השלמות לשני הטורים האחרונים (טור 545)

א. על התבטאויות חריפות ב. תובנות מההפגנה

בס"ד

בטור שלפני הקודם עסקתי בדברי הרב שמואל אליהו לגבי רעש האדמה בטורקיה. בטור האחרון עסקתי בהפגנה נגד הממשלה (בעיקר נגד רפורמת המשפט), וגם שם התייחסתי באופן חריף לרב אליהו ואחרים. כאן ברצוני להציג כמה נקודות כהשלמה לשני הטורים הללו. ביחס לטור הראשון אני רוצה לגעת בצורת ההתבטאות החריפה שלי וביחס לטור השני בתובנות שעלו אצלי בעקבות ההפגנה.

א. צורת התבטאות חריפה

דרכי הניסוח שלי

שמחתי לראות שבטוקבקים לשני הטורים כמעט לא היו הערות על הסגנון החריף שלי. התברר לי שבאופן לא מפתיע קוראי האתר באמת נמנים על הציבור שאליו אני מתכוון לדבר. אחרים שלא ניחא להם בזה מוזמנים לא לקרוא. כעין זה עניתי ללא מעט הערות שקיבלתי בעבר לגבי האריכות של כתיבתי (בספרים ובטורים), המורכבות שלה והשימוש בז'רגון מדעי ופילוסופי. בתשובה להערות כאלה אני מסביר שכתיבתי מיועדת לקהל מסוים שמוכן להתאמץ וללמוד. האריכות היא בעיקר מפני שמטרתי העיקרית אינה השורה התחתונה, כמו בפוסטים רגילים ברשת, אלא מבחינתי טור הוא סוג של שיעור לגבי צורת התייחסות וניתוח, ונכון שהוא מסתיים גם במסקנה. השיעור בעיניי יותר חשוב מהמסקנה, ולכן גם אם אני יכול להציג את המסקנה בקצרה אין לי עניין בזה. הפירוט והטיעונים מטרתם לענות על קשיים שיעלו בקריאה, ולנסות להעביר צורת ניתוח. אני אכן מפסיד קוראים כתוצאה מזה, אבל לאלו יש מספיק חומר אחר כלבבם. לתחושתי זהו הערך המוסף שלי, ואני מפנה אותו למי שמעוניין בסחורה הזאת. אם מישהו מעוניין לעבד את החומרים לטובת קהל רחב יותר – יבורך, איני רואה זאת כמשימה שלי.

הוא הדין לדעות שלי ולחריפות הביטוי שאני מסרב למתן מאותה סיבה. דיונים שלווים ומתונים בשטויות כאלה יש מספיק. לדעתי, חלק ניכר מהעיסוק במחשבת ישראל הוא כזה. גם בהקשר הזה אני מודע לכך שאני מפסיד קוראים, אבל גם כאן אומר שדבריי מכוונים לאנשים שזו הדרך בה הם רוצים להתייחס ולעיין, ולכן גם לא מתמקדים בסגנון אלא במהות. במקרים רבים אלו שאין להם דרך להתמודד עם הטיעונים עצמם נטפלים לסגנון. אני מפנה את דבריי לאלו שיכולים להתמקד במהות, ובסגנון שלי אני רוצה גם להבהיר שזוהי כוונתי (חוץ מהרצון לבטא כעס על טיפשות או רשעות כמובן). לכן מיתון הסגנון לא בהכרח יועיל למטרותיי ולעתים אף יזיק.

ייתכן שניתן לתלות את תגובות קוראי האתר בהבהרות שכבר נתתי כאן לא פעם (ראו למשל בטור 63, שגם מופיע בדף הראשי כהבהרות לקוראים) לגבי יחסי להתבטאות חריפה וההתנגדות שלי להתמקדות בסגנון במקום במהות. הסברתי שם ובעוד מקומות שמבחינתי אפשר לדבר חריף וציני כרצונכם, כל עוד זה לא תחליף לטיעונים אלא רק צורה להביע אותם. כשמישהו מדבר שטויות ראוי לתת לו על הראש. במקרים מסוימים ויכוח מתון ושליו אפילו אינו ראוי, כי הוא מציג את הסיטואציה כאילו יש כאן מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, והיחס בין הדעות צריך להיות ש"אלו ואלו דברי אלוהים חיים". אבל לא, דברי הרב שמואל אליהו הללו היו דברי הבל מרושעים, ומי שאומר אותם הוא אידיוט (וגם מרושע). לכן להתווכח אתו בנינוחות זה לפספס את כל העניין. חלק מהמסר הוא בדיוק זה, שלא מדובר כאן על דעה לגיטימית ולכן לא נכון להסתפק בטיעונים שלווים. ועדיין הקפדתי לבסס את טענותיי כלפיו בטיעונים (שחלקם פורטו יותר בטורים בעבר, כפי שכתבתי). צורת הניסוח של הטיעונים הייתה חריפה ואישית, כראוי לדברים הללו, אבל זו הייתה הצגה של טיעונים.

בין כינויי גנאי לתיאורים חריפים

בוואטסאפ ובטלפון דווקא כן קיבלתי כמה וכמה הערות על הסגנון, ולכן חשבתי להוסיף עוד הבהרה, שכמדומני גם אותה כבר נתתי בעבר, אבל אין בית המדרש בלא חידוש.

כאשר אני אומר על מישהו שהוא אידיוט, טפיל, מושחת, שקרן וכדומה, אלו נתפסים בדרך כלל ככינויי גנאי. הרי יכולתי גם לכתוב ש"דעתי לא נוחה מדבריו" (כמו הדוגמה שהבאתי בטור שלפני הקודם מהרב אברהם סתיו). אבל יש כאן טעות בקטגוריה. כל אלו אינם כינויי גנאי, אלא תיאורים חריפים. כשאני אומר על מישהו שהוא אידיוט בכוונתי לתאר אותו או את דבריו ולא להשמיץ אותו. הוא הדין לגבי שקרן, מושחת וטפיל.

לנוחיותכם אביא כאן כמה הגדרות מילוניות רלוונטיות מתוך מילון עברי-עברי הרחב של 'מילוג':

אידיוט – טיפש, לא חכם.

פרימיטיבי – 1. שייך לחברה לא מפותחת. 2. כינוי לאדם גס, המוני, צר-אופקים וחסר תרבות. 3. פשוט, מיושן. 4. שייך לשלב קדום או ראשוני; בראשיתי; קמאי.

טפיל – 1. יצור שמשיג את משאבי הקיום שלו מיצור אחר. 2. מי שחי על חשבון משאביו של אחר; פרזיט; אוכל חינם. "הבן שלי טפיל ולא רוצה לעזוב את הבית לחיים עצמאיים".

אם תבחנו את דבריי בשני הטורים ובכלל, ככל שאני זוכר בכל מקום שהשתמשתי בביטויים הללו התכוונתי לתאר את האדם או התופעה או החברה. כוונתי לא הייתה להשמיץ ולהצמיד כינויי גנאי אלא לתאר. אם מישהו הוא טפיל או פרימיטיבי, איך עליי לתאר אותו? לכתוב שדעתי לא נוחה ממנו? לדוגמה, כיצד עליי להתייחס לאדם שמטיף לרצח, או רוצח ממש? לומר שדעתי לא נוחה מדרכו? אם אותו אדם נוהג בצורה בעייתית מאד וגם אשם בזה (ראו להלן), מותר ואף ראוי להבהיר זאת בתיאור חריף ולא מנומס כלפיו.

כינויי גנאי הם השמצות, הן במינוח והן במוטיבציה. לפעמים הם משתמשים במילים מתארות (לא תמיד), אבל הם עושים זאת באופן שלא מתכוון לתאר אלא לתייג ולהשמיץ. כשאתה אומר על בעל דעה אחרת, או מנוגדת, שהוא רשע או טיפש, בעוד שגם אתה עצמך יודע שהוא לא כזה (אלא שאתה מתנגד לדעתו), אזי אמירות כאלה הן השמצות או כינויי גנאי. אבל אם לדעתי הוא באמת רשע או טיפש, אזי לומר זאת אינה השמצה. שימו לב שזה לא בדיוק חופף להבחנה בין שקר לאמת, אם כי קרוב למדיי.

תרבות התקינות הפוליטית מעדיפה את הסגנון על חשבון המהות. כידוע, היא מאד לא אהובה עליי בין היתר בגלל שהסגנון מחליף שם את המהות (הם כופרים בקיומה של מהות). אבל משום מה רבים מאלו שמתקוממים נגד התופעה הזאת, ביחד עם זה מטיפים לי על סגנוני. השאלה שבה יש מקם לדון היא עד כמה חמורה צורת ההתנהלות והחשיבה שנגדה אני יוצא, והאם תיאוריי הולמים אותה וראויים לה או לא. זה מה שקובע האם אני משמיץ את מתאר. אם אני רוצה לומר שמי שאומר דברים כמו שאמר הרב שמואל אליהו הוא אידיוט, אז זה בדיוק מה שעליי לומר (וכמובן להסביר מדוע, אם יש צורך בכך). אם אני רוצה לחלוק עליו ולהעלות טיעוני נגד אז אומר שדעתי לא נוחה מדבריו.

עוד שתי הערות על הסגנון

אמר לי אחד מבני שיחי בוואטסאפ שאני מכליל את החרדים כשאמרתי שהם טפילים. עניתי לו שלא עסקתי בחרדים אלא בחרדיות. זו דרך חיים טפילית, גם אם ברור שיש בתוכה אנשים שאינם כאלה. כחברה זהו תיאור מדויק של ערכיה וצורת התנהלותה, ולכן גם זו אינה השמצה, ומאותה סיבה גם אין כאן הכללה.

אחר כתב לי שגם אם לדעתי אדם כלשהו הוא אידיוט, אין חובה ואין זה ראוי לומר לו זאת בפנים. מה הוא אשם במנת המשכל שלו? וכי הייתי אומר לאדם מכוער שהוא מכוער, ובפרט בפני שומעים/קוראים רבים? (הוא רמז לאגדה של "לך לאומן שברא אותי", בתענית כ ע"ב). עניתי לו שהייתי אומר לאדם מכוער שהוא מכוער בשני מצבים: א. אם הוא מכער את עצמו, ולכן הוא כן אשם במצבו (לא האומן יצר אותו כך, אלא הוא עצמו האומן בעל היצירה). ב. גם אם הוא נולד כך, יש מקום למחות בחרפות נגדו אם הוא היה הולך לייצג אותנו בתחרות מלך היופי. אם הוא מכוער, גם אם אין זו אשמתו, שיבחר לעצמו עיסוק אחר.

אם נשוב לרב שמואל אליהו, איני מכיר אותו אבל לא התרשמתי שהוא אדם טיפש במנת המשכל שלו (כתבתי באותו טור על מעלות שלו, אומץ ויושר). אבל בדיוק בגלל זה מתקיימים שני התנאים שמצדיקים דיבור תיאורי חריף כלפיו: א. הוא אשם בטיפשות שבדבריו. אם הוא אדם לא טיפש שמדבר בטיפשות ואשם בזה, ובטח אם הוא חוזר על כך כבר לא בפעם הראשונה, או אז כן ראוי להעמיד את הדברים באופן הזה. בפרט כשיש ציבור שהולך שבי אחריו בגלל תוארו כרב. ב. הוא מעמיד עצמו כמורה ומדריך לציבור וכרב עיר (כלומר פקיד ממונה על ידי מושחתי הרבנות הראשית, שום קשר לרב במובנו המקובל. אולי רב מטעה"מ), הוא מתבטא ציבורית בכמה וכמה במות בכל הארץ, וכמובן משתמש במעמדו כרב (ובכך מייצג גם אותי וכל אדם שנאמן לתורה). על כך אני טוען שהוא בחר במשלח היד הלא נכון.

ועתה לחלקו השני של הטור.

ב. תובנות בעקבות ההפגנה

 1. הרכב המפגינים

בגלל חשש מבעיות תחבורה וחניה הגעתי לירושלים, ולכן גם להפגנה, מוקדם מאד. התחלתי להסתובב בין האנשים ונדהמתי לגלות שכמעט לא היה שם חובש כיפה אחד לרפואה, ועוד פחות מכך אישה שעוטה שביס דוסי. עם הזמן התחלתי לראות כמה כאלה, אבל מספרם היה זעום באופן מטריד ממש. בפרט שמדובר בירושלים, עיר מלאה דתיים ליברליים ושמאלניים. אין מה לדבר על אנשים ונשים בעלי חזות חרדית. מאן דכר שמייהו.

אחר כך ראיתי את ההצהרות הרגילות על כך שאין כאן עניין של ימין ושמאל, אשכנזים ומזרחיים, דתיים וחילוניים וכו' וכו', וכמובן גיחכתי לעצמי. שימו לב שזה לא אמור רק כלפי מפריחי הסיסמאות ומנהיגי המאבק בראיונות בתקשורת או בכתבים שונים. מטבע הדברים בהקשרים אלו רוצים להראות שהמאבק אינו על רקע השסעים הרגילים בציבור (אבל כן על רקע קו פרשת המים החדש. ראו במניפסט שבטור 500). אלו בהגדרה דיבורים מגמתיים. כוונתי כאן גם לדיווחים בתקשורת ובשרשראות ואטסאפ פרטיות. שוב ושוב הוברר לי שאדם רואה מהרהורי ליבו, ואי אפשר להאמין לדיווחים כאלה. אני אישית כמעט לא ראיתי שם דתיים. למיטב שיפוטי, אחוזם שם היה ממש אפסי (רחוק מאד מאחוזם באוכלוסייה).

