מבט על טרנסג'נדריזם ועל פרשת גבעת שמואל (טור 504)

בס"ד

תופעת הטרנסג'נדרים תפחה בשנים האחרונות והפכה לאישיו פוליטי לוהט. בחברה הכללית הולך ונוצר קונצנזוס שיש לתת להם יחס לפי האופן שבו הם מגדירים את עצמם. כנגד זה, החברה הדתית (וגם הפמיניזם, שחלק מהדוגלות בו מתנגדות להכרה בטרנסים) לפעמים מקצינה את השיח שכן היא חשה באיום אידאולוגי וחברתי שנשקף מהתופעה הזאת ומהלגיטימציה שהיא מקבלת (ה'פרוגרסיביות' רח"ל).

בשבועות האחרונים התפרסמה פרשת הילדה[1] בבית הספר הדתי בגבעת שמואל. היא חשה בתוכה זהות של בן ומגיל שבע קיבלה אישור מהוריה ומבית הספר להתחפש לבן (כיפה וציצית וכו') ולהתנהג בבית הספר כבן לכל דבר. מסיבות מובנות לא יידעו בכך את שאר ההורים ואת הילדים בכיתה ובכלל, ולכן אין פלא שכשהדבר התגלה התעוררה מהומה. הפגנות של הורים וילדים, החרמת בית הספר ודרישה להוציא את הילדה או להעביר את הילדים האחרים שמעוניינים בכך. הרוחות ברחבי הארץ לוהטות כבר לא מעט ימים ועדיין לא שקטו (טווח הזמן המקובל לפרשיות כאלה, בדרך כלל בערך יום אחד). רק אתמול קראתי שאמנם חזרו לשגרה אבל הילדה מסתובבת בחצר בית הספר לבדה (מוחרמת). מאידך, אמרו לי יודעי דבר שהחיים באמת חזרו למסלולם. ההורים שמתנגדים עשו מה שעשו, אבל כעת החיים חזרו לשגרה גם מבחינת הילדה.

מינהל החמ"ד במשרד החינוך נבוך מאד מהפרשה שכן הוא היה בעובי הקורה וההחלטות התקבלו בהנחייתו ועל דעתו. יתר על כן, בימים האחרונים התפרסם מכתב רבנים שדורש לא להכיר בתופעה ולכפות על הילדה לחזור להזדהות ולתפקד כילדה. השיח הציבורי מתלהט, וכמובן הדמגוגיה חוגגת. התקשורת ופוליטיקאים שונים בוחשים בפרשה ורואים בה ביטוי לקיבעונות וחוסר הסובלנות הדתיים ולמחיריהם. רבים מדברים על הפגנות שנערכות על גבו של ילד (!) קטן בלי להתחשב בתחושותיו ומצוקותיו.[2] הזכרתי כבר תיאורים קורעי לב על כך שהילד הולך לבדו בחצר בית הספר וחבריו כולם מחרימים אותו. מאידך, טוענים ההורים וחבריהם לדעה, נעשה כאן שימוש בילדה (!) קטנה ובמצוקות שלה כדי לקדם אג'נדות פרוגרסיביות בסתר ובלי ליידע את ההורים, ולאחר מכן דורשים מכולם להיכנע כדי לא לפגוע בילדה. אין צורך לומר שלשון 'ילד' או 'ילדה', תלויה בדרך כלל בבמה בה הדברים נכתבים. כל צד בדיון הזה מציג את השני באופן מאד אמוציונלי כרשע עם אג'נדות בעייתיות (נסתרות או לא), ומתעלם לגמרי מהשיקולים לטובת העמדה המנוגדת. כבר אמר מי שאמר שההבדל בין ויכוח למחלוקת הוא שוויכוח נסוב על רעיונות ואילו מחלוקת על אנשים.

כאמור, מדובר במצב מורכב ויש שיקולים לא פשוטים לכאן ולכאן, וניהול ויכוח פשטני שבו כל צד רואה רק את השיקולים שמובילים לעמדה שלו הוא לקוי ומזיק. אפשר וראוי לגבש עמדה בסוגיות מורכבות כאשר רואים את מכלול השיקולים ולוקחים בחשבון את המחירים של כל החלטה. בסוף כל אחד מגיע לשורה תחתונה אחת וזה בסדר גמור, אבל כך מתקבלות החלטות טובות ונכונות יותר, וגם השיח מתנהל בצורה הגיונית ושפויה יותר. טוב, זוהי באמת הלכתא למשיחא, אבל בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. לפני שאכנס לעובי הקורה, אוסיף הערה על מדיניות הלכתית של פוסקים.

מבט קצר על מדיניות הלכתית אזוטרית

בין יתר החותמים על המכתב הנ"ל, מופיע הרב יעקב אריאל. והנה, לטענת משרד החינוך הוא היה האישיות הרבנית שעמה התייעצו, וההחלטות הקודמות התקבלו על דעתו ובהנחייתו. בסוגריים אני תוהה, בלי שום קשר לעמדתי בסוגיה הזאת עצמה, מי מינה אותו להיות הרב של החמ"ד? למה התייעצו דווקא אתו? זכרו שהוא מ'בכירי רבני הציונות הדתית', שמשום מה נוטלים לעצמם ועטרה של מנהיגי הציבור הלא חרדי כולו (ראו על כך בטור 500 ועוד).

בכל אופן, למען היושר חשוב לציין שאין כאן בהכרח סתירה חזיתית בין התפיסות של הרב לפני ואחרי. ייתכן שכל עוד הוא חשב שניתן לשמור זאת בסוד ושמדובר במקרה בודד הוא היה מוכן להתיר התנהלות כזאת ואף להמליץ עליה, אבל אחרי שזה יצא לרשות הרבים ויכול להוות תקדים הוא סובר שאסור להמשיך ולתת לזה לגיטימציה. אז אין בהכרח סתירה בעמדותיו וזה לא בהכרח לא ישר. ובכל זאת, הפרסום הזה מביך למדיי.

כאן רק רציתי להעיר על המדיניות של פסיקה אזוטרית, כלומר מצבים שהוראות מסוימות ניתנות רק בסתר ולבודדים ובגלוי ניתנות לציבור על ידי אותו פוסק הוראות הפוכות. לפעמים זה נעשה מפחד ומחוסר יושר (אי מוכנות לעמוד מאחורי פסק מחודש)[3], ואז זה ודאי מגונה. אבל גם מעבר לזה יש בכך בעיה. אפשר אולי לקבל את ההיגיון של מדיניות כזאת מצד עצמה, אבל בשורה התחתונה מחיריה כבדים ולכן לדעתי לא נכון לנקוט בה. בסוף העניין הכל מתגלה, בפרט בדור האינטרנט ושטף המידע, ולכן עדיף לפעול בשקיפות למרות המחירים ההפוכים. יש גם לחלק בין הסתרת עובדות (כמו במקרה הזה) לבין הסתרת עמדות הלכתיות (שכנראה גם הייתה כאן). הסתרת עובדות יכולה להיות לגיטימית, שכן הילדה לא חייבת לסבול ממדיניות הלכתית שלנו. אבל הסתרת עמדות הלכתיות היא בעייתית, גם מפני שהדבר יתגלה, גם מפני שאם יש לאדם עמדה הלכתית עליו לעמוד מאחוריה. יתר על כן, הסתרה לא מאפשרת לדון בעמדה כזאת ולהעלות טיעונים נגדה ובעדה. מה עוד שאם נוקטים במדיניות של הסתרה נוצר מצב שאי אפשר להאמין לכלום. אי אפשר לדעת לגבי שום פסיקה של אף פוסק האם הוא נוקט במדיניות אזוטרית או שזו באמת דעתו.

משל לדבר הוא הפסק הידוע של המג"א שכבר הבאתי כאן לא אחת (ראו למשל בטורים 21, 63, 304, 362, 386 ועוד), לומר דברים בשם אדם גדול כדי שיקבלו אותם ממנו. הסברתי שם היטב את ההיגיון בהיתר הזה, אבל חשוב להעיר שפרקטית להיתר הזה יש מחיר כבד ולא נכון להשתמש בו (בעצם לא נכון בכלל לתת אותו, כי גם אם לא משתמשים בהיתר עצם קיומו מערער את האמון). אם אכן מקבלים מדיניות כזאת, אי אפשר להאמין לאף עדות על פסיקה של שום פוסק. זהו מחיר כבד ובעיניי הוא לא מאפשר שימוש בהיתר הזה. אגב, ייתכן שגם הגמרא והמג"א בעצמם לא התכוונו להנחות אותנו לעשות זאת בפועל אלא רק קבעו שעקרונית פעולה כזאת אינה אסורה.

בטור הקודם הבאתי מחלוקת בין רב לשמואל בשאלה אם מותר להכשיל אדם בדבר שלדעת המכשיל מותר ולדעת המוכשל אסור, בלי לומר למוכשל שמדובר במצב כזה. בהערה 5 שם עמדתי על כך שמדיניות כזאת היא מאד בעייתית, גם אם היא מותרת, שכן אם המוכשל חושב שאסור להכשיל במצב כזה (וזה היה המצב שם), אזי מטבע הדברים הוא אינו אמור לחשוש שמדובר בהכשלה ולא ייזהר דיו, ובמצב כזה ההכשלה היא עמוקה וקשה יותר. זהו מצב דומה למה שאני מתאר כאן.

קוויריות מתונה: המישור העובדתי

בשנים האחרונות הייתה עדנה למונח 'פרוגרסיביות'. הוא עלה באוב מהבורות המאובקים של השיח הקומוניסטי שלפני מאה שנה, ובחברה הדתית והשמרנית זהו כמובן שם גנאי. השיח על תופעת הטרנס, והמקרה של גבעת שמואל אינו יוצא דופן כמובן, מלווה תמיד בוויכוח על פרוגרסיביות. השמרנים מייחסים את התמיכה בתופעה הזאת לגישה פרוגרסיבית (במובן השלילי). כאן ברצוני להסביר מדוע הייחוס הזה פזיז משהו.

בטור 497 הסברתי שהבסיס לכל השיח הזה הוא ההבחנה בין המין למגדר. מינו (sex) של אדם נקבע באופן אובייקטיבי על ידי קריטריונים פיזיולוגיים וגנטיים, אבל המגדר (gender) הוא עניין אחר שאינו תלוי במין. אז במה כן? בטור הנ"ל הבאתי את ביקורתו המבריקה של מאט וואלש על הקוויריות. אבל חשוב להבין שהתפיסה הקווירית שהוא מבקר שם היא רדיקלית. זוהי תפיסה שגורסת כי אין הגדרה מהותית לגבר או אישה, ולכן עלינו לקבל את מה שהאדם אומר על עצמו ללא שום אפשרות לביקורת. בתפיסה הזאת ההגדרה של אדם כגבר, אישה, או מה שלא יהיה, היא שרירותית לגמרי, והצהרתו של האדם היא במעמד מכונן לגביה. אם הוא תופס את עצמו כגבר זה מה שקובע את היותו כזה, וכן לגבי אישה. לא מדובר רק בשיקולי נימוס או חוסר רצון לפגוע בו, אלא פשוט מפני שאם הוא מצהיר זאת אז הוא באמת גבר. אין פלא שוואלש מסתובב בעולם בשמלה אדומה ושתי צמות ומחפש הגדרה למושג 'אישה', כלומר כשאדם אומר שהוא חש אישה מה בדיוק עליו לחוש כדי לומר זאת. אין צורך לומר שהוא לא מוצא תשובה. הסברתי שתורף טענתו היא שבתפיסה הרדיקלית הזאת, מושגים כמו 'גבר' או 'אישה' הם ריקים. מילים שלא אומרות כלום.

אבל זו אינה התפיסה היחידה. ישנה תפיסה מתונה (מיושנת) יותר, שלפיה ישנה משמעות אובייקטיבית למונחים הללו (מין ומגדר), אלא שהם שונים. לפי הקוויריות המתונה, מי ששייך למגדר הנשי הוא אדם שיש לו נטיות וכישורים מסוימים (מה שמיוחס בדרך כלל לנשים), וכנ"ל לגבי גבר. כאן המושגים 'גבר' ו'אישה' בהחלט מוגדרים ומובחנים, גם אם לא בצורה מובהקת ומדויקת. ניתן אולי להציע הגדרות (או דיאגנוזות) שמבוססות על מילוי כמה מאפיינים מתוך קבוצה נתונה, כמקובל בדיאגנוסטיקה רפואית ופסיכיאטרית. אם האדם ניחן בארבע מתוך סט התכונות הבאות: הוא נוטה לשחק בבובות מילדותו, לא אוהב כדורגל ולא מעריץ ספורטאים, עדין, אוהב ללבוש שמלות ולהתאפר, חלש במדעים מדויקים, לא יודע לעשות רוורס וכדומה, אז הוא כנראה בת. וחילופיהן בגולם. זוהי הגדרה מסוימת למגדר גברי או נשי, ובמובן הזה מדובר בתפיסה שונה מזו הרדיקלית שמעניקה להצהרה של האדם מעמד מכונן. הקווירים המתונים שומרים על ההגדרות של המושגים ולא רואים בהם מושגים ריקים. הם רק טוענים שהמגדר לא תמיד הולך ביחד עם המין. ישנו דיסוננס שמכונה כיום 'דיספוריה מגדרית', שבה מגדרו של אדם לא מזדהה עם מינו. מדובר באדם שמינו גבר אבל חש מגדרית כאישה, או להיפך.

חלק מהטרנסג'נדרים עוברים ניתוח לשינוי מין כדי להתאים את המין למיגדר (כנראה שהדרכים להתאים את המגדר למין הן קשות יותר, אם בכלל קיימות. כאן אנחנו כבר במחוזות הפסיכולוגיה או הפסיכיאטריה), וכך לפתור את הדיספוריה שלהם. אחרי הניתוח לכאורה יש לנו התאמה בין המין למגדר, אבל גם זה לא כל כך פשוט, שכן המבנה הכרומוזומלי של האדם לא באמת משתנה. השאלה שמתעוררת במצב כזה היא האם סימנים חיצוניים הם שקובעים את המין או הגנטיקה, וזו יכולה להיוותר בעינה. בכל אופן, לפחות מבחינה פסיכולוגית כנראה ניתוח כזה אמור לעשות את העבודה, כלומר לפתור את המצוקה שמרגיש האדם (וגם לגבי זה יש טענות שבמקרים רבים זה לא באמת מצליח), אבל פילוסופית הדיון יכול להישאר בעינו.

להשלמת התמונה הלהט"בית, אציין שמעבר למין ולמגדר יש גם את הנטייה המינית. הטענה היא שגם היא בלתי תלויה בשני הראשונים (לפחות לא באופן מוחלט. קורלציות ודאי ישנן). כלומר המפה המגדרית מורכבת משלושה רכיבים לפחות: מין, מגדר ונטייה מינית. ייתכן אדם שפיזיולוגית מינו גבר, זהותו המגדרית היא כשל אישה, ונטייתו המינית יכולה להיות לגברים או לנשים. כך נוצרות תופעות מרתקות של גברים שהפכו לנשים לסביות, ולכן הם מעדיפים זוגיות מינית עם נשים. בעצם במקור הם גברים סטרייטים, והמשוואה כאן יוצאת מורכבת יותר: טרנסג'נדרית לסבית בעצם שקולה במובן מסוים לגבר סטרייט. ההבדל ביניהם הוא רק במין (לפחות אם הוא לא עשה ניתוח), אבל הם זהים במגדר ובנטייה המינית. זהו ממש מודל לתורת החבורות, וניתן לנסח משפטים שונים על סימטריה ופרמוטציות בין אברי החבורה. תוכלו לחשוב על כל הווריאציות האפשריות, ותגלו שכולן קיימות. המציאות עולה על כל דמיון.

מה שחשוב לענייננו כאן הוא שברמה העובדתית קשה להכחיש את עצם קיומה של התופעה. אפשר להתווכח האם מקורה גנטי או סביבתי (דומני שעדיין אין מסקנה מדעית בעניין), וסביר מאד שישנן השפעות תרבותיות והשפעות של הלגיטימציה שניתנת לדיספוריה הזאת בימינו. אבל אי אפשר להכחיש שעובדתית התופעה ודאי קיימת. אציין כי לכאורה דווקא מטריאליסטים אמורים יותר להתקשות בקבלת העובדה הזאת, שכן לשיטתם הפיזיולוגיה קובעת הכל. אבל אפילו ביחס לנתונים הפיזיים של הגוף שלנו לא תמיד ישנו מתאם בין ההגדרה התיאורטית לבין הופעותיה בפועל (האידאה ומימושיה). לפעמים אנשים נולדים עם שלוש ידיים, בלי חצי רגל, עם שש אצבעות, אוזן עקומה וכדומה. העובדה שכולנו בני אדם לא אומרת שלא ייתכנו אנשים שייוולדו אחרים מבחינות מסוימות, פיזיות או נפשיות. אז למה שדווקא הזהות המגדרית תהיה קשיחה ותתאים בהכרח למין אצל כל בני האדם?! מבחינת מי שאיננו מטריאליסט (ואנשים דתיים בדרך כלל אינם כאלה), טענות כאלה אמורות להתקבל ביתר קלות. אין מניעה שיהיו מתחים בין הגנטיקה והפיזיולוגיה שלנו לבין הממדים המנטליים שלנו (תחושות, תכונות וכדומה). הפיזיולוגיה והגנטיקה לא בהכרח קובעות הכל, ובוודאי לא נכון שהגנטיקה קובעת חד ערכית את הממד המנטלי שלנו. אז למה שדווקא תחושת הזהות המגדרית תהיה קשיחה אצל כל בני האדם?!

המסקנה היא שעובדתית בהחלט ייתכנו דיסוננסים בין התחושה המגדרית של אדם לבין המין שלו, ואפילו סביר שיש כאלה. מקורם של אלו יכול להיות בעצמו גנטי או פיזיולוגי, ויכול גם להיות תרבותי-סביבתי, או תוצאה של בחירה, וסביר יותר שזהו שילוב של כל אלו. בכל אופן, הכחשת עצם קיומה של התופעה נראית בלתי סבירה.

על קוויריות מתונה ופרוגרסיביות: הממד הערכי

מי שנלחם נגד הפרוגרסיביות, במקרים רבים עושה זאת בגלל הוואקום הרעיוני שהיא מבטאת, משרה ומקדמת. הכחשה של עובדות ושל ערכים (הנרטיביות הפוסטמודרנית) עלולה להוביל לתוצאות מאד בעייתיות, והיא כמובן גם לא נכונה. אין פלא שהתפיסות הרדיקליות הללו מעוררות נוגדנים, ורבים רואים בהן איום על הציוויליזציה שלנו (גם אני שותף פעיל במלחמה הזאת, אם כי לא הייתי מגדיר זאת בצורה כל כך אפוקליפטית).

אבל גם אדם שלוחם בעוז נגד הפרוגרסיביות הרלטיביסטית שתיארתי, לא בהכרח צריך להילחם נגד הקוויריות המתונה. כאמור, זו אינה כופרת בקיומם של עובדות ושל ערכים, היא גם לא מכחישה את ההבדלים בין גברים לנשים ואת העובדות הפסיכולוגיות והפיזיולוגיות. להיפך, היא מציעה להכיר בעובדות ולא להכפיף אותן למאוויים ולהנחות היסוד שלנו. הקוויריות המתונה מצביעה על מצב עובדתי קיים, שאותו תיארתי למעלה, ורק מציעה להכיר בו. מבחינתה, עדותו של אדם על עצמו אינה בעלת מעמד מכונן כמו בתפיסה הרדיקלית. לשיטתה אדם שמצהיר שהוא גבר ראוי ליחס כזה לא בגלל עצם ההצהרה שמכוננת את גבריותו. הוא גבר כי אלו תחושותיו, וזה משקף את המגדר שלו. להצהרה יש מעמד ראייתי ולא מעמד מכונן. אני מאמין להצהרה שלו שאלו אכן תחושותיו, וכמובן צריך גם להניח שהתחושות הן הקובעות. אבל עצם הגדרת המגדר בניגוד למין היא אוסף של נטיות ותחושות נשיות או גבריות. מבחינת הקוויריות המתונה, אנחנו עוסקים בדיני ראיות ולא בשיח תלוש על הגדרות מכוננות ואפילו לא בשיח של זכויות. אישה שתצהיר על עצמה שהיא גבר (בהנחה שאני יודע שההצהרה אינה משקפת את תחושותיה) היא עדיין אישה. אבל אישה שיש לה תחושות של גבר היא באמת גבר מבחינת מגדרה גם אם לא מבחינת מינה.

כדי לאפשר דיון שקול והגיוני, חשוב מאד להבין שמדובר בעמדה שונה מהעמדה הפרוגרסיבית הקיצונית (אפשר כמובן לכנות גם אותה פרוגרסיבית. ראו להלן) שבה עסק ואותה הגחיך מאט וואלש.

כאמור, ברמה העובדתית הטענה הקווירית המתונה סבירה מאד. הכחשת העובדות והמחקרים שמצביעים עליה היא טמינת ראש בחול. בעצם לא מדובר רק במחקרים אלא במפגשים ישירים עם אנשים שמספרים על חוויותיהם. גם בלי לבדוק את הדברים לעומק, ולמרות שאני מודע היטב למגמתיות הקשה של השיח ושל העובדות שמציג המחקר בתחומים הללו (משני הצדדים), עדיין ברור לי שעובדתית זה נכון. יש תופעה כזאת, ואיני רואה שום סיבה לחשוב שלא.

אלא שגם זו אינה התמונה המלאה. הרי העובדות כשלעצמן אינן המוקד העיקרי של הדיון (למרות שנוטים להציגן ככאלה). לעמדה הקווירית המתונה ישנן גם משמעויות ערכיות-חברתיות, ואלו דורשות דיון בפני עצמן. באלו אגע עוד מעט.

האם זו מחלה?

בוויכוחים סביב התופעות הללו עולה מדי פעם השאלה האם יש להגדיר דיספוריה כזאת (כמו גם כל תופעת להט"ב) כמחלה. שמרנים, בעיקר דתיים, נוטים לומר שכן, והליברלים נוטים להתקומם ולטעון שמדובר בתיוג פוגעני.

לא פעם עמדתי על כך שהדיון הזה הוא סמנטיקה ריקה מתוכן מהותי (ראו למשל בטור 146 ובטורים שהפניתי משם). אם מגדירים מחלה כחריגה מהנורמה אז זוהי כמובן מחלה. אבל לפי זה גם גובה מעל או מתחת לממוצע הוא מחלה. אם מגדירים מחלה כתופעה שיש לה מקור אורגני, אז שוב גובה חריג גם הוא יוגדר כך (הגובה תלוי בגנים). אם מגדירים מחלה כמשהו שמסכן את החיים, אז יש מחלות רבות שאינן מחלה. ואם נגדיר מחלה כתופעה שדורשת טיפול, אזי הטרנסיות היא מחלה רק עבור מי שרוצה טיפול (למשל מי שהולך לניתוח או לפסיכולוג). בטורים הנ"ל הסברתי שהדרך היחידה להבנתי להגדיר את המושג הזה באופן לא ריק או שרירותי היא: משהו בגוף או בנפש שמפריע לי ודורש טיפול (אם כי לא תמיד יש לו טיפול. זו יכולה להיות מחלה חשוכת מרפא).

זוהי כמובן הגדרה סובייקטיבית, שהרי התשובה לשאלה האם תופעה כלשהי דורשת טיפול תלויה את מי שואלים. יש אנשים שרע להם להיות שמנים ויש אחרים שחיים עם זה בשלום. כך גם יש אנשים שחיים בשלום עם הטרנסיות ויש שלא. בסוף בסוף, מחלה היא משהו שמפריע לי והייתי רוצה לטפל בו ולהעלים אותו. לפי זה , עבור אדם שרוצה למות – סרטן אינו מחלה. פוקו שטען זאת לגבי תסמינים פסיכיאטריים צדק (גם שעון עומד מורה פעמיים ביום את השעה המדויקת. בעצם רק שעון עומד). אני אפילו הולך צעד אחד קדימה וטוען שזה נכון גם לגבי מחלות אורגניות. סרטן הוא מחלה אך ורק עבור אדם שלא רוצה לסבול או למות. אין דרך אחרת שאינה שרירותית, להגדיר גם תופעות אורגניות כמחלה.

ניתן להרחיב את ההגדרה ולהפוך אותה למעט יותר אובייקטיבית, ולומר שמחלה היא משהו שהאדם הסביר היה רוצה לטפל בו (ואז סרטן הוא כן מחלה. רובנו לא רוצים למות). אבל אז נותרת השאלה מיהו האדם הסביר: הדתיים חושבים שיש לטפל בהומוסקסואליות אבל ליברליים סבורים שלא (אלא אם זה מפריע למישהו. וגם אז רובם סבורים שלא ייתכן טיפול)[4]. אין צורך לומר שגם לגבי הטרנסיות הדבר תלוי בהשקפות עולם. עצם העובדה שאנשים כאלה נמצאים במצוקה וחלקם נזקקים לניתוח אומרת שלפחות עבורם זוהי מחלה לפי כל הגדרה מקובלת (לעומת הומוסקסואליות – דיספוריה של נטייה מינית – שלא, ולו רק מפני שבינתיים אין ניתוח רלוונטי). השמרנים סבורים שצריך לטפל בזה ולשנות את זה, ולכן לדעתם זו מחלה. הליברלים חושבים שלא – ולכן לדעתם זו אינה מחלה. אנשים חושבים שאם תופעה כלשהי היא מחלה אז יש לטפל בה, אבל האמת היא הפוכה: אם צריך לטפל בה אז ורק אז היא מוגדרת כמחלה.

בקיצור, השאלה האם זו מחלה או לא, משקפת לכל היותר את עמדתו של הדובר לגבי התופעה המדוברת. אין בה מאומה מעבר לזה, ולכן אין טעם להשחית עליה מילים. הוויכוחים הללו הם בעיקר אמצעי ניגוח הדדי.

