול השם. הוא נוסע להציל כמה שונאי ישראל ממיתה שמגיעה להם, ובכך הוא גרוע מכל ראשי הממשלה החילוניים המוצהרים (כי גם הוא חילוני עם כיפה כמובן) שלפניו.

חיכיתי רק לקרוא בדבריו קריאה לבנט לספק נשק לרוסיה שיסייע לה בעבודתה המבורכת בהשמדת האנטישמים האוקראינים, זרעם של חמלניצקי ופטליורה זצ"ל וממשיכיהם לדורותיהם, עד משתפי הפעולה עם הנאצים ועד ימינו ממש (קראתי אצל כמה מיוצאי אוקראינה שכתבו שהם עצמם חוו שם לא מעט אנטישמיות גם בשנים אלו). אוסיף שאני מוכן להסכים שהעובדה שכעת עומד בראשם נשיא יהודי לא בהכרח מנקה אותם מאשמתם ההיסטורית, אם כי לדעתי זה צעד התקדמות שלא ניתן ולא ראוי להתעלם ממנו למרות שמאד נוח לנו להמשיך להתקרבן לנצח, בבחינת "אשריי, יתום אני". גם האמריקאים שהתייחסו לשחורים בצורה מחפירה, ממשיכים לפעמים לעשות זאת גם אחרי שכיהן שם נשיא שחור, ועדיין אי אפשר להתעלם מכך שמדובר בהתקדמות מרשימה לכיוון הנכון.

קריאת הטור הייתה מביכה ומקוממת, ואני קצת מהסס האם בכלל יש צורך להסביר מדוע. אבל בכל זאת אעשה זאת, לפני שאעבור לומר מה דעתי עליו.

מבט שני

כל זה רק ממבט ראשוני. כדי לגבש עמדה על משהו, ובוודאי לפני שמעלים ביקורת כה חריפה על ראש הממשלה, מומלץ להקדיש לעניין מבט נוסף. אז הנה כמה נקודות שעשויות לסייע לרב זייני במלאכת הקודש.

ראשית, עליי להסב את תשומת לבו שלא בידיי ולא בידיו יש מידע לגבי מטרת הנסיעה של בנט. יש שמועות וידיעות מעורפלות, שבימים אלו, כשהפייק מכסה ארץ וערפל לאומים, קשה להתייחס אליהם כמידע מוצק. הבעת עמדה בעניין כה מורכב כשאין לך בדל מידע – היא כשלעצמה צעד מופרך.

אבל רק בשביל הספורט, בואו נתחשב במידע שכן פורסם, ונניח שאולי יש בו ממש. אז מה היה לנו שם? א. ניסיון לאפשר יציאה הומניטרית של יהודים מרוסיה ואוקראינה. ב. ניסיון לתווך בין הצדדים כדי להפסיק את הלחימה (שעלולה לגלוש לאסון הומניטרי ולמאבק גלובלי בין מעצמתי). ג. ענייני הסכם הגרעין עם איראן. ולקינוח, ד. ענייני תיאום ביטחוני שלנו עם רוסיה בסוריה (הפצצות של חיזבאללה ואיראנים על גבולנו הצפוני). אולי היו עוד דברים, לא ממש  אספתי הכל, וכמובן גם איני יודע הכל ואני מניח שלא הכל פורסם.

הרב זייני בחר משום מה להתמקד בחלק קטן מסעיף ב ברשימה הזאת: הפסקת הלחימה. בתוך זה הוא בחר להתמקד בהצלת חיי הגויים האוקראינים. ובתוך זה הוא בחר להתמקד בהצלת החלק האנטישמי שבהם. וזה הספיק לו כדי להסביר לכולנו שיש כאן חילול שבת וחילול השם, והידרדרות של ראש ממשלה חילוני חובש כיפה שנעשה גרוע מכל קודמיו הפוקרים.

אין צורך לציין שאפילו מבין הדברים ברשימה שמניתי למעלה, כל פריט לבדו מצדיק חילול שבת דאורייתא בפרהסיא של גדוד שלם:

 • יש כאן פיקוח נפש של יהודים שאולי יתאפשר להם לצאת ולהינצל. אולי זה אפילו יביא אותם לעלות ארצה, מה שעשוי להקרין על יהדותם ויהדות כל צאצאיהם בדורות הבאים.
 • דובר על השגת עוד אפשרויות לפעול בסוריה. אני מניח שאפילו הרב זייני שליט"א יסכים שלטייסים מותר להפציץ שם בשבת (הם כבר עשו זאת בעבר, לפי פרסומים זרים). אז למי שמאפשר להם את זה אסור לחלל שבת? האם הרב שליט"א מוכן להיות אחראי לחיי היהודים ולאיום הקיומי שנוצר עלינו כאן בעקבות חוסר תיאום עם הרוסים? לחלופין, הוא יפתור את העימות שלנו עם האיראנים כשידינו בלחימה ובמו"מ קשורות בגלל איום קיומי מגבולנו הצפוני?
 • עוד היה שם על הפרק הסכם הגרעין המתגבש. נניח שבעקבות המצב שנוצר ומעמדו כמתווך יש לבנט אפשרות להשיג משהו בנושא הזה, האם זה לא פיקוח נפש שמצדיק חילול שבת? להפציץ את מתקני הגרעין באיראן יהיה מותר בשבת לפי הרב זייני? אז כדי למנוע את הפצצה, אסור לחלל שבת?
 • עד כאן התייחסתי רק לגבי היהודים, ואני מניח שדי בזה להפיס את דעתם של הרב זייני ושאר שונאי האוקראינים שליט"א (השונאים, לא האוקראינים ח"ו). כאן המקום להוסיף שפיקוח נפש של גוים גם הוא מצדיק חילול שבת, וזאת לדעת כל הפוסקים מפני דרכי שלום, ולדעתי הקלושה (כדעת המאירי) גם מעיקר הדין. נדמה לי שיש בין האוקראינים גם כמה שאינם אנטישמים, לא? אה, בעצם מה עם זלנסקי עצמו? טוב, הוא משת"פ של הרשעים ימ"ש אז שימות וזהו.
 • מעבר לכל זה, הסברתי במאמרי כאן שאי אפשר ולא נכון לנהל מדינה לפי שיקולי חילול שבת של יחיד. לא ייתכן שתפקודים בסיסיים של מדינה יהיו מושבתים, גם אם אין בזה שום פיקוח נפש (ישיר). וזה לא רק בגלל שבדרך כלל שיקולים כאלה מחוללים פיקוח נפש עקיף בטווח הארוך (מה כמובן נכון גם במקרה הזה), אלא מפני שהתנהלות תקינה של חיי הציבור היא עצמה פיקוח נפש ציבורי (קיומו של הציבור כציבור הוא קיומו של אורגניזם קולקטיבי, וסיכון שלו הוא בגדרי פיקוח נפש). ראו שם את נימוקיי.
 • הדברים נכונים שבעתיים כאשר מדובר בפוליטיקה גלובלית. עימות שעלול להידרדר למלחמת עולם בין מעצמתית שבוודאי תקרין עלינו ועל העולם, לא יימנע מפני שלפי הרב זייני בנט היה צריך לטוס בשינוי או שאסור היה לו להפסיד את פסוקי דזימרא עד "ברוך שאמר". במצב של פוליטיקה גלובלית כל השיקולים הללו בטלים כעפרא דארעא.

רק לשם חידוד האבסורד שבדברי הרב זייני, חשבו על מצב שבו חיי יהודי אחד נמצאים בסכנה ברוסיה. אתם יודעים מה? חשבו על נעמה יששכר שנדונה שם לשבע וחצי שנים בכלא (לא מוות). האם היינו מתנגדים לכך שראש הממשלה יטוס לשם בשבת כדי להצילה? אני משער שהיו לא מעט פוסקים שהיו ממריצים אותו לנסוע (כן, כנראה מדובר באלו שבלשונו של הרב זייני הם עמי הארצות שמכנים עצמם ציונים דתיים, אבל במה הם דתיים?! אם זה מה שנקרא אצלו "דתיים", אז אני מאד מקווה שאיני נמנה עליהם). אז כשמדובר בסכנה למלחמת עולם שגובה כבר כעת אלפי קרבנות ומיליוני פליטים, יהודים וגויים כאחד, הדבר אסור?! כדור הארץ לרב אליהו: אתה בקליטה?! נראה שעזבת את תחום שבת של הפלנטה שלנו.

אולי שיטוס בשינוי?

במחשבה שלישית יש לי הצעה מקורית וחדשנית לבנט: שהטייס יחזיק את מוט ההיגוי (יש עוד דבר כזה?) בפה במקום ביד, ואז הטיסה היא בשינוי (ויש לפלפל בדין תחומין למעלה מעשרה). אמנם יש לדון האם איסור דרבנן מותר כדי למנוע מלחמת עולם ולהציל אלפי אנשים ומיליוני פליטים. ייתכן שלדעת הרב זייני אין עצה ואין תבונה נגד ה', ואז גם זה יהיה אסור. טוב, את זה שאין תבונה נגד ה' הוא הדגים היטב בדבריו.

