שיקולי טריטוריה בכביסה

שו"תשיקולי טריטוריה בכביסה
איתן שאל לפני 7 חודשים

הגמרא בנדרים מדברת על מצב שבו יש מעיין לעיר ומתשמשים בו לכביסה ולשתייה:
"מעיין של בני העיר… חיי אחרים וכביסתן – חיי אחרים קודמין לכביסתן, רבי יוסי אומר: כביסתן קודמת לחיי אחרים". (נדרים פ:)
לכאורה רואים מכאן שהזכות לחיים של בני העיר האחרת גוברת על הבעלות של בני העיר ועל הישימוש שלהם לכביסה? (הר"ן שם אומר שגם רבי יוסי שאומר שכביסתן קודמת, אומר את זה רק בכביסה שהיא סעיף של חיי נפש)

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 חודשים

זה שיעור כללי? אני מניח שכוונתך להביא מכאן ראיה נגד שיקול טריטוריה בגמרא, שכן מעדיפים את חיי האחרים על הבעלות שלי. זוהי אכן סוגיא סבוכה ורבו בה הפירושים. אעיר כמה הערות.

  1. זה קשה על רש"י ב"ק ס סוע"ב, בלי קשר אליי.
  2. לא ברור האם זה מדבר על מה שראוי לעשות או שכופים על זה. גם רש"י מסכים שראוי לתת את הממון שלי כדי להציל אחרים, הוא רק טוען שאם איני מסכים השני לא יכול לקחת.
  3. רש"י מדבר על יחידים וכאן זה ציבור. ציבור מתנהל אחרת.
  4. מכמה מפרשים עולה שהדיון עוסק בשאלה איך מחלקים משאבים ציבוריים, כלומר הברייתא הזאת מופנית לממשלה שתחלק את המים בין הערים, ולא כתוב שעיר א חייבת לתת לעיר ב.
  5. ולאידך גיסא, לא ברור האם מדובר שהשתייה היא פיקו"נ. ואם כופים אותם לתת אף כשאינו פיקו"נ, זה מחזק עוד יותר את מה שכתבתי בסעיף 4.

השאר תגובה

Back to top button