בין סמנטיקה לערכים

בכל אופן, נניח כעת שאכן תופעת הדיספוריה קיימת עובדתית. מה זה אומר? הקוויריות המתונה טוענת שעלינו להכיר בכך, ואם אנחנו פוגשים גבר שחש כאישה עלינו לתת לו יחס של אישה. שוב, לא רק כדי לכבד אותו או לא לפגוע בו, אלא מפני שהוא באמת אישה. הגדרתו כאישה היא על בסיס המאפיינים הנשיים שבאישיותו.

זו לכאורה דרישה מתחום הנימוסים וההתחשבות ברגשותיו של הזולת. אבל האם זה רק זה? הגישה הקווירית המתונה גם מניחה שהתחושות המגדריות הן באמת מה שאמור להגדיר את המעמד שלנו בחברה. כלומר הם מניחים שפנייה לאדם כאישה או כגבר נקבעת על פי מגדרו (כלומר תחושותיו) ולא על פי מינו (או נטייתו המינית). עקרונית אפשר להתווכח גם על זה. יכולה להיות טענה שגם אם אני מקבל את הטענה העובדתית של הקוויריות המתונה, עדיין בעיניי גבר (במינו) עם תחושות נשיות (שמצביעות על מגדרו) הוא גבר. גישה זו גורסת שהאפיון של אדם לא נקבע  לפי מגדרו אלא על פי מינו, בלי שום קשר לתחושותיו המגדריות (על אף שאני מאמין לו שהוא חש כך).

אלא שגם כאן נראה שהוויכוח הזה מיותר, שהרי מדובר בסמנטיקה בלבד. אם כולנו מסכימים שהאדם הזה הוא גבר במינו ואישה במגדרה, אז השאלה כיצד לפנות אליו (האם לפי המין או לפי המגדר) היא סתם מוסכמה חברתית. אז אם מאד חשוב לו שנפנה אליו כך, למה זה צריך להפריע למישהו? שוב חזרנו לכך שלא מדובר בשאלה של אמת ושקר אלא של קביעה נורמטיבית. אפילו לא מדובר כאן בעניין של טוב ורע, אלא בנורמה שהיא מוסכמה חברתית גרידא.

אמנם השמרן יכול לטעון מנגד שלו דווקא חשוב להתייחס לאנשים לפי מינם, בדיוק כמו שלהם חשוב שנתייחס אליהם לפי מגדרם. אז למה צריך להתחשב דווקא בהם ולא בו? זו טענה טובה, אם אני באמת משוכנע שהדבר אכן חשוב לו. אבל אם מדובר בטענה שעולה רק לצורך הוויכוח, אז זה באמת לא ראוי. אני מעריך שברוב המקרים שמרנים לא באמת נפגעים מהדרישה להתייחס לטרנס לפי מגדרו, ובטח אם הם מפנימים את ההסכמה העובדתית שברקע הדברים. אם זה לא משקף ערכים בעייתיים (וראינו שלא), מה איכפת לי? למה לריב על זה? כמובן שאפשר להפנות את השאלה הזאת גם לטרנסים (ועוזריהם). תחושתי היא שבמקרים רבים, ואולי בדרך כלל, אנשים מתבצרים בטענות הללו בגלל האידאולוגיה שלהם (או מה שהם חושבים כאידאולוגיה, כי אינם מבינים שזו סתם מוסכמה), ותחושת הפגיעות שלהם נוצרת בגלל זה. לא הפגיעות קובעת את היחס אלא היחס קובע את הפגיעות.

יוצא כאן שלא המחלוקת האידאולוגית יוצרת את הוויכוח אלא הוויכוח הוא שהופך את האישיו הזה מסמנטיקה לאידאולוגיה. ומכאן שניתן היה לא להתווכח (אלא להטיל מטבע, וכך להחליט על המילון הרלוונטי שבו נשתמש) ואז הבעיה לא הייתה מתעוררת.

טענתי העיקרית היא שהמחלוקת ניטשת מול הפרוגרסיביות, כלומר השיח שמרוקן את המושגים ממשמעות, ואנשים לא שמים לב שהקוויריות המתונה היא ביסודה טענה עובדתית מוסכמת והוויכוח אינו אלא סמנטיקה בעלמא. הלהט שמתלווה לוויכוח כולו שאוב מהקוויריות הרדיקלית, ואם נשכיל להבחין בין התופעות זה ינטרל את כל האיבה והלהט, את הקיצוניות וההשמצות ההדדיות, ויחזיר את הסוגיה הטיפשית הזאת לממדיה האמתיים.

במצבנו כיום לכל הצדדים כבר יש מטען קשה שמעיק עליהם, וההיסטוריה כבר יצרה את משקעיה אצל כולנו, ולכן שני הצדדים חשים פגועים מהדרישות הללו. הטרנסים (ובעצם כל הלהט"ב) חשים פגועים מאפליות ארוכות שנים כלפיהם, והם כמובן צודקים בזה. אבל השיח האלים והמשתיק שהם עצמם מנהלים בשנים האחרונות, ובפרט ההקצנה לכיוונה של הקוויריות הרדיקלית, מעוררים בצדק תחושות קשות בצד השני (=הסיטרא אחרא) שמזהה את כל תופעת הלהט"ב עם הוואקום הערכי וגורם לתחושות איום וניהול מלחמה נגד התופעות ונגד האנשים ובפרט נגד זכויותיהם. כך נוצר לימבו חברתי ללא מוצא. אם היינו כולנו אספרגרים בריאים בנפשם (ראו בטור 218) שלא הולכים שבי אחרי דמיונות ואמוציות שנובעות ממוסכמות שרירותיות, כי אז ניתן היה בקלות להשאיר את הפרוגרסיביים בפינתם ההזויה לשוחח עם עצמם, לחזור לנקודת ההתחלה ולפתוח מחדש בדיון הגיוני (מה שלא קורה כמעט אף פעם, בטח לא בנושאים הללו). אני חושב שהיה קל מאד להשיג הסכמה סמנטית, וכך הוויכוח הזה היה מתאדה. כל עוד העובדות ברורות לכולם, מדוע להתכתש על מינוח בעלמא? טוב, זה כנראה לא יקרה בזמן הקרוב, אבל לפחות הגענו למצב שבו ברור לנו שמדובר בפסיכולוגיה ואג'נדה ולא בוויכוח ערכי של ממש.

כפי שהסברתי, לדעתי אין כאן באמת ויכוח ערכי. זו רק שאלה של הזזת הגבינה. כולם אמורים להסכים לגבי העובדות, אלא שהשמרנים חשים אי נוחות משינוי המינוח והליברלים דורשים לשנות אותו מחמת אותה אי נוחות. זו סתם התכתשות אינפנטילית משני הצדדים, כשאחד רוצה להזיז את הגבינה והשני מוטרד מהזזת הגבינה. במובן הזה חזרנו לפרוגרסיביות. אם באמת אין כאן שום דבר חשוב פרט לסמנטיקה, האם זו לא בדיוק הלחימה נגד הריקון הפרוגרסיבי? נכון, ולכן אין טעם להילחם.

הקונוטציות שנצברו סביב הוויכוחים הללו הן שגורמות לתחושה שמדובר במאבק על דמותה הערכית של החברה. לדעתי ממש לא (כל עוד לא מדובר בקוויריות הרדיקלית).

קוויריות מתונה: המישור ההלכתי

אחרי ששללתי את הממד הערכי, מה שנותר לנו הוא המישור ההלכתי. ההומוסקסואליות אסורה הלכתית, וזו עובדה שקשה לחלוק עליה ולשנותה. אבל דווקא תופעת הטרנס לא מעוררת קושי כזה. חשבו על אדם שמינו גברי והוא סטרייט, אבל מגדרו נשי. נניח שהוא מתנהג כאישה ומקיים זוגיות עם אישה אחרת. בתפיסה השמרנית לא אמור להיות כאן איסור על יחסים לסביים, שכן זוהי זוגיות בין גבר לאישה (אלא שהלהט"בניקעס מעדיפים להתייחס לזה כיחסים בין אישה לאישה. אבל זו רק סמנטיקה). אם מדובר בסיטואציה שבה מגיעים ליחסים חד מיניים זה כבר כן יכול לעורר בעיות של עריות, אבל זה לא קשור לטרנסיות אלא להומוסקסואליות.

נותר לנו עדיין האיסור של כלי גבר על אישה, או קיום או אי קיום מצוות שמוטלות על גבר או על אישה וכדומה. כאן המצב מורכב יותר. אמנם יש מקום לטענה ההלכתית שמי שמגדרו נשי הוא אישה גם ברמה ההלכתית, ולכן חלות עליו כל ההלכות שחלות על נשים. אמנם אם לא נקבל זאת, אז עליו לקיים את ההלכות של מינו ולא של מגדרו, אבל גם זה לא צריך לעורר בעיות מיוחדות. אז שיקיים את ההלכות הללו.

כמובן שבתלמוד ובספרות ההלכה מקובל לתלות את ההגדרה של זכר ונקבה במין ולא במגדר (כמו בסוגיות של סימני בגרות, ושל טומטום ואנדרוגינוס), אבל ניתן לטעון שזה רק מפני שלחז"ל עוד לא הייתה המערכת המושגית והידע שיש לנו כיום. לכן יש מקום לטענה שההגדרה בימינו יכולה להשתנות ולהתבסס על מגדר ולא על מין (זה כמובן נוגע לשאלת השינויים בהלכה, שלא אכנס אליה כאן). הוסיפו לכך את השאלה האם חז"ל ראו בסימנים הפיזיולוגיים סימן או סיבה (לפחות לגבי סימני בגרות האחרונים עוסקים בזה בפירוש).[5] אם הם רק סימן אז ייתכן שהמגדר הוא המגדיר המהותי והסימנים הפיזיים היו רק סימן אליו, וכעת זה יכול להשתנות.

בקיצור, ניתן להסכים על כל כללי ההלכה, ונשארת שאלת היישום. כולם מסכימים שאסור לגבר ללבוש בגדי נשים, הוויכוח הוא בשאלה מיהו גבר. אבל זהו ויכוח ככל ויכוח אחר. איני רואה מדוע אנשים מתייחסים לזה כמלחמה נגד ההלכה. זו עמדה הלכתית, שלא כולם מסכימים לה. במובן הזה, מצבו ההלכתי של הטרנס ודאי קל יותר מהומוסקסואליות, מה שכמובן לא בא לידי ביטוי בשיח הציבורי. אני מניח שילד הומו לא היה מעורר דרישה לסלקו מבית הספר. פשוט מפני שלזה כבר התרגלנו. איני רואה הבדל בין זה לבין טרנס, ואם יש הבדל הוא בבירור לטובת הטרנס.

אין בכוונתי לטעון שהכרה במגדר כבסיס להגדרה ההלכתית של גבר ואישה היא פשוטה. ברור שזה לא מוסכם ויתנהל על כך ויכוח (שפוי ולגיטימי), אבל בעיניי זו לפחות טענה שניתן לטעון אותה, והוויכוח לגביה אינו שונה מכל ויכוח הלכתי אחר (שוב, אם נצליח להתעלם מהמשקעים שהצטברו כאן עקב המאבקים הציבוריים). ישנה גם רגישות לגבי פעילויות משותפות. מה יעשו כאלה שסבורים שההגדרה היא על בסיס אברי המין כאשר לידם יש טרנסג'נדר שסובר שההגדרה היא על בסיס מגדר. יהיה להם קשה לתפקד יחד. ועדיין זה לא לגמרי שונה מוויכוחים הלכתיים אחרים שצריך ללמוד לחיות איתם (אם כי אני מסכים שמעשית יש כאן קושי לא מבוטל). כך או כך, ברור שהבעיה ביסודה היא אנושית ורגשית ולא הלכתית. אנחנו חיים בשלום ובקרבה עם מחללי שבת ובועלי נידות, ולא נראה לי שההיבטים ההלכתיים של  תופעת הטרנס חמורים יותר מאלה. לגבי רגישויות נפשיות וחברתיות, אלו דברים שאפשר וראוי להתגבר עליהם. אלו ודאי לא ערכים ולא אידאולוגיה שראוי לריב עליה.

ניתוח לשינוי מין

גם לגבי ניתוח לשינוי מין, לא ברור אם יש בזה איסור. ניתן לראות את התוצר של הניתוח כזכר או כנקבה, אבל כל אחת מהתפיסות הללו היא טענה הלכתית לגיטימית. עצם ביצוע הניתוח יכול להיות אסור, שכן למשל לגבי גבר יש כאן עיקור שלו, וזה אסור על פי ההלכה. זה גם מונע ממנו לקיים מצוות פרייה ורבייה. אלא שזה לפי ההנחה שאכן מדובר בגבר. אם זוהי אישה אז יש מקום לטענה שאין בזה איסור.

חשבו למשל על מי שעושה ניתוח בגלל בעיה רפואית כלשהי, וכתוצאה מכך הוא מאבד את יכולתו להביא ילדים. לזה נתייחס בקלות רבה יותר. כך גם אם נראה אדם שסובל מכאב (פיזי) בלתי פוסק, האם לא נתיר לו לעשות ניתוח כזה כדי לטפל בכאביו? מסברה נראה לי שכאב נפשי מתמשך ובלתי פוסק אינו שונה לעניין זה, ולכן יש מקום לפגוע באפשרות לפרות ולרבות כדי לפתור את המצוקה והכאב הנפשי של הטרנס (הדיספוריה). מי שלא מוצא בת זוג מתאימה ובכך גוזר על עצמו לא להביא ילדים ולקיים מצוות פרייה ורבייה, גם שם אינו רואים בזה איסור גדול. שימו לב שאדם שסובל מדיספוריה אולי לא ימצא בת זוג מסיבה זו, ולכן בין כה וכה הוא לא יקיים פרייה ורבייה.

טוב, לא אאריך כאן כי זה לא המקום. בכל אופן, בענייני הניתוחים הללו, ראו ציץ אליעזר ח"י סי' כה פרק כו (שימו לב שהוא עוסק רק בשינויים פיזיים, כלומר ברור לו שההגדרה תלויה באברי המין והוא לא עוסק במגדר. כך הוא שם גם בחי"א סי' ח וסי' עח וחכ"ב סי' ב).[6] לסיום רק אעיר כאן כי מתוך להט הוויכוח אנשים יכולים לפרש מקורות ולהטותם לכיוונם באופן חופשי מתוך חוסר הבנה גמור. לדוגמה, שלחו לי לפני זמן פוסט שבו הכותב, יהודי בשם אריאל הורוביץ, מביא סיפור שבו הרב ולדנברג, בעל ציץ אליעזר, לכאורה מכיר בזהות טרנסית:

בשנות החמישים של המאה הקודמת היה הרב אליעזר יהודה ולדנברג, בעל ספר השו"ת "ציץ אליעזר", רב בית החולים שערי צדק בירושלים. יום אחד נשאל הרב ולדנברג על אדם שנכנס לעזרת הגברים של בית הכנסת ורוצה להצטרף למניין, אך שאר המתפללים חושדים בו שהוא אישה. הרב ולדנברג, שלא הזדקק לסרטונים של מרכז ליב"ה, להסתות של בצלאל סמוטריץ', או לרבנים אחרים שיטיפו לו על מוסד המשפחה הבריא, פסק באופן מפורש שיש ללכת לפי ההגדרה העצמית של האדם, והסממנים החיצוניים שלו. כלומר: מעמדו המגדרי של אדם יכול להשתנות לפי ניתוח או שינויים חיצוניים.

הסיפור מובא אצלו בהקשר של המקרה של הילדה הטרנסית בגבעת שמואל. מה הוא לומד מכאן? שמעמדו המגדרי של אדם יכול להשתנות לפי ההגדרה העצמית שלו? בין אם כוונתו לגישה הרדיקלית (שהאדם מכונן את מגדרו) ובין אם מדובר בגישה המתונה יותר (שהאדם נאמן להעיד על מגדרו) זהו הבל, שלא מתקרב לדבריו של הרב ולדנברג. כל מה שהוא כתב שם היה שאדם נאמן לומר שהוא איש (בפרט אם סימניו החיצוניים מתאימים לתיאור שלו), ולא צריך לבדוק בציציותיו. להיפך, משתמע מדבריו כאן שאם סימניו החיצוניים לא מתאימים, לא תעזור לו ההצהרה שהוא גבר. בכל אופן, אין כאן ולו רמז להתייחסות לזהות מגדרית במנותק מהמין, להיפך, כפי שראינו למעלה הרב ולדנברג כותב בפירוש בכמה מקומות בשו"ת שלו את ההיפך הגמור. לצערי, גם אם אתה ליברל, הטיעונים והמקורות שאתה מביא צריכים להחזיק מים.

בחזרה למקרה בגבעת שמואל

בשיח סביב המקרה בגבעת שמואל, ההנחה המקובלת אצל השמרנים היא שמדובר כאן באירוע פרוגרסיבי. ראו למשל את מודעת הכנס שייערך בגבעת שמואל (זירת הפשע) במוצאי צום גדליה, ובו יובא לידיעת הציבור מידע אובייקטיבי מפי מומחים בעלי שם עולמי (ובהם חבר מועצת העירייה, ראש ישיבה, ראשת פורום ועורך עיתון) ובו יוצגו עמדות מגוונות מזוויות שונות בסוגיית ילדים עם נטיות פרוגרסיביות מדאיגות, וכך כולם יוכלו להבין את שורשיהם ולקבל כלים שבהם יוכלו לבשל את כל השאלות הקשות:

לפני שאתם רצים לכנס, שימו לב שבמודעה הזאת ישנו זיהוי, כאילו מובן מאליו, בין הסוגיה הנדונה אצלנו לבין פרוגרסיביות (מצופה מהבאים להגיע לכנס בתחושות ובקונוטציות המתאימות).

אם ניכנס קצת יותר למקרה שבפנינו, כדאי לזכור קודם כל את התשתית היסודית של הדיון: קוויריות מתונה היא עמדה בהחלט סבירה, לפחות ברמה העובדתית, והוויכוח על המינוח הוא בעיקר סמנטיקה. התופעה קיימת ואי אפשר להתכחש לה. אוסיף כאן את ההנחה שההורים שם כנראה אוחזים בגישה המתונה. סביר שהם לא דורשים זכות עקרונית לילדה להגדיר את עצמה סתם כך כי בא לה, אלא טוענים טענת עובדה: התחושות והנטיות שלה נראות זכריות למרות שבמישור המיני היא בת. מאד לא סביר בעיניי שללא סיבות משמעותיות הורים דתיים סבירים (מגבעת שמואל) היו נכנסים להרפתקה כזאת, רק כדי לקדם אג'נדה פרוגרסיבית (אלא אם קיבלו מימון שמן מהקרן החדשה לישראל ומהאיחוד האירופי). אם נקבל את שתי ההנחות הסבירות הללו, אזי בשלב ראשון עלינו להכיר בכך שהסיפור מתחיל מבעיה אמתית שעמה התמודדו הילדה והוריה. כעת עלינו לשאול את עצמנו מה היה עליהם לעשות בנסיבות הללו, או בעצם מה אנחנו עצמנו היינו עושים (בכנס ודאי יינתנו כל התשובות, אבל בינתיים אני מנסה לנחש).

כאמור, אני לגמרי מסכים שמקורן של התחושות הללו של הילדה בהחלט יכול להיות מושפע מהסביבה הליברלית ומהשיח הלהט"בי. ועדיין אלו תחושותיה, והיא באה איתם להורים. אני מניח שהם לא מצאו דרך סבירה להתמודד עם הקושי והמצוקה הזאת, ובוודאי פנו לפסיכולוג, ולאחר מכן להנהלת בית הספר, ודרכה להנהלת החמ"ד (שכאמור התייעצה עם הרב יעקב אריאל), וזה הפתרון שהם מצאו.

עלינו לזכור שמדובר כאן בקטינה, ולכן סביר לצפות מההורים ומהמטפל/ת שייקחו בחשבון שאולי זוהי קפריזת נעורים, בלבול מגדרי (ידוע שיש בלבול מיני אצל בני נוער, אבל כאן מדובר במגדר ולא בנטייה מינית). היה עליהם לבדוק האם יש מידע לגבי אמינותן של התחושות הללו, כלומר מה מהן יישאר בגיל המבוגר. עד כמה תחושות של ילדה בת שבע משקפות דיספוריה אמתית או בלבול זמני. לגבי ניתוח (שלא נעשה כאן), ברור שהחששות הללו כבדים הרבה יותר, כי יש בו סיכונים ותוצאות לא הפיכות. אבל כאן לא  נעשה ניתוח אלא הוחלט לאפשר לה "להתחפש" לבן ולתפקד כך בבית הספר. אני מרשה לעצמי לשער שזה נעשה אחרי שיקול דעת כשלקחו בחשבון ובדקו את כל מה שציינתי למעלה ועוד, ובסופו של דבר לא ראו מוצא אחר. בכל אופן, סביר שגם  למבקרים השמרניים אין מידע שונה מזה שיש לי לגבי התהליך וקבלת ההחלטה. אם כך, בואו נניח את ההנחות הסבירות הללו, שכולם במישור העובדתי. בינתיים עוד אין כאן ערכים. אם כך, עד כאן הכל נראה בסדר, וניתן להבין את קבלת ההחלטות של המשפחה הזאת לשיטתם שלהם.

עליי להזכיר שוב את מה שהסברתי למעלה, שההיבטים הערכיים לא באמת קיימים במצב כזה, וההיבטים ההלכתיים גם הם בעלי משקל מוגבל, ולגבי ילדה בת שבע או תשע (הרבה לפני בת מצווה) המשקל עוד יורד יותר. אלא שכאן עולה שאלה אחרת: הפעולות הללו לא נעשו בחלל ריק. יש ילדים אחרים בבית הספר, והדבר עלול לגרום להם לבעיות. צעד כזה יכולות להיות לו השלכות על הסביבה, ולכן נראה שהוא לא יכול להתקבל בפורום סגור בלי ידיעת שאר הנוגעים בדבר. הפטרנליזם של בית הספר ומשרד החינוך הוא בעייתי. אמנם יש לזכור שבמובן מסוים הפטרנליזם הזה מובנה בעצם העובדה שהחינוך של כולנו מנוהל באופן צנטרליסטי ממשרד החינוך. ועדיין יש מקום לטענה שבנושא חריג כזה היה עליהם לשתף את ההורים.

כעת עלינו לשאול את עצמנו שתי שאלות אחרונות, שכמובן יש ביניהן קשר:

 1. מה יכלו הורי הילדה לעשות מול המצוקה של בתם? לגלות לכולם שזהו המצב עלול לבלבל עוד הרבה יותר את הילדים, וספק אם היו מסכימים לשתף עמם פעולה (אנחנו רואים מה קרה בסוף). אולי אפשר היה לשתף רק את ההורים בלי הילדים, אבל ספק עד כמה ניתן לשמור דבר כזה בסוד (אנחנו רואים שהוא לא נשמר גם כשלא שיתפו אף אחד).
 2. מה הנזק שנגרם לשאר הילדים? אני מניח שהמורים לא באמת ניזקים, ולכן טענותיהם ממש לא נראות לי רציניות. אני מתייחס לכאן רק לטענות של שאר הילדים והוריהם.

אני חושב שהנזק הצפוי לשאר הילדים במקרה הזה הוא מוגבל מאד, לפחות בגיל צעיר כל כך. מה יכול כבר לקרות? ההיבטים המיניים עוד לא קיימים. אולי ההפתעה בעצם הגילוי יכולה לעורר בעיות. אבל למעט העניין הזה, העובדה שהייתה ילדה מחופשת שהשתתפה בפעילויות כאילו הייתה בן, במה היא מזיקה ולמי זה אמור להפריע? ייתכן שיש היבטים שלא חשבתי עליהם, ובפרקטיקה ייתכנו נזקים כלשהם, אבל נדמה לי שעקרונית הנזקים הללו ממש אינם משמעותיים. זוהי סיבה לא רעה לכך שההורים לא בהכרח נדרשים לשתף בעניין הזה את כל הסביבה.

אבל גם אחרי שהדבר התגלה והילדים הופתעו, אפשר להסביר להם שמדובר בילדה עם מצוקה מיוחדת, כמו מצוקות רבות של ילדים אחרים ('בעלי מוגבלויות' קוראים לזה היום), וזו הדרך שבחרו לטפל בה. אני חושב שילדים יכולים לקבל דבר כזה, וככל שהם רכים זה אפילו יותר קל, כי מבחינתם זה יהפוך לחלק מהעולם שהם מכירים וזהו. למעשה, אם אני מבין נכון זהו בדיוק המצב כרגע. כולם יודעים שזוהי בעצם ילדה מחופשת, וכרגע היא שם בבית הספר והדברים פחות או יותר מתנהלים כפי צריך. יש בעלי מוגבלויות רבים שמשתתפים בכיתות רגילות והילדים צריכים ללמוד לחיות איתם.

נכון שמסיבות אלו עצמן נראה שאפשר היה לעשות זאת מראש, כלומר לשתף ולתאם הכל עם הילדים והוריהם עם קבלת ההחלטה, ולהקדים את המאוחר. אפשר היה להסביר להם את הבעיה ואז כולם היו מבינים את המצוקה ומשתתפים במאמץ לפתור אותה. ניתן היה לתת לדברים להתנהל בגלוי, כפי שנעשה בפועל כיום אחרי הגילוי. ההפתעה יצרה חלק מהשבר ומהכעס, ומזה ניתן היה להימנע. אני חושב שאם יש לקח שאותו הייתי מפיק מהמקרה הזה, הוא הפוך למה שהפיקו הרבנים שחתמו על המכתב שהוזכר למעלה. אפשר לעשות את מה שדרוש (אם אין אפשרות אחרת להתמודד עם המצוקה), אבל לעשות זאת בתיאום עם הסביבה.