זה מזכיר לי סיפור שדומני שכבר הזכרתי אותו באתר (כעת מצאתי כאן). אחרי מבצע חומת מגן הגיע לישיבה בירוחם ראש מדור הלכה ברבנות הראשית (תואר משעשע. מה עושה הרב הראשי: עוסק באגדה ובמחשבה? או שמא באסטרטגיה גלובלית? אה, בעצם כמעט שכחתי: הוא מרכז את אספקת היין והנרות לשבת), בדרגת אל"מ. הוא נשא דברים בבית המדרש תחת הכותרת "לקחים חדשים ממבצע חומת מגן". אני ציפיתי ללקחים בשאלות שעלו אז במלוא העוצמה (ועצבנו אותי מאד. ראו כאן), כמו מה עושים כשיש מחבלים שמתבצרים בשטח עם אוכלוסייה אזרחית, האם מותר להפציץ מהאוויר או שצריך לסכן חיי חיילים כדי לא לפגוע באזרחים (ע"ע ג'נין). אבל הברנש הנ"ל לא חלם אפילו לעסוק בשאלות כאלה. זה כנראה קשור למחשבה ואגדה ולכן שייך לתחום מומחיותו של הרב הראשי. הוא עסק בשאלות חדשניות ואקוטיות יותר כגון זו, שמעולם עוד לא עלו על שולחן מלכים עד חומת מגן: אתה מקבל צו קריאה למלחמה בשבת. האם מותר לך לארוז את הסבון וכיצד? (אני לא צוחק. זו הייתה אחת השאלות שטופלו שם.) המסקנה מרחיקת הלכת שלו הייתה לארוז אותו בשינוי, למשל לתפוס בפה ולשמוט אותו כלאחר פה לצ'ימידן. טוב שיש לנו אל"מ שמקבל משכורת כדי להפיק לקחים הלכתיים חדשניים. ממש תורת ארץ ישראל במלוא תפארתה. לא ידעתי אם לצחוק או לבכות, אבל התאפקתי (ותאמינו לי שהיה קשה מאד). אתם יכולים להבין שבפורים שלאחר מכן הסבון בכה מאד (על כך ששמטו אותו בזלזול לצ'ימידן) מעל במות הישיבה.

מצעד האיוולת או נפלאות התבונה

לסיכום, אני לא מצליח להעלות בדעתי אפילו בדל שיקול שתומך במסקנתו האווילית של הרב זייני. בפרט כאשר זוכרים שדבריו נכתבים ללא שמץ מידע אמיתי, ושכל המידע הגלוי שהתפרסם אומר את היפך. אני חושב לעצמי, איך ניתן להסביר שאדם חכם ומשכיל ותלמיד חכם מובהק כמו הרב זייני מקשקש בקומקום כאחרון השוטים?

אני מצליח לחשוב על אחת משתי אפשרויות, וקשה לי להכריע במי משתיהן אקיים את החובה לדון אותו לכף זכות: או שתאוות הפרסום והפרובוקציה העבירה אותו על דעתו, או ששנאת בנט וממשלתו העבירו אותו על דעתו. האהבה/התאווה והשנאה שתיהן מקלקלות את השורה. אגב, שני הדברים לדעתי לא בפעם הראשונה אצלו. רק אוסיף שה"או" בדבריי כאן הוא OR ולא XOR.

אקנח בשתי מימרות רלוונטיות של חז"ל. הראשונה: "כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו" (ויקרא רבה א, טו). איך יכול להיות שהוא תלמיד חכם אם אין בו דעת? מתברר שזה בהחלט יכול להיות. הוא תלמיד חכם אבל שיקול הדעת שלו משובש (נגיעס). והשנייה, כדי לסתום פיות המבקרים הצפויים: "כל מקום שיש בו חילול השם אין חולקין כבוד לרב" (עירובין סג ע"א ומקבילות).

100 תגובות

 1. רק להליץ קצת עוקם – נראה ברור שהרב זייני לא שופט את חילול השבת של בנט כחילול שבת של יחיד (כמו אילו היו מגלים שבנט התחבא בשירותים ותפר שני בתי נירין בשבת. נראה לי די ברור לכולם שאין שבת אחת שבנט כראש ממשלה או כשר ביטחון בעבר לא מחלל (בהיתר) הרבה פעמים) אלא כחילול שבת ציבורי ורשמי. וכמו שפיקוח נפש ציבורי הוא חשוב במיוחד כך גם חילול שבת ציבורי הוא חשוב במיוחד. והנידון הוא כנראה האם היה אפשר להקדים/לאחר את הטיסה.
  דבר נוסף, העניין באמת קצת תלוי בהערכה למר בנט ולכן המגמתיות פה מוצדקת. מי שחושב שבנט הוא (א) חדל אישים ולא יוצלח (ב) מכר את כל מה שהיה חשוב לו (ולמדינה) עבור כבוד וכח אישיים – כך כנראה הרב זייני ורבים ממבקרי בנט חושבים על ההחלטה הפוליטית שלו להקים את הממשלה הנוכחית – סביר בעיניו לחשוב ש(א) בנט לא יכול להשיג מאומה בפגישה עם פוטין ו(ב) לא טס וחילל שבת אלא למען כבודו.

  1. אכן הלצת עוקם. אם הוא חושב שלמרות כל הנושאים שעל הפרק ברור שבנט לא ישיג כלום והוא סתם טס, זו מגמתיות לא פחות חמורה מזו שתיארתי.

  2. בס"ד ה' באד"ב פ"ב

   לט"ג – שלום רב,

   מה שכתבת בפיסקה השניה, שייתכן שהרב זיני דן את בנט לכף חובה בפרשת הנסיעה בשבת משום שדעתו הכללית על האיש היא שלילית – מתיישב יפה עם הנחיית הרמב"ם בפירושו לאבות על המשנה 'והווה דן את כל האדם לכף זכות' (וכן בס' המצוות עשה קעז) שבדברים אמורים באדם בינוני, שאם יש לגביו ספק שקול – ראוי לדונו לכף זכות. ברם במי שמוחזק לצדיק – יש לדונו לכף זכות אף אם העובדות מטות יותר לכף חובה; ובמי שמוחזק לרשע – יש לדונו לכף חובה, אף אם העובדות מטות יותר לכף זכות.

   לענ"ד נראה שעצם נסיעתו של בנט בניסיון להביא לרגיעה במלחמה הוא פיקוח נפש גם של יהודים רבים המצויים באיזורי הקרבות, וייתכן שבלהט העשיה סבר בנט שיש דחיפות לעשות זאת אף בשבת, וגם אם טעה יש לראותו כ'טועה בדבר מצוה', מה עוד שהוא נראה כאחד מאלה ש'זדונות נעשין להם כשגגות' 🙂

   ובלאו הכי אין לי חשק לדון את ראש הממשלה, שמא ח"ו אגיע למקומו 🙂

   בברכה, ירון פיש"ל אורדנר

   1. לגבי התועלת המדינית בפגישת בנט-פוטין חלוקות הדיעות בין מומחים. למשל, ד"ר עמנואל נבון טוען ש'בנט הלך רחוק מדי' צואין טעם בהידברות עם פוטין שתיעתע בהשיא צרפת וקנצלר גרמניה. לעומתו סובר דוד מידן, מבכירי 'המוסד' לשעבר, שהסיכוי להצלחת המו"מ עם פוטין קלוש, אך בכל זאת כדאי היה להסות לקדם מו"מ אחיתו, ולנצל את הזמנתו של פוטין לבנט.

    בברכה, יפאו"ר

    כדאי לציין שיש לפוטין חיבה ליהודים דתיים, בשל שכנים כאלה שהיטיבו עימו בילדותו. נראה שהוא פחות מדקדק בציציותיו של בנט 🙂

    1. והערכת ד"ר אלי כרמון: עיקר מטרת הנסיעה היתה הגרעין האיראני הגיב:

     בכתבה 'הקלף של ישראל מול הרוסים', מעריך המרואיין, ד"ר אלי כרמון, שבנט לא ממש ציפה שיוכל להשםיע על פוטין למתן אתעמדתו כלפי אוקראינה. לדעת ד"ר כרמון היתה מגמתו העיקרית של בנט להיפגש עם קנצלר גרמניה בנושא הגרעין האיראני, והפגישה עם פוטין היתה רק 'תפאורה' למסע.

     בברכה, ירון פיש"ל אורדנר

     אמנם יש להעיר שגם בעניין הגרעין האיראני גופו, היה צורך לדון עם פוטין, כדי להבטיח את המשך חופש הפעולה מול איראן בסוריה, ולכן יש מקום לסבור שהפגישה עם פוטין היתה יותר מאשר 'תפאורה' בעלמא, והיה בה גם צד של פיקוח נפש.

     ייתכן שלפני הרב זיני עמדה הערכה של מומחה לאסטרטגיה כעין הערכתו של כרמון, שהפגישה עם פוטין היתה רק 'תפאורה', ולפיכך ביקר הרב זיני החריפות את הנסיעה לפוטין בשבת.

   2. ובזה אתי שפיר היטב שמלך לא דן ולא דנים אותו דווקא במלכי ישראל אבל את מלכי בית דוד דנים, ולפמשנ"ת בדבריך היינו טעמא דמלך רשע לא דנים אותו שמא יגיעו למקומו ומלך צדיק אדרבה מזדרזים לדון. ואולי בזה נחלקו, תוקפי בנט סבירא להו צדיק הוא ולכן דנים אותו במקרה מסוים זה לכף חובה, ולא-תוקפיו סבירא להו רשע הוא (או עם הארץ כמש"כ) ולכן אינם דנים אותו, והרי הוא כמבואר. 🙂

    1. לט"ג – שלום רב,

     כוונתי היתה שלא לדון את ראש הממשלה – שמא אגיע למקומו, לתפקידו כראש הממשלה עם כל האחריות הכבדה שבתפקיד, ואז אגלה שאני ממש לא יותר חכם ומוצלח ממנו.

     בעל התפקיד היחיד שאני מוכן להיות שיפוטי כלפיו הוא 'נשיא המדינה', שאני כבר עכשיו קרוב למקומו, שכן רק הכביש מפריד בינינו 🙂 וגם ל'מקומו' במובן 'תפקידו' אני מוכן להגיע, שכן לדבר ללא אחריות ביצועית – אני יודע.