נדמה לי שחלק גדול מהעניין הוא מה שעמדתי עליו בטור הקודם. ראשית, ההזדהות הפוליטית עם הקואליציה הנוכחית והתנגדות למתקפות עליה, גם אם לא מסכימים למה שהם עושים, מונעים מאנשים להצטרף למחאות. שנית, ההסתייגויות מתוכן המחאות שאת חלקן תיארתי בטור הקודם גם הן מונעות זאת. כנראה שאין רבים ששותפים לדעתי שבזמן הזה אין מקום להתעקשות על ניואנסים.

יפה עושה יועז הנדל שמנסה כעת לייצר הפגנות של אנשי ימין שימחו נגד מדיניות הממשלה והרפורמה המשפטית שלה. אולי זה יצליח להביא עוד כמה קולות לדיון, אם כי אני די סקפטי.

 1. המשמעות של מספר האנשים

להערכתי סיכוי קלוש שלהפגנות הללו תהיה השפעה כלשהי. מספר האנשים הוא כמה עשרות אחוזים ממצביעי מרץ, ואני לא יודע עד כמה זה יכול להזיז לאנשי הליכוד, סמוטריץ, או חרדים. אולי תהיינה לזה השפעות עקיפות, שכן דרך ההיסטריה נגרמת תנועה של משקיעים ואנשי עסקים החוצה, מובעות עמדות של אישים פוליטיים וכלכליים מהעולם, ואלו אולי בכל זאת ישפיעו.

אבל רוב מוחלט של הציבור חי מסיסמאות ואין לו מושג אמתי מה באמת אומרת הרפורמה ומה תהיינה השפעותיה. בתקשורת מדווחים בגאווה רבה על ילדים שמסבירים בטוב טעם מדוע הם נמצאים בהפגנה. בעיניי זו בדיחה. גם ההורים שלהם בדרך כלל לא מבינים את המצב לאשורו, אז אצל הילדים זהו פשוט שימוש בהם ותמרון שלהם. אגב, זה קיים כמובן בכל המקומות, בפרט אצל חרדים וימין מתנחלי שמרבים להשתמש בילדים ונוער שלא באמת מבינים על מה מדובר. לתופעת הילדים המתומרנים קוראים משום מה "שיעור באזרחות". בעיניי זו בדיחה.

מישהי סיפרה לי ששמעה שתי נשים מדברות ביניהן על המחאות, ואחת אומרת לשנייה: "מה אכפת לי דמוקרטיה או דיקטטורה. רק שלא יחסמו לי רחובות כאן". ב"ארץ נהדרת" האחרון היה קטע (ראו בסוף, מהדקה 49:40) שבו נהג המונית האגדי, אשר בן חורין (יובל סמו), מראיין אנשים על הרפורמה. זה ממש משעשע ומאלף (אם כי אני בטוח שערוך וממוין). שווה לצפות כדי להתרשם.

 1. האם יש לאנשים חשש מהתמוטטות הדמוקרטיה

מה שהיה הכי בולט בעיניי היה השלווה והחיוכים. חבר שלי (איש שמאל פעיל) הסביר לי שזה נובע מכך ששמאלנים רגילים להשתתף בהפגנות של 50 איש קבועים שדומים להם, ופתאום מצאו את עצמם בתוך עשרות אלפים (ומעלה). זה עשה להם נחת, ומכאן החיוכים. ממש לא השתכנעתי. החיוכים לא היו רק על פניהם של אותם חמישים שמאלנים קבועים אלא בכל הקהל. הניסיונות להלהיט את האווירה ולקרוא קריאות מחאה שונות נראו די פתטיים. היו שהצטרפו מדי פעם כמובן, ובטח מי שראה זאת בתקשורת ראה בעיקר את אלה. אבל הרוב הסתובבו שם עם דגלים וקצת שלטים וחולצות ועשו פיקניקים (כולל אותנו). הביטויים הקשים על השלטים והחולצות בעליל לא שיקפו את מצב הרוח האמתי ששרר שם.

מסקנתי הייתה שאנשים לא באמת חוששים להתמוטטות הדמוקרטיה. בטור הקודם וגם בכמה שלפניו עמדתי על כך שלדעתי אלו חששות מאד מוגזמים. הרפורמה היא רעה מאד בעיניי, אבל זו שאלה של מינונים, ואפילו בניסוח הקיצוני שלה הדמוקרטיה שלנו לא תתמוטט בגללה. להערכתי ממש לא נהיה הונגריה או פולין. למען האמת, לאור האמור כאן אני כבר לא יודע האם להאמין שבהונגריה או פולין זהו המצב. כך גם כשאני רואה את התיאורים איך ישראל היא מדינת אפרטהייד כמו דרום אפריקה, אני כבר לא יודע מה לחשוב ולמה להאמין לגבי מה שהתרחש באמת בדרום אפריקה.

בכל אופן, זו ודאי דעתי שלי. אבל מהתרשמותי מהאווירה בהפגנה הגדולה הזאת, דומני שזו דעתם של רוב המשתתפים שם. ברור שהם מוטרדים ממה שצפוי, וזה ממש מעצבן אותם, בפרט כשהתחושה היא שהממשלה והקואליציה עושות עלינו את צרכיהן מהמקפצה. אבל פחד לא ראיתי שם, ואווירה היסטרית ממה שצפוי ממש לא הייתה שם. ממש  מנסים, אבל נראה שלא באמת הצליחו לשכנע את הציבור לפחד. אם באמת היינו חוששים שעומדת לעלות כאן ממשלת פוטין (יש בכלל דבר כזה?) או סטלין (זה כנראה כן היה), אני חושב שהיינו רואים כאן טמפרטורה שונה לגמרי.

זה הזכיר לי קטע ששלחו לי שבו שני צעירים חרדים צוחקים על החילונים וההפגנות השלוות שלהם. הם מסבירים להם שכשציבור כלשהו (כמו החרדים) מפגין על ציפור הנפש שלו, הם משתוללים ושורפים את המדינה ולא עורכים פיקניקים מחויכים. בקיצור, ניכר שנושאי ההפגנות לא באמת טורדים לעומק את מנוחתם של המפגינים. ברור שיש הבדלים סוציולוגיים בין האוכלוסיות (החרדים יכולים להגיע בקלות יותר להפגנות, הם יותר מאורגנים וממושמעים, הם פחות עובדים, הם יותר תלויים במנהיגות המארגנת, וכמובן כל שטות אצלם היא פגיעה בציפור הנפש), ועדיין זה הדהד אצלי חזק כשהסתובבתי שם בהפגנה.

המסקנה שלי הייתה שזו כנראה לא רק דעתי שלי. בניגוד לשיח ההיסטרי, אנשים לא באמת חוששים מהתמוטטות הדמוקרטיה ומשלילת החופש האישי של כולנו. זה לא אומר שאין נגד מה למחות. ודאי שיש, וגם כתבתי זאת בחריפות רבה בטור הקודם. אבל נחמד לגלות שאיני מחזיק בדעת יחיד בעניין הזה, גם אם רבים משותפיי לדעה לא מודעים לכך שזוהי אכן דעתם.

88 תגובות

  1. אכן שכוויעח

   אבל משהו מוזר בתיאור של הרב.
   אני כמה מוצאי שבתות במקום לשבת בנחת ל 'אבות ובנים', מיד אחרי הבדלה נוסע מהבית (התנחלות אי שם) להפגנה ליד בית הנשיא בירושלים (יותר משעה הלוך ושוב לחזור)
   יש שם כמה אלפים
   ולהערכתי כל מוצ"ש קרוב לחצי ואולי רק שליש הם דתיים (חרדים מעט ממש)

   כך שזה ממש מוזר טענת הרב שאין שם דתיים…
   אנחנו הרבה פחות משליש או חצי מעמישראל ובהפגנות מוצש אנחנו בין שליש לחצי…

   גם אין במוצ"ש פיקניק…
   פשוט כלום, אפי' מים לא…
   חוזר הביתה ואז 'מלווה מלכה'

   ביש מזל שכמותי
   הייתי צריך להעלות ביום שני ולא במוצ"ש

 1. התחושות שהרב מתאר מההפגנות מעניינות אבל אני לא מפרש אותן כך. להערכתי, הסיבה שהם אולי מעט שאננים היא לא בגלל שהם חושבים שאם תעבור הרפורמה ישראל תהיה מדינה מתוקנת ודמוקרטיה מופלאה, אלא בגלל שהם לא מאמינים שהרפורמה במתכונת קיצונית בכלל תעבור. הם כמובן מוחים על האפשרות והסיכוי, הם נאבקים כדי לרכך כמה שיותר, אבל הם מבינים שהמציאות חזקה יותר מהכל. ישראל צריכה את בגץ ולכן לא יכולה לנטרל אותו לחלוטין כמו שישראל לא באמת יכולה לספח מחר את שטחי c. המציאות מכתיבה את העיקר, הם כמובן מוסיפים עד כמה שניתן.

  1. זה אפשרי ואפילו סביר, ועדיין זה אומר שהאפשרות שיקרה הגרוע מכל שהם זועקים נגדו היא קלושה בעיניהם. הוא אשר כתבתי.

   1. כן אבל לא בדיוק. אני כן חושב שמבחינתם(ולדעתי בצדק גמור), אם עוברת רפורמה קיצונית ישראל תהיה סוג של הונגריה, והונגריה ופולין היא דבר רע מאוד מבחינה דמוקרטית. פשוט ישראל זו לא הונגריה, ואין שום היתכנות פרקטית לנטרול בגץ(ולדעתי אפילו לרפורמת לוין עם שינויים קצת יותר רציניים אני בספק כמה ריאלי יהיה להעביר אבל נחיה ונראה).

 2. הערה אחת במחילה.
  לדעתי אכן יש חשש להתמוטטות הדמוקרטיה. אבל, החשש הוא ל40 שנה קדימה ולא ל10 שנים הקרובות. בנוסף, הצרה הזאת של משטר סמי דמוקרטי, לא תהיה נחלתם של התל אביבים וצאצאיהם כנראה. הםתמיד יוכלו(כספית, סוציולוגית ומצפונית) להגר מכאן ולמצוא לעצמם מקלט זמני או קבוע. הצרה תהיה של "ישראל השניה", אלו שיהיו חייבים להשאר, אם בשל סיבה סוציולוגית, כלכלית או טכנית.

  1. אגב, נתניהו, חרף מגרעותיו הרבות מאוד, הוא כידוע אדם פרגמטי ואנטי משיחי באופן מובהק(בשונה מהמשיחיים מימין ומשמאל), והוא להערכתי האחרון שרצה אי פעם לנטרל את בגץ אפילו לא בקמצוץ כל זאת מסיבות רבות:
   א. אידאולוגית(עד כמה שאפשר לנכס לאיש הציני הזה אידאולוגיה)
   ב. פרקטית ברמת הפנים- בג"ץ עשה עושה ויעשה לו הרבה מאוד מהעבודה שחשוב לו שתעשה אבל לא בשמו
   ג. פרקטית ברמה הבינלאומית: אום, האג, השליטה של צהל בשטחים, תדמית בינלאומית וכו וכו
   ולהערכתי גם פה, הסיבה שהוא "מקדם" רפורמה עכשיו היא רק ככלי להכניס גורמי מרכז מתונים כמו לפיד וגנץ לקואליציה(לפרק את חרם הרל"ב) ואז על הדרך למסמס את הרפורמה או רובה ולהעיף את המשיחיים והכהניסטים מימין. ימים יגידו אבל זו ההערכה שלי.

   1. נ,
    אני לגמרי מסכים. הייתי מוסיף גם את רצונו להיזכר כראש ממשלה טוב ומוצלח (תודעה היסטורית שקיבל מאביו). לגבי מניעיו קטונתי. אני חושב שהקואליציה שלו לוחצת אותו ואין לו ברירה. גם להם נמאס מזה שהוא עוצר אותם כבר שנים רבות בממשלות הימין.

   2. המסקנה שלך, שמטרתו למשוך גורמים "מתונים" כלפיד וגנץ – מגוחכת להפליא. נתניהו מבין שצריך להחליש את בג"ץ מהסיבה הפשוטה שעם כל כוחו המשפטי העצום – אינו יכול למשול, לא הוא ולא ראשי הממשלה הבאים אחריו בהיסטוריה. אומנם אין לו אינטרס להפשיט אותם מכל כוחם (כפי שעל פניו עבר בקריאה ראשונה), שחובה איזון ברשויות, אבל ברור שהוא חפץ ברפורמה משמעותית.

    בשביל לחשוב שנתניהו חושב אחרת, צריך באמת לטמון את הראש בחול; אי נמי, לשמוע רק נאומים מגמתיים של "שומרי-הסף" של הדמוקרטיה "המהותית". ו. . . ברור שנתניהו מסכים עם טיעונים אלו, שהרי הוא אדם רציונלי. מה לא?
    מזכיר לי קצת ששמעתי בעבר מישהו שחשד ברמב"ם על אתאיזם, משום שכיצד חכם כזה יכול להאמין בדת? הרי "דת" הינה א-רציונלית בהגדרתה!!!
    נו נו, הכלבים נובחים והשיירה עוברת.

  2. רוני,
   מחול מחול. 🙂
   מה שגדי טאוב בספרו האחרון קרא "הניידים". אבל משום מה ישראל השנייה לא נמצאת במחאה. מעבר לזה, אני חושב שגם בין הניידים חשש משמעותי להתמוטטות הדמוקרטיה היה מעורר תגובה קשה הרבה יותר. גם אנשים עשירים וניידים יפחדו מאד מכך שיאלצו אותם להגר.

  3. יישר כוח .עדיין חשוב ביקורת על התוכן ולא על האדם
   לגבי האריכות כדאי ביניים לא קצר מידי ולא ארוך מידי והבנתי את הסברך .