אחרי צבירת הניסיון בטיפול באתגרים חדשים, להבא נדע לעשות זאת טוב יותר. בפועל ההורים וההנהלה לא עשו זאת במקרה הזה, כי עוד לא היו בעלי ניסיון. זו כנראה גם הייתה טעות, ובמובן הזה מחאת ההורים אולי מובנת (לא על עצם הצעד של הורי הילדה אלא על כך שלא שיתפו בו את הסביבה). אז מה? כולם עשו שם טעויות. האם זה מצדיק הפגנות ורעש אנטי פרוגרסיבי? לדעתי, ממש לא. ושוב, גם לדעתי הפרוגרסיביים ראויים לגינוי ולמאבק נגדם, אבל במה אשמים הקווירים המתונים, ואלו שבאמת סובלים מהדיספוריה הזאת? הרי זו עובדה ולא ערך. עם עובדות צריך להתמודד. לא מועיל להכחיש אותן. אדרבה, אם יש דרך אחרת להתמודד, שווה לדון עליה בפתיחות ולקבל החלטות בהתאם. הכל מתוך דיון ענייני. המטען שהסוגיה הזאת ספחה אליה, גורם לכל העניין לצאת מכל פרופורציה הגיונית ומונע דיון ענייני.

אני חייב בכל זאת להוסיף הערה לצד השני. הטענות הליברליות הצדקניות שמוחות על התעללות בילד ועל הפגנות סוערות של מבוגרים שמתעלמות מסבלו של ילד, הן מיתממות. אם אכן ישנה כאן בעיה אידאולוגית, וכך כנראה חשבו חלק מההורים (למרות שאני אישית לא רואה זאת כך), אזי זה עשוי להצדיק הפגנות גם מול ילד סובל. כשמתנהל מאבק אידאולוגי, מוצדק או לא, הילד הזה נקלע לתוכו. אני לא חושב שאנשים אמורים לוותר על התפיסות שלהם ולשלם כל מחיר חינוכי וערכי רק בגלל החשש לפגוע בילד. זה באמת כואב כשילד סובל, אבל השאלה מה המחיר הרחב יותר של כניעה במאבק הזה. לפעמים אדם בודד, ואפילו ילד, צריך לשלם מחיר על מאבקים שמתנהלים ברקע. אם לא היו נעתרים לבקשתה של הילדה, והיו משאירים אותה כילדה, היא הייתה סובלת בגלל האג'נדה החינוכית. כעעת היא הפכה לילד (או ילדה מחופשת), והיא שוב סובלת. כשנעתרו לבקשתה, שאר הילדים אולי סובלים גם הם. לכן אין כאן תשובת בית ספר, אבל שיקולים של מצוקה של ילד אינם חזות הכל. הם מרכיב אחד מתוך מכלול שלם של שיקולים, והתמקדות רק בהם היא דמגוגיה.

ובכל זאת, אחרי שהערתי את זה, אני חוזר למה שכתבתי למעלה. בגלל שלדעתי המחירים כאן אינם מאד משמעותיים (אם בכלל), לא היה צורך לעורר מאבק בעצימות כזאת. אפשר היה לערוך בירור ולהגיע להחלטה. יתר על כן, השאלה האם לתת לילדה להתחפש היא שאלת נפרדת מהשאלה מה אנחנו דורשים מהילדים האחרים. ייתכן שאפשר לומר לשאר הילדים שיפנו אליה כילדה, ולומר לה שהתפיסה שלהם אותה היא שונה (כי היא ילדה לפי מינה גם אם לא לפי מגדרה), וגם היא צריכה להתחשב בהם. כמו שהילדים האחרים אמורים לקבל התנהלות מוזרה ולהתרגל אליה, גם הילדה הזאת הייתה יכולה לקבל הסכם כזה ולהתרגל אליו למענם. היא תהיה ילד שפונים אליו בלשון נקבה כי כך חושבים הילדים האחרים ויש להתחשב גם בהם.

לסיכום

אני לא בטוח שזוהי דרך ההתנהלות האופטימלית, וגם לא התכוונתי כאן להציע מרשם לפתרון אלא רק להדגים דרך חשיבה. אני בטוח שיש עוד בעיות שלא חשבתי עליהן, ואולי יש פתרונות טובים ויעילים יותר. מה שיותר חשוב מבחינתי הוא שהתמונה שהצגתי כאן מספיקה כדי לפוגג את המתח המלאכותי והמזיק שעוטף את הסוגיה הזאת, ובכך יכולה להביא לסיכומים הגיוניים שיתקבלו על דעת שני הצדדים באופן סביר.

אני חושב שלפחות את זה אנחנו חייבים לכל הצדדים שסבלו במקרה הזה, ולא פחות מכך לילדים ולמקרים הבאים בתור. עלינו ללמוד כיצד להתנהל להבא בצורה הגיונית, קרה ומפוכחת, בלי אמוציות ובלי השתלחויות מיותרות. זה גם יותר נעים, גם פחות מזיק וגם מביא לתוצאות טובות יותר. דומני שאת שכר הלימוד שילמו כל הצדדים שם, ובפרט הילדה והוריה. אם נסיק את המסקנה, או אז נוכל לומר שזה לפחות לא היה לשווא.

[1] אני משתמש לגביה בלשון נקבה כי זהו מינה. בהמשך אכנס לשאלת היחס בין המין למגדר.

[2] לשון זכר כאן היא מפני שאני מתאר את העמדה האוהדת לתופעה כמובן.

[3] דוגמה בוטה לדבר הוא הגרז"נ גולדברג שיצא נגד ההיתר של זיכוי גט בבית הדין בצפת, בעוד שהדיינים שם טענו שקיבלו את הסכמתו לפסיקתם (ראו למשל כאן). לי נראה סביר שלא הייתה כאן רמאות של הדיינים אלא פחד של הרב גולדברג מהביקורת שהתעוררה שם.

[4] מתברר שגם לשיטתם יש לנו כנראה מאפיינים קשיחים שלא ניתנים לשינוי.

[5] ראו למשל כאן וכאן. אמנם בסימני בגרות הדיון הוא האם הם סימנים לבגרות נפשית, שהרי גדלות בהלכה עניינה אחריות משפטית וחיוב במצוות. לכן שם סביר לראות בהם סימן לבגרות מנטלית ולא סיבה.

[6] ראו גם מאמרו המקיף של שמואל שמעוני, "הכרה משפטית בשינוי מין", מחקרי משפט כח, תשעג, עמ' 311.

119 תגובות

 1. בס"ד יום ההבדלה בין מים למים כ"ו באלול פ"ב

  העניין לא כל כך סבוך. מכיוון שמדובר בבית ספר דתי המחנך את תלמידותיו ותלמידיו לשמור את מצוות התורה – הרי שהתלמידה צריכה לקיים את מצוות התורה 'לא יהיה כלי גבר על אשה'. ומכיוון שבכיתה ד' מתחילים שם להפריד בין בנים ובנות- הרי שהיא תצטרך ללמוד בכיתת הבנות.

  גם אם קיום מצוות 'לא יהיה כלי גבר על אשה' קשה לילדה או להוריה – הרי זו מצוות ה', ומצווה הבאה לאדם בקושי – שכרה מרובה ד'לפום צערא אגרא'. ובדרך כלל כשמטים שכם לעשות רצון ה' – רק ההתחלה קשה, ובהמשך מוצאים טעם וסיפוק עצום בהתגברות על היצר. וטוב לגברת כי תשא עול בנעוריה. זה יחשל אותה לעמוד באתגרי החיים שאינם קלים.

  וכי תמיד אדם אוהב את העול המוטל עליו? החל בעול של הלימודים,המשך בייסורי גיל ההתבגרות ותקופת חיפוש הזיווג, והמשך בקשיי הפרנסה וצער גידול בנים עד שהם עומדים ברשות עצמם,ואז מגיעים קשיי וייסורי הזקנה. החיים אינם רק 'גן של שושנים', אבל צריך להתמודד עם הקשיים, ומה טוב יותר מהנחייתו המפורשת של בורא העולם בתורתו?

  בברכת קבלת הייעוד האלקי ברצון ובשמחה, עמיעוז ירון שניצל"ר

  נ.ב. מה עניינם של 'אריאל שמואל דוד' ו'שמואל לורבר' לפוסט זה? היה עדיף לציין כ'מאמר קשור' את הטור בעניין 'מהי אישה?' וכיו"ב.

  1. בס"ד ז"ך באלול, יום בריאת השילוב והצמיחה

   אם ביום השני נוצרה הפרדה בין מים למים, שהביאה לגעגועים עוצמתיים לאיחוד מחודש בין מים למים – הרי ביום השלישי נוצרה האפשרות לשילוב מפרה ביניהם. המים העליונים יורדים אל הארץ וצמיחים אותה. יתרם זורם אל הים וחלקם מתאדה למעלה וחוזר ויורד כגשם וחוזר חלילה.

   אף האיש והאישה נוצרו מאוחדים והופרדו. בכך נוצר אצל כל אחד מהם חסך. לאיש חסר המרכיב הנשי בזהותו ולאישה חסר בזהותה המרכיב הגברי, ולפיכך מובן הרצון למלא את המרכיב החסר.אך כאן מלמדתנו התורה שהאיחוד לא יהיה על ידי שהאיש יהיה לאישה או שהאישה תהיה לאיש, אלא ע"י שכל אחד יפתח את זהותו הייחודית ובמקביל יתחבר עם הזהות המשלימה כדי ליצור באהבה וכיסופים אחדות חזקה ויציבה.

   בברכה, חסדאי בצלאל דובדבני קירשן-קוואס

   1. אפשר איפוא להבין את תחושת החסך של הגבר החסר את המימד הנשי ושל האישה המרגישה את החוסר בתכונות הגבריות. הזכרתי את התיקון שבחיבורם של איש ואישה המביא להשלמה הדדית, כדברי רבי יהודה הנשיא על האב המלמד את בנו תורה , השקול כנגד האם המשדלתו בדברים, שיש צורך בשילוב הסמכותיות הגברית עם אהבת החסד הנשית, יראה עם אהבה.

    רבי ברכיה (יומא ע) מלמדנו שתלמידי חכמים משלבים את התכונות הטובות של הגבריות והנשיות, 'שהם כנשים' (רש"י: ענוותנין ותשושי כח) 'ועושין גבורה כאנשים', שילוב של תקיפות ועדינות, עוז וענווה.

    בברכה, שמחה פיש"ל הלוי פלנקטון

    1. הערה כללית:
     לדעתי ההצגה שלך את העמדה המטריאליסטית היא לעתים קרובות ללא הוגנת, ולפחות לא עומדת במבחן טיורינג אידאולוגי – כמטריאליסט אני לא מזדהה עם המסקנות-לכאורה העמדה שלי, ולכן גם לא עם המתחים שהן מייצרות. במקרה הזה, אתה שם בפיו של המטריאליסט הכחשה כללית של הפסיכולוגיה, ומכאן את המסקנה שהפיזיולוגיה קובעת הכל. אבל כמובן שלשיטתו (לשיטתי), הפסיכולוגיה היא דבר אמתי מאוד, שממומש על ידי הפיזיולוגיה של המוח – שהוא איבר בגוף לא פחות מכל איבר אחר. כל מה שאני צריך כדי ליישב את הטרנסג'נדריות עם תפיסת העולם שלי זה כמה נוירונים שהתחברו ימינה במקום שמאלה – בין אם בגלל צירוף מסוים של גנים, בגלל צירוף מסוים של גירויים סביבתיים, או בגלל שילוב ביניהם.

     1. הודעה מוזרה מאד. אתה חוזר על מה שכתבתי ואומר שאני מציג את המטריאליזם באופן מוטה. בנוסף, לא כתבתי בשום מקום שהפסיכולוגיה אינה אמיתית בתמונה מטריאליסטית. בקיצור, אתה כנראה מתכוון להגיב למישהו אחר. נסה לאתר אותו ולהעלות את תגובתך שם.

 2. שלום הרב.
  אתה משתמש בגובה פיזיולוגי פעמיים כדי להדגים מקרים שבהם בוודאי כולנו נסכים שלא מדובר במחלה.
  לא הבנתי למה – אתה לא חושב שגמדות זו מחלה? או ההפך – אנשים מעלים 2.60 (שרירותי) זה לא עיוות ביולוגי?

  כמו שאתה תמיד אומר – זה שהגבול אפור, מפותל ורחב לא אומר שאין גבול, אבל קצוות ההתפלגות הן אכן מחלה.
  האם הן מפריעות זה משהו אחר.

  1. לדעתי שום גובה אינו מחלה אלא אם זה מפריע לך. זה לא שאלה של גבול אפור, אלא גם אם הוא לגמרי שחור לבן. אולי האפרוריות של מושג המחלה היא רק בשאלה כמה זה צריך להפריע לך, אבל גם שם הצעתי קריטריון: האם זה דורש טיפול.

 3. כל הפרדה הזו בין מין למיגדר הוא בלוף (שהמציאו אנשים חסרי דעת) . לא כל מושג מומצא צריך לאמץ מהאקדמיה המגוחכת ( "מדעי" המיגדר). יכול להיות גבר עם נפש נשית אבל הוא גבר ( חולה נפש). כל המשמעות של התנהגות נשית נגזרה מאופי והתנהגות של בני ממין נקבה. מי שאומר שהוא אישה זה כמו שהוא יאמר שהוא חתול. זה פשוט חסר משמעות .או מחלת נפש . כמו מי שהוא יאמר שהוא נפוליאון. הילדה לא צריכה להיות בכיתה הזו לא בגלל ענייני הלכה אלא כי היא חולת נפש ואין מקומה בבית ספר רגיל. ואין לי מה לקבל או אפילו להתווכח עם קווירים מתונים. מי שלא מבין את זה הוא חסר דעה. יש אינטואיציה חזקה מתי משהוא הוא מחלה ( לא תקין ביולוגית או נפשית. כלומר רע) ובוודאי שזה לא קשור לחריגה מאיזהשהיא נורמה. גם אם 99% מהאוכלוסייה תהיה חולה בסרטן זו עדיין תהיה מחלה.

  הצורה שבה הרב מיכי מנסה למכור לנו את הטרנסג'נדריות בתור משהוא נורמלי ( או שהנורמליות שלה היא מחלוקת לגיטימית) היא מגוחכת ובלתי נתפסת בעיניי. ובטח ניתוח לשינוי מין שזו פשוט הטלת מום. וגם במדינה ליברלית הייתי מפעיל כפייה למנוע ניתוחים כאלה ( כמו שמונעים נאנשים להזיק לעצמם או לשלוח יד בנפשם) ובטח לא מממן אותם

    1. ובמדינה לא נורמלית אין לי שום עניין לקבל החלטות בשביל משוגעים וחולי נפש. שהרבה יציל אותי מידם וזהו

    1. עמנואל לא הגיב אלא הצהיר שטויות בנחרצות. הוא כדרכו תמיד מניח שנחרצות היא תחליף לטיעונים. כשאני רואה טיעונים אני תמיד מתייחס אליהם. אצלו לא היו כאלה.
     מי שרואה בזה תגובה עניינית ונכונה, צריך לחזור לכיתה א.

    2. אני אכן לא באתי להתווכח עם הרב . אבל התגובה שלי מאוד עניינית ( לא יודע מה זה נקרא "לא ענייני" אצלו. זו לא הייתה תגובה בנושא פיסיקה נניח). ביחס לנכונות זו בדיוק מה שאני מניח לקורא האובייקטיבי לשפוט. המטרה שלי בתגובה הזו היא לכפור בהנחת היסוד שהרב מיכי מנסה למכור פה מתחת לשטיח ( או מעליו) . הוא מאמץ את המושג המומצא הזה של "מיגדר" בשביל להגיע למסקנה ( ולמכור אותה) שטרנסג'נדריזם היא מחלה ( וניתוח לשינוי מין הוא פשוט הטלת מוםׂ) . ומכיוון שנדמה לי שרוב הקוראים פה מאוד מושפעים מהסאב טקסט ׁ שלו (מותר לכם לחשוב ככה וככה אבל אסור לכם לחשוב ככה אחרת תוכרזו על ידי כהזויים ומשוגעים , כדרכם של כל הפסודו אינלקטואלים שמאלנים למיניהם ( והוא דווקא לא אחד כזה). והוא די מתאמץ להטיל את כובד משקלו בהכרזות כאלו ) אז ראיתי צורך לכפור בזה בפומבי ולהגיד שה"מלך" הוא עירום ומנסים למכור לנו מציאות מהונדסת . מבחינתו הרי כבר אין כזה דבר מחלה. גמדות היא כבר לא מחלה אם הגובה לא מפריע למישהוא. מה הוא אומר. אבל במקרה ל99.9999999999% מהאנושות זה מפריע . וגם אם סרטן לא מפריע למישהוא אז זו מבחינתו זו לא מחלה. ברור שמחלה מניחה שיש פה משהוא רע. רק הטענה שלי היא בעצם שהרע הזה הוא אובייקטיבי ( קיים במציאות עצמה. אחרת למה 99% מהאנושות חושבת ככה ?) והוא פשוט טוען שרע וטוב מהסוג הזה ( לא המוסרי . ה"אסתטי" . בשפה שלו) הם לא אובייקטיבים. זו חלק מהנדסת המציאות הפרוגרסיבית הזאת. במהרה גם כיעור ויופי יהפכו להיות למושגים ריקים ( כמו כל דבר שאינו אובייקטיבי) ואני אכן מצהיר שזה בלוף בשביל שהקורא האובייקטיבי ישפוט בינינו בלי מורא. יש לי תחושה שהרבה חושבים כמוני ואני לא מעוניין שהם יפחדו לבטא זאת פה בגלל פחד שלא ימצאו חן בעיני הרב ועדר מאמיניו.

     שים לב שהוא עוד מנסה לזלזל בך שאתה ברמה של כיתה א' אם תחשוב שהדברים שלי אולי נכונים . זה בדיוק מה שאני מנסה לעשות בתגובה שלי. שהאנשים לא יתרשמו מהנסיונות שלו להקטין אותם על מנת שיניחו את אותם הנחות יסוד שלו .

     1. תיקון טעות :
      בשורה החמישית : " בשביל להגיע למסקנה ( ולמכור אותה) שטרנסג’נדריזם איננה מחלה ( וניתוח לשינוי מין הוא לא פשוט הטלת מוםׂ)"

  1. מה זאת אומרת שההפרדה בין מין למגדר היא בלוף? אתה לא רואה הבדלים אצל בני אדם בין ביולוגיה לבין, התנהגות, שפה ומנטליות? למשל ברוב החברות יש רוב מוחץ הקושר בין נשיות לשמלות ושיער ארוך (אם כי כמובן זה לא קטגורי או הכרחי). אם אתה אומר שאין הבדל בין מין ומגדר כוונתך כנראה לבטל את הקטגוריה האחרונה (מגדר) ואז יוצא שלשיטתך גידול שיער ארוך או לבישת שמלה זו מציאות ביולוגית…

   1. יש התנהגות נשית וגברית ויש מין ביולוגי של זכר ונקבה ( או גבר ואישה במין האנושי). אם גבר ביולוגי מתנהג כמו אישה אז הוא עדיין גבר ( לא מוצלח במיוחד ) גם אם יגיד עד מחרתיים שהוא אישה. הוא לא זכר בעל מיגדר נשי . הוא לא אישה. זה מה שאני אומר.

    1. אני מסכים חלקית עם תגובתך האחרונה אבל זה אומר שבניגוד להצהרתך הקודמת גם לשיטתך יש אבחנה בין מין ומגדר. גבר שמתנהג כמו אישה נשאר אמנם גבר מבחינה מינית ביולוגית אבל בו בזמן אימץ אלמנטים מגדריים נשיים (גם אם חלקית). אתה בטח מבין שאם נתעקש לטעון שאין אבחנה בין מין ומגדר נשחק לידיים של הקווירים הרדיקליים, שהרי גם הם כופרים בהבחנה הזו.

     1. אני לא מנסה לשחק או לא לשחק לידיים של איזהשהיא קבוצה סוציולוגית כלשהיא. אני פשוט אומר את הדברים איך שאני רואה אותם. ומה שאתה קורא לו קווירים רדיקליים הם אנשים חסרי דעה ואסור להתייחס אליהם או לבוא איתם במגע. ביחס למה שכתבת בנוסף זו רק סמנטיקה. אין לי עניין לתת שם להתנהגות גברית או נשית בתור מגדר. זו נראית לי הגדרה מיותרת שלא תורמת שום דבר להבנה של איזשהוא עניין. ההמצאה הזו של מושג המגדר ( נתינת שם נוסף להתנהגות גברית או נשית) נועדה לטשטש ולערפל אמיתות פשוטות. גבר שמתנהג כמו אישה זו בעייה. זה לא מתאים. הוא באופן עקרוני היה יכול לעשות אחת משתיים : או להתרפא מהמחלה הנפשית או לעשות שינוי מין אמיתי ( להפוך לנקבה ביולוגית אמיתית פורייה עם רחם, שחלות ,ביציות, כרומוזמי מין מתאימים וכו' ) שזה לא קיים היום . מה שיש היום הוא פשוט הטלת מום . וכל עוד הוא לא עבר שינוי מין אמיתי הוא גבר עם בעייה נפשית. לקרוא לו גבר עם מאפיינים מגדריים נשיים נועד בדיוק לטשטש את העובדה שזו מחלה ע"י המשגה מחקרית ( שהופכת את זה למשהוא תקין (בריא) . למשל אומרים ש "יכולים להיות כל מיני צרופים של מין ומגדר" וכו' )

      1. אתה אולי לא "מנסה" אבל זה שמה יוצא בפועל מהדברים שלך, שלפיהם אין הבחנה בין מין למגדר. האבחנה הזו עצמה היא אובייקטיבית (גם אם מושג המגדר עצמו איננו אובייקטיבי במובן החמור). במילים אחרות: אתה שותף לרדיקליות הטרנסג'נדרית האנטי-בינארית. אם יש גן עדן לטרנסג'נדרים ולתומכיהם מקומך שם מובטח.

       1. אני לא מבין אותך. אם מחר יקום בן אדם ויאמץ התנהגות של חתול. ילך על ארבע ויילל וכו' ( ובסוף ידרוש ממך לפנות אליו כחתול) האם תגדיר אותו כבעל מיגדר של חתול ? תגיד שהוא מין בנאדם (הומוסאפיינס) ביולוגית אבל בעל מיגדר חתולי ( שייך למיגדר משפחת החתוליים – שם מדעי: Felidae ) ?

        לא. אתה תקרא לו משוגע וזהו. זה אותו דבר פה. מה זה שייך לרדיקליים וכו' ?

        וזה בעצם מה שהרב מיכי רוצה שנעשה . הוא חושב שהגדרת אישה כביולוגית או מגדרית זה תיקו. לא מחלה. אז לא . זה לא תיקו. זה שיגעון.

       2. עימנואל אני עליתי עליך! אתה סוכן זר של הפרוגרסיביים שבא לזרוע בלבול במחנה השמרני. בהתחלה תרמת לטשטוש ההבחנה האובייקטיבית בין מגדר (במובנו השמרני!) לבין המין הביולוגי. עכשיו אתה רואה שהולך לך ואתה מעוניין לטשטש גם את ההבחנה בין חתולים (וחיות בכלל) לבין בני האדם. להזכירך: אין מגדר ליצורים שאינם חלק מהתרבות האנושית. לא מגדר במובן השמרני ובטח לא בפרשנות ההזויה של מושג כפי שנוהגים הקווירים הקיצוניים. אדם יוכל, אם יתאמץ מאד, לאמץ חלק קטנטן מהתנהגויותיהם של חתולים אבל לעולם לא את המגדר שלהם. פשוט כי אין להם כזה.
        אני חושב שאכנס הלילה את המליציות השמרניות האחרונות שנותרו פה ונפשוט על ביתך.

 4. "אם היינו כולנו אספרגרים בריאים בנפשם שלא הולכים שבי אחרי דמיונות ואמוציות שנובעות ממוסכמות שרירותיות, כי אז ניתן היה בקלות להשאיר את הפרוגרסיביים בפינתם ההזויה לשוחח עם עצמם, לחזור לנקודת ההתחלה ולפתוח מחדש בדיון הגיוני." סוף ציטוט.
  ובכן, כיוון שאני פחות מעריצה אספרגריות, אני מציעה בכל זאת לנסות ולפענח מהו הדבר הזה שגורם לאנשים להתחרפן ולהשתגע כשמדובר בענייני זהות מינית. נכון, כשמישהו מחלל שבת, או אוכל חמץ בפסח, לא נגרם בגללו שום כאוס מהותי: יש מצווה, יש עברה, זו דרכו של עולם ואין חדש תחת השמש. העולם לא יתערער. לעומת זאת, בלבול מגדרי ומיני הוא דבר מפחיד. הוא משמיט את הקרקע מתחת הרגליים. אפשר לזהות כאן פחד מתוהו ובוהו זהותי ומוסרי, מאֵם כל ההפקרויות. מאיבוד כיוון בסיסי. (בספר שפעם קראתי מענים בני אדם באמצעות הדמייה של רִיק. קיום ללא חושים, שמבלבל את כל עולמם ומרסק אותם נפשית). לכן, דווקא כדי להתמודד איתן – לא הייתי מבטלת מהר מדי את התחושות האלה.

  1. חיותה, לך אני ודאי לא צריך לומר שלדעתי אם אנשים מבולבלים וסובלים שייקחו כדור. זה לא הופך שום דבר לערך או זכות.
   אם אינך מבטלת את התחושות שגורמות לטרנסים לדבוק בזהותם אל תבטלי את התחושות שגורמות לשמרנים להתנגד ולסלוד מזה. פסיכולוגיות יש לכולם. הדרך להתמודד עם כשליפ פסיכולוגיים היא לקחת כדור ולחזור לפילוסופיה.

 5. "הלכתא למשיחא ,ובשביל זה אנחנו כאן " .
  משיח הגיע ולא הודיעו לנו ?