     בברכה, יפאו"ר

     1. האם המבקר צריך להיות מוצלח יותר מהמבוקר? די בכך שהמבוקר לא עשה את המיטב שהוא יכול או שקיים לו תחליף. מעשים שבכל יום לדוגמה שמנהלים מבקרים עובדים על המקצועיות שלהם אף שבתחומו העובד מקצועי הרבה יותר מהמנהל, אלא שלא עשה את מה שמצופה ממנו לפי יכולותיו ושכרו דהיינו שאפשר להחליף אותו במישהו מוצלח יותר.

     2. ואם הזכרנו את נשיא המדינה. בשל העונדה שאין לו סמכות מדינית, אך יש לו הבנה וניסיון מדיני עשיר, שעמדו לו בעבר בניסיון להפשרת הקרח עם ירדן, וכעת בנסיון להפשיר את הקרח עם ארדואן – אולי הוא האיש שיוכל למצוא שפה משותפת ולתווך גם בין רוסיה לאוקראינה?

      בברכה, ירון פיש"ל אורדנר

      1. את חששותיו של נתן שרנסקי מהתנהלותה של מדינת ישראל במלחמת רוסיה-אוקראינה, הביע בראיון עימו ב'ישראל היום', ראו בכתבה 'שרנסקי על התיווך של בנט', באתר 'כיפה'.

       בברכה, יפאו"ר

 2. קצת מן האור דוחה הרבה מן החושך. תודה על טור זה (שגם לי הדל ברור מאליו). מה שמעלה את המחשבה האם כל ההתנגדויות האחרות לימינה והרפורמות השונות שמקדמים גם הן פרי האיוולות?

  1. לא להיסחף לכיוון ההפוך. כל התנגדות צריכה להיבחן לגופה. אחרי שתגיע למסקנה שאין בה ממש אתה יכול לשער שהיא נובעת ממניעים אלו. אני מסכים שלא מעט מההתנגדויות אליו הן כאלה.

  2. אנשי ימינה עשויים משקר. לכן חזקה על כל מה שיצא מתחת ידיהם שיביא למכשול. גם אם על פניו נראה ראוי ומתאים

 3. רווה נחת מכתיבתו של מיכל אברהם. אירוניה מושחזת בצד טיעונים למדניים
  יש להדגיש, כי גם ספק פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה.

 4. כל הנושא העלה אצלי שאלות רבות שעלו לי בעבר בנוגע לדיפלומטיה ושבת. נניח והסיבה לטיסה בשבת הייתה אך ורק כדי למנוע הדלפה שעלול לפוצץ את הפגישה. האם לדעתך זה עדיין מצדיק חילול שבת?

 5. תרי הרב זיני איכא – זה של קורס מחשבת ישראל וזה של השיעור בין מנחה לערבית, ולא קרב זה אל זה

 6. תודה על הביקור. מקווה שמצאת משהו נחמד בדיוטי לאשתך (שאני בטוח שאינה בעלת שום נטיות)

 7. "כאשר בפועל הנתונים מראים הפוך – החרדים הם הציבור שהכי מתנדב והכי תורם למדינה."
  מסתבר שהנייר (הדיגיטלי) סובל הכל!!
  אז אנסה כמה אמיתות ישנות:
  ..בפועל הנתונים מראים הפוך – מלחמה היא שלום ושלום הוא מלחמה, חירות היא עבדות ועבדות היא חרות…

 8. דברת על תלמיד חכם שאין בו דעת – וכאן אני חושב שנדרש מאמר נוסף שמבאר מהי הדעת? כיצד משיגים אותה? מדוע היא איננה תוצר לווי טבעי של תלמיד חכם, וכיצד נבחין בין מי שיש לו כזו למי שאין לו? כיצד נדע אם אנחנו אנשי דעת או נטולים ממנה? נדמה שזה עיקר הדבר. מקורות להרחבה: פרקי קניין דעת של הרב שלמה וולבה, ענין הדעת במשנת חב"ד – וזליגתה אל הרב הוטנר, וכמובן הגותו של ר' משה שפירא שהבריח התיכון שלה הוא עניין הדעת. אבל מה היא ?! האם יש לך, הרב מיכי, מקום בו התייחתסת לזה? כידוע בספר אנוש כחציר הנפת ידך לבאר בטוב טעם את עניין החכמה מול הבינה, ובהמשך את החסד מול הגבורה. ומה על הדעת שממצעת ביניהם? כתבת על זה? (כידוע בין החכמה לבינה שוכנת הדעת. והדעת עצמה מורכבת מ"דעת דחסדים ודעת דגבורות" הלא המה תמצית החכמה והבינה, ובשפת המקובלים : כל חו"ב דעליון הופך לחו"ג דתחתון). ענין הדעת הממצעת היא בתיווך רוחבי ואופקי שבין המוחין עצמם ובינם לבין המידות\רגשות (תניא פרק ג), והיא הזרימה המרכזית בספרות הקבלה כולה – היא השקיו דאילנא, היא השפע הזורם מן המוחין אל היסוד) אז מה היא? כיצד ניתן לרכוש אותה? ומתי תלמיד החכמים לא שם לב שהוא מאבד אותה? האם יש להשוות את אבדנה לתחושת הורטיגו הרוחני (מצב בו הצדיק אינו שם לב , כמו אותו טייס, שהמים הם השמים ולהפך, והוא ממריא מעדנות אל תוך האוייקנוס). בהקשר לזה – כיצד הרבנים מסבירים את איבוד הצפון של הרב מלמד – לדעתם ?

 9. 'למרות שמאד נוח לנו להמשיך להתקרבן לנצח, בבחינת “אשריי, יתום אני” " –

  במחילה מכב' הרב, למרות שהציטוט לא נסוב על עיקר הדברים הוא קצת צורם –

  בקרב יותר מדי אינטלקטואלים רווחת התעלמות ממאות ואלפי שנים של אנטישמיות חולנית מופרעת ואכזרית באוקראינה ובמקומות אחרים – באוקראינה בפרט היקפה ונמרצותה גורמים לגרמנים ימ"ש להראות עדינים.

  ההתעלמות הזאת מטרידה מאד ומעלה קושיות מוסריות רבות על אותם אינטלקטואלים –

  לפי ההגיון הזה שמואל הרמתי ושאול המלך ע"ה לא היו צריכים לצאת למבצע חיסול של העמלקים מאות שנים אחרי שזינבו בנו – כנראה שגם להם היה נוח להמשיך להתקרבן לנצח, בבחינת “אשריי, יתום אני”…

  גם ההשוואה של אנטישמיות לגזענות נגד שחורים באמריקה די מקוממת ובכלל לא תעלה בדעתו של מאן דהוא עם קורטוב מודעות היסטורית.

  1. סליחה שהפרעתי לנוחיות ההתקרבנות. שמואל ושאול נחחמו בעמלקים בהוראה אלוקית. יש מצוות מחיית עמלק. לדעתך כל מי שהתנכל לנו צריך להרוג את כל צאצאיו עד סוף כל הדורות?
   ההשוואה לשחורים טובה מאד, גם בלי קשר לחומרת המעשים. אם תקרא שוב תראה שלא בזה עסקתי.

   1. לא צריך להרוג צאצאי רודפינו מעבר לצו המוסרי (פעולות נקם) או כל צורך בטחוני או אחר, אבל כן לשמור כמה שיותר מרחק – תודעתי ופיזי

    1. לא הבנתי. אתה לומד משאול ושמואל או לא? או שמא רק אני מחויב ללמוד מהם?
     והיכן כתבתי לא להתרחק מהם?

     1. ככל הידוע לי התגרות אלימה נעשתה רק על פי נביא.
      הרב כותב שמינוי נשיא יהודי מעיד על התקדמות – לא מובן באיזה התקדמות מדובר ולאיזה כיוון? ליברלי פרוגרסיבי אגליטריאני פלוריסטי רוחני אתאיסטי ניהיליסטי?
      שבעים ומשהו אחוז מאוקראינים בחרו בזלנסקי ועוד יותר תומכים בו – יש באמירה שמדובר בהתקדמות קירבה מסוימת לאתוס/אג'נדה האוקראיני – קשה לקבוע מה המשמעות החברתית/מדינית

 10. לא התעצלתי וקראתי שתי התורים (גם של רב זייני וגם הנוכחי)
  העניין הוא נוראה פשוט – כעת ב 17:28 ביום א', כלומר כמעט 24 שעות אחר צאת השבת, ניתן לקבוע חד משמעית שלא היה כלום, אבל שום דבר אשר לא היה סובל דיחוי של 24 שעות אלה. יתרה מזו – גם לפני אותם 24 שעות העניין היה ברור. בושו והכלימו אתה וכל חבריך אלה.

  1. איך אפשר לקבוע חד משמעית? אתה בכלל יודע על מה הם דיברו בפגישה?

  2. טוב שהודעת לי. אני רץ לפינה להיבוש ולהיכלם. שכוייח. (מקווה שיהיה מקום בפינה גם לחבריי. אגב, מיהם?)

 11. אה, מצאתי חבר אחד. איתן אתה מוזמן ליבוש ולהיכלם יחד איתי לעולם ועד.

 12. רק תיקון חשוב אחד – צריך להיות "כדור הארץ לרב זייני" ולא "לרב אליהו" שאני מניח שכתבת בטעות.

 13. מעניין,
  בקטע הזה אתה צודק שמיכי הוא בהחלט אדם אלים מילולי שמרסס ומחסל מילולית כל מי שלא חושב כמוהו.