   מוסיף מה שכתב בנושא ידידי הרב דר משה רט
   בגמרא מסופר (עבודה זרה כ, א) שכאשר ראה רבי עקיבא את אשתו של טורנוסרופוס, הוא ירק, צחק ובכה. ירק – משום שבאה מטיפה סרוחה. צחק – משום שראה שהיא עתידה להתגייר ולהינשא לו. ובכה – על יופייה שעתיד להתבלות באדמה.

   ר' יוסף יהודה לייב בלוך, בספרו "שיעורי דעת", מביא זאת כהמחשה ליכולתם של אנשי המעלה לחוות בו זמנית רגשות חזקים מסוגים שונים, המתייחסים להיבטים השונים של המציאות שלפניהם. אדם פשוט מסוגל להתמקד מבחינה רגשית רק בהיבט אחד, ולהיות או שמח, או עצוב, או כועס וכו' – אבל לא כולם ביחד. רבי עקיבא, לעומת זאת, היה מסוגל להקיף בראייתו את מכלול ההיבטים: את שפלותה של הגופניות, את הבשורה על הזוגיות הצפויה, ואת ההערכה כלפי היופי והצער על אובדנו הבלתי נמנע – ולחוות במלוא עוצמתם את כל הרגשות הכרוכים בכך, למרות הסתירה כביכול ביניהם. הוא לא ראה בכך סתירה אלא השלמה. והדברים מזכירים את דבריו של צ'סטרטון, לפיהם הדרך הנכונה היא לא פשרה בין קיצוניות שונות אלא ביטוי מלא של שתיהן בו זמנית – כך שממילא הן יאזנו זו את זו, מבלי לאבד את עוצמתן.

   כאשר מבינים זאת, מבינים שאכן יש אפשרות לחוות בו זמנית רגשות סותרים לכאורה: למשל, אם מגיעה פורענות למדינת אויב, אפשר בו זמנית לשמוח ולהודות על מפלתם של רשעים, ולבכות ולרחם על החפים מפשע הסובלים שם. אפשר לאהוב אדם מסוים, ובו זמנית לשנוא ולתעב את מעשיו. לא כולם מסוגלים לכך, ולכן רבים מעדיפים להתמקד רק ברגש אחד ולשלול את מקומו של השני. אבל לאדם גדול יהיה מקום בנפש לשני הרגשות בו זמנית, מבלי שיצטרך לוותר על אף אחד מהם. בדורנו מדברים הרבה על "מורכבות", אלא שמילה זו משמשת פעמים רבות להצדקת פשרנות, ערפול והתחמקות מהכרעה. המורכבות האמיתית היא זו שלא מתחמקת או מטשטשת אלא מבטאת את כל ההיבטים במלואם.

   ואפשר, כמובן, גם להיות חסר רגשות ולא להרגיש כלום כלפי מצבים כאלה. גם זו אפשרות, והיא חוסכת הרבה בעיות וכאב לב.

   1. אוריאל, ״כדאי ביניים לא קצר מידי לא ארוך מידי״, מה זה הדבר הזה ?? אין כאן סלטים, יהיה אחד שחושב שזה קצת ארוך ויהיה אחר שחושב שקצר מידי וכו, זה עניין של טעם וריח, אז אין מה להמליץ. שהרב יעשה כמו שהוא אוהב לעשות ורק ככה הדבר יצא לטוב. למי שזה ארוך אז שידלג למי שלא לא.
    המחברים לא אמורים להציג בפני הקורא את הספר כך שהוא ירצה לקרוא. הז צריך לנבוע מרצון הקורא גרידא.
    ולטעמי האישית, עדיף פי מאה ארוך אבל מוסבר ומובן היטב עם ניסוחים שונים והדגשים שונים וחזרה במילים אחרות וכו, מאשר קצר קולע ואף אחד לא באמת הבין משהו.

 3. המסקנה שלך שהמפגינים לא חוששים מנפילת הדמוקרטיה שגויה. קודם כל, כי במצב חוסר האונים הזה חיים בדיסוננס קוגניטיבי. המשמעות עוד לא מחלחלת לגמרי. בינתיים הדבר היחידי האפקטיבי שהאינדיבידואל מרגיש שהוא יכול לעשות הוא להוציא את הכסף שלו מישראל, וזו השיחה כרגע. כן, החשש הוא שנהפוך להיות הונגריה, אבל מעבר ללצאת להפגין ולדאוג לנתיב בריחה, מה עוד אפשר לעשות?

  1. יונתן , כל העם רואים את הקולות – איך אתה לא רואה ?
   הרי הדרך כבר הוצעה – מלחמת אחים !
   אגב, מעניין לדעת איך יכנה רבנו מיכאל את חולדאי , גנץ , וחודק המאיימים במלחמת אחים.
   וכן העיקר , את אהרון ברק המוכן לעמוד מול כיתת היורים.

   1. לא ראיתי את הציטוטים המלאים והקשרם. אבל למיטב הבנתי הם לא איימו במלחמת אחים. הם הביעו דאגה מהגעה למצב כזה. וגם אמרו שיש מצבים שבהם מוצדק לנקוט בדרך כזאת (והחשש הוא שנגיע אליהם). זה בהחלט נכון.
    האמירה הזאת של אהרון ברק היא אידיוטית.

    1. איך תפרוץ מלחמת אחים ?
     כאשר הצד המתנגד לרפורמה יקח נשק.
     "יש מצבים שבהם מוצדק לנקוט במלחמת אחים " – קשה להתווכח
     על אמירה כוללנית כזאת אבל
     האם לדעת הרב העברת הרפורמה מצדיקה מלחמת אחים ?
     כי זה מה שהשתמע ממה שטענו במרומז גנץ , חודק וחולדאי – הרי הם לא באו ללמדנו פרק במדע המדינה

 4. לדעתי המצב הנוכחי הוא תוצר של חוסר אחריות משני הצדדים כלומר האופן האגרסיבי של החקיקה היא בלא ספק תוצר של התנהלות לא הוגנת של בגץ לדוגמה בחוסר ייצוג שווה (בעבר הייתה הצדקה בשל חוסר פיתוח אבל בעשורים האחרונים טענה זו מאבדת מתוקפה) וזה גרם שכשבאה היכולת לאלה אשר מרגישים מקופחים לנהוג בצורה לא מתונה
  דומה קרה בתקשורת לדעתי ערוצי התקשורת המרכזיים דיווחו לבקרים בצורה מוטה נגד ממשלת נתניהו למשל ונמנעו מכל ביקורת מוצדקת נגד האופוזיציה (אני יודע זאת אישית) מה שגרם לפתיחת הערוץ 14 הנורא (לדעתי)
  לו היו מתנהגים מאופק יותר כנראה כל זה לא היה קורה

 5. היה לך גילוי דעת שפרסמת בבתי הכנסת טרם הבחירות האחרונות. אני מניח שמי ששם את הכסף על פרסום זה שם לא מעט כסף, ולהתרשמותי מי שקרא את דבריך מתחילה עד סוף היו מספר קוראים מצומצם. בבית הכנסת בירושלים שבו התפללתי לא ראיתי אנשים מעיינים בכך כמעט. כמובן שהיה לי חבל. אז לפחות ביוזמנה הזו ניסית לפנות בסגנונך השיעורי הארוך לקהל רחב ולהערכתי ללא הצלחה. האם לא צפית זאת?? האם לדעתך אני טועה?

  1. קשה לי לומר. אני לא מוכן לפנות לקהל רחב על חשבון הדיוק והפירוט. בעיניי הרבה יותר חשוב לדבר אל האליטות.

 6. לגבי השאננות, מנקודת התצפית המצומצמת שלי אני רואה דריכות ותכנון מפוכח של אופציות שונות, גם אם לא נאנחים והולכים קדורנית. הרפורמה המשפטית היא מכה קלה בכנף, גדולה ממנה ההבנה המתחדשת מי ומה רוחש בעם היהודי בארץ הקודש ומה כוחו ותוכניותיו. גם אם יש חמישה אחוזי סיכוי לבור עמוק של טיט אז אדם סביר (אם הוא לא הירו) צריך לגבש תוכנית גיבוי לו ולמשפחתו. [אגב, עם קשר מסוים, לאחרונה נוכחתי שוב שיש משהו מתעתע ברדיקל פסימיסט שרואה את המציאות עושה צעד לכיוון הדיסטופיה שהוא חזה מזה שנים ואז מחייך בשביעות רצון ומצפה שכעת כולם יכירו בנכונות הניתוח העקרוני שלו וגם יצטרפו לתחזית שלו ולהדרכות הפעולה שלו. כמו כשיש קושיה ואין תירוץ ובא פלוני עם תירוץ רעוע ואז הברירה היא להיות ללא תירוץ או עם התירוץ הלא מסתבר. ]

 7. שלום הרב,

  אני מאוד אוהב את הסגנון החד שמעביר את המסר בצורה הטובה ללא פוליטקלי קורקט.

  דבר אחד הפריע לי בטור הקודם: קראת למירי רגב מטומטמת.

  בעוד שאני סולד ממנה,התנהגותה והחלטותיה(ולעולם לא אשכח לה את דיברור הגירוש מגוש קטיף), לקרוא לה מטומטמת חורג מהכלל שנתת כאן לגבי כינויים(בכל זאת,טומטום זה אחד שלא ידוע אם הוא זכר או נקבה).

  שם ניכר שזה נטו לתת כינוי גנאי.

  1. זה בא מהנטיה בנפש לנסות "להיות כמו כולם". משהו שכנראה קיים אצל מיכי – "להיות כמו כולם" (לפחות בדברים מסוימים)

   יש ביקורת על רגב, אבל לא מגיע לה להיקרות ככה.

   וחבל מאד שאתה בעד שיח מכוער שמשחית את הנפש, וממש על סף האלים.

   1. אני חושב שזו תגובה שהרגש השתלט עליה.

    אם יש מישהו שלא ניתן להאשימו ב:"רוצה להיות כמו כולם" זה הרב מיכי.

 8. "שיח מהותי ללא פוליטיקלי קורקט, או שיח שקט על פוליטיקלי קורקט"

  למה ברירה כוזבת?

  למה לא שיח מהותי עם פוליטקלי קורקט?

 9. מיכי, לעניין השימוש בהתבטאויות חריפות:
  למדתי ממו"ר הרב מ.צ נריה לכוון לגופם של דברים ולא לגופו של אדם.
  ואני עצמי סבור כך, ראשית בדרך זו מידת החריפות היא לטעמו של הכותב
  ומכאן שהחריפות שבהתבטאויות עשויות להיות חיוביות ויהיה וקשה לתלות בהן גינוי.

 10. הסגנון פחות מעניין.
  מה שמעניין הוא האם התוכן של הדברים שלך מייצגים חשיבה הבאה לברר את האמת, או, כפי שזה נראה, חשיבה שנועדה לשרת את ההשרדות שלך בחברה שבה אתה נמצא.
  האם בכלל אתה יכול לסמוך על עצמך.
  מה שמאפיין את דבריך זה בעיקר הכניעה המחשבתית והביקורתית לאלו שקובעים את משכורתך ומעמדך האקדמי.
  ההתפלפלויות וההתפלספויות נועדות להסיח את דעת הקורא (וגם את דעתך) מהאמת המרה שאתה אנוס לחשוב כפי שאתה חושב. ולא האמת אונסת אותך. אלא ההשרדות הקרייריסטית שלך.

  כל כולך נגוע בעניין ואין בכלל לסמוך על דבריך בנושאים הנוגעים לך אישית. בדיוק כמו שאין לסמוך על שום אדם אחר שנמצא במצב דומה.

  1. תגובה לפושק השפתיים האחרון ,
   אתה כותב "מה שמאפיין את דברייך זה…"
   חיפשתי בדברים משהו שמרמז לדברים שכתבת. אין בדברים שום אפיון כזה.
   זוהי המצאה שלך. סברת כרס.
   אם אתה רוצה לדבר – דבר על הענין , לא על האדם הכותב.
   אני מקווה שאתה מבין שלא תוכל בטעון הזה לשכנע את הרב ולא אף קורא בר דעת.

   1. העניין המדובר לא מעניין. בסך הכל מלחמת שליטה של אשכנזים אדוני אשכנזים מול אשכנזים אדוני לא-אשכנזים, או מלחמת דתות של מאמינים וכופרים, וכמובן מלחמה על הקופה הציבורית של חזירים משני הצדדים על גבם של הפועלים בעובדים. דברים שבשגרה.

    מה שמעניין הוא הקורבנות שאנשים חכמים מקריבים בשכלם ובהשכלתם לצורך מעמדם.

 11. כאשר ההיסטוריון היווני פוליביוס היה מנתח מלחמות ואת הגורמים להם, הוא נהג להבדיל בין העילה למלחמה לבין הסיבה. יש סיבה אמיתית שלעיתים איננה מוצגת ולפעמים אפילו איננה מודעת, ויש עילה, כלומר את התירוץ למה לפתוח במלחמה.

  המאבק נגד הרפורמה הוא כביכול על עצמאות הרשות השופטת, אבל אלו הרי דברים בטלים. ברור לכולם שאילו כל שופטי העליון היו בדמותם של נועם סולברג או יוסף אלרון, הם לא היו נאבקים בעד עצמאות בית המשפט, וסביר מאד שהיינו רואים מאבק הפוך.