 6. תודה על הניתוח השקול והמעניין שמאד חסר בשיח.
  שתי נקודות שאני חש שמפוספסות בניתוח שלך:
  1. שמת בסוגריים טענה שהיא סופר חשובה לויכוח – דווקא עם הקוויריות המתונה: "כנראה שהדרכים להתאים את המגדר למין הן קשות יותר, אם בכלל קיימות". זוהי טענה שלכל הפחות צריך לעגן במחקר שלדעתי לא קיים היום, והוא נוגע כמובן בשאלת המשקל של גנטיקה וסביבה בהסבר התופעה, בוודאי בגיל צעיר בו המגדר עוד מתעצב ויש בלבולים כפי שהזכרת. "ללכת לפסיכולוג" זה לא תמיד פתרון אם לא יודעים האם הפסיכולוג נוקט בגישה לפיה הפתרון הוא בהתאמת המגדר או בהתאמת המין (אם בכלל לגיטימי שהוא יחזיק באחת מהעמדות אפריורית). בסוגיה ההומוסקסואלית הדיון הפסיכולוגי הוכרע לפחות פומבית שהגישה הלגיטימית היחידה היא לקבל את הנטיה המינית כנתונה וכבלתי ניתנת לשינוי וממילא האתגר הוא להתאים את ההתנהגות אליה ולהשלים עם הזהות המינית החדשה. ההשלכות של התפיסה הזו במקבילה הטרנסג'נדרית הן הרבה יותר מרחיקות לכת בגלל הניתוחים ולעיתים הפגיעה בפוריות או באפשרות להקים משפחה, אך גם להומואים ההשלכה היא מרחיקת לכת בבניית התא המשפחתי שתלוי מעתה בשתי נשים חיצוניות שלפחות אחת מהן מקריבה את גופה, בהוצאה כספית גדולה ובהבאת ילד לעולם בו לא יכיר את אמו. (כמובן שהורות משותפת פותרת חלק מהבעיה אבל אסור לומר שהיא עדיפה חברתית וגם היא לא חפה ממורכבויות). בכל מקרה, לו היה מתברר שבמציאות שבה התאמה מינית היא פשוט לא אופציה מקובלת, התאמה מגדרית היא משהו שלפחות בחלק מהמקרים מצליח, עם התערבות או בלעדיה, או שרוב הילדים המבולבלים מוצאים את מקומם בעולם במסגרת המין שלהם גם אם ע"י ייסורים נפשיים, וגם אם באופן חלקי שמצריך התמודדות, האם הבנה שכזו לא משליכה על הויכוח עם הקוויריות המתונה? דומני שחלק נכבד מהתיוג גם של הגישה הזו כפרוגרסיבית נובע מהתחושה שהיא מתייחסת ברצינות תהומית מידי לתחושה האישית בזמן נתון, כביכול מה שאדם חש הוא הדבר האובייקטיבי היחיד להיתלות בו, בעוד ייתכן כי כאמור מדובר בבלבול, זמני או קבוע, שאולי מושפע מאד מהשיח ומהאג'נדות בסביבה. ההתייחסות הזו עלולה להיות זרז להתרחבות של התופעה בעידן שבו אין עוגנים ומצטמצמת ה"נורמה". כשיש על המדף היצע גדול יותר של מוצרים זהותיים, התחושות ה"אובייקטיביות" עלולות להשתנות, ויש לא מעט עדויות על התפשטות התופעה היכן שהיא קיימת ומקבלת יותר לגיטימציה (לא מכיר תימוכין מדעיים לטענה). פרוגרסיבים לעולם יטענו שמדובר בגילוי של הקיים ולא בהרחבת התופעה, ושוב חזרנו לנקודת המחלוקת הבסיסית שלדעתי יש לה משקל גדול יותר מזה שתיארת, ואין בה הכרעה מחקרית וגם לא נסיון כן ללמוד את הנושא באופן מדעי.
  2. אתה די מתייחס בשוויון נפש להשלכות של הציפיה מהילדים האחרים להכיר בדיספוריה ולהתאים את פנייתם לילד/ה, כביכול מדובר בהכלה של מוגבלות ככל המוגבלויות. הפניה עצמה היא אכן עניין סמנטי והוא באמת לא חשוב כ"כ, כפי שציינת. אבל פניה היא לא עניין סמנטי, מדובר במערכת יחסים שלמה, ואנחנו כמבוגרים מתייחסים באופן שונה לנשים ולגברים אם נרצה או לא, ואצל ילדים שעוד לא התעצבה זהות מינית הדברים מורכבים בהרבה כי הדיכוטומיה בין בנים לבנות הרבה יותר חזקה והיא משרתת את התעצבותו של כל ילד. להסתרה ולהפתעה שבעקבותיה בוודאי יש השלכות מבלבלות לגיל כזה, לא בגלל הפרקטיקה של הפניה, אלא בגלל מערכת יחסים שהיתה מושתתת על טעות (סליחה על הבוטות, תחשוב על ילד ששנה שלמה השתין ליד ילד אחר ואז גילה שזו ילדה, אבל לא חייבים להרחיק לסיטואציה המאד ריאלית הזו, מספיק לחשוב על מגע חברי שקיים בין בנים שהם לא מסוגלים לדמיין בשלב הזה עם בנות שבעיקר מרתיעות אותם בשלב הזה באופן נורמלי לגמרי), אבל גם בלי ההפתעה, עצם הציפיה מילדים לפנות למישהו באופן שונה ממינו היא ציפיה מוגזמת ורחוקה מאד מלהיות סמנטית (זה קשה ומבלבל גם לי כמבוגר). עלולה להיות לכך השלכה התפתחותית גם על שאר הילדים שתמונת העולם שלהם תשתבש בגיל צעיר מידי.

  1. 1. איני רואה מדוע זו טענה כל כך חשובה לניתוח. בעיניי היא שולית משתי סיבות. דומני שאין מידע רציני על כך, וגם אם יש – זה לא מאד חשוב.
   נניח שיש דרכים לעשות זאת, ונניח אפילו שיש להן תוקף מדעי (הן נבדקו, כולל ההשלכות, האם זה עובד על כל סוגי הטרנסים וכו'), עדיין זו אחת משתי אפשרויות שעומדת בפני ילדה כזאת. אתה מניח שאם שתי הדרכים קיימות אז עדיפה הראשונה, אבל יכולים להיות כאלה שיעדיפו את השנייה. השאלה האם זה בעייתי ומה צריך לעשות עם זה. טענתי שזה לא בעייתי במיוחד. זאת מעבר לשאלה האם באמת יש דרך כזאת (לא ראיתי בדבריך עדויות לכך). אבל אם יהיו ראיות לכך, אפשר בהחלט לדון.
   2. ביחס להערה הזאת אספר לך סיפור. כשחייתי בחברה חרדית אמרו לי כל הזמן שאני צריך להחליף את הלבוש שלי לחרדי, כי כשילדיי יגיעו לבר מצווה המצב מאד יבלבל אותם. לא עשיתי זאת, והתברר שילדים חיים בשלום עם כל מיני חריגויות. הפחד הזה מבלבול של הילדים הוא מופרז מאד. אם תסביר לילדים שזה בן וזו בת וכך וכך צריך להיות היחס, וביחד עם זה תסביר שיש ילדה חריגה שצריך להתחשב בה ולתת לה יחס אחר – לדעתי לא יקרה כלום. ילד עם בעיות קשב לא עושה שיעורי בית. האם זה אמור להפריע לשאר הילדים שמחונכים כן לעשות אותם? לא בהכרח. אם יש נער שיש לו קרי ואוסרים עליו להניח תפילין, אבל כמובן לא מגלים לאחרים את המצב. האם זה אמור לבלבל את כולם? אומרים להם שיש לו בעיה מיוחדת ולכן הוא מתנהל אחרת. לדעתי לא יקרה שום דבר. ילדים, דווקא בגלל הגיל הצעיר והגמישות המחשבתית, יכולים להכיל כמעט הכל.
   כתבתי שיכולות להיות בעיות שלא חשבתי עליהן, ואפילו סביר מאד שישנן. הפנייה לילדה בלשון זכר היא דוגמה לכך. ייתכן שזה בעייתי (אם כי אני לא בטוח). אז מה? השאלה אינה מהו הפתרון אלא איזה סוג פתרון מחפשים, והאם מוכנים לחשוב עליו באופן שקול ולא בהיסטריה. יש בעיה עם שימוש באותם שירותים? אני בכלל לא בטוח. אבל גם אם כן, ניתן למצוא גם לזה פתרון מקומי. וכך לגבי צורת הפנייה. המטרה שלי היא שינוי הפרדיגמה והכיוון העקרוני, ולא הצעת פתרון קונקרטי.

 7. שלום הרב,
  בקשר לעובדות שהעלית, עד כמה שאני מבין הן לא מדויקות.

  שוחחתי בעניין עם אם של תלמיד מהשכבה בבית הספר, עימה יש לי היכרות קרובה.

  לדבריה, הילד\ה מתחפשת כבר מגיל 3! היא מציגה את עצמה כבן כבר שנים, ולא מגיל 7 כפי שמובן מדבריך.

  קשה מאוד להבין שילד\ה בגיל 3 חשה בזהות מגדרית מנוגדת, ולכן לתפיסת הסביבה, מי ש'הפך' את הילדה לילד הם ההורים, שהעדיפו שהיא תהיה בן. הם אלו שהפכו אותה לילד מאז שהייתה פעוטה.

  אז גם אם נקבל את צרכיה של הילד\ה במצב שהיא מספיק בוגרת ובשלה להבין מהו שינוי מגדרי, קשה יותר לקבל מצב בו ההורים הם היוזמים של השינוי המגדרי. הם בלבלו אותה מגיל צעיר, וכעת לא ברור מה טובת הילד\ה. היוזמה לשינוי באה מבחוץ, האם ללא ההשפעה ההורית המתמשכת היא גם הייתה חפצה בשינוי? מי יודע?

  השאלה העולה במצב שכזה הוא האם ילד\ה כזו מתאימה למסגרת, בגלל החינוך שהיא מקבלת בבית שאינו תואם לחינוך הדתי בבית הספר.
  לשם השוואה, באותו בית ספר ילד לא יכול להביא עוגה שנאפתה בביתו, בגלל חששות של כשרות. בכל ארוע (יומולדת, מסיבה), ניתן להביא רק מוצרים ארוזים בחותמת כשרות. אז אם אוכל לא כשר אסור להביא, למה חינוך לטרנסג'נדריות מותר להביא מהבית? שוב, הילד\ה לא מביאה בעיה או צורך אישי שלה, אלא השפעה הורית, האם להשפעה הורית שכזו יש מקום בבית ספר דתי?

  לפי אותה אם, הורים של חברים לכיתה ביקשו להעביר את בניהם למסגרת אחרת, כדי לחסוך מהם את הבלבול שהמאורע מייצר. בתחילה הרשויות הסכימו, אבל כשראו שהבקשות מתרבות ויש חשש שהילד\ה תישאר לבד, הם חזרו בהם ולא אפשרו את המעבר.

  אשמח שתתייחס לשאלה הספציפית שאני מעלה, בהתאם לתיאור המקרה כפי שלמדתי מבירור העניין. האם הורים בבית ספר דתי צריכים להסכים להתנהגות שכזו, כאשר להבנתם היא תוצאה של חינוך שאינו דתי ולא בעיה אישית של הילד\ה?

  חיים זייליג בערגער

  1. שלום רב.
   1. אתחיל בסיפור. כשהייתי בטירונות בצבא אחד החבר'ה שלנו ירה בעצמו בפתח האוהל שלי והתאבד. לאחר מכן הגיעו עיתונאים וכל החבר'ה סיפרו שמתעללים בנו בגלל שאנחנו בני ישיבות, וסיפרו סיפורים מסמרי שיער על מה שקורה אצלנו. זה הגיע לעיתונות, ממש "מפי הסוס". החיילים שעברו את ההתעללויות היו עדים. אבל אני ידעתי שהכל בדיות, מאל"ף ועד תי"ו. אנשים היו בטוחים שזהו המצב, ולא שהם שיקרו. אבל זו תמונה שצוירה בדיעבד אחרי שקרה המקרה. היו התעללויות כמו בכל טירונות, ושום דבר שקשור להיותנו בני ישיבות.
   כוונתי לומר שאחרי שקורה מקרה שמעורר סערה ומטלטל אותנו, יש לאנשים נטייה לצבוע את העבר בצבעים שמתאימים לאג'נדה שלהם. לכן אני מטיל ספק גדול בסיפור של אותה אם. ייתכן שהיא ראתה שהיא התחפשה פעם אחת לבן, וזה לגיטימי. וגם אם לא לגיטימי – אז זו הייתה טעות של ההורים. מכאן ועד למסקנה שההורים רצו בן ולכן הפכו אותה לכזאת במו ידיהם, זה גובל במדע בדיוני. בגלל שאני מכיר דינמיקות אנושיות כאלה, ואני יודע איך נוצרים מיתוסים שאנשים משוכנעים לגביהם כביכול מידע אישי וישיר, אני לא נוטה להאמין לזה.
   2. אבל גם אם כן, אתה מניח שיש כאן מצב בעייתי ושההורים אשמים. אבל אם המצב אינו בעייתי כל כך, כפי שהסברתי, אז אפשר גם לקבל שההורים עשו זאת. יתר על כן, גם אם ההורים עשו זאת, כעת יש ילד עם בעיה. האם נתעלם ממנה? אם יש מחירים כבדים – בהחלט כן. אבל אם המחירים לא כבדים, כמו שאני טוען, אז צריך להתחשב בבעיה גם אם הההורים אשמים בה.
   3. אתה מניח הנחות לגבי ילדה בת שלוש. לא אתה ולא אני מכירים אותה, ושנינו כנראה לא חקרנו את התופעה. מניין לך שאצל ילדה בת שלוש זה רק בלבול. זה יכול אולי להיות בלבול, אבל גם יכול להיות שלא. נניח שהמקרה נבדק והתברר לפסיכולוג ולהורים שזה לא רק בלבול, או שזה בלבול שאין דרך טובה להתמודד איתו. מה עליהם לעשות?
   4. ההשוואה לעוגה בכשרות אחרת היא נואלת. ברור לכולם שיש סטנדרטים לכשרות שצריך לעמוד בהם. אני לא נגד כללים. אני נגד אי התחשבות במצבים חריגים, גם אם הם סותרים את הכללים, ובפרט כשכרוכה בזה בעיה ומצוקה. אם היה ילד שהיה במצוקה אם היינו אוכלים כשרות מהודרת, אני חושב שביה"ס באמת היה צריך לאפשר במקרה שלו רמת כשרות נמוכה יותר. אכן כן.
   5. לגבי השאלה של המעבר, דעתי היא שבלי קשר למקרה הזה הגבלת המעברים היא שערורייה. זה חלק מהצנטרליזם של משרד החינוך, ולדעתי הוא בעייתי כשלעצמו. בלי קשר למקרה הזה.

   1. אני שוב חוזר לעובדות.
    אתה נועה לחשוב שהשינוי המגדרי קרה רק בגיל 7, ואתה מפקפק בסיפור בגלל היכרות עם דינמיקות אנושיות.
    אבל מקריאה בכתבות שלנקקת אליהן, עולה שהדברים ארעו בגיל מוקדם. בפיסקה השלישית בכתבה בערוץ 7 כתוב שמיניותו של הילד הייתה גלויה כבר מכיתה א’ רק למספר מצומצם של אנשי צוות בבית הספר. בהבנה פשוטה של הנאמר, עולה שההורים רשמו את הילדה כילד עוד מזמן ההרשמה בגיל 5.5 לפחות, ושהילדה שיתפה פעולה והציגה עצמה כבן (דיברה על עצמה בלשון זכר) מעת הכניסה לבית הספר. זה מקריאה פשוטה, ולא ”מפי הסוס”.
    אם הילדה התגוררה בשכונה (ולא היגרה ממקום אחר), מן הסתם ההצגה החלה עוד מגיל צעיר יותר. הרי לא ניתן לשלוח אותה כבת לגן חובה ולגן תת חובה בשכונה, ומיד לרשום אותה כבן בבית ספר באותו מקום, כי הדבר ייתגלה, והדבר הרי נשמר בסוד. אז בהנחה שלא היגרו בדיוק בשלב העלייה לבית הספר (או שהם מתגוררים גם היום במקום מרוחק), חשבון פשוט אומר שההצגה היא מגיל ינקות. תמהני עלייך שהבנת אחרת (אשמח להסבר).

    לגבי מה שכתבת שיש מקום לשקול ויתור על כשרות ’מהדרין’ כדי שלא לפגוע באדם, ההשוואה מוגזמת. אני לא מכיר היטב את הציבור הד”לי ואת רמת הדתיות באותו בית ספר, אבל בית הספר לא צריך שהעוגה תהיה למהדרין, אלא כשרה באופן בסיסי. לשם השוואה, בין האימהות הרבה לובשות מכנסיים ואינן מכסות את ראשן (כמו זו שדיברתי איתה), ויש גם כאלו שחיות בזוגיות לסבית, ולאף אחד אין עם זה בעיה, אף אחד לא מהס לחרד את המשפחות.
    הטענה כאן היא כאמור שהורי הילדה יזמו את העניין, ובכך מחדירים לבית הספר התמודדות דתית לא פשוטה, ללא שום צורך או בענה מוקדמת של הילדה.

    1. איפה כתבתי שהבנתי אחרת? אני לא מבין את טענתך, ובכל אופן עניתי על כל הטענות בדבריך.
     שוב אתה מתעקש שלא לצורך. הבאתי דוגמה מכשרות מהדרין לא כי זה המצב בביה"ס. אבל בבי"ס שזו הייתה הנורמה היה ראוי לוותר. הדגמתי נקודה, וזה הכל. ואגב, ילדה של שתי לסביות לא מפריעה פחות לחינוך בביה"ס, אלא שלזה כנראה כבר התרגלת.

     1. לרמד"א – שלום רב,

      יש הבדל בין ילדה של שתי לסביות לילדה המתנהגת כבן, שכן הראשונה אינה מתנהגת במסגרת בית הספר שלא כתורה, בעוד שהשניה מפירה בתוך בית הספר את דיני התורה והוריה דורשים מית הספר הדתישיכירבדרישותיהם, יאפשר לה להתלבש כבן ויפנו אליה לשון זכר.

      הם יכולים לשלוח את בתם לבית הספר הדתי, אך להורות לה להתנהג במסגרת בית הספר בקוד ההתנהגות הנדרש בו על פי התורה.

      בברכה, עופר בדן מלבב-מוסקרונר

      1. בפיסקה 1, שורה 3-4
       … דורשים מבית הספר הדתי שיכיר בדרישותיהם…

      2. בפיסקה 1, שורה 3-4
       … דורשים מבית הספר הדתי להכיר בדרישותיהם…

   2. אם שורש הבעיה נמצא בהורים אז רשויות הרווחה צריכות להתערב ולהוציא את הילדה מרשות ההורים באשמת התעללות.

  2. הציעו להורים של כל הכיתה לשלוח את ילדיהם לטיפול פסיכולוגי הגיב:

   בס"ד כ"ז באלול פ"ב

   אין לי ידיעה קרובה על מה שמתרחש בבית הספר, אבל ממה שפורסם בתקשורת עולה, שהציעו להורי הילדים בכיתה שנחרדו מחשיפת ילדיהם לטרנסג'נדריות שהם ישלחו את ילדיהם לטיפול פסיכולוגי תומך.וכאן אני באמת מבין מה 'מקפיץ' אותם.

   אמנם יש לומר שבכל מקרה ילדים נחשפים למצבים שאחד מחבריהם מתנהג בצורה שונה מסביבתו, ולעתים קרובות זה גורם להם לדחות אותו או ללעוג לו. וכדאי שחלק מהחינוך הדתי שהורים רוצים להנחיל לילדיהם הוא שלא להלבין פני חבירם ברבים גם אם הוא מתנהג בצורה מוזרה, וגם אם הוא עובר על איסורי תורה.

   אם בית הספר נקרא 'מורשת נריה', אפשר לספר לילדים על הרב נריה שנכנס לפעילות ב'בני עקיבא' כשבזמנו היו שם ריקודים מעורבים רח"ל, והוא בסבלנות שיפר לאין הכר את המצב הדתי שם ועורר את נערי ונערות 'בני עקיבא' לאהבת התורה.אם לפני ייסוד 'בני עקיבא' היה המצב שרוב בוגרי חינוך המזרחי' עוזבים את הדת – הרי שתנועת הנוער הדתי על כל פגמיה שינתה את המצב והביאה ליצירת דור של אוהבי תורה הגאים באמונתם ובשמירת המצוות.

   אפשר להסביר לילדים שהורי הילדה טועים ונמשכים אחרי דיעות מעוותות, אבל אסור לפגוע בילדה עצמה ולביישה. ועם זאת להמשיך ולהיאבק בבית הספר ובמערכת החינוך ולדרוש בתוקף שהילדה תתלבש בלבוש של בנות, כפי שהתורה מחייבת. דומני שלא צריך לזה פסיכולוג. כשהורים מסבירים – ילדים מבינים.

   בברכה, עופר בדן מלבב-מוסקרונר

 8. שלום ותודה על הניתוח. אמנם לדעתי הבעיה עם ה'קוויריות המתונה' היא שהיא מנוגדת לפמיניזם (לפחות פמיניזם הקיצוני) שגורס שאין הבדל משמעותי בין גבר לאישה, ובת לא צריכה לשחק בבובות, להיות עדינה, ללבוש שמלות ולהתאפר, ויכולה לאהוב כדורגל ולהעריץ ספורטאים, להיות חזקה במדעים מדויקים ולעשות רוורס. לפי הפמיניזם, אין שום סיבה שבת כזאת תצהיר שהיא בן, והצהרה כזאת היא באמת ריקה לגמרי. יש רק מין ואין חיה כזאת מגדר.
  פמיניזים כזה אמנם נראה לי הזוי, אבל הוא די נפוץ היום והוא מסתדר רק עם הקווירות הקיצונית ולא עם הקוויריות המתונה.

  1. לא הבנתי את הטענה. נניח שזה לא מסתדר עם גוון כלשהו של הפמיניזם. אז מה? הגוון הפמיניסטי הזה ירד מסיני והכל צריך להתאים לו? אגב, כפי שהערתי, פמיניזם פחות רדיקלי גם הוא מתנגד לטרנסים דווקא כי הם מערערים על הגדרת הנשיות. יש חמישים גוונים של פמיניזם, וכל הסוגיא הזאת די מתישה ולא מעניינת אותי.

   1. הטענה היא שה'קווירות המתונה' לא באמת תעזור לפתור את הסכסוך הזה, כי היא לא מסתדרת עם הדעה הפרוגרסביבת הנפוצה בימינו. אם כן עדיף להישאר עם ההגדרה הפשוטה של מגדר, שהיא זהה לגמרי עם מין. בקיצור, המצאת הגדרה חדשה למגדר לא תורמת כלום.

    1. במציאות יש דיספוריה מגדרית. אין לזה קשר לאידאולוגיה פמיניסטית כזו או אחרת. מדובר במציאות ולא באידאות. כעת, אפשר לטמון ראש בחול ולעצום עיניים (אפשר גם וגם), ואפשר להביט למציאות בעיניים ולהציע כלי התמודדות. קוויריות מתונה היא שם קוד להכלת המקרים הקשים והתמודדות איתם, זאת להבדיל מביטול החלוקה המינית והמגדרית של הפרוגרסיביות הקיצונית.

     1. לא בטוח שיש בינינו ויכוח אמיתי. גם אני בעד הכלת המקרים הקשים והתמודדות איתם. בהחלט יש גברים (במין) שיש להם תכונות המופיעות יותר אצל נשים והפוך, וצריך להיות סימפטי איתם (לא בהתנשאות). אבל זה לא אומר שצריך להמציא הגדרות חדשות לגבר ולאישה (או לוותר על הגדרות בכלל), ולדעתי המצאות כאלה לא תורמות כלום.
      עדיף פשוט למצוא את הדרך להגיד לגבר שאפשר לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה לעשות, גם כגבר (וכן באישה כאישה). כמובן, במקרים שיש בעיות הלכתיות עם זה, יהיה צורך לחשוב על פתרון מתאים, ולא תמיד יהיה פתרון מושלם, אבל גם ל"סיס-ג'נדרים" יש בעיות כאלה.

 9. ההרגשה בקריאת הפוסט היא שאתה לא מעודכן בכלל מה הוויכוח.

  אתה מצייר את מאט וולש כאילו הוא עוסק בתופעה קיצונית ומתעלם מהדעה המתונה והמקובלת, אבל הדעה שאתה מציג כקיצונית היא אמנם הזויה, אך לא קיצונית כלל.
  הוליווד כולה שרויה בקונפציה ההזויה הזאת, איתה רוב כלי התקשורת בארה"ב, שלא לדבר על מערב אירופה.
  את הדעה המתונה שאתה מציג פה היו שורפים שם על המוקד, תראה את ג'י קיי רולינג שהיא אגב פרוגרסיבית בעצמה ומסכימה איתם ב99% מההזיות, על האחוז היחיד שרפו אותה לגמרי, היא מוקצת מחמת מיאוס ואף אחד לא חושב לעבוד איתה.

  בנוסף, אתה מאריך במילים כדי לטעון שהתופעה קיימת, אני לא מכיר שמרן שנלחם בתופעה ולא מודה שקיימים גברים שמרגישים שהם אישה, מה השאלה פה? ברור שקיימים זאת עובדה, אף אחד לא מתווכח עם זה. מאט וולש ודאי מודה בזה, כמו בן שפירו וג'ורדן פיטרסון, אין על זה ויכוח.

  לגבי הטענה שלך על מחלה, גם לפי הניסוח שלך, שני הצדדים, הפרוגרסיבי והשמרן היו אמורים להודות שזו מחלה, הפרוגרסיבים ברוב המקרים פונים לניתוחים, השמרנים היו מפנים לטיפול נפשי, כלומר, כולם מודים שזה דורש טיפול, כלומר, זו מחלה. גם כאן, לא תמצא מישהו אחד באגף הפרוגרסיבי שיהיה מוכן להגיד את זה, אבל מילא שלא יאמר את זה, לדעתם גם לי אסור להגיד את זה, זו הנקודה, זו המלחמה.
  חשבונות נחסמים היום ברשתות החברתיות בגלל שאנשים אומרים שגבר זה גבר, ממש אמירה אלימה.