  זוהי עובדה מצערת מאוד ואני לא יודע מאין זה נובע, אולי מהמחשבה שהוא האדם החכם בתבל וכל מי שחולק עליו

  הוא סתם טפיל אוילי שלא הגיע לדרגת חוכמתו של הוד מעלתו, אולי זה אלימות הטבוע בו שעדיין לא הצליח להתגבר

  עליה וזה פורץ מדי פעם כשלא מסכימים איתו.

  לפעמים אני תוהה, אולי באמת עדיף לי להיות טמבל ולא להבין כלום מאשר להיות חכם, נאור, ופילוסוף כמו מיכאל אברהם.

  אבל גם אם חולקים על הסגנון צריכים לדון בכל מקרה לגופו של הדברים, ויש הרבה פעמים שמיכי כן צודק.

 14. אתה כנראה צודק שמותר לחלל שבת במצב כזה, אבל לצערי גם הרב זיני צודק בעניין שגם אם לא היה שום היתר, כנראה שבנט היה קופץ על הנסיעה הזו

  1. רוח הקודש שנחה עליו נחה גם עליך. אשריכם ישראל.
   אבל יש לך עוד לאן להתקדם, יען כי הוא הגדיל לעשות ממך (מעבר לשטויות ההלכתיות שבדבריו): הוא החליט שבנט יכול לחלל שבת סתם ואז מאשים אותו בחילול שבת סתם. זה כמו להאשים אותך באונס שכנתך, רק כי החלטתי שלאור היכרותי (המעמיקה) איתך אתה בטח עשית את זה.
   מילא לכתוב: לדעתי בנט לא יהסס לחלל שבת בלי סיבה (כפי שאתה עשית, בלי שום בסיס כמובן), אבל להחליט בלי שום בסיס שהוא עשה זאת בפועל ואז להאשים אותו בכך, זה נשמע קצת מופרך, לא?

 15. אצל בנט ענייני הלאום והמאקרו קודמים לענייני הדת. לא אמרתי בלי סיבה, רק בלי סיבה מוצדקת הלכתית כמו פיקוח נפש.
  לפי רוח הקודש שלי בנט הוא סך הכל אדם אידאליסט אך ההלכה היא לא נר לרגליו..
  אולי אתה חכם עדיף מנביא ויודע שבנט צדיק יותר

  לגבי הרב זיני, כנראה טועה במציאות וחושב שאין כלל תועלת. לא ברור לי שיש כאן באמת מחלוקת או טעות הלכתית

 16. אגב לא טעות מאוד גסה. ברור שחלק גדול מהפגישה היא שימוש של פוטין בבנט לאינטרסים שלו, כפי שטענו כבר סנאטורים בארהב, אבל במשא ומתן, בדרך כלל יש רווחים כלשהם לשני הצדדים שמזה הרב זיני מתעלם.

 17. רק פתי מאמין לכל דבר, מאמין שיש סיבה עניינית כלשהי לחילול השבת של בנט, פרט לאגו הענק שלו.
  דל מתגאה וחסיד שוטה של בנט – אין הדעת סובלתו.

  1. שני סוגי פתאים הן: המאמין לכל דבר ושאינ ו מאמין לשום דבר. והשני עולה על הראשון, שמחליט בדעתו הרחבה מה מניעיו של פלוני ואז מאשים אותו במניעים זרים. ולהשומע ינעם.

 18. אצל חז"ל אנו מוצאים פרשנות שלילית למעשה חיובי של אדם
  וַיִּקְחוּ אֶת לוֹט וְאֶת רְכֻשׁוֹ בֶּן אֲחִי אַבְרָם וַיֵּלֵכוּ וְהוּא יֹשֵׁב בִּסְדֹם. יג וַיָּבֹא הַפָּלִיט וַיַּגֵּד לְאַבְרָם הָעִבְרִי וְהוּא שֹׁכֵן בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא הָאֱמֹרִי אֲחִי אֶשְׁכֹּל וַאֲחִי עָנֵר וְהֵם בַּעֲלֵי בְרִית אַבְרָם

  רש"י מביא מדרש
  ומדרש ב"ר זה עוג שפלט מדור המבול וזהו מיתר הרפאים שנאמר הנפילים היו בארץ וגו' ומתכוין שיהרג אברם וישא את שרה

  בפשטות עוג דואג ללוט וחז"ל מפרשים שהיו לו 'חשבונות'
  ידעתי גם ידעתי שהרב לא עוסק בפרשנות
  רק שניתן לשייך את האמירות נגד נסיעתו של בנט לא כ'אמירה הלכתית' אלא כסוג של 'יש מרבותינו דורשים לגנאי'

 19. א. מניח שהתכוונת הרבנות הצבאית הראשית. אלמלא שירתי ברב"צ לא ידעתי לנחש…
  ב. אם אני מבין נכון, אותו אל"מ לכאורה היום הוא הרבצ"ר, ומאז היה האיש ההלכתי של הרבנות. היום הוא באמת נותן הטון בפסיקה ברב"צ. מכל מקום, עד כמה שזה לא ממש אהוד עליי, קשה להתעלם מהעובדה שהאורתודוקסיה בחרה לצעוד לכיוון של הלכה שלגמרי מתעניינת בפרטים הללו ואני עדיין חושב שמתפקידו של הרבצ"ר לתת מענה הלכתי לשאלות כאלו. אם כי אני יכול לספר עליו שהוא נוכח בתרגילים רציניים, וכמו כן שהוא עוסק בשאלות שאני חושב שמבחינת אנשי ההלכה הן יותר מורכבות ודומיננטיות (למשל, הצלת חיי כלבי עוקץ בשבת? נחשב?)

  1. אגב, גם ברבנות הראשית שמעתי על יועץ הרב הראשי לענייני הלכה (חבר שלי כיהן בתפקיד הזה).
   ברור מדבריי שעסקתי ברבנות הצבאית. לא הבנתי מה לא ברור שם.
   ממש לא מדובר על הרבצ"ר הנוכחי. הרבה לפניו.
   לא דיברתי על השאלה האם אריזת הסבון היא שאלה הלכתית, אלא האם היא הלקח החדש שלמדו ושבו חשוב לעסוק. והאם זו ספינת הדגל שבה הרבנות אמורה להראות את הרלוונטיות שלה.
   אם היום זה אחרת, אני שמח מאד. אבל גם הצלת כלבי עוקץ היא שאלה לא אסטרטגית ולא נוגעת למהלגי הצבא בכלל.

   1. בלי קשר או אם קשר למאמר זה אני רוצה לצרף תובנה שכתבתי בוואצאפ לאחי הלילה לפנות בוקר בעניין בנט

    שמואל: מה ההבדל בין טיפש לחכם? צריך להוסיף השנה באגדה של פסח את הבן החמישי והוא ”טיפש” שנקרא בימינו בנט (מקובל תמיד להשוות ולהוסיף מייד מול הבן החכם ביבי אולי הוא הרשע אבל ודאי לא טיפש) וכי יש מישהו שלא היה רוצה לעשות הכל אבל הכל בשביל לעצור את השפיכות דמים הנוראית הזו? אני אישית הייתי מוכן לשים את כל השנאה שלנו כלפי ממשלתו בצד בכיף ולפרגן לו לכל החיים להיות ראש ממשלהאם היה יכול לארגן דבר ענק כזה
    אך כאמור ההבדל הוא בדיוק בנקודה הזו שבנט אומר שיש סיכוי קטן לתווך ולכן הוא מתפרץ ומתאבד להכניס ראשו הקרח בין מעצמות עולם בו בזמן שביבי החכם היה ברור לו שאין שום סיכוי (ובגלל זה אגם שפיקוח נפש יש כאן אבל הצלת נפשות אין כאן) לכן כשאתה עושה מעשה שאם לא יועיל לא יזיק אז ניחא אבל פעולה חסרת סיכוי שאם לא תועיל תזיק (קשה לי להאריך כרגע עד כמה גודל הנזק מספיק לי כרגע הנזק מול ארצות הברית שגם כך רואה את ישראל כסוטה מהקו של כולם ביחס למערב שזה די והותר) זה מתאבד שיעי מטומטם ודפוק שהלך לחלל שבת בריש גלי פעם ראשונה בהיסטוריה חתום על שם ראש ממשלה ישראלי ועוד דתי, לפחות שיסיר קודם מעל ראשו את הטלאי, אוי כמה מטומטם יכול להיות השפן הזה וכי הוא לא מבין שפוטין משתמש בו על מנת לנרמל אותו מול המערב שרואה בפוטין כבר לא שפוי?
    כרגע אמצעי התקשורת נסחפו להזייה הזו בשבחם את המהלך (לא ראיתי ביקורת אפילו באתרים החרדים) אני חותם לך זה עניין של זמן קצר עד שהם יתעשתו מההזייה הזו ואז ישפדו את השפן על טיפשוטו (אולי גם נפילתו הסופית)
    אגב! אם השפן הזה נסע בשמי על תקן של נוכל היודע לרמות טוב כמו שרימה את מצביעיו עדיף לי כבר לשלוח את ”נוכל הטינדר”

    1. שמואל,
     בהחלט יש קשר, אבל אתה מוסיף חטא על פשע מעבר לשטויות של הרב זייני. אתה כבר החלטת שזה יזיק לנו. איך אתה יודע? אתה גם החלטת שביבי עושה רק דברים מועילים שאין להם מחיר מדיני. לכן הוא הלך לדבר בקונגרס נגד ההסכם האיראני ודרדר את הקשר שלנו עם ארה"ב לתהום, בלי להשיג כלום? אגב, אני דווקא לא מתנגד לצעד שלו, אבל אני שואל אותך לשיטתך.