  האנשים הללו מרגישים, ובמידה לא מבוטלת של צדק, שגונבים להם את המדינה. הם שירתו את המדינה, תורמים לכלכלתה, וגאים על ערכיה הליברליים. והנה עולה שלטון חדש שמייצג את כל מה שמאוס בעיניהם. פונדמנטליזם דתי, שנאה כלפי מי ששונה ממני, הפניית משאבים עצומים למגזרים לא יצרניים תוך חיזוק המגמה. המדינה שלהם נעלמת להם.

  והגוף היחיד שיכול להבנתם לעמוד נגד המגמה הוא בג"ץ, שלאורך השנים הורכב מאנשים נאורים, ייצג עמדות ליברליות ומיצב את עצמו כגוף שנוקט עמדות בנושאים פוליטיים ומהווה משקל נגד לממשלה. השלטון החדש מבין גם הוא את המצב הזה ולכן מסתער כשור זועם על הממסד השיפוטי הזה.

  אז המאבק איננו על מערכת המשפט מתוך צורך באיזונים ובלמים. המפגינים, חלקם במודע וחלקם שלא במודע, רוצים לוודא לא רק שיהיו בלמים, אלא שהרגל שלהם היא זו שתהיה מונחת עליהם.

  אפשר לגמרי להבין את החשש שלהם, ואפשר לגמרי להבין את הצד השני. אין מנוס מלהגיע לפשרה.

  1. קודם כל גם נועם סולברג הוא אקטיביסט. הוא לא שמרן מבחינה משפטית ( זה פשוט אגו של שופטים). המחשבה שגוף לא נבחר ( בוחר את עצמו) יכפה מדיניות על נבחרי העם היהודי וינסה לחנך את העם היהודי במחיר של שפיכת דם יהודים על ענייני זכויות אדם של מי שמתנהגים כמו חיות היא בלתי נסבלת. הסיבה שמסתערים על הגוף הזה היא שלאורך שנים רבות הוא מנע מצה"ל להילחם והביא למותם של יהודים רבים ובסופו של דבר גם לגוש קטיף (כי הוא לא נתן לצה"ל להילחם בתושבי עזה כקולקטיב עוין. ובסוף גם ענייני זכויות האדם של המפונים לא עניין אותו. תאר לך אם היו מנסים לפנות 8000 מתיישבים ערבים ישראלים לרשות הפלשתינאית. לימיים אין זכויות אדם אצלם)

   השמאל במשך שנים לא איפשר בכלל לימין להתקדם בעבודות יצרניות וגם במשרות ממשלתיות החל מימי בן גוריון ( שנא הכי את בגין. וגם השמאל המשיך לשנוא -אותו "בגין רוצח") . החרדים פעם רובם המוחלט יצא לעבודה וגם הלך לצבא אבל בגלל הרדיפות הדתיות התכנס בתוך עצמו ( הישיבות היו "תיבות נח" כלשון החזו"א). ואלה בדיוק אותם תלמידים שלהם. לא היו חייבים אף פעם לתת אזרחות לחרדים ( ואז גם היה אפשר לוותר על אזרחות לערבים . אבל הו. לא. זה קודש הקודשים של השמאל. האזרחות לאויבי העם היהודי) והגדילו אלה לעשות והיום בתת מודע או שבמודע כבר אין להם נאמנות לעם היהודי (רק למדינה שהיא מדינת כל אזרחיה. לא מדינת העם היהודי)

   ולהיפך ככל שהציבור הדתי (והימני) היה ציוני יותר, מתגייס לצבא יותר, ומצליח יותר באקדמיה ככה שנאו אותו יותר
   זו פשוט דת שהיא המשך ופיתוח של הדת הקומוניסטית ששונאת שינאת מוות את שאר הדתות האחרות. האדמ"ורים שלה היו ראשי האקדמיה והשופטים מימי אהרן ברק. מה לעשות לאנשים כאלו שפרשו מהעם היהודי בליבם אין מה לחפש בארץ.

 12. שלום לך
  לדעתי עליך לשקול שוב את דעתך ואת הסגנון לגבי החרדים
  הרי אתה למדת במדרשית נעם ובישיבת נתיבות עולם
  כלומר אתה עצמך חרדי ואם כן אתה עצמך טפיל
  לא נראה שאתה עוסק בחקלאות או בניין
  לדעתי מי שלא עוסק בחקלאות או בבניין הוא טפיל
  ולכן חבל להעליב את היהודים זה סתם אנטישמיות לשמה וחסר ערך
  לגויים לא צמחה שום תועלת מהאנטישמיות להיפך רק נזק
  וקל וחומר ליהודים אנטישמיים
  לדעתי אתה צריך להתנצל
  אנשים רבים כולל אני עצמי נעלבו מדבריך

 13. הרב גוזר גזירה שווה בין הפגנות חרדים שם האלימות ושיכרון החושים שולטים ובין הפגנה של ציבור משכיל ומיושב בדעתו שסולד מאלימות.
  הציבור המתנגד לטירוף הביביסטי לא יצא למלחמת אזרחים כי זה לא האופי שלו (כמובן שיכולים להיות בודדים אלימים , אבל בינתיים קל לראות מי הצד האלים).

  כרגע ישנו עדיין מאבק שזה מה שמרתיח את הביביסטים, אבל תהיה נקודה שבה אנשים יאבדו את התקווה ויפתחו אדישות.
  כשזה יקרה לא נראה מאבק בחיל ורוח אלא זליגה איטית החוצה של ציבור שאיבד עניין במדינה.
  כמו בנישואין הבעיה היא לא מריבות אלא הנקודה שבה מגיעים לאדישות ואז כבר אין דרך חזרה.

  1. שים לב לפער בין ההתלהמות של מארגני ההפגנות (חולדאי, אולמרט ושות') שקוראים במפורש לאלימות (לפני כמה עשורים ישעיהו ליבוביץ' קרא במלים מפורשות למלחמת אזרחים והוסיף שהיה נוטל בה חלק פעיל אלמלא גילו המופלג) לאווירה השלווה של המפגינים, כפי שמיכי מתאר בעצמו. משום מה גם אתה וגם הוא לא מעלים בדעתכם שיש הסבר נוסף לפער זה והוא שרבים מהמפגינים פשוט לא רצו להיות שם ונאנסו לבוא באיומים (עדינים יותר או פחות) על מקורות פרנסתם. אני עצמי מכיר כמה וכמה כאלה. לא מדובר כלל על מאבק למען דמוקרטיה וזכויות אדם, אלא במאבק פשוט וגס על מוקדי כח. בפרט, על מוקד הכח הלא-נבחר האחרון שנותר לשמאל אחרי שאיבד כל תקווה לזכות באמון העם בבחירות דמוקרטיות. (בשנות ה-80 היו כמה מראשי ה"מערך" שאמרו זאת כמעט במפורש. אין תחת ידי כעת ציטוטים ומקורות לשליפה, אך הייתי אז ושמעתי).

   אשר לשלושת הטורים האחרונים של מיכי, בכוונה לא הגבתי. מחליא ולא ראוי לתגובה. התחרפן המסכן וקיבל טרללת. חבל, אבל לא מפתיע. כבר ציינתי באתרא הדין שזו תופעה ידועה. פילוסופים ומדענים (ברמה גבוהה לאין ערוך ממיכי) שכתוצאה מבעיה אורולוגית חשבו שהם מבינים בכל מכל כל. חלקם תמכו בהתלהבות בסטאלין ואחרים בהיטלר. כך למשל, על אוניברסיטת הארווארד בקיימבריג' (ליד בוסטון) התנופף הדגל הנאצי עד לכניסת ארה"ב למלחמה, ונשיאה דאז הכריז שלעולם לא תדרוך בה כף רגלו של יהודי. זה לא הפריע לפרופסורים ההם לחשוב עצמם לנביאי הקדמה, המוסר והחופש. מה שמחתי לפני כמה עשורים לרמוס ברגלי את אדמת הארווארד (על חשבונה!) ואת הבטחתו של אותו אנטישמי, בצעד אחד… מכל מקום, למדנו שמומחיות בתחום אחד, או אפילו בכמה, לא עושה אותך מומחה לבעיות העם והשעה יותר מכל הדיוט.

   1. חברי כת רק-ביבי חיים בעלמא דשקרא וכל נתון שלא מסתדר להם אונסים את המציאות כדי לקבל תמונה שתאשר את השקר שבתוכו הם חיים.

    אף אחד לא מגיע להפגנה בכפייה אצל הציבור השפוי.
    אבל ביביסט טרוף דעה לא מסוגל לסבול את המחשבה שישנו ציבור שדעתו שונה מהעבודה הזרה שלכם ולכן מנחם את עצמו שהם כולם אנוסים ובעצם היו רוצים להצטרף אליו בשירה אדירה של ביבי מלך ישראל.

    אולי אפשר לדון לכף זכות ולומר שבמקרה דינן רואה הביביסט מהרהורי ליבו – זכורני איך בזמן לימודי בישיבה היו מעלים את כולנו לאוטובוסים ושולחים אותנו להפגנות כמו כבשים חסרי דעה.
    למי שסירב לעלות לאוטובוס נאמר שההפגנה הינה חלק מתוכנית הלימודים ואם לא נאה בעיניו שיכבד ויעזוב את הישיבה…

    תנוח איפה דעתך – אצל הציבור השפוי אין כפייה רעיונית או דתית.
    אין גם מנהיג אחד לעדה הקדושה לא אדמור ולא ביבי.

    כל אחד מנהיג את עצמו לפי הבנתו.

    1. שום דבר לא שפוי בציבור הזה. הדת שלכם ( הדת הפרוגרסיבית שבה אין מציאות אובייקטיבית ושהיא דתם של כל השמאלנים היום – במודע או שלא במודע) היא הדת הפנאטית הכי אירציונלית ומסוכנת שנוצרה מעולם. זה ציבור של חולי נפש בהגדרה. וכפייה דתית שם היא הכפייה הכי חזקה שיש. וגם אני הייתי . לכאורה אין אדמו"ר כי זו דת שעובדת בין היתר לאינבידואליזם ריק .יש אדמו"ר למרות זאת – הדחליל החלול והריק לפיד
     לא בכל הישיבות התיכוניות הייתה כפייה לבוא להפגנות.

    2. "הציבור השפוי", "חברי כת רק ביבי". נו, נו. עם טיעונים עמוקים כאלה מי יכול להתמודד?
     "אצל הציבור השפוי אין כפייה רעיונית או דתית". חוש הומור משובח יש לך ידידי. כנראה שאתה בחור צעיר ולא מכיר את תולדות התנועה הקיבוצית ולא את הפילוג שהתחולל בה (משפחות נקרעו, בחדרי אוכל בקיבוצים הוקמו מחיצות וכו') ואינך מכיר את "הפנקס האדום" שהיה תנאי בל-יעבור לפרנסה. (גם לאבי ז"ל היה כזה, למרות שתיעב את הסוציאליזם ומפא"י בכל ליבו. הפנקס שמור עדיין אצל אמי שתח'). יש לי קרובי משפחה רבים בקיבוצי הצפון שפגשתי לראשונה בחיי בחתונתי. בילדותי הוריהם לא הרשו להם להיפגש עמנו פן נקלקל את להט אמונתם התמימה בסוציאליזם…
     ובכן, יש ויש שהגיעו להפגנה מחשש לפרנסתם. כמה? לא יודע. אבל יש אינדיקציות שמספרם לא מבוטל כלל. אתה יכול להוסיף ולספר לעצמך שאתה חלק מ"הציבור השפוי" ושהכל נפלא בגן העדן הסוציאליסטי/דמוקרטי/שפוי/מתקדם שיצרת לעצמך בדמיונך. צר לי עליך ביום שתתפכח (כמו כמה מקרובי מהענף ההוא של המשפחה, ביום שהתפרסם נאומו של חרושצ'וב בוועידה ה-20 של המפלגה הקומוניסטית).

     1. מרדכי, אתה ממשיך להשליך את ההזיות שלך על אחרים.
      סוציאליזם? יש יותר סוציאליזם מאשר ביבי/חרדים/חרדלים?
      הקמתם כאן גן עדן סוציאליסטי שבו אדם יכול לא לעבוד יום אחד מלידה עד שיבה כאשר הציבור העובד ישלם עבורו מעונות יום/חינוך/בריאות ועוד יגדיל ויוסיף מענקי לידה, קצבאות ילדים, קצבאות אברכים ותלושי מזון…

      מרשים מאוד הסיפור של הפנקס האדום והקיבוצים בקום המדינה שלא זכיתי להכיר.
      אבל אם אתה צריך ללכת 70 שנה אחורה כדי למצוא תנא דמסייע כנראה שאפילו דרך מסך הטירוף הביביסטי אתה מסוגל לקלוט שאין שום כפייה בציבור השפוי וכולה קיימת אצלך בבית.

      פגשתי בימי חלדי קיבוצניקים, מצביעי מרץ, הייטקיסטים, דתיים, חרדלים וחרדים – והיחידים שהקפידו לשמור על מחנה נקי מכל השפעה זרה הם החרדים ואחריהם בסדר יורד החרדלים והדתיים.

      האם תוכל בבקשה לפרט ולהדגים מי הגיע בכפייה להפגנה?
      או שתמשיך לטעון שההפגנות אורגנו על ידי חוצנים/קרן חדשה/אילומינטי/הבונים החופשיים?

      לכל אדם זכות לדעה משל עצמו, אבל רק לרפי השכל שמורה הזכות לעובדות משל עצמם

      1. נגב את הקצף מהשפתיים, שתה כוס מים קרים, הישען לאחור, נשום עמוק ולאט ובעז"ה ההתקף יעבור.