  אתה מציג את השמרנים כאילו לא מדובר פה באידיאולוגיה, לא מבין את הטענה הזאת, אנשים נלחמים על האמת.
  גם הגישה שאתה מציג כמתונה, לדעתי לא מתונה כלל, למה שאשנה את צורת הדיבור שלי בגלל שבן אדם אדם החליט הבוקר שהוא אישה? ואם הוא מרגיש כלבי? ואם הוא מרגיש כמו שד? אני לא סתם לוקח לקיצון, זה קיים, יש המון אנשים שרוצים שייתיחסו אליהם ככלבים, שדים, אלפים, הוד מלכותם ושאר מראין בישין, האם ניקח את המילה שלהם?
  ואם כן לקחת לקיצון, אם לברון ג'יימס היה אומר מחר שהוא אישה, גם היית לוקח את האמירה שלו? כי לא חסרים בריונים שטוענים שהם אישה.
  יש גם רבים שחושבים שזכותם לשנות כל יום את מגדרם לפי ההרגשה בבוקר, וכמובן מי שיפנה אליהם לא נכון פוגע בהם. אני מקווה שתשאר מעודכן מדי בוקר כדי שחלילה לא תפגע בהם, הרי ברור שהמגדר שלהם באמת משתנה מדי יום, מזל שהם מעדכנים אותנו באמת האבסולוטית הזו.

  בנוסף, אתה די מקבל פה את זה שניתוח יכול לעזור למצב אבל טיפול נפשי לא יכול לעזור, הנחה מוזרה שלא נתמכת בשום מחקר.

  נקודה נוספת שאתה לא נותן אליה את הדעת (כנראה כי אתה לא מבין את גודל התופעה) היא כמה הגישה הזו יוצרת בעצמה את העיוותים ומחלות הנפש האלו, בנות רבות עוברות שלב בילדותן של טום בוי פעם היו נותנים לזה לחלוף, היום מקבעים את זה ומבלבלים אותן, נותנים להן הרגשה שזו הזהות שלהן, זה חלק מהן, זה מה שהן, וכך קוריוז זמני מתקבע ויוצר סבל שנים קדימה בגלל הבלבול והסתירה הפנימית.

  בסופו של דבר, המלחמה יותר מהכל היא על חופש הדיבור, מה שהצד שמכונה פרוגרסיבי משום מה מתנגד לו בתוקף. הם לא יחליטו עבורי מה לומר ומה לא לומר ובטח שלא מה אמת ומה שקר.

  1. רני שלום. זו ההודעה הכי דמגוגית והכי הזויה שראיתי כבר זמן רב, ואני ממש לא מגזים. אני די בהלם, ובפרט זה מפתיע כשזה בא ממך. אתה חוזר על דברים שכתבתי בטור עצמו ומסביר שלא שמתי אליהם לב ושאיני מודע להם. אתה מפספס את הנקודה העיקרית שלי, ואז תוקף נקודה אחרת שאליה הסכמתי. אתה חוזר שוב ושוב על המלחמה החשובה בקיצוניים כשאני מדבר על היחס למתונים. ההודעה הזאת שלך היא ההמחשה הכי חשובה למה נחוץ הטור הזה (ולמה וא כנראה לא מועיל לצערי). ייתכן שגם כאן, כמו בהודעתך הקודמת, הכעס העביר אותך על דעתך?! אז אני מציע שתיקח אוויר ותירגע (באמת, זו לא ירידה על חשבונך), וכעת תקרא בנחת את הפירוט:
   1. לא רק שאני יודע על מה המלחמה, אלא שזה אפילו כתוב בטור שלי. אני ממש לא מבין את מה שכתבת. הדעה הקיצונית הזאת אכן ראויה למאבק והיא אכן מזיקה, וכך כתבתי. אבל לא נכון לתקוף את בעלי העמדה המתונה יותר בגלל המאבק בקיצוניים. עד כאן דומני ששנינו מסכימים, וזה הדבר היחיד שכתבתי. אז על מה אתה מעיר? אתה חושב שבגבעת שמואל מדובר על העמדה הקיצונית? זאת מניין לך? כל העדויות מראות שממש לא. הבת לא סתם רצתה להיחשב בן, אלא בגלל התחושות המגדריות שלה. זו ממש העמדה המתונה.
   2. ברור לי שמאט וואלש לא מכחיש את התופעה העובדתית. היכן כתבתי שכן? להיפך, אמרתי שכל אדם סביר מקבל אותה.
   3. השאלה כמה קיצוניים יש וכמה מתונים אינה חשובה בכלל לדיון העקרוני. תילחם בקיצוניים ותשאיר בצד את המתונים. אם יש הרבה כאלה, אז תילחם מעטים נגד רבים ונכתוב לזכרך אפוס רחב יריעה וגם נאמר הלל.
   4. מעבר לזה, אתה טועה לדעתי גם עובדתית. העובדה שכל מיני רדיקלים מסתובבים בתקשורת ובאקדמיה לא אומרת שזהו הרוב. ממש לא. אלו הצעקנים והמעצבנים, ואגב בגלל זה הם מקבלים נפח גדול בתקשורת ובתודעה שלך. זו ממש לא עמדת הרוב. אבל כאמור הדיון הזה בכלל לא חשוב לענייננו.
   5. מעבר לכל זה, בגלל שאנשים לא עושים את ההבחנה הזאת, רבים מאלו שרוצים לתמוך בגרסה המתונה מוצאים עצמם תומכים בקיצונית. וכך קורה גם למתנגדים שרוצים להתנגד לקיצוניים ומתנגדים לכולם (כמוך). המלחמה נגד כולם כמו שאתה מציע לעשות רק מעודדת את הבלבול הזה. בדיוק בגלל זה הארכתי במילותיי, כי אנשים באמת לא מבחינים, למרות שזו הבחנה פשוטה. אני מתפלא שאינך מבין שזו בדיוק הבעיה שלמענה נועד הטור. אז על זה לא להאריך?! דבריך הם ההוכחה הכי טובה מדוע הטור חשוב ומדוע אני לגמרי צודק.
   6. השאלה מהי מחלה גם היא מעוררת המון בלבול למרות שהיא לגמרי פשוטה ואמורה להיות מוסכמת על כל הצדדים. בדיוק מכאן יוצאים כל העלבונות וההיעלבויות האידיוטיות שהזכרת בדבריך. בדיוק לכן חשוב להבהיר זאת.
   7. על שינוי צורת הדיבור, כתבתי בעצמי. באמת הדרישה בעייתית משני הצדדים, אבל מצד שני היא גם לא באמת חשובה (אלא אם מדובר על מאבק בעמדה הקיצונית). כאן שוב חוזרת הדמגוגיה שלך שתולה את זה בכך שמישהו התעורר בבוקר והחליט סתם שהוא גבר או שהחליף כל יום את מגדרו. שוב שרבבת לכאן את העמדה הקיצונית, למרות שאנחנו מדברים על המתונה. ואחרי זה אני עוד אמר לא להאריך בזה?!
   8. העובדה שטיפול (אני מדבר על טיפול המרה) לא יכול לעזור ובמקרים רבים גם מזיק נזקים קשים נתמכת בהמון מחקרים. לגבי טרנסים ברור שזה מועיל במקרים רבים, אבל איני יודע אם בכולם (כנראה שלא). אז זו שוב דמגוגיה שלך. נכון שגם אני חושד במחקרים כאלו שהם מוטים, לפחות חלקם, אבל חשד אינו שקול למסקנה מדעית הפוכה. בוודאי שאיני חושב שנכון לבטל את כולם בלי בסיס. לעומת זאת, איני מכיר עובדות לגבי המרת מגדר. אשמח אם תעיר את עיניי, ואם זה קיים אני לגמרי בעד. להזכירך, זו אחת האופציות שהעליתי.
   9. השאלה של בלבולי ילדות חולפים, אני מודע לה בדיוק כמוך, ומשום מה אף כתבתי זאת בטור. שוב אתה מעלה טענה ומסביר לי שאני לא מודע לה כשאני עצמי העליתי אותה כאן בטור הזה עצמו והתייחסתי אליה. אתה כמובן מתעלם מההתייחסויות שלי. טוב, זה כרגיל.
   10. אין שום קשר למלחמה על חופש הדיבור. זו שוב אותה דמגוגיה שמשרבבת את הקיצוניות לכאן. אגב, המלחמות ללא אבחנה שאתה מציע לעשות רק יגבירו את התסכול שמוליך לאלימות הלהט"בית. היא נובעת מתסכול כלפי יחס חסר אבחנה כמו זה שלך.

   1. דמגוגיה.. דמגוגיה.. אה, אני נזכר, דמגוגיה זה לדוגמה לומר בדיון: "לא פלא שאתה מדבר כאלה שטויות אנחנו כבר יודעים שהכעס מוציא אותך מדעתך"? או שזה כשל לוגי, אני מתבלבל.
    בכל אופן, לדעתי להודות בטעות אמור להוסיף נקודות בטח שלא להוריד נקודות. (בנוסף גם בפוסט אליו אתה מתייחס הכעס לא "העביר אותי על דעתי", בסך הכל הודתי שנסחפתי בניסוח).

    לגופו של עניין, רק אציין שבטור עצמו אתה כותב עד כאן למישור הערכי ועובר למישור ההלכתי, הדיון ההלכתי לא עניין אותי לכן דילגתי עליו ואכן פספסתי שחזרת למישור הערכי אחר כך, אז חלק מהטענות שלך שאני מתעלם מדבריך הן מהסיבה הזו.
    באופן כללי אתה תוקף אותי שאני מתעלם מדבריך בטור, אני לא מסכים עם זה, הטענה שלי היא לא שלא הזכרת משהו אלא שלא התייחסת אליו כראוי, אתה פשוט ממסגר הכל בצורה לא נכונה לדעתי.
    אתה מתייחס לפרוגרסיבים כדעה קיצונית שאפשר להתעלם ממנה כאשר מדובר בגישה השלטת בעולם המערבי, אני באמת חושב שאתה לא מבין עד כמה ולכן ממשיך לקרוא לה קיצונית גם בתגובה, זאת דעה הזויה אך לא קיצונית, מחזיקים בה רוב ראשי המדינות בעולם המערבי, כולל ארה"ב (ביידן אמנם כבר חסר דעה, אבל הסגנית שלו ורוב המפלגה הדמוקרטית) וכולל ראש הממשלה המלומד שלנו. בנוסף כל 5 התאגידים הגדולים בעולם מחזיקים בדעה הזאת וכן כל הרשתות החברתיות הגדולות.
    בנוסף אתה מזיז הצידה את הדעה שמרנית כאילו היא פשוט מתייחסת לתופעה הקטנה הזו שנקראת פרוגרסיביות. עצם העובדה שאתה חושב שבכנס בנושא לא אמורים להתייחס לפרוגרסיביות מראה לדעתי שאתה לא מבין את גודל התופעה, להיפך לא לדבר על פרוגרסיסיות בכזה כנס זה מצחיק.

    אתייחס לשתי נקודות:
    1. גם אם הדעה המתונה שאתה מציג הייתה נכונה (ולעדתי היא שגויה) לדעתי, בעייתי מאוד לקבל אותה מאחר ויש כאן מלחמה על חופש הדיבור שלנו, יש כאן צד שהשתקה מבחינתו היא כלי לגיטימי, אם הם היו קוראים את חוות החיות הם היו שמחים שהחיות ניצחו ולא רואים שום בעיה נוספת.
    בנוסף, אתה מדבר כאילו ניתן לקבל את הגישה המתונה ולהלחם בפרוגרסיבית, זה פשוט לא נכון, הנזק שכבר נגרם היום להמון ילדים בגלל הדעה הפרוגרסיבית רק יגדיל את עצמו אם פתאום כולם (=השמרנים, הפרוגרסים הרי לא יתמתנו הם לא יודעים בכלל מה זה דיון) יקבלו את הדעה המתונה שאתה מציג.

    2. ביחס לדעה המתונה, איפה היא עוצרת? איפה שמרגיש לה מתון לעצור, בגלל שהיא מתונה? מה לגבי אנשים שמרגישים שדים, אלפים, כלבים, הוד מעלתם? כל הדברים האלו הם דברים מוגדרים עם מאפיינים, בנוסף, לכל הדברים האלו יש עובדתית בעולם אנשים שמרגישים שזה מה שהם, אז אפשר לקחת את המילה שלהם שזה מה שהם?
    בנוסף, אפילו אם הייתה סיבה לעצור בזכר ונקבה, אם אכן יש אמת ואנו נותרים פה עם בעיית הכרעה, למה שניקח את המילה של כל אדם אקראי כדי לענות על שאלות על העולם? מתי זה הוכיח את עצמו בתור שיטה טובה לענות על שאלות על העולם? לדעתי אם אקבל החלטות על סמך ראייה בלבד אגיע לאחוזי הצלחה גבוהים יותר. וכנ"ל בתוחלת על כלל האוכלוסייה, הכרעה לפי העין תהיה טובה יותר.
    באופן כללי אני לא מבין למה אתה מתייחס לזה כאילו יש הפרדה בין אנשים מהדעה המתונה לאנשים מהאגף הפרוגרסיבי, בסופו של דבר מה שאני נתקל בו זה אדם שאומר שהוא אישה, ייתכן שהוא החליט את זה הבוקר, ייתכן שכל יום הוא מחליף וייתכן שזה תהליך רב שנים מאיפה אני יודע? זו בדיוק הסיבה שאני טוען שלקחת את המילה של בן אדם אקראי זה מצחיק, אם כבר כל דפריש מרובה פריש ומדובר באדם מבולבל על ידי הוליווד ורשתות חברתיות.

    רק הערה לסיום, אני מאוד לא מסכים עם ראייתך על "המלחמה חסרת האבחנה שלי" אני בסך הכל מבקש חופש להגיד את המציאות כפי שאני רואה אותה, גבר זה גבר, אישה זו אישה, לקרוא לזה מלחמה חסרת הבחנה זו הדמגוגיה. וכן כל כניעה לפרוגרסיבים עד היום רק חיזקה אותם, בטח שלא הפחיתה את התסכול וציננה את המלחמה, תראה כמה הם קיבלו וזה לעולם לא יספק אותם עד שכולם יסכימו איתם ב100%, דעות שונות הן לא חוקיות לדעתם.

    נ.ב אני כלל לא מתייחס לגבעת שמואל בגלל שאף אחד מאיתנו לא יודע מה באמת הסיפור שם.

    1. זה גם מה שאני אומר. כל ההמצאה הזו של מיגדר היא בלוף. יש מין ביולוגי וזהו. אם זה היה משהוא למה שבכלל צריך שיהיה מגדר נשי וגברי. ולמה קיימת אי התאמה לשיטתם ? זה כמו לומר שצריכה להיות התאמה בין ימין ושמאל פוליטיים לזכר או נקבה. ואם יש אי התאמה זה אומר שיש בעיה ( זו מחלה. זה פרוש "אי התאמה" זה שיפוט לרע). אם יש התנהגות נשית או גברית זה אומר שהתנהגות גברית צריכה להיות שייכת למין הביולוגי של גבר וכן התנהגות נשית לאישה אבל ה"גבר" או "אישה " זה החלק הביולוגי. וגם אם אין טיפול נפשי לדיספוריה זה לא אומר שצריך להטיל מום. הרי הניתוח ( ניתוח לשינוי מין) הזה באמת לא פותר כלום . הוא לא באמת משנה את המין הביולוגי של הבנאדם והדיספוריה נשארת. לא מובן למה הרב מיכי מנסה להתאים את עצמו להלכי הרוח בפסודו המדע הזה.

    2. רני,
     לגבי החלק הראשון בדבריך, אין לי אלא לחזור על מה שכבר כתבתי כי אתה מתעלם.
     כפי שכתבתי אני ממש לא מסכים גם להערכה העובדתית שלך, שהקיצוניים הם הרוב. אבל כתבתי גם שזה לא משנה. אתה שם בפי טענה שלא טענתי, שניתן להתעלם מהקיצוניים. היכן כתבתי זאת? אמרתי שראוי להילחם בקיצוניים אבל לא להכניס למלחמה הזאת את המתונים. אתה חוזר על כך שוב ושוב למרות תיקוניי.
     אפילו לא כתבתי שהקיצוניים זו תופעה קטנה. שוב אתה שם מילים בפי. רק הבחנתי בין שתי התופעות. לא שמעתי על אף ראש מדינה שמחזיק בדעה הזאת, ולדעתי אתה שוב מערבב בין הקיצוניים למתונים.
     עוד כתבתי שהמלחמה חסרת האבחנה (כמו זו שלך) שלא עושה הבחנה בין הקיצוניים למתונים רק מסייעת לבלבול של האנשים, ובגלל זה גם אלו שמתכוונים לתמוך בדעה המתונה מצטרפים לקיצונית. זה מה שנקרא אצלי מלחמה חסרת אבחנה, וזה בדיוק מה שרואים אצלך.
     בחלק השני של דבריך העלית טענה חדשה:
     1. בגלל המלחמה על חופש הדיבור צריך לרדוף גם את אלה שלא מאיימים על חופש הדיבור שלנו, ובגלל המלחמה נגד הקיצוניים אסור לוותר גם למתונים.
     אני לא מסכים לטקטיקה הזאת. להיפך, לדעתי מלחמה חסרת אבחנה לא תועיל אלא רק תקצין את הדעות שכנגד ותסייע לבלבול כפי שכתבתי. מעבר לשאלה האם ראוי לפגוע בחפים מפשע מתוך מלחמה מוצדקת. בפשטות אסור.
     בנוסף, אין מטרתי לגרום לפרוגרסיביים לקבל את הדעה המתונה. אתה שוב שם מילים בפי. כוונתי לגרום למתונים לא לעבור לתמוך בקיצוניים (הפרוגרסיביים) ולפוגג את הבלבול שגורם לזה ושגם אתה שותף לו ובעצם מחולל אותו.
     2. הדעה המתונה לא עוצרת בשום מקום. השאלה האם התחושות הן אמיתיות או לא. אם הן אמיתיות הן זכאיות ליחס הולם. כל דבר לגופו. לכן הדמגוגיה האפוקליפטית שבה אתה נוקט כאן ממש לא מרשימה אותי. שבעתי טיעוני מדרון חלקלק. אגב, גם חלק מהמתנגדים שלך כנראה חושבים כמוך. הם אמנם מתונים אבל אם ייכנעו לך אז יהיה מדרון חלקלק, ולכן הם מצטרפים לקיצוניים.
     הטיעון של הדיאגנוזה יכול גם הוא ללכת רחוק מאד. למה להתייחס לאדם שאומר שכואב לו? אתה לא יודע אם זהה באמת או שהוא סתם מבלבל את המוח. רמת הטיעון הזאת, די מאכזבת.

     לגבי החופש לומר מה שאתה רוצה, אני לגמרי בעד. לכולם. לא על כך הדיון, למרות שאתה חוזר לזה שוב ושוב.

     1. אתה חוזר ומציג את דבריי בתור רדיפה ופגיע בחפים מפשע.
      אחרי מי אני רודף ובאיזה חפים מפשע אני פוגע? ביקשו ממני חבורת הזויים לשנות את צורת הדיבור שהייתה מאז ומעולם, אמרתי תודה אבל אני לא מעוניין, בא הרב מיכי ואמר אבל יש את המתונים, תכבד אותם אל תפגע ברגשותיהם, לזה עניתי לא תודה אני כבר החלטתי מסיבותיי לא לשנות, צר לי שהם נעלבים, שילמדו לא להיעלב מכל שטות.
      תן לי להבין, אני רודף ופוגעני וחסר מעצורים בזה שאני ממשיך לדבר כמו שדיברו מאז ומעולם שהתייחסו לנקבת אדם בתור אישה ולזכר אדם בתור גבר, אם כן אז צר לי, אתה יכול להציג את הדעה שלך כמתונה, אבל היא לא מתונה בכלל.
      אגב, הגישה הזו להתייחס לכל הנעלבים לא אופיינית לך, אני די בטוח שלפני כמה מאות טורים כתבת עם פחות כבוד לנעלבים סדרתיים.

      לגבי הנקודה שהגישה המתונה לא עוצרת בשום מקום, אני כבר באמת לא מבין את הטיעונים שלך:
      הגישה הפרוגרסיבית: אם אדם אומר שהוא אישה/ שד/ כלב/ אלף תכבד אותו ותתיחס אליו כפי שהוא מבקש כדי שלא יעלב.

      הגישה המתונה: אם אדם אומר שהוא אישה/ שד/ כלב/ אלף תתייחס אליו ככה, כנראה זו האמת האבסולוטית בעולם.

      כן, אני רואה את המתינות, איך לא ראיתי אותה קודם.

      לדעתי מכל הדעות שהוצגו הדעה השמרנית היא הכי מתונה והכי אמיתית.

      אגב הטיעון שלך שאנו מאמינים לחולים לא מחזיק מים, האם תגיד אותו דבר על חולי נפש? בזה בעיקר אנחנו עוסקים, הרי זה מה שטענתי שרוב האנשים שיטענו כאלה דברים מבולבלים על ידי הוליווד ושות' לכן עדותם חסרת משמעות בעיניי. וגם בחולי פיזי אף רופא לא ימהר לעשות טיפול רציני על סמך עדות החולה בלבד, בטח אם הוא חושב שהחולה לא 100% מסיבות כאלו ואחרות שזה המצב כאן כפי שהסברתי.

      1. אני כבר באמת אובד עצות. כתבתי בפירוש שצורת הפנייה היא דרישה בעייתית (או לא בעייתית לשני הצדדים), ולא הבעתי שום עמדה לגביה לכל אורך הטור והתגובות. ואתה החלטת לשים בפי את הדרישה ממך לפנות אליהם בצורה שהם רוצים. אני רק כתבתי שיש בזה היגיון כי אפשר לטעון שהפנייה תיעשה לפי המגדר ולא לפי המין, אבל בה במידה יש היגיון לומר שהפנייה תיעשה לפי המין. לכן זה תיקו.
       להזכירך, הדיון היה בשאלה האם לאפשר לילדה להתחפש לילד, ובקשר לפנייה אליה כתבתי בפירוש שאין לי עמדה וצריך להגיע להסכמה בעניין. אי מתן אפשרות לילדה להתחפש הוא אכן פגיעה בה, כי זה לא אמור להפריע לאף אחד. הפנייה היא עניינו של הפונה כמו של הנמען.
       לכן גם אין להסיק מדבריי שאם אדם חש ככלב אפנה אליו ככלב. מה שכתבתי הוא שהייתי מתחשב במחלתו (אם תחושתו נראית לי כנה) כמו שאני מתחשב בדיספוריה. אני רוצה להאמין שגם אתה היית נוהג כך, אחרת יש לך בעיה במידות.
       לגבי המתינות, אתה שוב מערבב. אני אלוף העולם באי מתינות, ומעולם לא טענתי אחרת. השאלה היא אי מתינות כלפי מה. אני מגלה אי מתינות כלפי דעות בעייתיות והתנהגויות בעייתיות (לדעתי). אבל אני בהחלט משתדל לגלות מתינות כלפי אנשים שסובלים. זה לא קשור למתינות אלא למידות סבירות. אני גם א רוצח ולא גוזל, למרות שאיני אדם מתון. זה נראה לך סותר?

       אני חייב לשוב ולומר לך שהלוגיקה של הטיעונים שאתה מעלה שוב ושוב היא כל כך בעייתית, והפער מול הכישרון שלך שאני מכיר היטב הוא כל כך גדול, שאני שב וממליץ לך לבדוק את עצמך בעניין הזה (אני יודע שזו לא טיפשות, ולכן ברור שיש כאן הטיות קשות). הדיון הזה ממש הזוי. אין מילה אחת שלך שמחזיקה מים, וכל משפט שאתה שם בפי הוא סילוף.

       1. הגיע הזמן לסיכום לדעתי, אני מסכים איתך לגמרי שיש להתחשב באנשים עם דיספוריה מגדרית, כמו כל אדם עם בעיה נפשית.
        אין לי ספק שהטיפול, בטח אצל ילדים מבולבלים, לא צריך להיות לחפש אותן לבנות או להיפך ולשלוח אותם לחיי שקר ופחד מגילוי, קל וחומר ניתוח שיעיל לדעתי כמו ניתוח קיצור קיבה לטיפול באנורקסיה.

        הנה לדוגמה סקירה של משרד הרפואה השבדי (לא חשודים בשמרנות) שהופך את הטיפול המועדף לצעירים לפסיכולוגי/פסיכיאטרי.
        https://segm.org/segm-summary-sweden-prioritizes-therapy-curbs-hormones-for-gender-dysphoric-youth

        הם גם מעלים שם תמיהה מדוע מספר הילדים עם דיספוריה מגדרית עלה כל כך בשנים האחרונות? באמת חידה, הלוואי שהיה לי רעיון.

        בהזדמנות זו אאחל לך ולמשפחתך שנה טובה ומתוקה ואודה לך על הטורים שלך במשך כל השנה.

       2. אם כן, מה שנותר הוא רק לבדוק אפקטיביות של טיפול. זה כבר ויכוח מדעי ולא ערכי, ועל כך לא אמרתי כלום. רק אעיר שאיני רואה כיצד אתה מיישם טענה סטטיסטית כללית על כל מקרה פרטי. הרי שנינו לא מכירים את הילדה בגבעת שמואל ולא יכולים להמליץ לה על דרך טיפול/התמודדות. הם היו בקשר עם אנשי מקצוע והגיעו למסקנה שזו הדרך עבורה. אתה בטוח שטעו? האם לכל ילד או אדם עם דיספוריה יש "טיפול המרה" אפקטיבי וכל התחפשות או טרנס הם טעות קלינית? זו טענה מאד מרחיקת לכת, וספק בעיניי (אנדרסטייטמנט) אם יש לך בסיס מוצק לטעון זאת.
        שנה טובה גם לך, ובשמחה.