     1. מה שהכי משעשע כאן הוא שבנט למד מהטובים ביותר. הוא עשה צעד ביביסטי קלסי, ואם ביבי היה עושה זאת כל אוהדיו היו מתפעלים מגאוניותו: איך הוא מצליח לשמר את הקשר עם ארה"ב ורוסיה כאחד ולתמרן את עצמו ואותו למרכז העשייה המדינית. ממש גאון פוליטי ומדיני (והמוסר, שיילך למקום הראוי לו שאינו מן היום ולא מן הלילה). נפלאו דרכי השנאה והמגמתיות, כבר אמרתי?…

 20. סליחה שאני משתמש כעת בנשק שלא תוכל לתקוף אותי והוא צפיית העתיד (רק ”בעיני השכל” כמו שאמרת באימות מול דויד שאני מחכה לו דרך אגב כבר שנים שהחיינו וקיימנו לא מעבר לכך) דרך אגב כשכולם כאן ובעולם כתבו שפוטין לא יעז לתקוף את כל אוקריינה רשמתי בוואצאפ לאחי גם כן אל תכניס כאן הגיון לפוטין משום שאותנו לימדו בישיבות מהו כוח ההרס של מידות מושחתות ועל כולם הגאווה והכבוד ורשמתי לו אתה תראה ועוד איך תראה שהוא יתקוף גם יתקוף ואני לא רוצה להמשיך לכתוב כאן מה עוד אני חושב כדי לא לגרום עצב לאנשים אגם שאני אופטימיסט מושבע בדרך כלל לכן צר לי לומר לך שתמתין קצת בסבלנות לראות את מה שיהיה וכגודל הכישלון (שלמעשה יתברר במחן התוצאה שעזר כמו כוסות רוח למת) כך יהיה עומק הנזק לתווך ארוך (אלא אם כן זו מלחמת גוג ומגוג כמו שחדשים לבקרים מזהירים המרצים השונים בשם מקובלים שהקבלה שלהם מוכרת במס הכנסה ואז המשיח (הינוקא??) מן הסתם שיצוץ תוך כדי כנראה יקבל כוח אלוהי לפתור את כל הבעיות )

  1. אכן, קטונתי מהתמודדות עם נביאים, בפרט כאלו מומחים ובדוקים שנבואתם נבדקה מול המציאות כסלע איתן.
   רק ארהיב בעוניי להעיר שלהערכתי גם בנט אינו נביא, ולכן גם אם תימצא צודק בעתיד זה לא אומר כלום על החלטתו בהווה. ע"ע איגרת ב של הרב שך על אנטבה.

 21. את זה תיתן לבנט לסנגר על עצמו כשישפדו אותו על הפזיזות הזו אם קטונת מלשחק במגרש הנביאים קח ציטוט עיתונאי מהיום בבוקר בווינט: ”פגישת בלינקן-לפיד היום תהיה קריטית בהקשר הזה אם בלינקן יביע מורת רוח ולו הקלה ביותר, בעפעוף עינו השמאלית, סביר וכדאי שישראל תבצע פניית פרסה מניסיון התיווך ותתחיל לבצע הערכת נזקים”

  דרך אגב שאר הצרכים שרשמת שם של תועלת הפגישה נכונים אבל לא נראה לי קשורים בכלל לנושא דידן אלא אם כן הזמן הוא פקטור וכל דקה של השתהות זה קריטי וברור שלא(כמו בנושא המלחמה באווקריינה)

  1. העיתונאי הזה הוא גם מבני הנביאים? שמואל, עשה לי טובה. תחשוב קצת לפני שאתה מתלהב כל כך מעצמך. אתה ממש מדבר שטויות.

   1. התנצלתי והזהרתי מראש שאני משתמש בנשק שלא תוכל להתקיף אותי היה נראה שההזהרה עשתה את שלה והובנה כראוי שכן מייד רשמת ”אכן קטונתי מהתמודדות עם נביאים, בפרט כאלו מומחים ובדוקים שנבואתם נבדקה מול המציאות כסלע איתן” (אומנם רשמת את זה בציניות אך גם כל התואר הזה נביא שהלבשתי עלי הינו בציניות הנקודה המרכזית היא שהטיפש לא יכול לצפות את העתיד שהחכם צופה וכיוון שבנט הוכח כבר כטיפש בלי קשר לפרשה התורנית הזו אזי מן הסתם גם מהלך זה של ”הדיוט קופץ בראש” נעשתה מתוך טיפשוטו ואין עניין לעקם את שכלנו ולנסות לסנגר ולהחכים את מהלכיו וגם לכן מה שרשמת בשם הרב שך לא רלוונטי לעניינו נחזור לעניינינו) אלא שפתאום לאחר כמה זמן של שיעור ”שתי תגובות” חזרת לתקוף בזירה שכבר הודת שקטונת להתמודד בו אז מה נשאר לי לעשות? גם נביא המקסימום שהוא יכול זה לנבא אך לא להביא את בן שיחו לצפות ממש בעתיד כאלוקים נשאר לי אם כן לחכות קצת עד שניצנים של הנזק של ההדיוט הזה יתחילו קצת להבשיל ולהראות לעיני הקטנים מלהתמודד בזירה זו כהגדרתך ולכן נשאר לנו לחכות וכל פעם לטפטף מהאינדקציות שמראות שאכן זה הכיוון ואכן חיכיתי ואמשיך לחכות קח למשל אינדקציה כזו מתגובות שמגיעות היום מקייב שבוע מאז שדיברנו כאן
    (הכתבה כאן בעברית)
    https://m.maariv.co.il/news/politics/Article-903724
    ודרך אגב מה שעשה ההדיוט הזה בשבת זו פרשת זכור שלשכתו נתנה תדרוך לעיתונאים זרים בעצם יום השבת על דברים של מה בכך בלא קשר לפיקוח נפש כמובן סופו מוכיח על תחילתו שלא משום פיקוח נפש עשה כן אלא משום ששבת זולה בעיניו

     1. בס"ד ערב יום הקהילה תשפ"ב

      לשמואל בקוראי שמו – שלום רב,

      ומאידך, בכתבה ב'סרוגים' שאליה קישרת, יש גם קישור לכתבה 'בישראל מעריכים: יש תזוזה במשא ומתן בין רוסיה לאוקראינה', שבה נאמר ששני הצדדים מתחילים 'לרדת מהעץ' אליו טיפסו. פוטין כבר אינו דורש את הדחת זלהסקי ופירוז אוקראינה, וגם האוקראינים התחילו 'לרדת מהעץ'.

      והדברים מסתברים, ולא בדווקא בכלל כשרונותיו הגאוניים של בנט, בנט משמש למעשה כ'וריד פתוח' של מדינות המערב, שבצד 'השמאל הדוחה' כלפי פוטין – שלחו את בנט להידבר עמו כ'ימינ מקרבת' (או 'ימינה מקרבת 🙂

      במצב שבו שני הצדדים 'תקועים בבוץ' עמוק עמוק מבחינה צבאית – הרי מתווך ערמומי כבנט היודע פרק בניהול משא ומתן, יכול להיות האיש שיביא להסכמות בין הצדדים. ומי יודע אם לא לעת כזאת 'הגיע למלכות'? 🙂

      בימים הטובים שלו הצליח בנט לאחד ולחבר מחדש את הציונות הדתית השסועה והמפולגת. כאן הוא קלקל את מה שתיקן בשל היותו בעצמו 'צד' בקונפליקט, חיסרון שאולי לא קיים בנושא רוסיה אוקראינה. אולי נזכה להפטיר: 'וגם בנט זכור לטוב' 🙂

      בברכת צום פורה ו'איבתסומי מרעננא', חסדאי בצלאל דובדבני קירשן-קוואס

      1. אף באוקראינה מעריכים את תיווכו של בנט ומתרשמים שהרוסים מוכנים לפשרות, ראו בכתבה: 'בכיר בלשכת זלנסקי: בנט מתווך הגון. נראה שהרוסים מוכנים לפשרות', באתר 'ערוץ 7'.

       הדת"לים הרי ידועים בנכונותם לפשרות. לא פלא שבנט זוכהלהיות 'המקף המחבר' בין רוסיה לאוקראינה 🙂 ועל זה נברכו: 'חילך לאורייתא' . כשם שאתה מצליח להוריד את פוטין מהעץ – כך תוריד ב"ה את חבירך מתן כהנא ממלחמתו הנחרצת נגד הרבנות הראשית בתחומי הכשרות והגיור.

       בברכה, שמחה פיש"ל הלוי פלנקטון

     2. חחח אמרתי לך שלא תתמודד בזירה שלי שהיא צפיית העתיד (ב”עיני השכל”) פתחתי בתחילת השירשור שהשנה נוסיף בהגדה של פסח את הבן החמישי שהנו הטיפש בנט התאמצת להאבק בי בזירה שאתה חלש בה והיום קיבלת את התשובה מקווה שתאמר השנה יחד עם כולנו כנגד חמשה בנים דיברה התורה וגו’ (זו לא תפילה לא על העבר ולא על העתיד זו קריאת ההווה בעיניים מפוקחות ) או אולי אתה מאמין עדיין בתיווך של הטיפש הזה שדוחה שבת כי זה פיקוח נפש? קח את אמנון אברומוביץ בערוץ 12

      https://www.bhol.co.il/news/1368831

      1. לשמואל בקוראי שמו –

       בנט לא יכול להיות 'הבן החמישי' כי הוא חייב להיות 'העומד בראש', אז איך הוא יכול להיות 'בן' 🙂

       הישג אחד לא נוכל לקחת ממנו: בזכותו יכלה עיריית ירושלים לשפץ את 'ככר צרפה' ולהעמיד בה מזרקת מים יפהפיה.