       "הקמתם כאן גן עדן סוציאליסטי". למי מכוונים דברי כבודו? מעשי דלים ומעטים. לא הקמתי מימיי לא גן עדן ולא גהינום. מצטער. (ואני בכלל לא חרדי, לא חבר ליכוד ולא הצבעתי ליכוד מימיי). גרירת הדיון לאד הומינם דבילי לא מוסיפה לך נקודות.
       "הציבור השפוי" הוא בסה"כ מסכה חדשה לגברת הזקנה שפעם קראה לעצמה "הציבור המתקדם", "הציבור הנאור" וכו'. עולם כמנהגו נוהג. ציינתי שאין לי סטטיסטיקות ופילוחים מדוייקים של המפגינים, אבל יש אינדיקציות. אחת מהן היא אווירת הפיקניק וההפנינג שתיאר מיכי. מי שבא "להילחם על ____" (מלא את החסר) לא בא לפיקניק. יכולות להיות כל מיני סיבות וציינתי אחת אפשרית. סיבה אפשרית אחרת היא שחלק מהמפגינים אמנם מתנגדים לרפורמה, אבל יודעים היטב שאווירת ההיסטריה ו"קץ הדמוקרטיה" מעושה ומבויימת, אלא שהמעמד מחייב. אחרים אולי סתם ניצלו שעת בילוי ע"ח העבודה. תהא הסיבה אשר תהא, מי שבא "להילחם" לא עורך פיקניקים. (אגב, בתי נקלעה בטעות להפגנה בירושלים והתרשמותה הייתה דומה). לכן אני גם לא מתרשם מאיומי מלחמת האזרחים. בוגי יעלון, חולדאי, אולמרט ושאר נפוליאונים לא יקריבו את הפנסיות התקציביות שלהם. כמובן, זה לא פוטר את הרשויות מהחובה להעמידם לדין על הסתה לאלימות.

       ולגבי הערתו ה"סוחפת" של מיכי למטה – עוד מפגן מרהיב של מודעות עצמית.

    3. גבריאל, זה תיאור אופטימי ומגמתי להפליא. יש כתות בשני הצדדים, כפי שכתבתי כמה פעמים. ובהחלט יש השפעות ודמגוגיה וחוסר הקשבה והטפה בשני הצדדים.

     1. האם הרב מקבל את הטענה שאנשים הגיעו להפגנה בכפייה?
      כי יש כאן בחור שמדבר מידיעה אישית עם הוכחות חותכות לאנוסים שנגררו בעבותות להפגנה על ידי קיבוצניקים נושאי פנקס אדום

      1. הוא לא באמת מתכוון לכפייה. אבל ברור שהיו לחצים חברתיים ואחרים, כמו בכל חברה.
       מרדכי כדרכו נסחף בלהט הדיון ומתלהב מויעוניו. לא צריך לקחת יותר מדיי ברצינות.

 14. רק מוכיח שחבריך רבני ורבניות ישראל ה3 מגוש עציון כהרגלם יוצאים מגדרם להיות היסטריים, כשמדובר על הלבנים מרמת שרון.

 15. זה עניין אסתטי, לא כיף לשמוע צורת דיבור כזו. עושה אווירה של כעס וכוחניות. לא חושב שזה טוב בצורה כלשהי ומעביר מסר בצורה חזקה יותר. אפשר לכתוב זו טעות גדולה מאוד והרב אליהו מועל בתפקידו ולא להגיד אדיוט וכינויי גנאי. זה לא קשור לpc, פשוט יותר נעים ככה. זה פשוט קשה כי אתה כועס אבל להפוך את זה לשיטה?
  לפי איך שאני רואה, שיטת ממשל היא ביטוי של אופי האנשים שחיים במדינה. גם אם לא תהיה מערכת שופטת מדינית בכלל, הקלפים והגבולות יסתדרו מחדש ופשוט נגיע פחות או יותר לאותה הנקודה. ייתכן שייקחו כמה שנים, אבל זה יסתדר. כמו שהערבים יישארו במנטליות שלהם גם אם פורמלית תהיה להם דמוקרטיה. מה דעתך?

  1. אין לי עניין לדאוג לאסתטיקה. אם יש אווירה של כעס היא בהחלט צודקת. אני באמת כועס, והניסוחים מבטאים זאת היטב.
   לשיטתך לא צריך חוקים ומערכות בכלל. הכל מסתדר בסוף. איך זה מסתדר? בין היתר, על ידי זה שאנחנו מחוקקים.

 16. היום אישתי שהיא חכמה ומשכילה התנהגה בצורה מאוד מטומטמת, האם הרב חושב שאני יכול להגיד לה שהיא מטומטמת, ואם כן האם הרב בסיטואציה דומה גם כן היה פועל כך עם אישתו

  1. תגובה לא.א.א
   עד שאתה שואל איך היה נוהג הרב , ספר לנו איך נוהגת אישתך
   כאשר אתה ( חכם ומשכיל כמותה ) מתנהג בצורה מטומטמת .

 17. תגובה לכסיל שאין כדוגמתו –
  כתבת "כבוד השר סמוטריץ…מיכי אתה טיפש" .
  מוחלפת השיטה אצלך .המשפט נכון – השמות הוחלפו.

 18. מאחר שלאנשים יש דעות שונות, וכפועל יוצא עלולים להצר ולהזיק זה לזה, נקל לראות את החסרונות של הזולת, ולהתגונן מפניהם שלא יזיקו חלילה. זה הצד הבינוני של השיח האנושי, שביטויו המובהק הוא השיח הפוליטי, או תקשורת ההמונים. על שיח כזה נאמר: אין חדש תחת השמש. שיחה אמיתית לא נובעת ממקום של התנשאות ודעתנות, אלא ממקום של הקשבה והאזנה. כך היה מתפלל רבי אלימלך מליז'נסק: תֵּן בְּלִבֵּנוּ שֶׁנִּרְאֶה כָּל אֶחָד מַעֲלַת חֲבֵרֵינוּ וְלֹא חֶסְרוֹנָם, וְשֶׁנְּדַבֵּר כָּל אֶחָד אֶת חֲבֵרוֹ בַּדֶּרֶךְ הַיָּשָׁר וְהָרָצוּי לְפָנֶיךָ, וְאַל יַעֲלֶה שׁוּם שִׂנְאָה מֵאֶחָד עַל חֲבֵרוֹ חָלִילָה.

 19. הסיבה היא שמי שרואה נכוחה את ההליכים המשפטיים הקיימים יודע שכיום בג"צ, היעוץ המשפטי, המשטרה והפרקליטות הם מקומות לא ישרים ולא שוויוניים כלפי הציבור של הימין, החרדים והיהודים.

  לכן אלו שמשתתפים בהפגנות הם אלו שהם או עמדותיהם מקבלות עדיפות לא פרופוציונלית במערכת המשפטית = אחוס"לים (האמת את האות ל של לאומיים כבר אפשר למחוק, גם הלא ציונים מקבלים העדפה).

  השאר מקווים ששינוי מערכת המשפט יביא ליותר שוויון.

  אני יודע שהכותב הוא אדם דתי, אבל אחוס"ל זו קבוצת התייחסות תרבותית, הכוללת גם מזרחים המזדהים המזדהים עם תרבות זו.

 20. העניין הוא לא ההווה. אם הרפורמה המשפטית תעבור ותהיה אסון כלכלי וחברתי, אז בבחירות הבאות יהיה רוב לשמאל עם הערבים, והם יבטלו הכול. אבל עוד 40 או 50 שנה, כבר הדמוגרפיה תהיה חרדית מדי, ולא יהיה קיום במדינה למי שאינו חרדי, כי החרדים דורסניים ולא סופרים אף אחד מלבד עצמם. זה שאנשים לא בפאניקה, כי אי אפשר להיות בפאניקה על דברים שיקרו עוד 40 שנה. זה מנגנון נפשי של הדחקה שמונע מאיתנו גם לעסוק כל יום במחשבה שנמות בסוף.

 21. התיאור שלך של ההפגנה נשמע די מדויק, אבל אני לא חושב שזה אומר שאנשים לא מודאגים. בהונגריה לקח קצת זמן עד שהם הגיעו למצב שלהם היום (צעירים הונגרים לא רוצים לגור בהונגריה היום, ויכולים יחסית בקלות להגר היות שהונגריה חלק מהאיחוד). כשמדברים עם אנשים אחרים נראה שכולם מבינים את הסכנה.
  רק כדי לדייק, מבחינתי הסכנה היא לא רק שהממשלה תוכל לעשות כל מה שתרצה בהתאם לאידיאולוגית "ימין" כלשהי (כמו לכלוא את כל הפליטים, לספח את השטיחים בלי מתן זכויות שוות לפלסטינים, לעצור מרצים שמאלנים ולהוציא אותם להורג וכו'), אלא קודם כל השחיתות. כבר עכשיו אנחנו רואים שהממשלה קודם כל רוצה להעביר חוקים שיטיבו עם חברי הממשלה, ונתקלים פעם אחר פעם בבג"ץ או ביעוץ המשפטי (חוקי דרעי השונים, החוק שחבר הכנסת מהליכוד רוצה להעביר שמאפשר לנבחרי ציבור לקבל נדבות מחברים עשירים ועוד דברים אחרים בקנה אני מניח). יש גם שחיתויות קטנות יותר אך מזיקות מאוד כמו מינויים של אנשי שלומינו או הטבות למקורבים. יש עוד ועוד.
  במדינה מושחתת כזאת קשה להאמין שימשיכו להשקיע כמו היום באקדמיה ובתעשייה שהן באמת מפוארות בכל קנה מידה, וצעירים עם תודעה דמוקרטית, יכולת וכישורים, פשוט יברחו (קל יותר להגר כשאתה צעיר ובריא, וזה גם קל לנסוע להשתלמות בחו"ל ולא לחזור). כמובן שיש גם את הפחד שהממשלה ברצונה תלאים חברות או כספים בלי שום ביקורת. זו תחילת התדרדרות שאת סופה אפשר רק לדמיין.
  אז אנשים עושים צעדים קונקרטים, הם אמנם מפגינים, אבל את החסכונות והפנסיות שלהם הם משקיעים בחו"ל במקום בארץ, וחלקם גם מעבירים כספים לבנקים זרים, כי עדיף ללכת על בטוח. זה לכשעצמו גם פוגע בכלכלה כמובן ומוביל לעוד הוצאת כספים וכו'.

  המצב כאן מזכיר לי את המצב באנגליה: הצביעו על הברקסיט במשאל עם מבוסס על שקרים (וזכו ברוב קטן מאוד), ועכשיו הכלכלה שלהם במצב מאוד לא טוב ורבים מאלו שהצביעו בעד מתחרטים. כלומר הם הכניסו את עצמם לתסבוכת בלי שום סיבה טובה ועכשיו כולם סובלים כתוצאה מזה. זה מה שהולך להיות כאן אם ה"רפורמה" הזו תעבור כמו שהיא.

  1. הונגריה, הונגריה, הונגריה. מפחידים את הציבור באיזה דמון דובר שפה מלעילית שלא דומה לשום שפה אחרת בעולם, ולכן הציבור לא באמת יכול לעקוב אחר מה שבאמת מתחולל במדינה ההיא, וסוכני הבורות והפרוגרס יכולים לשחק בתודעת ההמונים כרצונם.
   ובכן, כאזרח הונגרי דובר הונגרית העוקב אחר הנעשה בהונגריה יכולני לבשר שהכל פייק ניוז (nyavalyás). הונגריה היא דמוקרטיה למופת. כל ההפחדות הן פרי באושים של כספו הטמא של יהודון בזוי בשם גיאורג שורוש ימ"ש (לשעבר דוד שורץ, שהתפאר פעם בראיון טלוויזיוני שנהג לפשוט גופות יהודיות בגטו בודפשט ולבזוז את מה שהיה עליהן, ותיאר זאת כתקופה היפה בחייו!!!) שמממן בשפע גם קרנות חתרניות בישראל. הלוואי שישראל תהיה דמוקרטית כהונגריה. מי ייתן.
   אגב, הונגריה היא בין המדינות הבודדות בעולם שבהן יהודי לא צריך לחשוש להסתובב ברשות הרבים במראה ובלבוש יהודי. בדמוקרטיות ה"ליברליות" כגון גרמניה, אנגליה, שוודיה וכו' רצוי שלא תבליט את יהדותך ברבים ולא תדבר עברית בקול רם. זה עלול להיות מסוכן.

   1. מרדכי אני שייך לאותה קבוצה (קטנה מאד, לדעתי) של מטומטמים שלא מצליחים לגבש דעה נחרצת וגורפת בעד או נגד הרפורמה המשפטית. סקרנת אותי בקביעתך הנחרצת שהונגריה היא "דמוקרטיה למופת".
    אתה לא חייב לי דבר אבל כיוון שהצגת את עצמך כבקיא אשאל אותך לגבי מספר פרמטרים של דמוקרטיות, שכנראה מקובלים גם עליך, המצויים להבנתך בהונגריה:

    הפרדת רשויות אפקטיבית,
    הגנה פורמלית-חוקית ומעשית על זכויות אדם ואזרח
    רמת שחיתות נמוכה יחסית
    חופש ביטוי ותקשורת חופשית
    מדיניות עקרונית של השלטון לפתור קונפליקטים פנימיים בדרכי שלום.

    האם להבנתך מצבה של הונגריה בפרמטרים אלו טוב כמו (או אפילו יותר) ממדינות דמוקרטיות מוצהרות (ישראל בתוכן)?

    ד"א גדי טאוב בילה שם כשבועיים כאורח של איזה מוסד אקדמי מתוך מטרה, לדבריו לפחות, להבין את הסיטואציה. בריאיון שמעתי אותו מספר שאמנם לא כצעקתה, אבל גם לא כשתיקתה… כלומר יש מגבלות אנטי-דמוקרטיות במדינה זו, מגבלות שגם הוא עצמו לא אוהב.
    מחילה שאני פונה אליך בנושא שולי כזה.

