שאלה במסכת סוכה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודישאלה במסכת סוכה
א׳ שאל לפני חודש 1

הברכה והשלו' לכבוד הגאון שליט"א
שאלוני בסוכות אשתקד בנידון בו ישנה סוכה ומתוכה יוצאת עוד סוכה אי עוברים על קפנדריא כשיוצאים ונכנסים לצורך השני, או במקרה של סוכה באמצע רה"ר (של ביהכ"ס שיוצאים ונכנסים ממנה תדיר) – אשר יש לחלק בין המקרים לכאו'.
מסברא אמרתי שלא,
א. משום שכל העניין של קפנדריא הוא זלזול כמבואר ברש"י ביומא, ומש"כ הכא דהוא משום תשבו כעין תדורו, הוא באמת במצב של דירה, דהיינו קפנדריא מהותה הוא לשנות מן הדרך הך אי זו דרכו אין זלזול והוא לא עובר על שום דבר לכאו (יסוד זה אולי יש להרחיבו בגדר ה'בשביל' כמו שמבואר בסוגיא בב"מ בעניין פועל שלבעה"ב היה שתי שדות במרחק זו מזו אי מותר לאיכות תוך כדי ההליכה, ויוצא שדבר שהוא 'בשביל' דהיינו "בדרך אל..' אינו באיסור ואולי יש להוכיח),
אשמח לדעתו בעניין זה 
רוב ברכה 
מוקירו כערכו הרם

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני חודש 1

בתחילה כשקראתי את דבריו לא הבנתי מה עניין קפנדריא לסוכה? וכי קדושה יש בה? איסור שימוש בעצי סוכה אינו מדין קדושה (למעט הו"א של הרשב"א בביצה ל ע"א, וגם הוא מדבר על שימוש בעצי הסוכה בחפצא ולא על מעבר דרכה).
אמנם בינותי כעת ברשת ומצאתי שאכן המציאו כבר איסור כזה בפוסקים (הרב עובדיה). ראה סקירה כאן: https://www.srugim.co.il/217413-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B
אבל הדבר מופרך בעיניי. ישתקע ולא ייאמר.
אמנם מדין כעין תדורו יש לדון שאדם מקפיד שלא יעשו קפנדריא דרך ביתו, אבל זה רק לאחרים ולא לו עצמו. וגם בזה אי אינו מקפיד שפיר דמי כמו בביתו.

והנלענ"ד כתבתי.

א׳ הגיב לפני חודש 1

בעניין מש"כ בסוף דבריו " אמנם מדין כעין תדורו יש לדון שאדם מקפיד שלא יעשו קפנדריא דרך ביתו, אבל זה רק לאחרים ולא לו עצמו. וגם בזה אי אינו מקפיד שפיר דמי כמו בביתו.",
אנני מבין מש"כ היש הו"א שיש קפנדריא מחדר לחדר?
הוא חיי חיים בבית חיים רגילים, מתוך כך הוא עובר דרך חדרים אין זה 'קיצור', אלא 'חיות'…
עכ"פ תודה רבה על תשובתו כדרכו,
הגם שגם אני ה'קטן' מסכים לדעתו 'הרמה' וא"צ לי, אלא שלא שייך לומר 'המציאו' שאכן יש לדמות אך במקצת רבה.
בצפייה לישועה

מיכי צוות הגיב לפני חודש 1

הוא אשר כתבתי שלאדם עצמו לא שייך קפנדריא.

י.ד. הגיב לפני חודש 1

בזמנו בדקתי איפה נאמר לה' בתורה ומצאתי שהמקום היחידי שאיננו בית מקדש או קרבנות זה סוכה – חג הסוכות לה'. כך שיש מקום להווא אמינא של הרשב"א. ולכאורה גם בתוספות שם בביצה ל ע"ב ד"ה "אבל" עולה שקדושת הסוכה היא מן התורה ר"ת לשיטתו ור"י לשיטתו.

אבי הגיב לפני חודש 1

אמנם מדין כעין תדורו יש לדון שאדם מקפיד שלא יעשו קפנדריא דרך ביתו, אבל זה רק לאחרים ולא לו עצמו. וגם בזה אי אינו מקפיד שפיר דמי כמו בביתו

זה בדיוק מה שהסביר בנו של הרב עובדיה בדעת אביו
למיטב הבנתי כיוונתם לאותו דבר

https://tora-forum.co.il/threads/%D7%A7%D7%A4%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%90-%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%A6%D7%A2%D7%A7%D7%AA%D7%94.6986/

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

האיסור הוא מדאורייתא כמעט לכל הראשונים, ונלמד מגז"ש ד"חג". אבל אף אחד לא תופס זאת כקדושה פרט לרשב"א שם שדן בקדושת הגוף לא פוקעת בכדי

השאר תגובה

Back to top button