       כל עוד ישב נתניהו בבלפור, לא יכלה העירייה לסגור את 'כיכר ההפגנות' הסמוכה. ברגע שבנט 'הזיז' את נתניהו מבלפור – חדלה 'כיכר צרפת' לשמש כ'אתר הפגנות' לאומי, וניתן לעיריה לסוגרה לצורך ביצוע השיפוצים.

       משנסתיימו שיפוצי הכיכר, ונשתלו בה דשא ומזרקת מים נהדרת – תמה שליחותו ההיסטורית של בנט, וניתן להביא ראש ממשלה אחר לבלפור. זה כל הסיפור…

       בברכה, טעם כיכר

       לגבי טענתו של אברמוביץ שבנט לא יודע לבחור אנשים. דווקא נדהמתי מנאמנותם של בני חבורתו, שהיו מוכנים ללכת אחריו באש ובמים, 'לשכב בשבילו על הגדר' ולספוג את הביזיונות המוצדקים על חבירתם אל השמאל. ב"ה שגם להם כבר נמאס…

      2. אפילו בארץ נהדרת בחרו לצחוק על שוטה הכפר הזה בדיוק על הנקודה הזו נראה לי הבושה שלו רק הולכת ומתגברת ככל שיעברו הימים לאחר מה שעשתה לו סילמן מקווה בשבילו שלא יטול את חייו כמו שגמר חיים וולדר

 22. כל הסיפור המשעשע על הרב שדרש לגבי הסבון הוא זלזול מוזר מאוד. היהדות בנוייה על הלכה ומה עושים בכל נקודה ונושא, שולי ככל שיהיה (למרות שבמקרה זה, הלכות מוקצה, זה ממש לא עניין שולי בהלכה). ההתמקדות בנושאי מוסר ומחשבה (שיש להם מקום, אבל לא כתחליף) היא מאוד נאורה אבל לא נובעת מהמקורות היהודיים המקובלים.
  הזלזול הזה, לאוזני חסרות ההשכלה, הוא הדהוד של הטענות הוותיקות (הנוצריות ואח"כ הרפורמיות) כנגד היהדות שמתעסקת בקטנות במקום ברוח ובמצפון.

  1. אוזניך כנראה באמת חסרות השכלה הלכתית. שאלות של פיקו"נ אינן שאלות מוסרות ומחשבתיות אלא שאלות הלכתיות חמורות ביותר.
   וגם בנושא הבנת הנקרא שווה להשקיע קצת. לא עסקתי כאן בשאלה במה להתמקד. אני רחוק מזלזול באיסורי מוקצה, ולמדתי ולימדתי אותם לא מעט. פוק חזי לברא.

   1. בהמלצתך, אני מנסה לתרגל קצת הבנת הנקרא, אשמח לסיוע.
    מה בעצם המסר של הבדיחה על החזקת הסבון בפה? הרי מבחינה הלכתית טהורה בוודאי שאכן יש בעיה באיש מילואים שנקרא בשבת ורוצה לקחת לעצמו סבון, בזה בוודאי אין שום דבר מצחיק. בלקיחה בפה יש שינוי וזה פתרון סביר בהתאם לנסיבות. יכולים אולי להיות עוד פתרונות, אבל מבחינה הלכתית גם בזה אין שום דבר מצחיק. למה הסיפור הזה הובא כאן בתור לעג לאותו הדרשן, ולמה ברור לכל הקוראים כאן שזה סיפור משעשע?

    1. כי כותרת ההרצאה הייתה "לקחים חדשים ממבצע חומת מגן". ברמה ההלכתית השאלה נראית פשוטה למדי (אני אמנם לא יודע מה התשובה אבל זאת לא נשמעת לי כמו שאלה מורכבת). וגם ברמה המציאותית השאלה לא משמעותית (למה חייל צריך לארוז סבון בעצמו. חסר סבון בצה"ל?). וגם המסקנה (לארוז בשינוי) נראית כמו משהו סטנדרטי או לחומרא בעלמא. אם הוא רוצה שהחיילים ידעו הלכה למעשה שיגיד להם הלכה למעשה, ואם רוצה להעביר שיעור אז שיבחר נושא שעומד באותו רגע על הפרק בעוצמה רבה.

 23. על מה שאמרת בשם הרב שך אענה לך בשאלה (על משקל מה שאתה מתווכח עם דויד האם יש ערך למוסר שבא כמניע לעשות מעשה מתוך רגש בלבד שהנו דומה לכבשה לבין מעשה שבא כהכרעה מתוך תוקף לצו) שתיים שעשו מעשה שתכלס בתוצאה גרם לעצמם ולעמם נזק עצום אחד: עשה את זה מתוך רגש אחריות כבדה ונחישות ותעוזה מיוחדת והשני: עשה את זה מתוך טיפשוטו (שניכרת לכל החכמים בינינו לא מהיום) יש הבדל בשיפוטך לאחר מעשה את שניהם?

 24. אין כוונתי להגן על הרב זייני (הוא לא זקוק לי). אם הטור נכתב כ"פורים תורה", ניחא (למרות שצורמת לי לשון הביזוי לת"ח אבל זו דרכך להזעיף אפיך לטובים ולטובים יותר). אבל אם מתייחסים ברצינות למה שפורסם, אז פורסם גם שהביקור הזה תוכנן כשבוע מראש. זה קצת נוטל את העוקץ מהדחיפות הרבה לטוס דווקא בשבת בחילול שבת המוני.

  כמו"כ, כבר אתמחי גברא (הרה"ג בענעט שליט"א) בחילול שבת בפרשת הבריחה מכלא גלבוע, ללא שום צורך מבצעי. (כפי שהיה צפוי מראש ואושר בדיעבד). לכן, האמון שלי בטוהר שיקוליו ההלכתיים, אפעס, נפגע משהו.

  ובכלל, נפגע האמון שלי בסרוגי מדינה למיניהם הנוסעים בשבת ל"פיקוח נפש", לאחר שרז נזרי נסע בשבת להשתתף בדיון כלשהו (כעת נשמט ממני מה היה הנושא), כאילו שאי אפשר להחליט החלטות מבצעיות בלי איזה יועמ"ש בסביבה. הלא גם בימי חול הפקידות המשפטית רק מפריעה ומיותרת. דומה שהשבת קלה בעיניהם.

  1. טוב שאינו זקוק לך. עם סנגוריה כזאת לא צריך תובע.
   בדקת האם פוטין הסכים להיפגש איתו ביום אחר? אתה טוען שהוא כיוון זאת בכוונה לשבת? הוא בעצם נהנה לחלל שבת סתם בשביל הכיף? טוב, על חזקת כשרות וחשדות שווא לא צריך לדבר עם יודעי כל דהכא.
   וכך גם לגבי כלא גלבוע. יש לך מידע שנוכחות ראה"מ או יועץ משפטי לא הייתה נחוצה? אה, שכחתי. זה אושר (מפי הגבורה).
   אשריך שאתה מצליח לגבש עמדות נחרצות בשאלות עובדתיות ללא שום מידע. זו באמת יכולת נדירה שראוי להתברך בה.
   אכן, כפי שכתבתי בטור, נפלאו דרכי השנאה והמגמתיות. אנשים נבונים מקשקשים בקומקום כאחרוני השוטים. חן חן על דוגמה נוספת לטענתי.

   1. עשרות שנים התקבלו החלטות מבצעיות רגישות ביותר ללא שום יועמ"ש בחדר. (אני יודע זאת מכלים ראשונים, כולל אבי ז"ל שהיה קצין בכיר). המשפטיזציה של כל מה שזז היא רעה חולה שהחלה להתפשט רק בשני העשורים האחרונים, וכבר עלתה לא פעם בחיי יהודים חפים מפשע.
    בריחת המחבלים מכלא גלבוע לא הייתה הבריחה הראשונה בתולדות השב"ס. באף אחת מהפעמים הקודמות לא נדרש ראש ממשלה להיות בחדר המבצעים, ובוודאי שלא לחלל שבת. יועמ"ש? למאי אתא?
    ומי שמגבש עמדות נחרצות ללא מידע הוא דווקא אתה. וכי אתה מכיר אותי? בחנת אותי? מניין לך שאין לי מידע? כל מה שכתבתי כאן ובתגובה הקודמת מגובה במידע מוצק.

  2. גם לי יש את התחושה שהשבת קלה בעיניהם של סרוגים ליברלים…. אבל זה רק דמיון כרגע. אכן יש חזקת כשרות. אבל עדיין אי אפשר להתחמק מהתחושה הזו במיוחד על רקע האובססיביות של הציונות הדתית הליברלית למצוא חן בעיני הציבור החילוני האשכנזי ( ירושה מתקופת החנופה של המפד"ל למפא"יניקים).

 25. האתה זה רבנו שדרשת בשבח הנחת המבוקש?

  איפה אברהם אבינו והכיפה?