    1. דווקא שאלת כעניין, ולכן אשתדל להשיב כהלכה.

     הפרדת רשויות: השאלה היא למה אתה קורא "אפקטיבית"? מפלגת פידס זכתה ברוב עצום בפרלמנט (כשני שליש). אז אפשר לומר שהממשלה והפרלמנט חד-הם. מאידך, רוב כה גדול בבחירות שאיש לא טוען שלא היו הוגנות מעיד שהעם תומך באורבן ומפלגתו ומרוצה מהתנהלותם. אם דמוקרטיה היא בראש ובראשונה "שלטון בהסכמת הנשלטים" (פופר, כמדומני), אז זה הכי דמוקרטי שבעולם. אכן, היו טענות שאורבן "הינדס" את מחוזות הבחירה כך שיקבל רוב מלאכותי. אך אלה טענות הבל משום שבשיטה זו אפשר "לגנוב" לכל היותר כמה אחוזים מהקולות (שעשויים להיות קריטיים במצב של תיקו או קרוב לו), אבל אי אפשר "להנדס" רוב של שני שלישים בקלפיות באמצעות שינוי הגדרות מחוזות בחירה. העם ההונגרי פשוט מאס בהכתבות מבריסל באשר למדיניות הגירה, שטיפת מוח פרוגרסיבית בכפייה בבתי הספר, מדיניות מונטרית מוכתבת מברלין ועוד. (הונגריה, כצ'כיה ועוד כמה מדינות מזרח אירופאיות, לא הסכימה לוותר על המטבע הלאומי שלה, הפורינט, עם הצטרפותה לאיחוד האירופי – וכך ניצלה מגורלה העגום של כלכלת יוון).

     בהונגריה יש מערכת משפט עצמאית ומתפקדת היטב. גם המשטרה שם הרבה יותר יעילה ובעלת אוריינטציית שירות לאזרח מאשר המשטרה בארץ. (נוכחתי בכך בעצמי). עובדה היא שאיש לא טוען ש"מועלמים" בה מתנגדי משטר כמו בבריה"מ או בדיקטטורות דרום אמריקאיות. אם נגזר עליך לעמוד לדין והברירה בידך בין שופט ישראלי להונגרי – עדיף ההונגרי!

     הרבה פייק ניוז הופץ באשר לחופש העיתונות בהונגריה. מה שהחוק שם דורש הוא לדווח אמת ולא להפיץ שקרים במסווה של "פרשנות", כמו ערוצי התעמולה בארץ. שיקרת – תשלם! הפצת ידיעות כזב – תשלם! בפרט הדברים אמורים כלפי כלי תקשורת ממלכתיים בבעלות הממשלה. אין שום סיבה שמשלם המסים ההונגרי יממן תעמולה פרוגרסיבית עויינת בשירות מדינות זרות בהכוונה מבריסל וברלין. אבל בהחלט מותר להפיץ דעות ופובליציסטיקה נגד הממשלה ואלה מעשים שבכל יום. מותר גם להפגין והיו בבודפשט הפגנות ענק נגד הממשלה. אף אחד לא ניסה להפריע, אף אחד לא ניסה לחסום אוטובוסים ולא היו מעצרים המוניים של ילדות עד תום ההליכים וכו' (מזכיר משהו?). השלטון פועל כחוק על פי הרוב שזכה לו בבחירות. זה נקרא "דרכי שלום"? לדעתי כן.

     שחיתות יש בכל העולם, גם בדמוקרטיות. זו תכונה אנושית ולאו דווקא משטרית, אם כי יש לזכור שבקומוניזם לא יכולת לשרוד אם לא היית מושחת, וייתכן שממורשת כזו קשה להשתחרר. הבירוקרטיה בהונגריה מאוד לא יעילה (חוויותיי ממשרדי הממשלה בבודפשט יכלו לפרנס כמה ספרים וסרטים של פרנץ קישהונט המנוח…). אבל אי-יעילות בגלל מורשת המשטר הקומוניסטי עדיין אינה שחיתות, והתרשמתי שהממשלה פועלת במרץ לייעל את המנגנון הממשלתי ולהכניס בו סטנדרטים מערביים. (השגרירות בתל-אביב מדגימה זאת). אישית לא נתקלתי בשחיתות בהונגריה, אבל זה לא אומר דבר, כמובן. מכל מקום, אינני סבור שהונגריה כיום מושחתת יותר מאנגליה או גרמניה, למשל.

     אז הכל גן-עדן? לא. יש אנטישמיות (שבה דווקא כן נתקלתי בעצמי) ויש אלכוהוליזם ויש עוד תופעות מכוערות (כאמור, חלקן מורשת הקומוניזם). אלא שהממשלה נלחמת בכל אלה במלא המרץ וכפי שציינתי אין חשש להסתובב במראה יהודי בהונגריה. אפשר להתווכח על חוקי העיתונות בהונגריה (ע"ע טאוב שהזכרת בדבריך), אבל ממש לא נכון שאין שם חופש ביטוי. צריך לזכור שחלק מההגבלות על חופש הביטוי בהונגריה (ככל שאלה בכלל קיימות) מתייחסות להגבלות על תעמולה אנטישמית. מעניין מי רוצה להסיר אותן ולמה.

     מה שהרגיז את הפרוגרסיבים השולטים באיחוד האירופי הוא בעיקר התעקשותה של הונגריה שלא לאפשר את הצפתה במיליוני "פליטים" מוסלמים שישנו לנצח את הדמוגרפיה והתרבות הייחודית שלה, וכן התעקשותה של הממשלה שלא לחשוף ילדי גן ובית ספר יסודי לשטיפת מוח להט"בית וקווירית. החלטות אלה (בעיקר, יש עוד כמה) פתחו על הונגריה את שערי הגיהינום התקשורתי הפייק-ניוזי המערבי.

     ועוד משהו שמעיד יותר על העם ופחות על הממשלה (אולי), אך ראוי לציון. הלכתי פעם עם בתי כקילומטר ברחוב הראשי של בודפשט (שדרות קארוי) וספרנו למעלה מעשר חנויות ספרים גדולות ועוד כמה קטנות! (רציניים, לא רק ספרי בישול וקומיקס…). באתונה, למשל, (עיר הפילוסופים!) ראיתי רק חנות ספרים אחת בכל העיר (הסתובבתי בה הרבה). אם יש היצע, כנראה שיש ביקוש, אחרת הסוחרים היו פושטים רגל, ולהיפך. כמה חנויות ספרים יש ברחוב הראשי של תל-אביב?

     1. לא התייחסת בכלל למה שכתבתי מלבד לשורה אחת קטנה על הונגריה.

      בנוגע לזה:
      אז מתחילים מ "מה פתאום, אנחנו לא בדרך להיות הונגריה", ומסיימים ב "הונגריה זה בעצם נהדר". אהבתי גם את ההתייחסות לג'ורג' סורוס. התאור של החוק שאוסר על כלי תקשורת להפיץ "שקרים" נשמעת זוועה – אתה מאמין למה שאתה כותב? מי קובע מה זה "פייק ניוז"? תרשה לי לנחש שזה לא גוף אוביקטיבי בלתי תלוי.

      יש די והותר מידע זמין ברשת על מה שקרה להונגריה ואפשר לשים קישורים או שתמצא בעצמך. למשל האוניברסיטאות והתקשורת הן בשליטה מוחלטת של הממשלה (כלומר של מפלגת השלטון). העובדות הן שאנשים צעירים ברובם לא רוצים לגור שם ובמהלך השלטון של אורבן עזבו את הונגריה המון אנשים. העובדות הן שהכלכלה ההונגרית סובלת עכשיו מאינפלציה של 26 אחוז, לעומת 9 אחוז בגרמניה.

      אבל מה שכן, אפשר ללכת עם כיפה ברחוב – זה טוב לדעת.

      אגב, גם באנגליה, ובגרמניה אפשר, ובוודאי שאפשר לדבר עברית.

      1. אכן, יש הרבה פייק ניוז ברשת, ו"האוניברסיטאות והתקשורת הן בשליטה מוחלטת של הממשלה" היא דוגמא נהדרת. אבל זה ממש לא נכון. האוניברסיטה המרכז אירופאית (מוסד הממומן כמעט כולו ע"י שורוש) מוסיפה לפעול בבודפשט (יש לי חבר המכהן שם כפרופ' למתמטיקה). מה שהממשלה אמרה הוא שהיא לא מחוייבת לממן מכספי משלם המסים לימודי מגדר, לימודים קווירים ושאר זבל פרוגרסיבי. אבל מי שרוצה ללמוד ולשלם מכיסו (או מכספו של שורוש) – בבקשה. ומבחינתי זה בסדר גמור. בשביל זה הממשלה קיבלה את אמון העם – בין היתר כדי להחליט על מה כן ועל מה לא להוציא את כספו.

       אתה מספר שיש הרבה חומר ברשת אבל "מנחש" שמי שקובע מהו פייק ניוז הוא גוף לא אובייקטיבי. מעניין.

       נסיתי להיות הוגן וציינתי שלא הכל גן-עדן והבאתי דוגמאות. כל מה שבאתי לומר הוא שהדמון שמציירים כאן קיים רק בדמיונם של כמה שמאלנים פרוגרסיבים. המציאות שונה לחלוטין, ואני מכיר את המציאות שם באופן בלתי אמצעי.

       לגבי שורוש – מדובר באחד האנטישמים הנבזיים והנאלחים כיום בעולם, והוא עצמו לא מנסה להסתיר זאת. העובדה שהוא ממוצא יהודי רק מעצימה את התיעוב שלי כלפיו.

       יכולתי להאריך עוד, אבל אין לי זמן. יש הרבה רעש על הגירת צעירים מהונגריה, ויכול להיות שיש בזה משהו (בכל זאת, למה שאנשים לא ינסו לחיות במדינה עשירה יותר?) אבל לא ראיתי סטטיסטיקות שמאשרות שמדובר בנדידת עם, כפי שמנסים לצייר זאת.

       1. לגבי האוניברסיטה המרכז אירופאית, היא עדיין קיימת בבודפשט אבל המרכז שלה עבר לוינה ב 2018. זה שהממשלה שולטת באוניברסיטאות זה לא קשור רק ל "לימודי מגדר" (כמה אנשים לומדים כבר לימודי מגדר??), אלא באמת לשליטת הממשלה דרך נציגים פוליטיים בגופים השולטים באוניברסיטאות (חבר הנאמנים). משהו שפעם היה אקדמי הוא היום פוליטי. אותו פרופסור למתמטיקה שאתה מכיר, בן כמה הוא? מעניין אותי כמה מתמטיקאים צעירים הונגרים חוזרים ללמד שם ובאיזו רמה.

        רגע – אז מי באמת קובע מה זה פייק ניוז בהונגריה? זה לא בית המשפט שנשלט על ידי הממשלה?

        אני לא מתייחס למה שכתבת על ג'ורג' סורוס כי הוא לא מעניין אותי מספיק. רק אומר שאתה הפכת אותו לדמון ואולי גם איתו התמונה לא כל כך פשוטה כמו שאתה מתאר.

        קל למצוא ברשת נתונים לגבי עזיבה של הונגריה. כנראה לא מדובר בעזיבת עם, אבל עדיין הרבה מאוד אנשים, ומעניין גם לראות מאיזה מעמד.

 22. תודה על המענה. אני מתרשם שהמצב שם, לפחות דרך עיניך, מעיד על "כובד" תרבותי ומשטרי הנמשך מהרוח הקומוניסטית מזרח אירופית הישנה. מעין שמרנות בריאה (בחלקה) שקצת חסרה במערב אירופה ובצפון אמריקה. אולי כי שם היא נתקלת בלוחמנות פרוגרסיבית הרבה יותר בוטה. ואולי כאן גם ההבדלים בינינו לבינם שמחייבים אותנו להתחשב בהם. לדמוקרטיה יש פרשנויות שונות וביטויים שונים ולא כולם מתאימים לכל מדינה. פה אולי אני מתחבר קצת לביקורת של אנשים כמוך על "השמאל" הישראלי המונע מלהט צדקני לאכוף את נאורותו, לפעמים זוהי נאורות ממשית, על מציאות קצת מורכבת יותר.

  1. אני רק רוצה להגיד שלדעתי ה "שמרנות" ככינוי להומופוביה ותעמולה נגד טרנסים וכו', היא בהרבה מובנים דרך לכסות על חוסר יכולת להתמודד עם בעיות אמיתיות שמטרידות אזרחים אמיתיים והעסקת האזרחים בבעיות מדומות עם אויב שקל לשנוא (מישהו הזכיר את ג'ורג' סורוס?).

 23. איתי אני לא יודע אם דבריך כוונו אליי אבל אם כן הם לא פגעו במטרה. שמרנות היא לא הומופוביה אף כי נכון שבין ההומופובים תמצא הרבה יותר שמרנים (ועוד יותר ריאקציונרים). אולי מה שמגדיר שמרן בעיני יותר מכל דבר אחר זה לא מחויבותו לאידיאולוגיה או לפרקטיקה הנגזרת ממנה אלא בניסיון להדגיש, לא תמיד בהצלחה, את היסודות העמוקים ביותר בבסיס החיים האנושיים: אינטואיציה, שכל ישר, ניסיון חיים, ביקורת עצמית, מסורת, הומור והומור עצמי ועוד ועוד. בהקשר של הרפורמה המשפטית המוצעת בישראל אולי הגדרה כזו דווקא תסייע לך בביקורת על תומכיה הנלהבים כמו לוין ורוטמן. אני כאמור שייך למפלגת האידיוטיים שלא גיבשו עמדה נחרצת בנושא, אבל אני לא משוכנע שהרפורמטורים שלנו הם עד כדי כך שמרנים (במובנים החיוביים שתיארתי פה).