 10. ילדה לא יכולה להפוך לילד גם אם יעקרו אותה וישימו לה תפאורה של בן (כולל אשכי פלסטיק וגיד). כל מה שנקבל זו ילדה מעוקרת אבל לא נקבל בן. ולכן הטיעון ההלכתי שלך הוא פשוט מוזר. וכי אם אגדיר את עצמי כאישה יהיה מותר לי להשחית את זקני בתער או להוריד את הפאות?? וכי אם היא תגדיר את עצמה בן היא תחויב במצוות פרו ורבו (עם אברי המין שאין לה)?? איזה מין טענה משונה זו. אם קיבלתי גוף של בן אז חלים עלי מצוות שחלות על בנים. אם הילדה קיבלה גוף של בת אז חלות עליה המצוות של בנות והיא פטורה ממצוות של בנים. סירוס או עיקור לא ישנה דבר (ואני בצעירותי חשבתי לתומי שתופעות כמו סירוס ועיקור שייכות לימי הביניים ונעלמו בתקופה המודרנית; אוי תמימות קדושה).
  כל מה שניתן ללמוד מהסיפור של הילדה בגבעת שמואל שאל תאמר אי אפשי ללבוש בגדי בנים אלא אפשי ואפשי ורבונו של עולם אסר. התורה מכירה בקוויריות מתונה ואוסרת אותה.

  הדרך היחידה לקבל את הטיעון שלך היא רק אם אתה מניח שהילדה שוטה ולכן פטורה מכל המצוות. הפער בין המצב ההכרתי למצב הממשי הוא כל כך גדול שאי אפשר להניח שפיות ולכן היא פטורה מכל המצוות כולל מהאיסור על לבישת כלי גבר. דומה הדבר לאדם ההולך על צוק ואומר שהוא הולך במישור. הנזק הגופני מההתרסקות הוא לא גדול יותר מהנזק הגופני של ניתוחים לשינויי מין. אך שוברה של הטענה הזו בצידה. אם הילדה שוטה אין סיבה לבית ספר לקבל אותה. שתלך למסגרות מיוחדות. הטענה הזו נכונה לכל המציאות הזו. גברים טרנסים לא צריכים להשתמש בשירותי נשים אלא בשירותי נכים ובמקלחות נכים. מציאות עקומה שכזו צריכה להיות מוכרת כצוק ולא כמישור.

  אפשר לקבל את הטענה של דיספוריה מגדרית אבל כפי שכתבתי שוברה בצידה. האנשים הללו צריכים להיות מוכרים כשוטים והיחס החברתי צריך להיות בהתאם.
  (ואני לא נכנס להיבט התרבותי שיש כאן שמעודד את התופעה בשנים האחרונות)

  1. הצהרות זה עניין יפה, אבל ראוי גם לתת להן נימוקים. הטענה הקווירית המתונה היא שההגדרה של בת או בן אינה רק עניין של מין אלא גם של מגדר. אתה יכול להסכים או לא, אבל זו הטענה שעמה אתה אמור להתמודד. כשלעצמי היא נראית בהחלט סבירה (כלומר קבילה לא פחות מהיפוכה) וקשה לי לראות נימוקים טובים נגדה. אתה מחליט שזו מציאות עקומה בלי לנמק (אמרתי שאין לי בעיה להגדיר זאת כמחלה, כי זה ביטוי ריק), אבל אחרים חושבים שזו מציאות אחרת, והיא לא עקומה יותר מזו הרגילה (כמו גובה שונה מהממוצע). שים לב שהטענה שלהם היא שלפחות יש חופש להגדיר, והם לא שוללים את מי שרוצה להגדיר בת או בן דרך פיזיולוגיה. במובן הזה, נטל הראיה הוא עליך. נחרצות אינה תחליף לנימוקים.

   1. אני חושב שיש הבדל בין אם מגדר הוא סיבה או סימן. אם הוא סימן למין של האדם אז צריך להתייחס אליו כמו שמתייחסים אל כל סימן. זה נכון סטטיסטית אבל לכל כלל יש יוצאים מן הכלל. אפשר לשאול למה הם יוצאים מן הכלל? האם יש כאן עניין פיזיולוגי או גורם אחר (תרבותי?). ועדיין יציאה מן הכלל לא מעבירה אותך אוטומטית לצד השני. צריך נימוקים טובים להחליט שקצוות של פעמון בעצם שייכים לפעמון אחר. אם זו סיבה אז אתה חשוף למתקפה הפרוגרסיבית. אם מגדר לא מעוגן במין ובאינטרסים הגופניים של הגוף אז הוא בעצם הבניה חברתית והופך להיות רלטיביסטי.
    לדעתי מגדר הוא סימן. באופן כללי הוא משקף אינטרסים של המין ושל הגוף. בנות משחקות בבובות כדי להתאמן להיות אמהות. בנים מעדיפים כדורגל כדי להתאמן להיות ציידים. ועדין אם בן משחק בבובות זה לא הופך אותו לבת. הוא סתם נהנה לשחק בבובות. מבחינה אבולוציונית אין אסטרטגיה אחת נכונה. יש מניפה של אסטרטגיות וזכר יכול להיות זכר מצליח מאד מבחינת פוריות והעברת גנים גם על ידי אימוץ של אסטרטגיות שנתפשות כנשיות. אז עכשיו נסרס אותו כי הוא לא מתאים לאסטרטגיות הרגילות? מה זו מיטת סדום הזו שמכניסים אליה ילדים?

    כשלעצמי אני חושב שכל הסיפור נובע מעירוב מוקדם מידי בין בנים ובנות ומהתחרות התוך מינית שמטילה עומס כבד על ילדים בשלב מוקדמים שהם עדיין לא יכולים לעמוד בו. בתחרות הזו בנים חייבים לאמץ אסטרטגיות קיצוניות של בנים כדי להיות מזוהים כבנים (וכך לזכות בבנות זוג) ובנות חייבות לאמץ אסטרטגיות קיצוניות של בנות כדי להיות מזוהות כבנות וכך למשוך בנות זוג. וכמובן שני המינים חייבים לאמץ אסטרטגיות של הכבדה כמו שתיית אלכהול ופיריסניג כדי לסמן את עצמם כפרטים איכותיים. ומה עם אלו שמתבשלים לאיטם? שלא עובדים על כוח אלא על מוח? שסבורים שעם כל הכבוד לכדורגל בטווח הארוך מתכנת יהיה בן זוג הרבה יותר מוצלח ומושך? איזה מין עולם סטראוטיפי מטופש התרבות האמריקאית יוצרת? ואת הטירוף הזה אני צריך לאמץ?

    1. כמו שכתבתי פה למישהוא אחר בתגובות :
     אם מחר יקום בן אדם ויאמץ התנהגות של חתול. ילך על ארבע ויילל וכו’ ( ובסוף ידרוש ממך לפנות אליו כחתול) האם תגדיר אותו כבעל מיגדר של חתול ? תגיד שהוא מין בנאדם (הומוסאפיינס) ביולוגית אבל בעל מיגדר חתולי ( שייך למיגדר משפחת החתוליים – שם מדעי: Felidae ) ? איפה עובר הגבול ?

     1. לעמנואל – שלום רב,

      מי שמגדיר את עצמו כחתול יוצר בעיה למי שמגדיר את עצמו כתרנגול או כעכבר, החרדים מפני החתול שיטרפם. אף מי שמגדיר את עצמו ככלב – עלול למצוא את עצמו נדחף לנשוך את החתול, ובפרט כשבחתול רואה את הגדרתו העצמית כ'דבר שבעצם' 🙂

      לפיכך מחייב שלום הציבור, להימנע מהגדרה עצמית כחתול! יש די והותר אובייקטים להגדרה שאינם טורפים!

      בברכה, מרטין ההינדיק, מכון 'מי ההוא' לאוטו-טקסונומיה

      1. וסיבה נוספת לאסור על אדם להגדיר את עצמו כחתול היא, שהחתולים נוהגים לחפור גומא כדי לכסות את פרשם, ויש לחוש שהמגדיר עצמו כחתול יחפור גומא גם בשבת, ולכן יש לאסור על בר ישראל לבחור במיגדר החתולי, משום 'למיגדר מילתא' 🙂

       בברכה, שונרא הלוי קצלינגר

       1. בס"ד עש"ק הקהל את העם תפג"ש

        ברם, אף שאין להמיר את זהותנו לזהות חתולית – יש מקום ללמוד מהם מילי מעלייתא כגון הקפדה על נקיות.

        אף מנהג נאה נוהגים החתולים במי שהם אוהבים: כשנכנס לבית מי שהחתול אוהב – הוא רץ אל הדלת כדי להקביל את פניו מיד בכניסתו.

        יפה יעשו בני זוג שיאמצו מנהג נאה זה, וכשבן.בת הזוג נכנס הביתה – יעזבו הכל לרגע וימהרו להקביל פניו.ה בחיבה תיכף לכניסתו.ה. כמה חיזוק לזוגיות יש בזה.

        בברכה, שק"ל

    2. נכון. כעת עליך לדון האם זה סימן או סיבה. על כך בדיוק הוויכוח. אני מבין שלדעתך הוא סימן, אב להשאלה מה אתה טוען נגד מי שסבור אחרת, ומה אכפת לך שהוא סבור אחרת? למי זה מפריע? (אני מדבר על קוויריות מתונה.)

     1. אני טוען שאם זו סיבה אז קשה להסביר למה רק שני מגדרים ולא אינסוף מגדרים כמו שטוענים הפרוגרסיבים. כלומר, אם הסיבה לקיומם של בנים ובנות נובע מהמגדר ולא מהמין, אז מדוע אנחנו עוצרים רק בשני מגדרים ולא באינסוף מגדרים? ואם אין קשר בין מין למגדר אלא רק שכנות נסיבתית הנוצרת כתוצאה מהבניה חברתית אז מדוע אנחנו צריכים לציית להבניה החברתית הזו במקום לנתץ אותה כמו שעשינו לאינסוף הבניות חברתיות קודמות?
      לדעתי הפרוגרסיביות צצה מהקשיים הפנימיים של העמדה הקווירית המתונה. הקשיים הפנימיים מביאים לאימוץ של עמדה פרוגרסיבית הטוענת שאין באמת דבר כזה מגדר או לנסיגה מהעמדה הקווירית לטובת עמדה מסורתית. אי אפשר באמת לאמץ את העמדה הקווירית המקורית כיון שיש בתוכה קשיים פנימיים. ואם הרב יצליח בכל זאת לפתור את הקשיים הפנימיים של העמדה הקווירית המתונה אז הוא יזכה לכבוד גם אם לא להסכמה על ההישג. בינתיים לדעתי אי אפשר לאמץ את העמדה הקווירית המתונה לאור הקשיים הפנימיים שלה.

      1. אין שום בעיה שיהיו אינסוף, כל עוד יש אנשים שבאמת חשים כך. אין שום קשר לפרוגרסיביות, שכן הפרוגרסיבי לא טוען שיש אינסוף מגדרים אלא שאין דבר כזה מגדר אלא הצהרה של האדם היא במעמד מכונן.
       לא הבנתי אלו קשיים אתה רואה בעמדה הקווירית המתונה. אני לא רואה בה שום קושי.

       1. מה ההבדל בין "אנשים שבאמת חשים" לבין "הצהרה של האדם? לכאורה זה אותו דבר. ואם יש אפשרות לאינסוף מגדרים אז המושג מגדר לא מוגדר היטב שזו לוז הטענה של הפרוגרסיבים.
        לפי מה שהבנתי ממך במאמר אתה לא טוען שיש אינסוף מגדרים אלא 2 מגדרים בלבד שהחלוקה ביניהם נעשית על ידי כל מיני מאפיינים הנראים שרירותיים (משחק בבובות, עדינות). אתה מודה שזה שרירותי אבל אתה טוען שאם זה קיים צריך לקבל את זה. באותה מידה לפני 200 שנה באירופה היו אנשים שראו את עצמם פתוחים ונאורים שטענו כך: אנחנו מסכימים שהחלוקה הפיאודלית בין אצילים לפשוטי עם היא שרירותית אבל היא קיימת ולכן צריך לקבל אותה. רשימת המאפיינים של אצילים זה אומץ גופני, כבוד וכו'. רשימת המאפיינים של פשוטי עם היא תועלתנות, פחדנות גופנית וכו'. ואז באו המהפכות והתגלה שהכל עורבא פרח. אם חלוקה היא שרירותית היא ממילא מפלה ודכאנית וסופה ליפול.
        לעומת זאת אני טוען שהחלוקה היא לא שרירותית אלא מבטאת אינטרסים מהותיים של המינים השונים וכמו שהמהפכה הקומוניסטית נפלה בגלל שהיא לא העריכה נכון את החשיבות של האינטרסים שמבטא השוק ככה גם המהפכה הזו תיפול בשעתה.

       2. ההבדל גדול מאד. חלק גדול מהטור מוקדש להבדל הזה. האם אדם מגדיר את עצ ו באופן שרירותי סתם כי בא לו, או שהוא מדווח לנו על תחושות ונטיות שבאמת יש לו (שהרי אין לנו דרך לדעת מה בליבו של אדם).
        לא דיברתי על השאלה כמה מגדרים יש, אלא על השאלה כיצד והאם הם מוגדרים.
        וטענת הקוויריות המתונה היא בדיוק זה שהחלוקה אינה שרירותית. אני מרגיש שאני חוזר על מה שכתבתי בטור, ואיני מבין היכן הוויכוח.האם זה ייפול או לא, זו שעלה לעתידנים והיא לא ממש מעניינת מבחינתי. השאלה כיצד עליי להתייחס לזה כיום ומהי האמת. זו השאלה החשובה לדיון.

 11. האין המשמעות של איסור "כלי גבר על אישה" איסור על טרנסג'נדריות?
  לא רואה איך עוד יכלו לנסח את זה בתקופת התנ"ך, שבה לא היו ניתוחים והורמונים והפיכת גבר לאשה ( או להיפך) נעשתה באמצעות הלבוש בלבד.

  1. התייחסתי לזה בטור. בפשטות כן, אם כי יש מקום לפרש שהאיסור הוא על מי שמגדרו גבר או אישה ולא על מי שמינו כזה.

  2. על פי הפרשנות החז"לית לטעם האיסור, האיסור מתייחס בעיקר לניסיון לנאף באמצעות התחזות למין השני.
   אולי בעיני רוחם הם חזו את מקרי האונס ב"שירותים מעורבים" שאנו שומעים עליהם מדי פעם מארצו של הדוד סם

 12. לכאורה יש איזה שהוא פלונטר שמוכרח לערב בין 'ויכוח' לבין 'מחלוקת' (להבחנתך) ואציג אותו – נניח ואני אליבא ד"השיטה השמרנית" (או וואטאבר) סובר כי אדם הוא איש או אשה נטו לפי מינו גם אם מגדרו (בצורה התחושתית וכל האמור לעיל) הוא אחר ממינו. וחברי אליבא ד"השיטה הקווירית המתונה" סובר אחרת כאמור. מה יקרה כאשר אני אכן חש במגדרי שלא כמו מיני, מבחינתי סביר שזה יפגע בי אם יתחיסו אליי כפי נטייתי המגדרית (למרות שמדבריך משמע שקצת יותר קשה להאמין לעסק הזה מלהפך. מי יודע, אולי הקווירים יותר פגיעים) אבל לשיטתו הוא אכן מוכרח לפנות אליי כפי נטייתי המגדרית גרידא ולא המינית. מקרה קצת מסובך מקווה שמובן. בכל מקרה אז מעבר לויכוח על הגדרות יש פה גם מחלוקת בין אנשים מבחינה התנהלותית שוטפת אם כל איש ידבוק בהגדרתו. (לכן ממילא זה כנראה יגרור חידוד ההגדרה הקווירית המתונה לדוג').
  בנוסף, אציע שיהיה אפשר להגיב ישר אחרי המאמר ולא יהיה צורך לגלול עד סוף כל התגובות. תודה.

  1. לא הבנתי את הפלפול. ראשית, לא קבעתי עמדה לגבי צורת הפנייה הראויה ולגבי התייחסות ראויה לגישות אחרות בעניין. שנית, במקרה שתיארת הוא לא מוכרח לפנות אליך כך אלא לכל היותר רוצה לעשות זאת. ובכלל, במה הפלונטר הזה שונה מכל הפלונטרים הרגילים בעניין?

   1. מחילה אכן לא ניסחתי את עצמי כראוי, ר"ל, שבגלל מקרים כגון אלו יש זליגה בין 'ויכוח' ל'מחלוקת' ולא בטוח שהויכוח יוכל להמשיך להתקיים רק במובן התיאורטי. בסוף מוכרח שנגיע ל"גברא אגברא קא רמית", שכן כל צד סובר שזהותו של האדם נקבעת ע"י דברים שונים. עם זאת, בכדי ללבן את האמת אבקש מהרב טור על דיון הלכתי ע"פ מקורות התורה וחז"ל שבו יוצגו חיזוקים וקושיות וכדו' עד כדי שנזקק האם יש לתורה תפיסה בנושא זה. נ"מ כמובן להאם האיסור של לא ילבש גבר וגו' חל על אדם שמינו זכר גם אם הוא חש אחרת, או שבמקרה כזה אכן האיסור לא חל עליו. (מקורות לכאורה להיעזר אפשר מאנדרוגינוס וטומטום (זה לא דיו לבא מן הדין להיות כנידון נכון?)) פשוט מעניין אותי האם הקוויריות המתונה היא לגיטימית הלכתית או לא. תודה! שבת שלום.

    1. ראשית, מחלוקת היא פולמוס בין אנשים שכבר מנותק משורשו הערכי כלומר מהעמדות עצמן. לא כל פולמוס בין אנשים הוא מחלוקת בהגדרתי ההיא.
     אני לא חושב שיש לי מה לכתוב על כך. זו שאלה פרשנית, האם ניתן להגדיר גבר ואישה בצורה קווירית ולא דרך סימנים פיזיולוגיים. לא סביר שניתן להביא לזה ראיות לכאן או לכאן. ברור שאצל חז"ל מה שקבע היה הסימנים הפיזיים, אבל ניתן לומר שזה רק לתפיסתם בתקופתם שלא הייו מודעים לתופעות קוויריות.
     לגבי אנדרוגינוס וטומטום, איני זוכר מקור שמדבר על נטיותיהם המגדריות. מדובר על הסימנים הפיזיים, הא ותו לא.

 13. שלום
  למה אתה מאמין לגב' נגר שהם התייעצו עם הרב אריאל בשאלה הזאת ולא הפוך, לרב אריאל שטוען שאין מקום בהלכה לדבר כזה. אם כי יש להודות שבפרסומים של שניהם אין טענה מפורשת לגבי מה היה במקרה הספציפי הזה.

  1. למה שלא אאמין לה? כפי שהסברתי, הרב אריאל לא הכחיש זאת, ודבריו לא סותרים את העניין. מה עוד שכבר שמענו על הכחשות בדיעבד מהסוג הזה.

 14. חסרה לי בדיון ההלכתי והעובדתי כאן (או בכל מקום אחר) ההתייחסות לעובדה שלאור שיעור ההתאבדויות המאד גבוה בקרב טרנסג’נדרים, יש כאן אולי היבט של דיני נפשות שצריך להשפיע על אופן ההתייחסות.
  אשמח לשמוע את דעתך גם בהקשר הספציפי וגם בהקשרים רחבים יותר של שימוש בטיעון של דיני נפשות.

  1. בס"ד ח' בתשרי פ"ג

   לא"נ – שלום רב,

   היא הנותנת. אחוזי האובדנות הגבוהים אצל הט"ג, הם המחייבים שלא להסליל ילדים.ות לכיוון מסוכן זה המביא לכאוס נפשי הרסני.

   בברכה, ירון פיש"ל אורדנר

  2. אין לי נתונים, אבל לפי התרשמותי הנתונים שמופצים בציבור אין להם הרבה משמעות (ואיןן פלא שכרגיל כל אחד עושה בהם מה שנוח לו). כדי להגיע למסקנה עובדתית (עוד לפני ההשלכות הערכיות), יש להשוות את אחוז ההתאבדויות מול אחוזן אצל בעלי נטיות כאלה שלא הפכו את מינם. מעבר לזה, צריך לקחת בחשבון את ההשפעה של יחס הסביבה לאדם, שהרי אם ההתאבדויות הן בגלל היחס הסביבתי אז המוצא אינו לא לעשות את השינוי אלא לשנות את היחס.
   אבל גם אם היית צודק עובדתית, זה עוד לא אומר שאין לאפשר שינוי כזה. אם אדם רוצה לעשות משהו שעלול להזיק לו, זו זכותו לעשות את זה, ומה שיהיה יהיה. כך לגבי עישון סיגריות, אכילה לא בריאה ועוד. לכל היותר צריך להציג בפניו את התמונה העובדתית המלאה בבואו לקבל החלטות. אני מניח שבד"כ לוקחים גם את זה בחשבון.

   1. מה שזה בעצם אומר, שאם אתה אוחז, כמו רוב הרבנים כנראה, שמדובר בבחירה או בהסללה של ההורים והילדה, השיקול של דיני נפשות רק יגרום לך להחריף את המחאה נגד בית הספר וההסתרה של העניין וכו׳. ואם אתה אוחז כמו הרב מיכי שמדובר כאן במצב נתון שהילדה לא בוחרת בו, כנראה תעדיף לקבל את הילדה ובחירותיה כפי שהן. נהרא ונהרא כפשטיה…

    1. לאו דווקא: אי השלמה לא בהכרח מחייבת פיצוץ הפרשה (לא"נ) הגיב:

     בס"ד ח' בתשובה פ"ג

     לא"נ – שלום רב,

     לכאורה מי שרואה את הדימ"ג כתופעה ללא אפשרות שינוי – אמור לתמוך בפירסום מלא של העובדה, גם כדי שהורים לילדים הסובלים מבעיית 'דיס דיספוריה מגדרית' שאף היא מן הסתם מחלה חסרת תקנה, יוכלו לבחור אם לשלב את ילדיהם עם ילדים שאינם חולי 'דידימ"ג' או שמא יעדיף לשלוח את ילדיהם למסגרות חינוך מיוחד, שיטתן טיפול תומך לילד ה'דיס-דיס-פורי' 🙂

     לעומת זאת, מי שרואה ב'דיספוריה המגדרית' בעיה הניתנת לטיפול – יש מצב שיעדיף לעודד את יציאתו של הילד מה'דיספוריה', דווקא על ידי טיפול דיסקרטי, כמקובל בבעיות נפשיות שחשיפתן ברבים יכולה גם להזיק.

     לפעמים גם 'זרימה' זמנית עם ה'דיספוריה' יכולה להיות דרך לשחרור ממנה. כך למל נקט הרופא בסיפורו הידוע של רבי נחמן על בן המלך שחשב שהוא תרנגול הודו, שהרופא זרם עם הנסיך וקיבל את 'זהותו' אך לאט לאט הביאו לפתח התנהגויות המתאימות לציפיות החברה.

     הבעייה היא כשמדובר בבית ספר 'ממלכתי דתי' שבו יצירת תקדים של הכרה אפילו זמנית ואפילו מוצנעת ב'דיספוריה המגדרית', עלולה להביא לכפיית ערכי ה'פרוגרסיביות הרגרסיבית' על מערכת החינוך הדתי, ומכאן הזעקה של הורים ואנשי ציבור.

     עמדת הרבנים במכתבים שפורסמו אחר גילוי הפרשה נשמעת פחות נזעקת. לא נאמר על ידם שצריך להוציא את הילדה מהמסגרת, אלא לחייבה ללבוש לבוש של בת ולהיות בכיתה של בנות. אולי זה כעצתו של רבי נחמן, לעבוד על פיתוח ההתנהגות הראויה לפני שנלחמים בפירוש נגד התודעה.

     בברכה, מרטין ההינדיק

     1. דיספוריה מגדרית אינה מוגדרת כיום כמחלה. מדובר בהרגשת מצוקה על רקע הרגשה של אי התאמה מגדרית. לא כל מי שיש לו הרגשה מגדרית שלא תואמת את ההגדרה לפי הגדרת המין בלידה (טרנס), בהכרח ירגיש מצוקה. הותירו את ההבחנה זו כדי לאפשר לאנשים לקבל סיוע מטעם חברות ביטוח וגורמי בריאות – לא מדובר בבעיה נפשית.

      מי שמרגיש תרנגול סובל מבעיה נפשית, הוא מדמיין מצב שונה.

      אדם לא יכול להיות תרנגול, המרחק הגנטי שלנו גדול מידי. לעומת זאת יש אנשים שנולדים עם זימים או עם שש אצבעות או לבקנים וכו' – כלומר סטיה מהנורמל לגבי אחד מהאיברים שלהם. יש אנשים שנולדו עקרים או בלי יד או בלי רחם. זה לא מחלה.

      כל המצבים האלה הם גם לא בגדר בלתי אפשרי (בניגוד לאדם שנולד עם מוח של תרנגול) ולבקנים לדוגמה לא מדמיינים את זה שיש להם מחסור בפיגמנט. באופן דומה רוב הטרנסים לא מדמיינים את מצבם , בהחלט ייתכן פיזית שבמהלך התפתחות העובר המוח עובר התמיינות זכרית אבל אברי המין עוברים התמיינות נקבית.

   2. בערך בויקיפידה על טרנסים הבאתי נתונים ממספר מחקרים על אחוזי התאבדויות ועוד היבטים כמו דיכאון בקרב טרנסים, ומה משפיע עליו. יש גם המלצות של ארגוני פסיכולוגיים מארצות הברית. ההמלצה הגורפת היא שאם מדובר בהרגשה עקבית לתמוך בילד ולא ב"מין שהועידו לו עם ילדתו" (כלומר לפי המגדר , או לפי ה"מין" של המוח ולא של איברי המין). ההרגשה הגרועה היא בגלל מספר דברים – הן היחס של הסביבה והן ההרגשה של "להיות תקוע בגוף הלא נכון" – בדומה לכך שכל אחד מאיתנו יקום בבוקר ויגלה שיש לו מאפיינים של המגדר השני – גם אם כולם יגידו לך שזה אחלה, עדיין סביר שתרגיש אי נוחות.
    זה הפוך לעומת עישון או אכילה לא בריאה – לפחות לגבי רוב המקרים – דווקא התעקשות לקבוע את המין לפי איברי המין ולא לפי המוח היא זו שיוצרת נזקים לאדם. גם כשיש את כל הכוונות הטובות. פשוט צריך להתייחס ללא דעות קדומות ובריגשות תוך התייחסות לזה שלא כל נער \ או נערה שחושבים הם טרנס הם בהכרח כאלו , לכן יש גם להתייעץ עם גורמי מקצוע .