  1. כל דבר שבנט עושה הוא על הצד הגרוע ביותר מכל בחינה (לא ניתן להעלות על הדעת גרוע ממנו)
  2. בנט טס בשבת לרוסיה

  מ.ש.ל

  1. אז כעת הרב זייני יוצא גם שקרן, ולא רק שוטה ומוציא לשון הרע ושם רע. הוא עוד יותר שוטה כאשר הוא עושה זאת במילתא דעעבידא לאגלויי. הדברים שכתב מופיעים לעין כל, וכל הקורא רואה שהשיקולים הללו בכלל לא היו מה שעניין אותו. בטור המקורי הוא יצא מנקודת מוצא שבנט הקים קואליציה רעה ובזה די כדי הוציא את מסקנותיו הנלוזות. הוא גם יודע שמטרתו רק להתחרות בביבי. הוא גם כותב שאין עניין להציל אוקראינים, ומתעלם משום מה מהיהודים. וכעת הוא מסביר לנו שכל דבריו מבוססים על התייעצות עם מומחים שאמרו לו שברור שאין בזה כל תועלת ושאפשר היה לעשות זאת בחול. משם מה, הבדיה הזאת נשמטה ממנו בטור המקורי.
   אז ממה נפשך, אם זה לא יציל אף אחד, אז מה עניין הצלת אוקראינים להכא?! ואם זה כן יציל, אז יש גם יהודים. ואולי הנסיעה בשבת כן מביאה תועלת, אבל רק להצלת אוקראינים ולא יהודים. את היהודים הורגים בחול.
   בנוסף, הוא גם החליט שאפשר היה לעשות זאת בזמן אחר, בלי שיש לו בדל ראיה לזה (פרט לאישורים של מרדכי שליט"א, מהאתר כאן, אביר המידע והמשטמה). ועוד הוא מניח שבנט סתם טס בשבת בלי שום טעם ותועלת. אז למה הוא עשה זאת? סתם לחלל שבת בלי טעם? הרי את הרווח הפוליטי היה יכול להרוויח גם מפגישה בחול, ועוד יותר. אז מה ההיגיון? לא רק שהוא מוציא לשון הרע בלי ראיה, אלא זזו לשון הרע לא הגיונית. הוא ממציא תיאוריה לא הגיונית ומתייחס אליה כעובדה. זו ממש הוצאת שם רע מטופשת ומרושעת.
   בקיצור, מתברר שהאיש גם שקרן וגם שוטה וגם רשע, מוציא שם רע ולשון הרע, וגם כותב בהלכה כעם הארץ. ממש כליל החסרונות. טוב שהוציא הבהרות. כעת הכל ברור.

   1. אם הזכרתני בתארי, אז נא לדייק. איני אביר אלא ברון. (נין ונכד לברון מפורסם פחות מרוטשילד והירש, אבל ברון זה ברון). בחסדי האצילי ומלא המשטמה הנני פוטר אותך מלקום לכבודי בכל עת שאני נכנס לאתר, ומתיר לך לפנות אלי כ"מרדכי" ללא תארי אצולה. (אבל אם תואר – אז לא להורידני בדרגה!…).

    לגבי השאר – אלמלא ראיתי לא האמנתי. רגע נדיר של מודעות עצמית אצל הרב מיכאל אברהם. ממש ונהפוכו לכבוד פורים הבעל"ט.

    1. למרדכי היהודי היושב בשער המלך – שלמא רבא.

     אם סבא רבא שלך היה 'ברון' ואביך קצין בכיר – דייך בתואר של 'אביר', ורב ברכות לראש משביר.

     בברכה, רעואל חייא שפסיל ציגלר

    2. איזה רגע של מודעות עצמית ראית פה ? אני עדיין מחפש אותו. זה באמת יהיה רגע מופלא

     1. מיכי ואני בנים ליוצאי הונגריה הידועים בציניותם (השפעת הפפריקה).
      עם יעקעס יש לי פחות שפה משותפת…
      ופורים שמח.

      1. בס"ד ו' באד"ש פ"ב

       לאביר הרועים, ר' מ' – שלום רב,

       הלא את תואר האצולה קיבלו אבותיך מהקיסר פראנץ יוזף שהיה יקה, כך שנראה שהמתדרתם עם יעקעס 🙂

       אף מקים עולה של תורה בהונגריה, בעל החת"ס – היה חותם: 'משה הק' סופר מפרנקפורט דמיין'. והרי כולם מבני אדם הראשון, שבוראו אמר לו 'א-ייכה'.

       אכן היה הבדל ביהדות הונגריה בין ה'אויברלאנד', כגון איזור פרסבורג (שכלול היום בסלובקיה) ו'שבע הקהילות' (שכיום במזרח אוסטריה) שנטו למנהגי אשכנז ודיברו יידיש גרמנית.

       ולעומתם בני ה'אונטרלאנד' (כגון חבל מרמורוש, שכיום ברומניה, וחבל קרפטורוס, מונקטש, אונגוואר וחוסט, שכיום באוקראינה), שבהם היתה חשפעה חסידית חזקה בשל הקירבה לגליציה (שאף היא כיום באוקראינה)

       בברכה, אגור בן יקה, איש דעברע-צין

       על השורש 'יקה' כתב הרד"ק שהוא לשון 'משמעת וקבלת עול', ועל פי זה פירש את הפסוק: 'ולא יקהת עמים' שיקבלו כולם את משמעתו של מלך המשיח (וכן הביא הרמב"ן בשם 'המדקדקים')

       1. אגב, ממשלתנו הנוכחית היא מרכז-אירופית מובהקת:

        נפתלי בנט, הוא כנראה ממשפחתו של רבי מרדכי בנט, רבה של ניקולסבורג שבמוראביה (צ'כיה). רבי מרדכי קיבל את שם המשפחה 'בנט' מהורי אמו בניקולסבורג, שהיו מצאצאי המקובל רבי נפתלי כ"ץ בעל 'סמיכת חכמים'.

        לפיד, מוצאו מצד אביו ממחוז אוי-ווידק (כיום נובי-סאד שבסרביה) ומצד אמו הוא מצאצאי רבי שמואל שמעלקא מסעליש (בשעתו בהונגריה. כיום 'וינהרדיב' שבאוקראינה).

        אביו של בני גנץ בא מהעיירה סובאטה שבחבל מרמורש שברומניה, ואמו, מלכה לבית וייס, מהכפר מזוקובאצ'האזה שבהונגריה. הוא קרוי בנימין (בני) על שם בן דודי בני רוט, שהיה קצין במודיעין ונפל בעת שהיה בסיור ליד רצועת עזה. הוריו, נתן ודבורה, היו שכנים של נחום ומלכה גנץ בכפר אחים.

        מירב מיכאלי היא כידוע נכדתו של ד"ר ישראל (רז'ו) קסטנר ההונגרי, משפחתו של אביגדור ליברמן מקורה ברומניה, הוריו ברחו בעת מלחמת העולם למולדובה השכנה (שהיתה אז בבריה"מ וכיום מדינה עצמאית בין אוקראינה לרומניה.

        ליהודי מזרח אירופה נותר שריד בממשלה זו, הוא גדעון סער, ששם משפחתו 'זריצ'נסקי' מעיד על מוצאו מ'זריצ'ה', פרבר של וילנה.

        הרי הציונות החלה מהעליה הראשונה שרוב עוליה היו בני רומניה, והיתה לתנועה מדינית ע"י ד"ר הרצל יליד בודפשט, שסבו ר' שמעון לייב הרצל היה מיחידי קהילתו של רבי יהודה אלקלעי בסמלין שביוגוסלביה.

        זכינו בממשלתנו להחזיר את הציונות למייסדיה, בני יוגוסלביה, רומניה, הונגריה צ'כיה ואוסטריה. הרי זו 'החזרת עטרה ליושנה' 🙂

        בברכה, בן-ציון יוחנן קורינאלדי-ראדצקי

       2. משפחתנו הענפה מתחילה בספרד (מצאצאי ריה"ל), עבור אחרי הגירוש ל"שבע קהילות" ומשם נפוצו על פני כל הארץ (מרוסיה – אשתו של יורי אנדרופוב שאף הוא היה יהודי, ועד אמריקה – דונאלד טראמפ, צאצא של מתנצרים), אך רובה הגדול הושמד בשואה. אגב, הברונית שאני מצאצאיה הייתה כמדומני אחיינית של הפילוסוף משה מנדלסון (או של אשתו, בענייני משפחתולוגיה יש לשאול את דודתי שתח', משפחתולוגית מדופלמת…). הענף ההונגרי הוא סיפור בפני עצמו, אבל אין אצלינו איש מאונטערלאנד רח"ל.

        לגבי ד"ר רז'ו קסטנר, יש לי עליו סיפור עם אבי ז"ל, אבל נשאיר זאת לפעם אחרת (אולי לקראת יום הזיכרון לשואה, אם המיכאלי תעז שוב לנסות לטהר את שמו הטמא של סבה שר"י).

      2. כן. לא יודע איך פיספסתי את הציניות. ואני לא ייקה. אני מיוצאי פולין ( וגם מצד אימי מיוצאי הונגריה). וגם אצלנו אוכלים הרבה פפריקה.

       1. לע' – שלום רב,

        והיא הנותנת, שהרי 'פפריקה' היא 'פפר-יקה', גירסה משופרת של 'יקה' המדוייקת הדק היטב, בבחינת 'תשב אנוש עד דקה, ומחזירן למכתשת שתהא דקה מן הדקה' 🙂

        ויש אומרים ש'פפר-יקה' הוא על שם קארל פופר, סימן לייקיות שמדעיותה מוכחת אחרי שעברה את 'מבחני ההפרכה' המחמירים של פופר, וככתוב: 'עוצו עצה ותפופר' 🙂

        בברכה, שאמשון הירש

       2. לפני שנים רבות, כשהייתי חייל בסדיר, הגשתי לאיזה אל"מ תימני שהתארח בבסיס שלי סלט עם פפריקה הונגרית חריפה (במינון נדיב), וכג'סטה הוא הזמין אותי לאכול עמו. אני דווקא נהניתי, עבורו נאלצתי להזעיק את מכבי האש…

       3. פעם נסעתי עם נהג מונית שהזדהה כהונגרי והאריך לספר לי על מתכונים שונים שהוא עושה, ובאחד מהם הוא אמר "… ואז אתה שם פפריקה, רגילה או מתוקה …". כמו אמור לי מי הוא "הרב" בשבילך ואומר לך מי אתה.