  1. כן, הם כוונו אליך. לא דיברתי על שמרנות באופן כללי, אלא על אחת מדרכי הביטוי הפופולריות שלה (שמירה על "ערכי משפחה"). אני לא בטוח שיש הגדרה של שמרנות שמקובלת על כל מי שקורא לעצמו שמרן, ואני בפרט לא בטוח שההגדרה שאתה נתת היא כזו. לפי ההגדרה הזו, אכן ה "רפורמטורים" שלנו הם לא שמרנים. אין להם טיפונת הומור, למשל. גם שכל ישר אין. ניסיון חיים? בתור מה? מה הם עשו בחיים, אני שואל באמת? רוטמן היה איזה עו"ד ולוין היה בכנסת והתפקיד הבכיר ביותר שלו היה שר התיירות (היה יו"ר הכנסת לכמה דקות). מסורת? בשם איזו מסורת הם מדברים? מסורת של שינויים אדירים בבסיס שיטת המשטר הישראלית בחודשיים? ביקורת עצמית? לא מצאתי.

   הדעה שלי גם היא לא נחרצת. כלומר אני מתנגד לרפורמה כפי שהיא מוצעת עכשיו באופן נחרץ לחלוטין, אבל אני מוכן לעשות רפורמה כלשהי, כל עוד היא בהסכמה רחבה ומגובה על ידי מנגנונים שיבטיחו את עצמאות מערכת המשפט.

 24. שלום רב,
  כמה הערות
  1. ראשית ההסתמכות על מילון הרשת מילוג מעורר גיחוך בתרתי.

  א' המילוג מעשה ידיו של רוביק רוזנטל 'הבן' בדומה לאביו הם לא טורחים כמו הבלונים וצוקי שפה נושנים לחוקר אחר משמעות המילים ופירושם האמתי והקולע. עיקר עיסוקם הוא בתרבות 'הסלנג' ולמונחים או קללות של הצבר על כל גווניו. השתרבבות מילים לועזיות לעברית וכדו' ובזה נחתמת כל התמחותם.
  כך שמאמר דעה חריף ובוטה ככל שיהיה אבל מכוון לדברים חשובים מסתמך 'למפרע' על מילון קיקיוני ברשת הרי שהדברים מעוררים אי נוחות סתוית.

  ב. ובלי קשר למקור הטהור הזה. יש מילים שגם אם יש בהם משמעות והשקה לביטוי. עדיין לא נכון להשתמש בהם. למשל המילה 'בוגד' אלמלא הופנתה למר רבין, הרי שמזמן הייתה רווחת אבל עדיין זו מילה שלטענת רבים הביאה לרצח, ופה ושם נמנעים מלהשתמש בה. ה"ה לגבי הכינוי 'טפיל' שזהו לפני ואחרי הכול שרץ היונק ומוצץ דם. והיה מקובל מאד בגרמנייה הנאצית.
  נכון המילוג בלשונו הזהב יסביר שיש ואנשים בכלל מתכוונים לדברים אחרים, אבל זו בדיוק הנקודה. מי הם אותם האנשים. חיילי גולני, אסירים ומסוממים או נותני השירות בסביח של עובד. פוליטיקאים לשעברים כושלים שמנסים לזעזע את השולחן ומגרדים את התחתית?
  אני לא מחדש לרב שאמני המילים וכותבי הביקורות הקטלניים והמהוללים שחיו כאן קורצוויל , חיים גמזו בעל הלגמוז הידוע, ובימנו גם רענן שקד 'מידיעות' עושה זאת מצוין ועוד רבים אחרים תמיד ידעו לתת ביטוי קולע השערה לאשר על ליבם בשצף קצף, מבלי להזדקק למילים וכינויים אנטישמיים ובטח לא רצו לבדוק "במילוג" הקדוש כיהודה ועוד לקרא.

  לגבי הכתיבה המייגעת של הרב בספרים ובחלק מן הטורים. אני מבין שהרב יוצר בכך מסננת כלשהי ונשאר עם קוראים מחתך מאד מסוים. אני מבין שיש דברים שטעונים הסבר מעמיק במדיום של שיעור. אך הרב עצמו כתב כאן לא פעם שיש לו רצון להשפיע ולשנות אנשים. שיחשבו נכון, או שיחשבו בכלל. אני חושב שיש לרב אינספור גישות ותפיסות קלות לעיכול שעומדות יציב בזכות עצמם גם בלי שיעור ואריכות מילים. וחבל שהרב לא מקדיש זמן אליהם. אני אישית מכיר כמה שרק מהריאיון הטלוויזיוני האחרון אצל אראל סגל הבינו שיש בצקלונו של הרב דברים מעוררי מחשבה ושאפשר בהחלט להתחבר אליהם. שווה לנסות. (אגב בהרבה מן הספרים הרב עצמו הוא פותח פסקאות ופרקים בציטוט שיר או פתגם יווני עתיק מסתבר שבקיצור יש מסוד אריכות הימים)

  אהבתי את מה שהרב כתב בתיאור על הפגנות השמאל לעומת אלו של הימין. אמת ויציב שאצל החרדים כל פסיק נהפך להיות עקירת הדת וקיעקוע ביצתם של ישראל וכו'. אבל ההפגנות הלוהטות של הימין המחנה הלאומי והדתי הם אכן בדיוק כאלו שנמנים עם ציפור נפשם: עקירה מבתים מסירת שטחים נשק לשכנים צמאי דם הפקרות בניה ונהיגה. הם בקו ראשון לחטוף את הריקושטים מכל החלטה ממשלתית. אחיהם השמאלנים גם על דברים שחשובים להם זה תמיד נדמה שהם מוחים על משהו נינוח וענוג . הם ישנים טוב בלילה גם בשעה שביבי מעשן ושרה משלימה סטים או שחרדים מעבירים את חוק החמץ, שאף אחד לא אוכף אותו ממילא. ככל שמדובר באנשים נורמטיביים (והם בהחלט כאלה) הרי שהם לא מזדעקים ומתאבלים מרה.
  הם בבואתו של יאיר לפיד רטוריקן לא קטן אבל שום דבר לא מוציא אותו משיווי משקל ולדבר מדם ליבו מאן דכר שמיה. כי באמת אין לו על מה.
  ולכן מה להם כי יזעקו על כל שטות או קפריזה של הממשלה שלעולם לא תיגע בהם או תשבית את סדר יומם. הרב בעצמו אומר שכל כפיה דתית סתם משניאה ולא ברת אכיפה. (מתחתנים בחו"ל – עושים הסכם נישואים וכו') מה שנותר זה רק לצאת לגשר בשבת בבוקר לעמוד עם דגל ישראל ולתפוס קצת ששמש

  שבת שלום!

  1. אני לא בטוח שאני מקבל את מה שכתבת כאן לגבי ההבדל בין המחאות ("ציפור נפשם" של אנשים מתבטא בדרכים שונות אצל אוכלוסיות שונות), אבל יש לי שאלה יותר מעניינת. למה באמת הדתיים והחרדים לא מצטרפים למחאה בהמוניהם? (אני יודע שיש כאלו שכן כמובן אבל הם במיעוט)
   האם הם לא מבינים את הטרוף של שינוי משטרי יסודי בכמה חודשים בלי שום הדברות (ולראיה אחרי חודש או יותר של "דיונים" בוועדת החוקה", ההצעה שעולה בקריאה ראשונה לא שונה באופן מהותי מההצעה המקורית)? אפילו בלי להיכנס לפרטים הספציפיים, האם זה לא יכול להדאיג אותם?
   ואם כן נכנסים לפרטים זה אפילו יותר מפחיד: שליטה גמורה של הממשלה בכל זרועות השלטון (בכנסת היא ממילא שולטת: כדי שהכנסת תעשה משהו נגד הממשלה, היא צריכה להתאבד פחות או יותר – לא זכור לי שהוחלפה ממשלה בלי להחליף כנסת). מה אם הממשלה תתחלף יום אחד? מה אם יהיו החלטות אנטי-חרדיות\דתיות בממשלות הבאות (זה לא לגמרי מופרך), ולא יהיה להם אפילו תאורטית למי לפנות? אפילו יותר בקטן: איך תדע שיש לך סיכוי בכלל במכרז ממשלתי, או שהקבלן שבונה איזה פרויקט (כמו רכבת או כל דבר), יודע מה הוא עושה והוא לא פשוט מקורב לאיזה שר? איך כאלו דברים לא מדאיגים את כולם?

   1. אז ככה בקטנה:
    א. זה לא שליטה מלאה של הממשלה, זה נטרול החלטות פוליטיות על ידי גוף לא נבחר (למעשה החוק מסמיך את בגצ לפסול חוקים – מה שהם ניכסו לעצמם ללא סמכות עד כה – פשוט דורש זה יישה בהרכב מלא, מה שמוכיח שזה לא השקפת עולמו של האחראי על שיבוץ ההרכבים החלקיים. וכפי שראינו ביחס ל'חוק דרעי' – ידם רב להם בכך).

    ב. התוספת בדבריך בדבר ה"לא יהיה להם תאורטית למי לפנות" נראה לי מספקת את התשובה לתהיותיך המיתממות.

    1. א. זו כן שליטה מלאה של הממשלה. לפי הרפורמה, הממשלה בוחרת את השופטים, בכל הערכאות ולא רק בעליון, שולטת על קידומם ויכולה גם לפטר אותם (זה בסמכות הועדה לבחירת שופטים היום).
     ב. אז הבעיה היא במילה "תאורטית"? אני לא רוצה לתת דוגמאות כי אני לא מומחה לזה, אבל נדמה לי שהיו מקרים שגם החרדים נהנו מהעזרה של בית המשפט נגד המדינה (זכור לי איזה משהו עם בי"ס בעמנואל, אבל בטח יש עוד מקרים). בכל אופן, כן, גם תאורטית זו שאלה טובה. אגב, כבר עכשיו, בלי שום רפורמה, יש שינוי (איטי אמנם) בהרכב השופטים לטובת יותר שופטים דתיים ושמרנים, אז בעתיד זה כבר יהיה הרבה פחות תאורטי כבר בשיטה הנוכחית, אז למה לשנות?
     מה יהיה אם תהיה ממשלה שמעבירה חוקים נגד חרדים? אז בגלל שעכשיו זה לא נראה על הפרק, פשוט אפשר להתעלם?
     ותרשה לי עוד שאלה, אולי גם מיתממת, אבל יש גם את העניין הכלכלי. כולנו חיים מאותה כלכלה, וכשהיא נופלת כולנו סובלים. בברור לעשות רפורמה כזאת מדאיגה את השווקים (ולא חשוב מי אשם בזה, זו פשוט העובדה, אז אין טעם להתווכח על זה), ויכולה לגרור לירידה בערך השקל, עלית מחירים וכו'. גם (אולי בעיקר?) החרדים יסבלו מזה. האם זו לא סיבה מספיק טובה להפסיק את הטירוף הזה ולנסות למצוא משהו שכולם יוכלו להסכים עליו?

   2. איתי יקירי
    אני לא יודע בן כמה אתה
    אם אתה צעיר מניח שתגדל
    ואם אתה מבוגר כדי שתתאמן בתרגילי זכרון
    זה מאד ירגיע אותך
    1992
    מה שהיה טוב עד אז
    יהיה טוב גם לחרדים וגם לכל אלו שמנבאים כאן שחורות
    אני לגמרי בעד שהרפורמה תעשה בשלבים
    כמו כל שינוי או שיחזור במקרה שלנו
    מביא בחובו התפתחויות חדשות ובלתי צפיות.
    אבל הידברות? אם מי בדיוק אם אלו שקוראים
    לך טפילים ואז רצים לבדוק עם זה בסדר במילוג?

    1. האם עד 1992 הממשלה שלטה (דרך הקואליציה) בועדה לבחירת שופטים? זה חדש לי. האם היועצים המשפטיים מונו על ידי הממשלה? גם את זה אני לא זוכר.

     זה לא שיחזור. מה שמציעים ברפורמה מעולם לא היה פה.

     הידברות זה לא בין החרדים לבין החילונים, אלא בין אנשים שרוצים שהממשלה תשלוט על בית המשפט לבין אנשים שרוצים שבית המשפט ישלוט על הממשלה. כל השיח של "טפילים" וכו', לא רלוונטי בכלל ואני לא יודע למה העלית את זה. תחשוב לבד אם אתה רוצה לחיות במדינה שבה הממשלה שולטת בכל דבר למעשה, בלי שום ביקורת למעשה (ואל תגיד לי שיוכלו לפסול חוקים – מי יוכל? השופטים שממונים על ידי הממשלה ונזקקים בהם לצורך קידום? שופטים שמי יודע מה רמת כישוריהם תהיה בהנתן שהקריטריון החשוב לבחירתם הוא הנטיה הפוליטית שלהם?)

     1. שוב לא מדיוק.
      אתה באמת לא בעניינים או ש…
      השפוטים לא ימונו ע’’י הממשלה אלא ’גם’
      יחי ההבדל
      כדאי שתלמד את הרפורמה קודם ולא תירזע סתם פחד מוגזם
      להלן הצעת הרפורמה בבחירת שופטים
      מה מציעים: הועדה תורחב ל11 נציגים. לראשונה, יינתן ייצוג שווה לכל אחת משלוש הרשויות: 3 שופטים, 3 שרים, 3 חברי כנסת – יו"ר ועדת הכנסת, ועדת החוקה כנציגי הקואליציה, יו"ר הועדה לביקורת המדינה כנציג האופוזיציה. הרוב הדרוש למינוי שופט יהיה רוב רגיל. בנוסף, ימונו שני נציגי ציבור על ידי שר המשפטים. התוכנית תאזן ותגוון את הרכב השופטים במערכת המשפט.

