גיוס בנות "ביהרג אל יעבור"

שו"תקטגוריה: הלכהגיוס בנות "ביהרג אל יעבור"
יחזקאל הלברשטם שאל לפני חודש 1

איך מבין הרב את הפסק הנודע ממרן החזו"א-שגיוס בנות הוה ביהרג ואל יעבור, וככשאלו איפה המקור לזה אמר שהוא עצמו התורה (או משהו כזה,לא משנה העיקר ש) לא היגד שום מקור לפסקו/ 
נ.ב. אציין שראיתי שהרב כתב שמעכ"ת הוא חסיד גדול מהחזו"א, אז אגב אני שואל למה זה ככה, וגם מה פירושו של 'חסיד' לפי מילון של הרב?
יישר כוח.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

כוונתו לומר שזו סברה ולכן אין צורך למקור. אני אכן מאד מעריך את האיש ואישיותו ותורתו. זו המשמעות של "חסיד" אם השתמשתי בזה (אני כבר לא זוכר).

יחזקאל הלברשטם הגיב לפני חודש 1

הסברה הוא שזה נכלל "בהדין" דיהרג אל יעבור או שהסברה הוא שצריכין ליהרג על זה (בלי שייכות להדין (אם לא, האם יש דבר כזה)

אביזרייהו? הגיב לפני חודש 1

בס"ד י"ב בשבט פ"ד

מה סברת החזו"א אינני יודע, אך ראיתי אומרים שיש בעייה בעצם הימצאות בנות במסגרת חובה תחת שליטתם של גברים, ועאכו"כ במצבים שנמצאות תחת פיקודם 24/7 שניתן בקלות להגיע למצב של 'ניצול מרות', וא"כ אפשר שיש בזה 'אביזרייהו'.

בברכה, פיש"ל

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

ככל שאני מבין אין כאן אמירה הלכתית ממש והוא לא התכוון שבאמת ימותו על כך. כוונתו לומר שזה חמור וצריך להילחם על כך.
החזו"א באיגרת כתב שדברי הח"ח הם כיוצאים מלשכת הגזית. לפי זה הערותיו לדינא נגד המ"ב מזכות אותו בתואר הנכסף זקן ממרה. יש אמירות שנאמקות לתפארת המליצה ולא נכון לדקדק בהן יותר מדיי.

ציון מקור הגיב לפני חודש 1

וראה 'דעת הרב אברהם שפירא בנושא גיוס בנות לצה"ל'

השאר תגובה

Back to top button