       4. ומשום כך גרסו בכ"י בודפשט: 'פת בפפריקי – שתים' 🙂

        בברכה, יעקב קורט חלטיטובסקי

       5. בס"ד ז' באד"ב, פ"ב

        לרגל יום הילולת משה רבנו, שהכניס גחלת לפיו, ובוראו נשקו מנשיקות פיו. דברי תורתו כגחלי אש חריפים, ומתוקים מדבש ונופת צופים, נתעלה ממלאכים ושרפים, וחסדו נצור לאלפים,

        ולכבוד הרב החריף ובקי, משנתו קב ונקי, מרבה חכמה ומדע, כהימן כלכל ודרדע, כבוד רבי אליהו אז'ייני, לעד יאיר נר"ו, ועליו יציץ נזרו, יהי אלקי אביו בעזרו, ושמרו כרועה עדרו,

        נביא ממסורת יהודי ארצות המערב (מג'רב בלע"ז), המספרים על יהודי ומוסלמי שהתחרו ביניהם מי יצליח לאכול תבשיל חריף בלי להיאנח. התחיל המוסלמי, טעם ומיד הרגיש שפיו נשרף ומיד החל להיאנח.

        ואז עמד היהודי וטעם, ופצח בזמר: 'שמי צמח, ואני גר במלאח, ומוכר אני מלח, והוא צח ומשובח, יתברך ה' וישתבח, ועוונותינו יסלח, ומשיחו לנו ישלח' וכך נאנח 'אח, אח אח' בלי שהשומעים הרגישו.

        בברכת 'איבתיסומי מרעננא', ברנאר זושא פפרמאן

        לפי גירסה אחרת שר היהודי: 'במוצאי מנוחה, המצא לעמך רווחה, שלח תשבי לנאנחה, ונסו יגון ואנחה' וכך הבליע את אנחתו בשירתו.

       6. אין פה תחרות. אצלנו אוכלים הרבה פפריקה אבל לא חריפה. וסתם פפריקה בעולמי היא לא חריפה. מאוד רגישים לחריף. בדג המרוקאי זורקים פלפל חריף אחד קטנטן כדי לצאת ידי חובת המאכל וכולם יראים ממנו שמא יגיע לצלחתם. אוכלים גולש , לצ'ו , רוקוט קרומפלי ,בונדש קנייר ובפסח פסקש קאווה. ואפילו אימי ואחותה מדברות הונגרית עם סבתי ובינן לבין עצמן ( כשלא רוצות שנבין על מה מדברות…) אבל לא ידעתי מימי שהונגרים ( או ארופאים כלשהם… ) אוהבים חריף… איזו ירידת הדורות. הנה הובהר מדוע לא זיהיתי את הציניות שבדברי מרדכי. אלך ואלבש שחורים ואתעטף שחורים.

       7. לעמנואל – שלום רב,

        אם 'תלבש שחורים ותתעטף שחורים' הרי תוכל להיבחר לבג"ץ, אשר חבריו מקיימים בהידור 'ילבש שחורים ויתעטף שחורים… ויעשה מה שליבו חפץ' 🙂

        בברכה, יעקוב קורט הלוי חלטיטובסקי-חריף

       8. הומור הונגרי הוא ההיפך מ'ציניות'. אין זה לעג הבא מתוך בוז ושנאה, אלא מתוך אהבה. ההומור ההונגרי צוחק על הפגמים והחולשות, אך ביקורתו הנוקבת נאמרת מתוך חיוך, המיקל להזדהות איתה מבלי להיפגעץ

        דוגמה להומור הונגרי מסוג זה היו אפרים קישון (קישהונט פרנץ) שעשה זאת במילים, 'דוש' (גרדוש קארויי) שעשה זאת בקריקטורות. הם צחקו על פגמיה של החברה והמדינה, אך מתוך אהבה והזדהות. ראו בכתבה 'במילה ובאיור: על "המאפיה ההונגרית" ב"מעריב" שעיצבה את המדינה' (באתר "מעריב").

        אולי קשור ההומור ההונגרי ל'יין ההונגרי' שנשתבחה בו 'ארץ הגר', המשמח אלקים ואנשים. זו באמת עבודתו של יום הפורים שבו בא המהפך באדם אל הטוב, לא מיראה כביום הכיפורים, אלא מתוך אהבה ושמחה.

        בברכת 'איבתסומי מרעננא', שמחה פיש"ל הלוי פלנקטון

        אגב, גם בשפה ההונגרית יש חוש הומור. את 'ארסלן' שמו של האריה בתורכית – הפכו ההונגרים ל'אורוס לאניי' [- נערה רוסית], על שום רעמת השיער הבלונדית המשותפת לאריה ולנערה הרוסית 🙂

  2. מניין הרב זייני כל כך בטוח שפוטין היה מוכן לחכות לבנט עוד כמה שעות?
   אגב הרב זייני נותן כאן מעין הצדקה עתידית לפוטין לשימוש בנשק גרעיני: "מה זה יכול להיות? שמר פוטין עמד לזרוק פצצה גרעינית על קייב?! אין זה מן הנמנע שדבר כזה יוכל לעלות בדעתו של מר פוטין אם ירגיש את עצמו נדחק לקיר".

   1. איזה רפיון שכל. מה עניין הצדקה עתידית להכא. זו הערכת מציאות שכך פוטין יתנהג. כולם מעריכים כך

   2. בס"ד ז' באד"ב פ"ב

    לאיתמר – שלום רב,

    על פניו, פוטין הנמצא בבידוד כלפי כל העולם המערבי, זקוק היה לפגישה הזאת לא פחות מבנט, ומסתבר שאם בנט היה עומד על עריכת הפגישה ביום ששי או במוצאי שבת – היה פוטין, הידוע בחיבתו ליהודים בכלל ולדתיים בפרט, מוצא זמן ראוי בימות החול.

    ועכ"פ גם אם יש לראש ממשלתנו תשובה הולמת – השאלה והתמיהה הוא במקום. וראוי שיימצא חבר.י כנסת שיציג.ו 'שאילתא' על כך לראש הממשלה בדרישה להסבר, אם לא במליאה, בשל חובת הסודיות – הרי לכל הפחות בועדת החוץ והביטחון.

    בברכה, ברנאר זושא פפרצאן

    1. ולפיכך, יש לשבח את הרב זיני שהיה הראשון להעלות את התהיה, האם באמת לא היה ניתן להקדים את הפגישה או לדחותה? ובעקבותיו העלו את התהיה גם חברי כנסת חרדים. והתהיה התעצמה בשבת שלאחריה, שבה תדרכה לשכת ראש הממשלה עיתונאים בשבת. הצורך באותו תדרוך מובן, אך מה ה'פיקוח נפש' שחייב שלא להמתין עד מוצ"ש?

     בברכה, שאלתיאל בנימין קוואק

  1. מצטרף לקביעה שלך צביקה תראה מה ”הדיוט קופץ בראש אחד” יכול לגרום לאנשים נורמטיבים בלא משים להתעסק במשחקי גן ילדים שלו ולנסות להסביר את שגיונותיו הפסיכיים והילדותיים, הייתי אומר שישראל הפעילה את הסנקציה החריפה ביותר נגד פוטין 3 שעות עם בנט (יש גורסים מקמבנט) באותו חדר.
   ולתפארת העניין ”ההלכתי” כאן הייתי מוסיף נידון שהרבנים עם הסנדלים דנו (לאחר מעשה שנודע להם) על ההדיוט הזה שחילל שבת בפרהסיא האם היה עליו להשאיר את הטלאי שעל ראשו בביתו מחשש טלטול שלא לצורך בבחינת ”הקל הקל תחילה” או שכיוון דליכא שיעור כיפה בנעץ הזה שבראשו לא אמרינן על איסורים כדוגמת ”חצי שיעור” וכדומה הקל הקל תחילה.
   פש לן להעיר הערה זעירתא טרם סליק עניינא דא שגם מה שגרר איתו לבושתינו את החובש כיפה היחידי בממשלתו שר השיכון אלקין למסע החילול שלו בתואנה של צורך במתרגם, היום כשהתבררה לנו רשעותו של שר השיכון הזה שעשק את החרדים בפרוייקט שפיר בקריית גת וזרק אותם במריצות לכלבים בפרויקט צמוד לבדואים בנגב כסיף (כסייפא?) גם סיבה זו כביכול שנסע על תקן מתרגם כנראה היא עורבא פרח וכל עניינו שם היה כנראה ”עסקאות במחיר פיצוץ באוקריינה” חבורה של עזים שוטים

 26. יצא המרצע מהשק כעת מתברר מה היתה בהילותו של המקאמבנט ליסוע מהר מהר בחשאי לרוסיה כעת חושף הרב של אומן שזלנסקי פנה איליו בשליחות לביבי שזלנסקי מאמין שרק הוא יש בכוחו באמת לתווך הרב פנה לאלקין ובנט שאחפת לו על הצלת נפשות אבל עד ביבי לא יאומן כי יסופר הלך הברנש מהר מהר לפוטין לנסות לקושש כבוד על ידי מרום נסיונו הטפשי כדי שחס ושלום ביבי לא יזכה בתהילת עולם כמי שהצליח לגשר אוי לה לאותה בושה

  https://www.bhol.co.il/news/1356886

השאר תגובה

Back to top button