      ההידברות היא לא בין שליטה של הממשלה לבין שליטה של הבג’’ץ
      למה להקטין
      יש כאו ויכוח מהותי הרבה יותר
      וכן החרידים בעיקר חטפו על ימין ועל שמאל בעיקר על שמאל מבג’’צ ב22 שנה האחרונות בעוד הוא רומס את החוק בדרך.
      בפרט שהניצחון האלקטורלי מובטח להם ממה יש להם לחשוש.

      שוב החוסר הבנה שלך את הצד השני הוא דוגמה מצויינת לכל מה שזועקים כאן
      אז בבקשה אל תפסיק.

      1. תודה על המחמאות. גם אתה כנראה לא מעודכן, מפני שרוטמן כבר הכריז שההצעה של לוין לועדה למינוי שופטים "מתה", וההצעה הנוכחית לא מרחיבה את מספר החברים. בכל מקרה, הבעיה היא מה הרוב הדרוש. מה הכוונה ב "גם"? לפי ההצעה, לקואליציה תהיה שליטה על רוב החברים, וצריך רוב רגיל כדי למנות שופטים, אז מה לא נכון במה שאמרתי? לממשלה (דרך הקואליציה) יהיה רוב בועדה ולכן הממשלה תשלוט במינוי השופטים. לא "גם" אלא "רק".

       אני באמת לא מבין, לכן אני מתכתב כאן. תסביר לי בבקשה איפה אני טועה במה שכתבתי למעלה.

       אשמח גם לשמוע מה החרדים חטפו מבג"ץ.

  2. דיקון, תנוח דעתך.
   1.
   א. לא הסתמכתי בשום מובן על המילון הזה, והביקורות שלך עליו לא ממש מעניינות ולא רלוונטיות לכאן. אתה יכול לתאר לעצמך שאני יודע מהו אידיוט גם בלי לעיין במילונים. הבאתי ערך מילוני כדי להדגים שלמילים הללו יש משמעות והן אינן השמצות.
   ב. לא נכון להשתמש בעיני מי? הסברתי מדוע לדעתי נכון גם נכון להשתמש בהן. אתה יכול כמובן לחלוק עליי, אבל לטעון שיש מילים שלא נכון להשתמש בהן זה כללי מדיי ולא מנומק. אגב, אם יש בוגד בהחלט נכון להשתמש לגביו במילה בוגד. לפני רבין או אחריו.

   1. לרב
    1. כתבת: הבאתי ערך מילוני כדי להדגים שלמילים הללו יש משמעות והן אינן השמצות.
    הוא אשר דיברתי המילוג עמוס לעייפה בקללות השמצות וסלנגים ולא בחיפוש אחר משמעות. וזו בדיוק הביקורת שלי על המקומות שמהם הרב מחפש משמעות.

    לא נכון בעני מי? תגיד אתה, אם אתה חושב שנכון להשתמש במילים הללו תשתמש. מה רלוונטי מילון כזה או אחר. אלא שיש משמעות למילים גם בעיני/אוזני השומע, ויש לתת לזה משקל לפני שמשתמשים. לשיטתך שהמילה המילה בוגד רואיה לשימוש מעניין שלא השתמשת בה אתה עצמך בטורי הקטילה שצצים כאן וצמאים למילות תיאור.

    לאיתי,
    לגבי ההכרזות של רוטמן קשה להתווכח ולאמת מה אמר ומתי, שמעתי שהוא אמר לשכנה בבניין שהוא בסוף כן מעוניין ללכת לפי תוכנית לוין. מה שציטטי הוא מתכני הרפורמה הרשמיים שמופעים במסמכים הרשמיים בכל מקום וגם באתר הרפורמה. ואם זה לא אמין בעיניך אז באמת שאין טעם להמשיך
    .

    לגבי שאלתך מה וכיצד פעל בג’’צ נגד החרדים ובכלל נגד המדינה הייתי טורח לצטט כאן
    עכשיו ראיתי שהרב מלמד כבר הביא חלקם, ובהחלט די בהם כדי לבצע את התיקון.

    https://www.inn.co.il/news/592541

    1. כלומר אתה לא מקבל את המשמעות של המילים כפי שהבאתי מהמילון? בהצלחה שיהיה לך. השתמשתי במילון כדרך ספרותית להצביע על כך שיש למילים הללו משמעות ואליה התכוונתי ולכן זה אינו כינוי גנאי. אני מניח שהבנת הנקרא ברמה של ילד מספיקה כדי להבין זאת. או שמא לדעתך המשמעות של המילים הללו אינה ברורה לכל אדם?
     אכן, ראיה מוחצת מהמילה בוגד. נעתקו המילים מפי. חזק ואמץ.

     1. ראיה לטפיל מהמילוג כדרך ספרותית…
      פרס ספיר בדרך
      זיל למילונים שמכבדים עצמם ותראה שהמשמעות טפיל כהיא כפשוטו בלבד בלי ההקשר לבני אדם. מכאן הוויכוח על משמעות.

      אני לא הבאתי ראיה ובטח שלא מוחצת, כמפורסם הרב אוצר בלום של ביטויים כאלה ולא מהסס מלהשתמש בבטיום גרועים בהרבה מהמילה בוגד ולא לחינם הלך ה…אל המילוג. כוונתי הייתה שהיא לא מצויה באתר למרות שהיא מבטאת משמעות פשוטה לכאורה.

    2. תודה. לא הכרתי את הדברים האלו. ברור שהוא כותב מדם ליבו, אם כי הייתי שמח אם הכתבה ההיא היתה לפחות נותנת הזדמנות למישהו מהצד השני לתת את תשובתו לטענותיו. שים לב שאפילו בכתבה הזו, אין שם שום דבר שקשור לחרדים, רק דברים שקשורים להתיישבות.
     אתה כותב "כדי לבצע את התיקון". למה ברור שהרפורמה הזו אכן תביא לתיקון? אני לא רואה איך היא מתקנת את זה. אולי היא תביא למינוי שופטים מטעם, כאלו שיאשרו כל דבר שהממשלה אומרת, אבל מי יבטיח לך שגם בעתיד הממשלה תהיה לטובתך? לא יותר הגיוני להשאיר את המצב כמו שהוא מבחינת עצמאות הרשות השופטת ולהמשיך עם מינוי של שופטים יותר ימניים, כפי שנעשה כבר היום?
     ואם אתה כל כך ממהר לעשות תיקון, אולי בכל זאת כדאי לחשוב על ההשלכות האפשריות, ולא רק להסתכל דרך הפריזמה של נקמה? למשל, ברור לכל שהרפורמה הזו תקל מאוד על ביצוע מעשי שחיתות, קטנה וגדולה. למה ששופט יתעסק בלשפוט נבחר ציבור כשהוא תלוי בו לקידום שלו? איך יועץ משפטי יעז להגיד משהו לשר כשהשר יכול לפטר אותו? זה כל כך ברור, בוודאי אתה רואה את זה. איך זה לא מדאיג אותך?

  1. דמגוגי המכון הישראלי לדיקטטורה הבג"צית, שחושבים שאנחנו לא יודעים איך רוח המפקד מחלחלת עד לאחרון היועמ"שים שאינם מוכנים להגן על עמדות הממשלה בנושאים מסוימים ומסרסים מעיקרא את מדיניות הממשלה (מימין בלבד, כמובן), ושאנחנו לא יודעים איך בהתנתקות בג"צ הכריע שהוא פתאום אינו עוסק בעניינים מדיניים (אבל הם יודעים לשאול, כמו איתי יקירנו, מה יקרה 'אם' זכויות של ימנים ייפגעו על ידי השלטון… כאילו לא ראינו את זה במו עינינו מעשים בכל יום).

   1. משום מה שירבבת את שמי לתגובה שלך, אז אענה.
    אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות לגבי זכויות של ימניים שנפגעו וכו', כי ברור שאתה מרגיש שנפגעו לך הזכויות ואני לא רוצה להיכנס לשיח המשפטי על זכויות, מה גם שאני לא מומחה גדול. מה שכן, המצב יכול להיות יותר גרוע תמיד, והרפורמה הזו בהחלט מקלה על השלטון. למשל במקרה של ההתנתקות, אם היה קורה אחרי הרפורמה [וזכור שההתנתקות בזמנו זכתה לרוב גדול גם בכנסת וגם בציבור (לפי סקרים; אם כי לא בקרב מתפקדי הליכוד), שלא כמו הרפורמה (לפחות בהצבעה הראשונה, הרוב היה 67 ח"כ-ים)], לא היה בכלל טעם בפניה לבג"ץ (שאם איני טועה דאג להטבות לזכויות המפונים, אולי לא מספיק, לא יודע). עכשיו, לפחות, אפילו בשיטה הנוכחית, ממונים יותר ויותר שופטים ימניים לבית המשפט העליון ועם הזמן סביר שיהיה רוב ימני אנטי-אקטיביסטי בבית המשפט.
    הנזק מהרפורמה הזו ברור לי (אולי גם לך?), אבל התועלת לא ברורה כלל: אולי לטווח קצר, הימין יצליח להגשים את מדיניותו, אבל באיזה מחיר? ומה עם הטווח הארוך?

    כבר היה מי שהשווה את הרפורמה הזו לניתוח מוח שעושים בחצי שעה. יש כאן משהו רציני וגדול, ואתה מתעסק עם נקמה.

 25. כשמישהו מתנהג בטפשות או ברשעות זה לא הופך אותו ל'טיפש' או 'רשע'.
  כשאתה קורא למישהו רשע אתה מקטלג אותו על פי רובו. יש ודאי רשעים וטפשים אך אני מאמין שגם אתה מודה שאין זה נכון לגבי הרב שמואל.
  אם על כל דבר הבל שיצא מפינו בעבר נהפוך קטגורית ל'שוטים' הרי שגם אתה נמנה עמהם.
  מודה שבדברים חיוביים המנהג להקל ולתאר אדם על פי מיעוטו שאינו מקפיד..

  1. בטענה הזאת יש משהו. אבל מתוך הדברים ברור שההתייחסות היא לדברים הללו ולאורם (או חושכם). הרבה פעמים כשאדם אומר משהו מטומטם אומרים לו שהוא מטומטם או אידיוט, ולזה הכוונה.

   1. אם היית מתנסח בצורה מדויקת "זו רשעות" או "זו טפשות" היית מסיר ממך לזות שפתיים רבה מרבים שהסגנון הציק להם ואני ביניהם. אני מעריך שרוב העוקבים שלך מצפים מאדם ברמתך שלא להתנסח כמו שנוהג העולם "הרבה פעמים". אתה אמנם דר' אבל גם רב וככזה הציפיה ממך שונה.
    אנא קבל את הביקורת כ'פצעי אוהב' ממני.

 26. כאחד שלא קורא קבוע (חוץ מהתקופה האחרונה בעוונותי כי רבו) וכאחד שכלל לא מצביע וכאחד שאינו עונה על שום הגדרה מקובלת (אולי חילוני שומר תורה ומצוות הולם אותי) איני רואה שום בעיה או הטרדה בסגנון. לעתים אפילו חושב שהוא מאופק וכבר אמרו חז"ל "לא תגורו בפני איש – לא תאגרו בפני איש" אומנם זה לשופטים יושבים על מדין, אך ניתן להכיל זאת על הכל כאדר רוצים למחות ולהוכיח – שזו גם מצוה חשובה לכל מוני המצוות.
  קראתי גם ספרות אנטישמית קלאסית ארסית ביותר וגם מודרנית (לצרכי לימוד, כן, גם קטעים רחבים ממיין קאמף על שני כרכיו ואפילו מאמרי הסתה של גבלס שר"י) כך שאיני מתרשם מסגנון בוטה, גם לא בסגנון "האתיאיסטים החדשים" דוברי העברית, אנגלית וצרפתית ק"ו שהסגנון דל הרב מיכי נחשב עדין בעיני. אבל חזקה עלי מאמר החכם באדם (מסתמא רוב גולשי אתרא הדין אינם שותפים עימי בדעתי ששלמה המלך באמת דמות היסטורית רח"ל כי הארכיאולוג פינקלשטיין ושות' הרי מכחישים אותו מכל וכל, אפילו משל לא היה) "דברי חכמים בנחת נשמעים" – אפשר למחות ואפשר אפילו להגיד לאדם שהוא אדיוט עם חיוך ויבין ויכבד אותך (מניסיון לצערי, מתוקף עבודתי). באופן אישי איני מגדיר את הרב שמואל אליהו כרב, ומזכיר תואר רב לפני שמו כיון שכך המון העם מתייחס אליו, ואין לי ענין לפגוע במאן דהו זכר או נקבה. באותה מידה להבדיל בין החיים למתים – מעולם לא התייחסתי לרב שך זצ"ל כ"מרן גדול הדור" לרא"ה קוק כ"מרן גדול הדור" אך תמיד הקפדתי לכבדם בעת שיחה עם אדם שמחזיק מהם ככזה. כן משועשע מן השיח בתגובות כאשר שום צד לא לוקח שבויים ואיך אומרים בשם אפלטון? (בהנחה שבאמת היה אדם כזה) "רק המתים ראו את סוף המלחמה…".
  בברכת שבת שלום או סופ"ש נעים – מה שנוח לכם.

השאר תגובה

Back to top button