 15. הנושא הזה נדחף ע"י התקשורת השמאלנית קיצונית. הם שונאים את הדת.
  בגלל שהם דוחפים את נושא הזה בטלוויזיה ובקולנוע נתקלים בתופעה זו לאחרונה, והרבה.

  אגב נקודה מעניינת מהיהדות היא לגבי עמלק – העם האכזר מהתנ"ך.
  היה רב שאמר שעמלק בגימטריה זה "ספק". ואלה הפוסט מודרניסטים ודוחפי האג'נדה האלה בימינו שרוצים להטיל ספק באמת מוחלטת ובתורה של אלוקים.

  1. זהו, כל התשקורת הסאת סתם ממציאה נושאים, שאנחנו בביהמ"ד, שהוא כמובן נטול כל אג'נדה, כבר מזמן יודעים (במסגרת האמת המוחלטת שנמצאת רק אצלנו היישר מסיני) שאין דבר כזה בכלל. שמאלנים קיצונים שכמותם. לשרוף את כולם.

  2. אה, וגם היה רב שאמר ששמאל נוטריקון "לא שם", מה שמוכיח שעמלק עם הכולל זה שקר, וספק בלי הכולל זה גם שקר. מש"ל

 16. שלום הרב,

  אני יכול לקבל באופן כללי את עמדתך לגבי הגישה לטרנסג’נדריזם, ועדיין בפרשה הספציפית נראה לי שהצבת הנחות לגבי המציאות, ללא שום בסיס.
  זה מה שכתבת: "אוסיף כאן את ההנחה שההורים שם כנראה אוחזים בגישה המתונה. סביר שהם לא דורשים זכות עקרונית לילדה להגדיר את עצמה סתם כך כי בא לה, אלא טוענים טענת עובדה: התחושות והנטיות שלה נראות זכריות למרות שבמישור המיני היא בת. מאד לא סביר בעיניי שללא סיבות משמעותיות הורים דתיים סבירים (מגבעת שמואל) היו נכנסים להרפתקה כזאת, רק כדי לקדם אג’נדה פרוגרסיבית".
  אני לא פוסל את האפשרות הזו, אני מציע אפשרות נוספת, ואבקש לדעת למה האפשרות השנייה פחות נראית לך.
  אולי הסיפור הוא אחר: אולי הבת לא באמת מזדהה עם המגדר הזכרי. מדובר הרי בילדה צעירה מאוד, ששינתה את הסממנים החיצוניים לפני הכניסה לבית הספר, בגיל הגן. אולי כפעוטה היא פלטה איזה משפט או שיחקה איזה משחק, שממנו השתמע להוריה שהיא לא סגורה על המגדר. ההורים שמושפעים מהחינוך הליברלי ומקדשים את החופש חרדו לדבריה ונתנו לה חופש פעולה ואף עידוד לפתוח את הקלפים, ו"לבחור מגדר כרצונה".
  הצוות החינוכי שעורב בסוד העניין מאמין אף הוא בערכים הללו, או שפשוט חושש ופוחד פן ישלם מחיר כבד (ציבורי ואישי) אם יתגלה שלא תמכו ברצון החופשי של הילדה, ולכן תמך בבחירה של ההורים. במצב כזה הדברים התגלגלו ככדור שלג, עד שהתקבלה החלטה משותפת שהילדה תהפוך לילד.
  אני לא מבין למה האפשרות הראשונה עדיפה. כתבת שמדובר ב'הורים דתיים סבירים מגבעת שמואל', אבל לא ציינת שאתה מכיר אותם אישית. זו לא ערובה כמובן שההתנהלות שלהם שקולה והגיונית בכל מצב.
  אני לא אומר שהאפשרות השנייה שהצעתי הכרחית, אבל היא אפשרית.
  בהינתן שישנה אפשרות כזו, ההתנגדות של שאר ההורים מובנת מאוד. הם חושבים שהחלטות כאלו מתקבלות ע"י ההורים בחוסר שיקול דעת, ונתמכות ע"י הצוות החינוכי בגלל חשש ופחד מנושאי ערכי האליטה הליברלית (כפי שציינת בעצמך ששני הצדדים מלאים באמוציות ומשקעים). זה מביא לתחושה של וואקום ערכי, שעמדת עליו. הם חוששים שאווירה הפרוגרסיבית מביאה לקבלת החלטות שגויה ולחינוך לקוי.
  למה התיאור שלי פחות נשמע לך?

  אשמח להתייחסות!!!

  1. יכול גם להיות שאלו לא היו ההורים אלא שני שדים שהתחזו אליהם. ובכלל ייתכן שהכל פייק עיתונאי. אני מתפלא עליך, יש עוד המון אפשרויות שלא העלית.
   מעבר לכל הסרקזם, מקרה גבעת שמואל אינו הנושא. השאלה מה עושים וכיצד מתייחסים למקרים כאלה.
   אגב, אפילו אם ההורים נהגו לא בהיגיון, רוב טיעוניי בעינם.

   1. אם ההורים התנהגו שלא בהיגיון הטיעונים בעינם? מדוע למה?

    זה תקדים שבכל פעם שיתרחש מקרה דומה, המערכת תתחרפן, ותפעל שלא בהיגיון!!!

 17. רבינו אינני מבין מדוע תלמידים או חברים שהיו אוהבים אותך ואפילו את דיעותיך נותנים ללב שלהם להצטרף לחגיגת טיעוניהם כל אימת שזה נוגד את השקפותיהם כאילו פגעת בהם אישית, מעיד אני עלי ארץ (שמים אינני בטות במאת האחוזים) שגם כשכתבת על חרדים שאני נמנה על הקיצונים שבהם (ליטאי מהזן של ר’ חיים קניבסקי זצ”ל) דברים קשים ביותר מעולם לא היה בליבי כלום ושום דבר מקסימום מנסה לכתוב את דעתי בתוספת ציניות ותו לא
  ולעצם העניין כהקדמה אפתח בסיפור (ייתכן אמיתי) שמספרים על אישה חילונית מפשוטי העם ששאלה שתי מרצים בזמנים שונים מדוע אסור להשתמש בפלטה בשבת זה הרי לא הדלקת אש? המרצה הראשון הלו הוא הרב מרדכי נויגרשל שפרס לה את העניין ההלכתי והמדעי במיטב כשרון ובמונחים בעברית לועזית מפוצצת דבר דבור על אופניו תשובה אמיתית הלכתית מנומקת כמו שאומרים אמת לאמיתה של תורה, הבעיה שהאישה לא הבינה לעומת זאת כששאלה את הרב אמנון יצחק ענה לה הרב רגע פלטה זה לא אש? אז תשבי על זה, כולם צחקו אך העיקר שהאישה הבינה ובא לציון גואל,ונחזור לעניינינו בזמנו כשהיה פולמוס שלם סביב בקשתו הצנועה של הרב פירר לקיים הופעה למען התרמה לעזרא למרפא ללא נשים ותהום כל הארץ לכאן ולכאן לא הבנתי מה זה כל האמוציות הללו פשוט נטלתי את הנייד והתקשרתי לעוזריו של הרב פירר והצעתי בנאיביות לפשרה שתהיה מוסכמת על שתי הצדדים, והיא להביא לשם את דנה אינטנשיונל שהיא אליבא דהחרדים זכר ואליבא דהחילונים נקבה והכל יבוא על מקומו בשלום, אינני מבין עד היום מדוע לא פעלו כהצעתי והרב פירר כהרגלו האצילית ויתר למען השלום על ההופעה ובכך נמנע להזרים דלק למען מטרותיו הנעלות לעזור לכלל הציבור (הכולל כמובן גם את אותו ציבור ליברלי המתנגד להאדרת נשים) אולי לרב פיתרונים מדוע לא התקבלה הצעתי? (ואולי יש קשר בין שתי חלקי התגובה שלי כאן זהו שתי צדדים של אותה מטבע וייתכן אף שהנני מפשוטי העם כהאישה למעלה שלמעלה מהשגותיה הבנה של מושגים מורכבים כאלו)

  1. חימום יכול להתרחש עקב אש (שהיא תהליך כימי שבו מעורב חמצן) או עקב תהליכים אחרים כמו – חיכוך , קרינת מיקרו, קרינת אור שמש, התנגדות חומר לזרימה חשמלית (כמו בנורה, פלטה חשמלית). העובדה שדבר כלשהו הוא חם (המולקולות שלו זזות מהר יותר) לא אומרת שהוא אש. אז ההסבר של אמנון יצחק אינו נכון , הוא רק נראה כך משום שהוא אינטוטיבי.

 18. אולי הרב לא יסכים, אבל אני חושב שישנם דברים שבהם צריכים לתת לכעס ולחוסר ההידברות ודוקא להם להשתולל. יש סיבה שהם קיימים אצלנו, אדם אינו רובוט, ויש מקום גם לזה, ואם לא בדברים הזויים ומנוגדים לטבע האדם כמו אלה אזי איני יודע במה כן.
  הרב, מתנהל כאן קרב, בין אם הרב רוצה בכך ובין אם לא, ובקרב הצד שינסה להבין את הצד שכנגדו יפסיד בסוף.
  איני מבין איך הרב יכול לעמוד באדישות נגד דברים כאלה, ואני לא צריך להסביר כמה זה WRONG.

 19. זהו דורש תגובה ארוכה ומורכבת. על חלקה יש תשובות בערכי ויקיפידה "טרנסג'דר" ו"התפתחות העובר האנושי" שלשניהם תרמתי רבות.

  לאורך ההיסטוריה השתנה ההגדרה של אנשים בשאלה מה זה "אשה" כמו שמבקש אותו סרט לשאול. בתחילה אמרו – זה פשוט – כל מי שנולד עם אברי מין נשיים. אבל כבר בתקופות קדומות הגיעו למסקנה שזה לא כה פשוט כי יש מקרים נדירים בהם אנשים נולדים ללא אבירי מין או עם אברי מין כפולים וכו'. בתקופה המודרנית החלו להתייחס לדברים כמו כרומוזונמים XX או XY אבל גם זה לא מהווה חלוקה בינארית בגלל מקרים של XXY טו XYY ועוד.

  ייתכנו כמה הסברים לטרנאס , אבל נראה שההסברים הראשונים שעלו – כמו זה שמודבר באדם חוטא , שנכנס בו שד או פשוט השתגע – אינם נכונים כלל. בעבר רוב הפסיכולוגים והרופאים האמינו בהסבר של הפרעה פסיכולוגית ככל שהתגלו עוד ממצאים כך רעיון זה ירד – בין היתר בגלל חוסר הצלחה "לטפל" ב"הפרעה" זו – ואף להפך – אי הכרה ב"טענה" של האדם גרר בדרך כלל בעיות פסיכולוגיות של דיכאון מצוקה נפשית התאבדות וכו'.

  ההסבר ההגיוני ביותר לטרנסיות היא שרוב הנשים שאנחנו פוגשים הם בעצם בעלות מספר מאפיינים – יש להם כרומוזמים XX, בהיותן עוברים ברחם אימן הן מפתחות אברי מין, בלוטות מין, מוח בהתאם לכך ואילו גברים מתפתחים במהלך ההריון בצורה אחרת ומגדלים בלוטות מין איברי מין ושינויים גם במוח. בדרך כלל יש התאמה מלאה בין כל המאפיינים האלה – בין המוח, אבירי המין הבלוטות, המטען הגנטי – וזאת משום שבדרך כלל ההוראות שכתובות בצופן הגנטי מישמות על ידי גוף העובר וגוף האשה היולדת כדי ליצור יצור חדש – בדומה לדרך שבה פועלי בניין מיישמים את ההוראות שנתן להם האדרכיל

  אבל לפעמים זה לא כך – לא תמיד הוראות הבניין מיושמות על ידי הבנאים כפי שניתנו – דוגמה נפוצה לכך הם מומים בילדים בשל חומרים טרטוגנים. דוגמה אחרת היא מקרים של התפתחות איברי מין לא תקינים . ההסבר הכי הגיוני לטרנסים היא שהתפתחות המוח הזכרי \ נקבי נקבעת בהתאם להתפתחות שאר איברי הגוף אבל לא תמיד זה כך לפעמים נוצר איבר מוח נקבי כאשר שאר אבירי הגוף הם זכריים או להפך.

  המוח הוא איבר מורכב ולכן לא תמיד אפשר לדבר על חלוקה בינארית לגמרי בין זכרים ונקבות – הדבר הסביר הוא שיש מעין רצף שבו יש נניח 300 תכונות שונות שבהן סביר למצוא שרוב הן בעלות מאפיין אחד ורוב הגברים הם בעלי מאפיין הפוך .לרוב נצפה שאשה תהיה בעלת נניח 290 תכונות נשיות מובהקות ועם נניח 10 שנמצאות בקרבה גדולה יותר לגברים ואילו בקרב גברים המצב הוא הפוך. לא כל ההבדלים הם פסיכולוגיים ותפקודיים יש גם הבדלים בגודל הממוצע של המוח וגם בתת מבנים בתוך המוח בין גברים לנשים.

  הממצאים של כמה מחקרים מצאו שטרנסים אינם סתם מדמיינים שהם נשים , סקירה של המבנה הפיסיולוגי של מוחם הראה שהם בעלי מוח "נשי" . אין אפשרות לשנות את המבנה הפיסיולגי של המוח, ואין עדויות לכך שאימון פיסכולוגי או תודעי או טראומה נפשית כלשהי מסוגלת לשנות את מבנה המוח הפיסיולוגי.

  העובדה שאין בהכרח חלוקה בינארית מסבירה מדוע גם יש הבדלים בין הטרנסים – יש טרנסים שהם "אשה שנולדה בגוף של גבר" – כלומר בצורה מדוייקת יותר – המוח שלה הוא איבר גוף "גברי" ואילו שאר אברי הגוף שלה הם "נשיים" ואילו בקרב טנרסים אחרים מדובר בפלואידיות (לפעמים הרגשה כגבר ולפעמים כאשה) או במין מיקס של נשיות וגבריות ללא רצון או יכולת להזדהות בהכרח עם גבר או אשה.

  ההסבר הזה (שינויים במהלך ההריון) מסבירים לדוגמה מדוע לא נמצא הסבר חברתי (כמו הורים מתעללים, הורים פרוגסיבים, חינוך הילד , תקשורת וכו') או הסבר גנטי לטרנסיות – לא מדובר לא בזה ולא בזה – למרות שיש אולי מצבים גנטיים שמאפשרים אולי אפשרות גדולה יותר להתפתחות עובר שבמהשך יהיה טרנס. כמו כן ההסבר הזה מתכתב עם נושא אחר שזוכה להתעלמות מצד רוב המחנות – הבעיה של גורמים טרטוגנים רבים שנמצאים בסביבה שלנו – גם אם לא לקחנו תרופות – שמקורם בזיהומים אורגניים עמידים עקב חשיפה לחומרים מעקבי בערה, PCB, ושאר חומרים שמגיעים אלינו דרך מים, מזון, זיהום אוויר ויכולים להצטבר בגוף האדם או בגופי בעלי חיים שאנשים אוכלים (הצטברות ביולוגית)

  כיום יש יותר מודעות לטרנס עומדים את האחוז שלהם כ 0.3% עד 0.6% בחברה – קשה לדעת משום שרבים מהם "בארון". קשה לדעת את המספר במדוייק כי גם כיום יש מקרים שאנשים , במיוחד מרקע שמרני – יגיעו למצבים של דיכאון והתאבדות או התמכרות לחומרים קשים – ובלבד שלא לצאת מהארון. העליה בשיעור הטרסנים הנצפים בחברה יכולה להיות עקב זה שהחברה מקבלת אותם יותר. אם יש עליה בשיעור הטרנסים – דבר שלא ברור כלל – ייתכן הוא בעקבות עליה בחשיפה לחומרים טרטוגנים או להיבטים אחרים (לדוגמה לידה בגיל מבוגר יותר)

  לא אכנס כאן לכל הפרכות הטענות על "חינוך" שגורם לטרסניות אבל אציין מקרים שבהם טרנסים "גילו" את זהותם בגיל 3 ( הגיל שבו גם סיסגנדרים – רוב האוכלוסיה – מבטאים את הזהות המגדרית שלהם), מקרים של טרנסים בחברה חרדית סגורה ובקרב כתות נוצריות סגורות (כלומר מעולם לא ידעו שיש דבר כזה) וטרסנים שגדלים במשפחות נוצרית שמרניות וכו' – כלומר ללא שמישהו "מעודד" אותם להיות טרנסים.

  המונח ניתוח לשינוי מין , אינו מדוייק . מבחינת הגדרה מסויימת איננו משנים את המין של האדם , אם נדבוק במונחים של גנטיקה עדיין מדובר באדם עם XY. מבחינה אחרת ההגדרה אינה מדויקת גם שכן הגדרו שהאדם הוא "זכר" על סמך זה שבזמן הלידה ראינו שיש לו איברי מין זכריים – בעוד שאף אחד לא מבצע בדיקה כזו לגבי המוח שלו. לכן "התאמה מגדרית" הוא מונח מקובל והגיוני יותר. אנחנו מתאימים את שאר איברי הגוף – או לפחות חלק מהם או את הנראות שלהם ( לא כל הטרנסים עוברים את כל הניתוחים) לזהות שחש המוח – בגלל שנסיונות הפוכים – להתאים את המבנה של איבר המוח ומבנה של איברי המין – הביאו לתוצאות גרועות מאד .

  טרנסים נרדפים על לא עוול בכפם. יש מקומות שהם בסכנת נידוי המשפחה או מהחברה, חווים אלימות (גם היום, גם בישראל) בגלל נידוי מהמשפחה ואפליה מצד מעסיקים ומצד רבים בחברה הם מתקשים למצוא עבודה ורבים הם נדחקים לשוליים לדוגמה לעבודה בזנות. הדבר מזכיר תופעות כמו נידוי של אנשים עם בעיות נפשיות לפני מאות שנים או תופעות של רדיפה, לעיתים עד מוות של לבקנים באפריקה. אנחנו לא מאשימים לבקנים בגלל שהם נולדו עם עור לבן, אבל רבים בחברה שלנו מאשימים טרנסים בכך שהם משוגעים או מרושעים או הם חלק מאג'נדה נסתרת לערער את התזות השמרניות

  שתי הערות לסיום .
  התנועה הפרוגרסיבית היא תנועה מעניינת מאד, יסודותיה בתחילת המאה ה-20 בארצות הברית ואז היא שינתה את שתי המפלגות שם. הטענה היסודית של התנועה הזו היא שהמדע יכול וצריך לשרת את האנושות כדי להגיע לחיים טובים יותר. והעבירה תיקונים חברתיים רבים שרובם נמצאים איתנו עד היום – כמו חיוב סימון מוצרי מזון, מנהל המזון והתרופות, הממונה על הגבלים עסקיים ועוד. וזאת משום שרעיון נוסף של התנעה הפרוגסיבית צמח על רקע תגובת נגד לעידן "הברונים השודדים" , ורעיון זה היה שהמדינה צריכה להתערב מידי פעם בשוק כדי לשמור על חופש ועל תחרות כלכלית. בוודאי שאין זהות בין הרעיון היסודי של התנועה הפרוגביסית לבין פוסט מודרניזם. אלו כמעט תנועות הפוכות לפחות במקורות שלהן. כיום יש "פרוגרסיבים" שונים ומשונים שלקחו את זה לכל מיני מחוזות אבל הליבה של התנועה אינה שם, כמו שאין טעם לדון ביהדות לפי חרדי דתי שורצח ילדה במצעד הגאווה.

  הערה השניה היא שכל הדיון הזה מראה כיצד המדע כן יכול להיות רלוונטי לשאלות מוסריות. אנשים שאומרים "גבר לא יכול להפוך לאשה" פשוט אינם מדייקים – הם מראש הניחו שבהכרח כל מי שנראה לנו בלידתו כגבר הוא בהכרח בעל התאמה מלאה בין המוח לבין אבירי המין. ושיש בהכרח חלוקה בינאריית בין גברים ונשים.

  להרחבה נוספת – ראה\ראו גם " חומרי טרטוגני" באקו ויקי, הספר "עתידנו הגנוב" , וערכים על חומרים כמו PCB. כמו כן יש ערך על "התנועה הפרוגסיבית" שם.

  1. האזרח דרור, שתי שאלות.

   שאלה ראשונה: אם הבנתי נכון, ואם מה שאתה אומר פה מקובל על המיין-סטרים של החוקרים (ואני בכלל לא בטוח בזה), הרי גם אז מדובר בקצת יותר מחצי אחוז מהאוכלוסיה. ולמעשה הרבה פחות כי בתוך ה-0.6 הזה ניתן לשחק עם ההגדרה לפי האג'נדה והמתודולוגיה של המדען.
   עשיתי צדק לדבריך?

   שאלה שנייה: אני לא בטוח איזה ערך מוסרי יש לחידוש שלך, בהנחה שהוא מדויק.
   אתה יכול לתת לי דוגמה לשינוי מדיניות שיכול להיעשות בחברה ויעשה יותר צדק עם טרנסים? כוונתי לשינוי שאיננו על חשבון מי שאיננו טרנס.

   1. הנתונים בסקרים שונים הם בין 0.3 ל 0.6 אחוז. לא ראיתי סקרים אחרים. מה זה "האג’נדה והמתודולוגיה של המדען?" מה יש למדען "להוכיח" בכך שיש 0.3 או 0.6? מה זה משנה אם יש 0.003% טרנסים? או 0.3% ? כמה לבקנים יש באפריקה? כמה יהודים יש בסין? האם זה משנה משהו בצורה שנצפה שתיחסו אליהם?

    אין זה חידוש "שלי" אני בסך הכל מנסה להזים דעות קדומות נפוצות, כמו הטענה "זה גבר שנדמה לו שהוא אשה"- כאשר נדמה לדוברים שהם בוודאות יודעים להגדיר מי נולד גבר . גם אין כאן הרבה חידוש בתחום המוסרי.

    מה הערך המוסרי – לא להניח שמדובר בדמיון \ שיגעון \ חטא. להתייחס בסובלנות ומתוך ענווה על הידע הביולוגי שלכם ( היות ומה שנראה לאנשים "טבעי" ו"ברור מאליו" אינו כזה בהרבה מקרים) – לפי הכלל הפשוט – ואהבת לרעך כמוך ו"דרך ארץ קדמה לתורה"

    דוגמאות לשינוי שיעשה צדק לטרנסים:
    – לא לכפות על מישהו להתלבש \ שם \ כינוי גוף לפי איברי המין שלו. זהות אינה נקבעת לפי איברי המין אלה במוח.
    – להקשיב לטרנסים בדיוק כמו שהיית מקשיב לאדם אחר, לדבר איתם במקום עליהם.
    – לא ללעוג למישהו בשל השונות המגדרית שלו.
    – לסייע לטרנסים להשתלב בחברה (לא להפלות בקבלה לעבודה, עסקאות וכל אינטרקציה חברתית אחרת כמו שאיננו חושבים שנכון להפלות אדם נכה נניח או אדם לבקן)
    – לסייע להם במידה וצריכים סיוע נפשי \ התאמה מגדרית (גם ללא שום התאכזרות מצד החברה להיות טרנס יכול להיות חוויה קשה , לא צריך להקשות עוד יותר , להפך)

    "שינוי שאיננו על חשבון מי שאיננו טרנס." – אני לא חושב שזה דרישה הגיונית באופן גורף.. לדוגמה כאשר אני נוהג בנימוס במישהו אחר ברור שאני משלם מחיר – נניח אני נאלץ לא לחטט באף ליד אנשים אחרים. כאשר אני נוסע בכביש אני נאלץ לנוסע לאט יותר ליד הולכי רגל. וכו'. ברור שאני משלם מחיר על כך. החברה משלמת מחיר כאשר היא מתקינה כפתורי ברייל לעיוורים או מנגישה מעברי חציה לנכים. אנחנו קמים לזקנים באוטובוס – תמיד יש מחיר להתנהגות מוסרית , השאלה היא לא האם אנו משלמים מחיר אלה אם המחיר מידתי. לדוגמה האם להעליב משהו בשביל שתוכל לשמור על דעות קדומות זה דבר מידתי גם במחיר סיכון חייו . לדעתי לא.

    מצד שני יתכן שהמחיר ה"גבוה" שנצטרך לשלם תמורת קליטת טרנסים – כלומר לנהוג לפי הכלל " ואהבת לרעך כמוך" גם ביחס אליהם – אולי ישתלם לנו – לדוגמה יום אחד נהיה זקנים, ואולי גם נשמח שלא יחטטו לידנו באף. ייתכן וילד שלך או בן של אחותך יוולד טרנס ואז תשמח שהחברה לא מתאכזרת אליו. דרך נוספת שבה אנחנו יכולים להרוויח היא על ידי חברה סובלנית יותר שיש בה יותר נקודות מבט – חברה מגוונת יותר ולכן גם מעניינת יותר.

    1. קודם כל אציין, אם כי בעיניי זה לא ככ רלבנטי לדיון, זה שאני מורה ומחנך בחינוך המיוחד והשנה יש לי 3 תלמידים טרנסים. ככה שיש לי גם עניין מעשי, אמנם שולי, בדיון הזה

     הנקודה השנייה היא חשיבות הנתונים. אתה עצמך טרחת להביא אותם ולכן חשבתי שאתה מבין את הרלבנטיות שלהם. אני כבר לא בטוח בזה. בנוסף התעקשת שהמדע כן רלבנטי למוסר. מדע, כידוע לך, מתבסס על נתונים. אם אלה לא חשובים לך אולי תשקול שוב אם אתה מעוניין לגרור אותו למוסר. אם כן,  דעתי שלי היא שהנתונים כן רלוונטיים בהקשרים מסוימים, וזאת על אף שאני דאונטולוג מוסרי (שם דגש על כוונות ולא על מעשים או תוצאות). ועדיין דאונטולוג לא חייב להיות נאיבי והעובדות והתועלת המקווה מתוך ההסתמכות עליהן יש לה ערך מוסרי רב. לכן אם יש מיעוט שבמיעוט לקבוצה מסוימת ביחס לאחרות (יהודים, ערבים, ג'ינג'ים או טרנסים) צריך לקחת זאת בחשבון ביחס לכל הכרעה חברתית ומוסרית ושקול לגופו של עניין אם וויתור מסוים לאותה קבוצה איננו גדול מידי.למשל הדרישה של הטרנסג'נדריות הרדיקלית לאפשר למי שנולד כגבר להתחרות כנגד נשים בספורט מקצועני היא שערורייתית בעיניי. לא פעם מועלית הדרישה הזו מטעם אותו אגף טרנסי רדיקלי ובין יתר טיעוניהם מופיע הטיעון שלך, שלמרות שהם מיעוט בין "הנשים" ולמרות יתרונותיהם הגופניים המולדים "מגיע להם להגדיר את עצמם" לפי זה ולכן להתחרות עם נשים מלידה. להתחרות מה שיש הקוראים לו נשים אמיתיות. 

     שלישית, עם מה שכינית "דוגמאות לשינוי שיעשה צדק לטרנסים" דווקא אין לי בעיה. כאמור אני מיישם זאת (או מנסה לפחות) בחיי היומיום שלי. אלה הן נורמות מובנות מאליהן בעיניי, גם אם הן מיושמות מעט מידי.

     רביעית שאלתי קרימינולוג קליני שעוסק במיניות על התיאוריה שהעלית כאן על "איזורי מין" במוח בהקשר של זהות טרנסית.הוא לא שמע מעולם על דבר כזה. מעניין.

     חמישית אתה מסכם בזה שאתה רוצה פה חברה יותר "מגוונת ומעניינת". זה אפילו יותר מעניין. כשלעצמי אני חושב שהחיים מעניינים מידי והייתי שמח להפחית במינון. לגבי גיוון… טוב הייתי מעדיף חברה צודקת יותר ומתפשר לטובת קצת יותר הומוגניות. אבל זה אני.

     1. הנתונים חושבים – אבל רק בהקשר, כלומר מה השאלה שמנסים לענות עליה.

      אחת השאלות היא לדוגמה האם מדובר בתופעה שלא קיימת או כמה זה נדיר. לשאלות האלה זה חשוב. אחת הבעיות במדידה היא שבעבר התייסחו לטרנסים רק כדבר שהוא בינארי (אשה שנולדה עם מוח נשי ושאר האיברים זכריים) אבל היום ההגדרות מתייחסות גם לספקטרום . ובעיה אחרת היא שמרנות בארון וכו אז יקח זמן עד שיהיו מדידות מספיק אמינות של אחוז באוכלוסיה. בכל מקרה מדד אחר הוא כמה אנשים אומרים שהם מכירים טרנסים באופן אישי. וזה עלה מ 17% ל-35% אז אני מניח שזה עליה בנכונות להודות בזהות וגם בנכונות של המשפחות להודות בזה.

      לדעתי דרישה של טרנסים-נשים להשתתף בתחרויות ספורט של נשים נראית גם לי לא הוגנת . משיקולים ברורים – מלבד המוח השרירים שלהם והגובה הם מותאמים יותר לאיברי המין בדרך כלל . אני חושב שמסגרת כמו תחרויות פרה-אולימפיים מתאימה יותר.

      תודה. לצערי זה דבר דווקא נדיר, לדוגמה גם החברה החילונית עדיין לא מבינה טרנסים ומפלה אותם, שלא לדבר על חברות שמרניות יותר כמו יהודים דתיים או מוסלמים. יש גם לא מעט פוליטיקאים וארגונים ששמחים להגיד שטרנסים זה בגלל ליברלים \ פרוגרסיבים \ סרטים מצויירים או כל סיבה מוזרה אחרת. ונטיה להאשים אותם (כאילו הם בוחרים בזה) או להצדיק התנהגות אכזרית .

      דוגמה להסבר
      https://www.scientificamerican.com/article/why-are-some-people-transgender/

      דוגמה למחקר
      https://ceres-prod.literatumonline.com/doi/abs/10.4158/EP14351.RA

      הדבר המרכזי בעיני הוא שמירה על ערך נכון של "אהבת לרעך כמוך" גם ביחס לאנשים "שונים" כמו שאנחנו מיישמים את זה ביחס לנכים\ לבקנים או נשים בהריון (שהן לא חולות אבל במצב בריאותי שונה ולכן מתחשבים בצרכים שלהן) . בד בבד יחד עם היבט נוסף שחשוב בעיני והוא שצדק קשור בדרך כלל לאמת.

 20. רק אעיר שעולה הרושם מבין דבריך, תקן אותי אם אני טועה, שהזהות הטרנסג'נדרית שאנשים בוחרים לעצמם אינה מושפעת מסביבתם החברתית והתרבותית. אם זו טענתך היא לא מתיישבת עם שיעור הטרנסים שיוצאים מהארון בעשורים האחרונים לאור המתירנות המינית של תקופתנו. הטענה שטרנסג'נדריות היא נתון "טבעי" או מולד מעוותת את המציאות כי ברור שהלגיטימציה הגדלה והולכת של התופעה יכולה להשפיע (אמנם בכיוונים שונים) על הביטוי המגדרי שלה. אם זה המקרה הויכוח המוסרי צריך להתקיים סביב זה, לא סביב האג'נדות המטורללות של השמרנים החשוכים והפרוגרסיביים החשוכים בה במידה. לי אישית אין מספיק ניסיון עם החבר'ה הטרנסים שאני עובד. איתם כדי להציג התרשמות רלבנטית, במיוחד שמדובר בחבר'ה צעירים. אבל תחושת הבטן שעולה לי מצורת השיח שלהם ושל חבריהם (רובם סטרייטים) בביהס היא שיש יותר מידי אידיאולוגיה "אנטי-שיפוטית" רדיקלית ומבולבלת מאד. בשיעורי פילוסופיה שאני מעביר, למשל, כל אמירה "ביקורתית" נגד הטרנס תקבל את הטייטל המטופש של "גזענות".

  1. בתור מומחה לפילוספיה אתה קופץ למסקנות.

   יש יותר טרנסים בשנים האחרונות. אבל אף אחד לא יודע למה – האם זה בגלל יותר אומץ לצאת מהארון (לפני זה אנשים כאלה אולי היו חיים בשקר, מתאבדים, משתגעים מתמכרים לסמים)
   האם זה בגלל "הדבקה חברתית" (בינתיים לא הצליחו לשחזר את הטענות של התאוריה הזו במחקרים , ובניגוד לטענות של חלק מהשמרנים – רואים עליה גם בקרב אנשים מבוגרים – סקרים של מכון PEW)

   האם זה בגלל שינויים בסביבה (לדגומה דו"ח שהתפרסם באפריל 2019 מצביע על כך שניתן למצוא חומרי PFAS בחלב אם של נשים!! ממגוון רחב של מדינות. הריכוזים שנמדדו גבוהים בהרבה מהריכוז הנחשב בטוח על ידי גורמי ממשל שונים בעולם)

   מחקר משנת 2021 שפורסם בירחון Environmental Science & Technology מצא כימיקלים רעילים ב-100% מדגימות חלב האם שנבדקו. מדענים מארגון Toxic-Free Future, אוניברסיטת אינדיאנה, אוניברסיטת וושינגטון ומכון המחקר לילדים של סיאטל הובילו את המחקר. המחקר טוען כי PFAS (חומרים פר-ופוליפלוריים) רעילים – כולל תרכובות מהדור החדש שנמצאות כיום בשימוש – מצטברות בגופים של בני אדם. למרות ההבטחות של התעשייה הכימית ש-PFAS בשימוש עכשווי לא מצטבר באנשים, המחקר מוצא שגילויים של כימיקלים אלו בחלב אם נמצאים במגמת עלייה בעולם ומכפילים את עצמם כל ארבע שנים.

   הבעיה היא שיש מאות אלפי כימיקלים כאלה וחלקם מצטברים ביולוגית (כלומר הריכוז שלהם בסביבה הוא אפסית, הריכוז שלהם בצמחים מעט גבוה יותר והריכוז שלהם עולה ככל שבעלי חיים אוכלים אותם) מצטברים בגוף ויכולים להשפיע בזמן ההריון . דווקא זה הכיוון המרכזי שיש – אבל קשה מאד לחקור אותו וזה פחות "סקסי" לעומת התאוריה השמרנית של "הדבקה חברתית"

 21. https://rotter.net/forum/scoops1/773071.shtml

  כדאי לקרוא הכל ועד הסוף.
  גם מי שמבקש להכיל קוויריות מתונה, צריך להבין שבסוף, כתופעה חברתית, זה מתגלגל לכאן.
  המצב בארה"ב קטסטרופלי גם בקרב אוכלוסיות יהודיות – ילדים, נוער, צעירים, סטודנטים.. ובתוך המוסדות היהודיים.
  מהר מאוד גם בארץ נגיע לזה.
  אנו חיים באחת התקופות הבזויות והשקריות בהיסטוריה.
  בטיפשותנו, ובחוסר האונים שלנו מעצימים סבל נוראי.

 22. אני נותן כאן פור ענק, אבל אני סבור שהרבה מאוד מהציבור הדתי, אפילו השמרנים שבהם (אולי אפילו חלק מהחרדים), מבינים (מבחינת אינטליגנציה רגשית) את הצורך בלהיות קשובים למצבים של דיספוריה מגדרית, בגישה קווירית מתונה כמו שהגדרת לעילא ולעילא במאמר. אבל דא עקא, שמאידך גיסא היום באמת קשה להנכיח קוויריות כזו גם על הביקורת שבה כלפי הקצנות. לדוגמא הפרשייה האחרונה עם השקת הספר "בלתי הפיך", שהפכה ל'מלחמת כל בכל' בין דתיי-הקו וכו' לבין ארגוני הלהט"ב, למרות שהספר עצמו, לטעמי, מביע אמירה קווירית מתונה ושפויה לחלוטין (למשל, לפי העולה ממכלול הכתיבה שם – סיטואציה כמו בגבע"ש היא מקובלת לחלוטין, זה חלק ממרווח התמרון המוצע (שאגב, פובליציסטיות בנושא, כמו מחברת הספר, וכמו דלית סוטר (=גלי בת חורין) – מטיפות אליו, ומוצאות אוזן קשבת גם בציבור החרד"לי למרבה הפלא (דבר שאלף ארגוני להט"ב בעולם לא היו מצליחים להשיג, אפילו לא ברמת המודעות והעירנות לעניין)). אז אם השיח היום (במישור החברתי, התקשורתי, אך ב"ה לא בהכרח במישור הטיפולי, אבל תכל'ס לחברה יש השפעה עצומה אחרי כל ההסברים המלומדים) דוחף לכיוון הקיצוניות בעל כרחו, מה יעשה הדוס ולא יחטא בהקצנה לצד השני?
  (אגב, בהקשר למה שהערת על המטריאליסטים – לפני תקופה נתוועדתי עם "מקובל" חרדי אחד (בהגדרה העיונית של המילה, לא בבא מחלק קמיעות), ואיכשהו שאלתי אותו גם על הנושא הלהט"בי (הגענו לזה דרך שאלה על "פגם הברית" וכו'), וכמו ששיערתי – דווקא ממנו קיבלתי תשובה חומלת, זה אך טבעי לאיש המסתכל על דברים בפריזמה רוחנית-פנימית (בין היתר לגבי גלגולי נשמות וכו') יותר מאשר על החומר שבהם, כך שדווקא תפיסה כביכול 'פרימיטיבית' יכולה להניב תופעות לא-בלתי-מעניינות).

  1. בשנת 2021 פרסם ד"ר כריסטופר פרגוסון , מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת סטטסון וחבר האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה, ביקורת על הספר. הוא טוען כי בניגוד לדעה המוצגת בספר, ייתכן כי שני הדברים הבאים יכולים להיות נכונים גם יחד – א. רוב האנשים המזדהים כטרנסים, כולל בני נוער, הם אכן טרנסים ויהנו מטיפולים מאשרי מגדר. ב. ייתכן שיש תת-קבוצה של פרטים אשר, כצעירים, מזדהים כטרנסים, אך סובלים ממצבים נפשיים אחרים כגון הפרעת אישיות גבולית או הימצאות על הספקטרום האוטיסטי שגורמות לבלבול זהות, ואנשים אלה עשויים להפיק פחות תועלת מהליכים רפואיים.

   פרגוסון ביקר מספר מההנחות המובלעות בספר, טען שהמחברת אובססיבית לגבי חשיפה לאינטרנט כסיבה לטרנסיות, וכינה את ההבנה שלה את המדע "שטחית". כמו כן הוא מבקר את ההנחה בספר לפיה זהות מגדרית היא דבר מובנה חברתית, כאשר לדעתו רוב הראיות מצביעות על תופעה ביולוגית הקשורה להיפותלמוס וחשיפה לנוכחות של אנדורגן בסביבת הרחם, והיא אינה דבר שקל לשנות.

   למרות הביקורת הוא לא חושב שכל הטענות בספר מוטעות לגמרי. בין היתר הוא טוען כי יש מעט מידע על נערים נערות בתחום כך שקשה אפילו לדעת אם יש עליה בפרופרציות של טרנסיות לעומת טרנסים. כמו כן הוא שותף לחשש כי לפעמים ממהרים לטיפול רפואי מאשש מגדר כאשר מדובר במצב פסיכולוגי אחר.

   אחת הבעיות של המחנה השמרני הוא שהוא נדבק לרעיונות של הדבקה חברתית בטרנס – דבר שבינתיים לא הצליחו למצוא לו ראיות טובות (פרטים בערך "התפרצות מהירה של דיספוריה מגדרית") . לעומת זאת המחנה השמרני ממשיך להתעלם מההסבר המרכזי – השפעות של אפשריות של חומרים מחכי הורמונים .

   עוד ראיות נגד "הדבקה חברתית" היא שטיפולי המרה לטרנסים לא עוזרים בכלל (להפך – כמו טיפולי המרה להומואים גורמים לעליה בהתאבדות) – אם כל העסק היה חברתי \ טרנד אז שיחות טיפוליות או שיטות אחרות היו עוזרות. (פרטים על חוסר עזרה – בערך ויקיפדיה בנושא)

 23. התפרצת לדלת פתוחה. כתבתי לא פעם על כך שההקצנה המטורפת של ה"ליברלים" היא אחד הגורמים להקצנות ההפוכות.

  1. ברור , למחנה הלא ליברלי אין שום ברירה אחרת – הוא מוכרח להתעלם ממחקרים , חוות דעת ועדויות . חייבים להמשיך להפיץ עמדה לפיה טרנסים הם חולי נפש. זה באשמת הליברלים.

   כל מי שאומר שיש "הקצנה" מוזמן לאמץ משפחה טרנס או טרנסית ולראות את המציאות קצת מנקודת המבט שלהם – בין היתר – למרות מחקרים רבים בנושא אנשים אחרים פשוט שונאים אותם על סמך דעות קדומות. (כולל הפליה בתעסוקה שעדיין קיימת כמעט בכל מקום , אלימות ועוד) .

   1. אדוני שם לב שיש איזה פער בין מה שהם אומרים לבין המציאות?
    אדם הולך על צוק ומספר לי שהוא הולך במישור ועוד רגע יפול ויתרסק האם הוא חולה נפש?
    לא מדובר כאן במחלת נפש במישור ההנעתי, כמו דיכאון או הפרעת קשב וריכוז, שאפשר להתלבט האם זו בעיה נפשית או בעיה מוסרית. מדובר על בעיה קוגנטיבית. יש אי התאמה בין המציאות לבין מה שאותו מסכן מספר על המציאות. אם זה לא מחלת נפש אינני יודע מהי מחלת נפש. ומבחינת הנזק לגוף שנעשה כתוצאה מאותם ניתוחים הוא לא כל רחוק מהנזק לגוף מהנפילה מההתרסקות מהצוק על הסלעים.
    אז אפשר להציע כל מיני הסברים, החל מהומפרדיט או מגפה חברתית או מה שלא יהיה אבל הטענה שלא מדובר במחלת נפש היא כשלעצמה מטורפת.

    1. "אי התאמה בין המציאות לבין מה שאותו מסכן מספר על המציאות." הטענה היא שיש מקרים שבהם אדם נולד אם חוסר התאמה בין האיברים שלו – איברי מין מסוג A אבל איברים אחרים – מוח – מסוג Y. איברים אלה מתפתחים בתקופות שונות של ההריון. איך אתה יודע מה המוח של האדם?

     "מדובר על בעיה קוגנטיבית" – זה קביעה שלך. על מה היא מבוססת? על ההנחה (המעגלית) שתמיד אדם נולד כאשר המוח שלו תואם בדיוק את אברי המין . לפי הנחה זו גם איברי המין תמיד תואמים זה לזה ( דבר שידוע שלא מתקיים ממקרים כמו טומטום ואנדרוגינוס)

     "אם זה לא מחלת נפש אינני יודע מהי מחלת נפש" – אולי כדאי לשאול את ה-APA לדוגמה

     "הנזק לגוף שנעשה כתוצאה מאותם ניתוחים " – לא כל הטרנסים בכלל עושים ניתוחים. לעומת זאת אחת הטענות של תומכי טיפולי מאשרי מגדר שזה מפחית סיכון להתאבדות.

     קל הרבה יותר ללהג על דברים כאלה כאשר אתה לא צריך לשלם מחיר. כאשר זה לא הילד שלך או של המשפחה שלך שעלול לשלם מחיר כתוצאה מדברים שנראים "הגיונייים מאד" (דעות שאני שומע מאנשים שמעולם לא טרחו ללמוד ביולוגיה לדוגמה ) . לפני שאתה יוצא נגד עמדות של ה-APA – רצוי לקרוא מה הם אומרים. היית מבין את זה אם היית נניח צריך להתייחב לשלם אם ההצעות שלך יגרמו יותר נזק מתועלת.

     1. רמזתי לזה כאשר כתבתי הומפרדיט (שני עוברים שהתרקמו לעובר אחד בבטן) אבל כמה הומפרדיטים יש במציאות?
      הבעיה הזו היא בעיקר בעיה של חברה מעורבת. איכשהו בחברות נפרדות לאף אחד אין שאלה על הזהות המגדרית שלו. בנים הם בנים ובנות הן בנות. בחברות הללו אפשר באמת לתהות על מקרי קצה. בחברה מעורבת שיש בה עלות קשה לפרטים כתוצאה מהתחרות התוך מינית האין סופית על תשומת לב מהמין השני לא פלא שיש פרטים שמרגישים שהעלות הזו כבדה מידי בשבילם ומשתמשים בטיעון הזה כדי לנשור מהתחרות. תפריד את המינים ותראה מיידית צניחה של הבלבול המגדרי לרמות אפסיות כמו שהיו במרבית ההיסטוריה.

      1. 1 אין קשר לשני עוברים שהתרקמו לעובר אחד.
       2 גם בחברות נפרדות ומסורתיות כמו חרדים, דתיים, ערבים וכו' יש ילדים טרנסים. רובם בכלל לא ידעו שיש דבר כזה. הטיעון " לאף אחד אין שאלה על הזהות המגדרית שלו" הוא טיעון שקרי.
       3 תחרות תוך מינית קיימת גם בחברות שבטיות באמזונס אפריקה ואסיה מלפני אלפי שנים.
       4. לנשור מהתחרות – מה הקשר ? חלק מהטרנסים עדיין מחפשים בני או בנות זוג ואם כבר זה הופך את החיפוש הזה למאתגר הרבה יותר. חלקם בכלל לא מעוניינים במין – משיכה מינית וזהות מגדרית הם דברים שונים ולא תמיד קשורים.
       5. במרבית ההיסטוריה חלקם השתגעו, התמכרו לסמים, התאבדו וכו' אז באמת "רואים" פחות מהם. כמו שראו פחות הומואים

       1. למה לא?
        האם כאשר עץ נופל ביער ואין שם אף אדם יש רעש או אין רעש?
        שם היא מוגבלת וממושטרת מאד במערכת חיי הנישואין (שגם אותה פורצים בעזרת ניאוף ורצח אבל שם זו כבר פגיעה בסדר החברתי).
        סתם השערה שלי. מי שתהליך ההתבגרות שלו מבחינה פיזיולוגית איטי יותר והוא פחות פופלארי אצל המין השני נמצא בעמדת נחיתות שלפעמים נוח יותר פשוט לברוח מהתחרות עצמה.
        אם זה בכלל הפריע להם. שוב השכיחות הייתה מאד נמוכה. וקשה להחליט אם התופעה קיימת כאשר אין אנשים שתופסים אותה בסביבה (ראה נקודה מספר 2), ולכן לא תמיד אנשים חשבו שהתחושות שלהם הן חריגות. חיו עם מה שיש וזהו.

       2. השרשור הזה נגמר..
        2. אתה מניח שכל הטרנסים פשוט חיו בחברות שלהם , ומתעלם מאפשרויות אחרות כמו להשתגע או להתאבד.
        3. כמו שאמרת – זה סתם השארה שלך. אנשים שהם טרנס לא בהכרח יוצאים מהמרוץ של מציאת בן או בת זוג. אז כל הסברה הזו מסתמכת על הנחה לא נכונה.

       3. גם היום הם משוגעים או מתאבדים. אנחנו יכולים לשחק את המשחק שלהם כאילו הם משהו אחר אבל הטבע לא משחק את המשחק שלהם. הטבע שלהם שונה באופן מהותי ממה שהם טוענים שהוא הטבע שלהם. אין הרבה מה לעשות עם זה.
        במרבית ההיסטוריה במרבית התרבויות המסר היה זה הטבע שלך וזה מה יש, וזה המעמד שלך וזה מה יש, וזה הדת שלך וזה מה יש. ככה אנשים חיו. בתקופה המודרנית חלק מאותם קטגוריות התבררו כנזילות. מעמד התברר כחסר כל חשיבות והוא נעלם. דת גם התבררה כפחות משמעותית. קטגוריות אחרות צצו כמו לאומיות שהתבררו כמשמעותיות. את הקטגוריה של הגוף קשה להעלים. העלות של ניתוח גבוהה הרבה יותר מאשר כל עלות אחרת. הניתוח שובר לך את הגוף והורס אותו. אז תנסה לשכנע אותי שהעלות היא לא גבוהה. לא נראה לי. יש גבול ליכולת שלנו לשחק עם הנתונים שלנו ובמקרה הזה אנחנו קרובים לגבול הזה.

       4. הפוך, כמו בהרבה מקרים אחרים אנשים בחברות שמרניות מדברים על "טבע" אבל לא לומדים ביולוגיה או מתעקשים להכניס את מחקר הביולוגיה לתוך רעיונות מלפני כמה אלפי שנים.

        הגוף שלך הוא לא יחידה אחת ולהתעקש להגדיר אותו לפי איבר מסויים (אברי מין) במקום לפי איבר אחר ( מוח) הוא סתם התעקשות – בסוף יש מדדים יותר משמעותיים כמו הבריאות של האדם. לא זו של סברות כרס ולא זו של מה שנוח לדת אלה מה שקובעים רופאים וביולוגים באמת.

        "ככה אנשים חיו" – עד סוף המאה ה-19 חלק גדול מהאנשים מתו בגיל הילדות. לא כל דבר שהיה פעם הוא בהכרח יותר טוב.

       5. הטענה שטרנסג'נדרים התאבדו לא יכולה להיות נכונה כי במדינות כמו סעודיה שאין בהן לגיטימציה לטרנסג'נדרים, שיעורי ההתאבדות נמוכים יותר מהעולם המערבי. אתה יכול לומר שהם השתגעו אבל בשביל זה צריך להביא נתונים שפעם היה יותר משוגעים יחסית.

       6. לא קבעתי מי צודק התודעה או הגוף. רק טענתי שהוויכוח של הטרנס איננו מולי או מולך אלא מול הגוף שלו. הוא סבור שהוא אישה. האיש ברחוב רואה מולו גבר, המראה בחדר מראה לו גבר, אחוזי השומן וזוית הכתפיים מראים לו גבר. הוויכוח הקל הוא הוויכוח מול הציבור. הוויכוח הקשה הוא מול המראה בארון.
        הטרנס יכול להכריח את כולנו להתייחס אליו כאל אישה, לשבור את הגוף שלו ולהרוס אותו, לעבור אין סוף טיפולים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים אבל בסוף בתוך הנפש הוא יודע שהבעיה שלו איננה חיצונית אלא פנימית. הגוף שלו לא מסכים עם הטענות שלו. קח את זה לאן שתקח את זה.

       7. אתה מניח יותר מידי הנחות. אני לא דיברתי על תודעה דיברתי על המוח. המוח הוא גם איבר בגוף -שאי אפשר להגיד הגוף הוא ככה והתודעה היא ככה כמו שאי אפשר להגיד המכונית היא ככה אבל המנוע הוא ככה. המנוע הוא חלק מהמכונית. באופן דומה המוח הוא חלק מהגוף

 24. דרור אני לא מצליח להבין את המהלך שלך. ההנחה היא שהמבנה הביולוגי האנושי לא השתנה במשך אלפי שנים. מבחינה ביולוגית נטו רוב בני האדם הם בעלי זהות מינית (ביולוגית) שמרכז הכובד שלה ברור: הם או אישה או גבר (אפילו שיש בהם "קצת" הורמונים של המין הנגדי), זהותם המינית הולמת את האנטומיה הבסיסית שלהם, את הפיזיולוגיה ואת הכרומוזומים שלהם (ולכן הם חשים שנולדו למין הנכון להם) ונטייתם המינית הבסיסית/משיכה היא למין הנגדי. עד כאן רק ביולוגיה. האם אתה כופר במשהו מכל הקביעות האלה?

השאר תגובה

Back to top button

לגלות עוד מהאתר הרב מיכאל אברהם

כדי להמשיך לקרוא ולקבל גישה לארכיון המלא יש להירשם עכשיו.

להמשיך לקרוא